אלילים – עבודה זרה, מניעיה ונסיבות העדרה

כִּי כָּל-אֱלֹהֵי הָעַמִּים אֱלִילִים  וַיהוָה שָׁמַיִם עָשָׂה:

-=בורא יש רק אחד בשמימ   אלהות יש כמספר הדתות בארצ=-

-=והנה על גב הגישה הפחדנית הזועקת בשמימ היא  כי התרה לא בהישג ידו של האדמ   קמה טענה כפולה  לבוז וללעוג לכל המאנישימ את הברא  לפעול כיסודות מנהגי בני האדמ   כאילו לא הוא כליבו בראמ  וכמחשבת תרבותו יצרמ כולמ על חלקמ=-יש שכר ליוספ

 

-=לעבוד אלהימ אחרימ זה כבר -פסה-

היומ משקרימ בשמ אלהי ישראל   זונימ תחתו   לכנ כבר אבד הטעמ מהעבודה זרה   כבר יצוגיות האלהות של אלהי ישראל עצמה עורפלה

אז זה כחסר טעמ לדרוש להידבק בו בלי לנקות את האשפה המסתירה   אינ טעמ לקרב את העמ להשמ לפני שבהירימ ארחותיו , השמ זה לא מושג בכלל ,בלי הבנת רוח צדקתו    לא ניתנ להתקרב אליו בלא הבנת נאמנותו

כל מוחשיותו עלי ארצ זה רק נהגי שיפוטו ואמת לבבו

וַיּאמַר הַרְאֵנִי נָא אֶת-כְּבדֶךָ: וַיּאמֶר אֲנִי אַעֲבִיר כָּל-טוּבִי עַל-פָּנֶיךָ וְקָרָאתִי בְשֵׁם יְהוָֹה לְפָנֶיךָ וְחַנּתִי אֶת-אֲשֶׁר אָחֹן וְרִחַמְתִּי אֶת-אֲשֶׁר אֲרַחֵם: וַיּאמֶר לֹא תוּכַל לִרְאת אֶת-פָּנָי כִּי לֹא-יִרְאַנִי הָאָדָם וָחָי:

וַיֵּרֶד יְהוָֹה בֶּעָנָן וַיִּתְיַצֵּב עִמּוֹ שָׁם וַיִּקְרָא בְשֵׁם יְהוָֹה: וַיַּעֲבר יְהוָֹה עַל-פָּנָיו וַיִּקְרָא יְהוָֹה יְהוָה אֵל רַחוּם וְחַנּוּן אֶרֶךְ אַפַּיִם וְרַב-חֶסֶד וֶאֱמֶת: נצֵר חֶסֶד לָאֲלָפִים נשֵׂא עָוֹן וָפֶשַׁע וְחַטָּאָה וְנַקֵּה לֹא יְנַקֶּה פּקֵד עֲוֹן אָבוֹת עַל-בָּנִים וְעַל-בְּנֵי בָנִים עַל-שִׁלֵּשִׁים וְעַל-רִבֵּעִים: וַיְמַהֵר משֶׁה וַיִּקּד אַרְצָה וַיִּשְׁתָּחוּ:

כאשר אדמ נעור בבקר ומודה לבורא הטוב על עונגו  התועלתנות שבזה היא , אמ באמת לבבו הוא מבינ באומצ מהיא דרכ הישר כאמת הטבעתו ,ובהללו את הבורא כנ יקרב לצדקת אמת יצירתו

אז מהלל הוא מוחש בהיר [גמ אמ רוחני]

ורע להלל את הבורא אמ בליבכ אתה בוגד למשל ביצר המינ אשר הוא הטביע או אפילו ביצר הנקמה או להפכ אמ זונה אתה בלהט עיור אחר איזשהוא מיצרי הטבעותיו , כי אז בכלל אתה מהלל אליל נכר ולא את אל עולמ

…ויצוגיות אלהותמ האחרת [אלהימ אחרימ] היא היתה עצמ הריחוק מאמת טבע [הטבעת] האל האמיתי

הייתה למשל עבודה זרה לבשל גדי בחלב אמו   וכי למה   -למענ בטא את הפכ טבע הרחמימ אשר בהנקה

ומהוא המקרא המיוחד אשר אמר משה ליהשוע  וַיּאמֶר אֵין קוֹל עֲנוֹת גְּבוּרָה וְאֵין קוֹל עֲנוֹת חֲלוּשָׁה קוֹל עַנּוֹת אָנכִי שׁמֵעַ:   הלא תדע

כי יש אשר זונימ אחר האכזריות לאמר לכל גנב נכרות יד כי מצות השמ לתשלומ כפל היא רחרוחית   ויש הזונימ אחר רגש הרחמנות לאמר עני הוא הגנב  אז בא נרחמוהו ואפ נעזרהו  כי אכזרית היא המצוה לתשלומ כפל

אלו גמ אלו קשיי עורפ המה   ובמקרא העגל למרגלות ההר ההוא….

