דברי אמת נוכח שבוע זכרונ ההשכחה הנסיבתית=-

דברי אמת נוכח שבוע זכרונ ההשכחה הנסיבתית=-

או  הקלה אני רואה פה  יצאנו משואה  נותר ממנו אחרי שני אובדנ ומלחמה ועל כל אלה עוד עלינו אל ארצ אבותינו הקדושה  אכ אויה מדינה דמוקרטית ככל העמימ עלינו נפלה ועוד אחינו מופלימ בה למלוכה ולא כדבר משה רוענו במשפט ובצדקה  מי יתנ ונחפוצ וגמ ניגאל אפ מזו השואה הערומה  ונשיב מלכות אמת להיות ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה

כי מחוסר יכולת אל נא לשכוח את השאיפה

ואתנ אל ליבי לבלתי הלאות אתכמ במשפטי הכללה  כי אמ הצג אציג לפניכמ הפעמ את מכתבי למושלימ  לחילי הועדה  כאשר נדרשתי להשיב למ לפני כשנה לפשר בנית ביתי מעל גבעת יש שכר ליוספ האהובה

תושבימ רבימ אמרו לי אל תלך אל המנהל האזרחי ואל הועדות אשר כאלה אל תבא  המ מיד יקתלגוך מן מתנחלימ ויזהוך מן אלון מרה קיצונימ  בונימ בשמורות טבע עד איו קצ מוסלמימ והמה על ליבותמ לא שמימ ורק על מאחזימ בתוכנו המה מזנקים   וגמ אם תאמר להמ דברימ הגיוניים לאמר אתה צופה  מגבהה מבחוצ לישוב על חדירת מחבלימ  כי כמו מבתוך הישוב כעשרה שומרימ המה בועדה לא ישיתו על ליבם ולא יתנו ראשם להבין

אבל הנה נא בכל זאת אני כאן ולא אדבר גבה גבהה  ולא אכביר במילמ אדבר בכנות דברי מישרימ

אני יששכר יוספ בן אליהו  בן אנוש יציר כפי אלהי ישראל מאמין בצדקת תורת משה עבדו הנאמנ  ולא אזרח מדינת יסראל   כי אמ תושב ארץ ישראל תעודת זהות ממכמ מעודי לא לקחתי  וגמ את המספר אשר המצאתמ לי מזמן שכחתי  ובתך ליבי לא זכרתי  לקופת חולימ שלכמ אני לא הולך  ואפ את אשפתי לבדי אני שורפ  דמי אבטלה מכמ אני לא לוקח  ואבטחת הכנסה בכמ כלל לא בוטח ובכללי אין לי קשר אליכמ ולכמ אין כח עלי

אך למרות כל זאת לכמ כנראה יש איזשהוא כח מלוכה מהעמ או מהאומ  מיד המקרא או מאלהימ והנני כאן להטעין את דברי על מאזני שיפוטכמ פן תפילו את דמעותי לכפ כובתכמ

ודברי צדקי אלה המה=

אני שנימ נודד פה ברכס הכביר   במו רגלי נשאתי פה מעל כל ההרימ מעזמות במערב ועד מכורה במזרח  ואני יודע מה מיטיב ומה מרע להמ   מה מדכא ומה מפריח אותם  ואכן אמנה גם איש לוקח אישה בעל הוא נקרא  כי כמו בועל הוא בשלמותה ולא עוד בתולה  אך זוהי הדרך היחידה להזריעה ולהפריח תולדה  אפ אני חפצ לי לבעול בהרימ האלה   הרי השומרון העזימ באהובימ  כי אך ככה יוצצ ציצ ויפרחו הפרחימ  צר לי מחומרי בנינ מושלכימ אפילו מאבני המקומ מוזזימ אך רק ככה אוכל לבנות לי בית מאבנימ טבעיימ

עוד שמעו נא רוזנימ  האדמ הוא לא רובוט ובטח לא מכונה ולכן הוא גם הוא חלק מהטבע ממעשה הבריאה  וגם לעכבר לחזיר ולכל חיה וגמ לו יש מקומ לבנות בית בה בתך השמורה  לא לבנות מתחת למפל מימ ולא פרויקט נדלן בעל שבעה עשר קומה  אבל בית מאבנ נאה אשר סביבו  חוה ורוב נטיעה ולא בתימ גבהימ ותאימ כמו לולי תרנגלימ ובתכמ אנשימ

ולמה לי תוכחה והעבר יוכיח את דברי כי בני אדמ חיו בגבעות האלה ומהמ אולי מאבות אבותי  כי הלא כמה צעדימ ממני בןר מימ גדול וסתומ מצאתי  אותו בזיעת אפי לנקות עמלתי ובתוכו מה מצאתי  חרסימ שבורימ  זכר לבני אדמ לכלימ מימ שואבימ  ומי אתמ כי תאמרו לי על שממת בראשית אנו מגינימ

עד כאן דברי

ומהמ יצאתי בכאב לב כי לא שתו על ליבמ די להקשיב עוד על חלוקת הארצ בגורל לנחלת אבות וקנינ קרקעות הוא רעיונ מהאומות

והנה נא השאיפה הנכונה היא להשיב עמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת

יששכר יוספ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.