מקרא מיוחד היה אשר אמר עליהמ כי לא קל ענות חלושה הוא [מרפיונ לב]   ולא קל ענות גבורה הוא [מאטימות לב]    קל ענות אנכי שומע

זנות להט עיור אחר רגש יצר הרוחניות …. בלא מועלת    ..וענו העמ ואמרו… מה אמרו  -הבל וריק

לא יכלו כבר להכיל את המעמד הנשגב בהמתנה ללוחות הברית  אז זנו אפילו שלא היה בפיהמ התרעמות על נעשה ונשמע ככל חוקיו    אבל זה מקרא יחודי

והנה נא הבינני כי בכל עבודה זרה היה סטיה מדרכ הישר כרצונ מטביע היצירה

וכל יתרונ עידוד מושג התשובה הוא רק כאשר בתוכ תוכי נבכי לבבמ עוד זוכרימ מעט מאמת יצוג אלהותו בדרכי אבות אבות אבות אבותיהמ   אכ אמ כבול הוא לתשובה מעוותת בדורנו   זה כחסר ערכ

ואומנמ כואב נורא הריחוק משלמות השאיפה ואכנ עלינו לחתור אליה במלא העוצמה

אכ דע נא מראש לא ליצור צפיה עודפה מלפני האל הגיבור והנורא    כי אנו עודנו רק כחוליה אחת בשרשרת דורות ענקית   ולכנ כל עמלנו יכל להיות רק צעד קטנ אכ אולי הוא האחרונ   אבל זכור כי לעיתימ הדרכ היא חשובה יותר מהיעד

לכנ אתה יכול לשאופ לדרכ המהירה ביותר   אכ זכור כי אולי תארכ היא מעבר לשנות חיכ  ככ שמותר לכ לרצות -עכשיו- אכ זכור כי לעמ גמ יש כח רצונ אשר לכוד הוא בהפכ רצונכ

זאת היה חשוב לי לאלפכ בינה  להבהירכ באמת בנסיבות ובציפיה=-

 

-=ויש מהמ דתיימ  כפתיונ  פנ ידרשו באמת אלהימ  מפחידונ   וחבריהמ חילונימ רוגזימ עליהמ כי בנ כה אינ באמת דרישה טוענימ לעבריהמ=-

 

-=האלילות התחילה כהמשכ להודאת בני האדמ לבראמ  ותפילה לו בעניימ  והשתחויה לו בכל מקומ בעולמ וכנגד כל דבר  כי הלא את השמימ ואת הארצ הוא מלא וגמ הכל מעשה ידיו

אז בראות בניהמ השתחות אל נשגב  ולא מספיק הבינו את אלהות הבורא בכל ליבמ  אז התחילה אלילות בליבמ   כי אמ יש חלושי לב להתנחמ בה  וחזקי לבב להלביש עליה את חוקמ  ולאגד סביבה את המלכת תרבותמ בעממ  …והחלושימ גמ עממ בקול רמ  ..

אכ סגידה סתמית לעצ ואבנ לא היתה מעולמ   ומי אשר יעשה כי זה אשר מבינ להאמינ אכ ככל הבנתו בצדק ולמענ אמת האלהימ  הוא מיד כאברהמ בנבחרימ=-ומהרה יטוהו משמימ אל מעשימ יעילימ

 

-= חשיבות אחדות האל היא אכ אחרי אשר חוקיו לעיני כל באורימ  ובאמת מפיו צדיקימ  כי אז לא אולי חוק שונה מחציו השני

אבל כשלתורה שבעימ פנימ  הלא זה ריבוי אלילימ   אפ כי לכל סיפור יש שלל תובנות ומימדימ  אפס כי לכולמ אותו הפנימ   ואמ אמ אינכמ יודעימ  חכו מלבכמ לגאולה שלמה  אשר בה יחשפו הפנימ   ואל נא תבושו לשקר כמה פנימ סותרימ  בשמ אדני אלהנו אלהימ חימ =-

 

 כִּי לֹא כְצוּרֵנוּ צוּרָם וְאֹיְבֵינוּ פְּלִילִים.

-=אנו בנורמה של היומ  כעובדימ אלהי מסכה  כי דרכ סיפוק היצרימ  היא מזמנ מזמנ מטבע החימ התרחקה  וברצונ המטביע כמעט לא מתחשבה  ומחשבת הבורא בעניה כבר כמו מחוצ לתמונה    אז מה לתמונת האלוהה  ולראשית כל רצונ יוצר היצירה=-יש עוד שכר ליוספ בגבורה

 

 

-=כי ישראל בכלל אמורימ לאזנ בינ הנכונות המוסלמית לנאמנות לאל  לבינ היומרנות הנוצרית לתועלתנות דברו=-יש שכר ליוספ

 

-=שבעימ פנימ בתורה תחת אל אחד  רע יותר מתורה אחת תחת שבעימ אלילימ  כי לעולמ עבדות אלילימ ברגשות עמימ זה לשימור תורות מחשבתמ הנאופה   ומה תועלת במודעות אחדות האל וממלכת  חשיבה פרוצה=-יש שכר ליוספ

 

-=את צדקת ערכ הכבוד  שכחו היהודימ בגלות   ואת האומצ אל האמת  באזור שברונות קדמ החורבנ=-

 הֲלֹא הוּא כָּמֻס עִמָּדִי חָתֻם בְּאוֹצְרֹתָי.

-=הבוז בסכלות האמירה  שהמלחמה פה בארצ היא על חלקת אדמה  מאשר ההכרה כי היא בכלל על תרבות צדיקה

  דומה נרא להבלות שבאמונה  כאילו השתחויה לאבנ  הורתה על אדנות הבריאה  או איזו שהיא שליטה ביצירה   תחת הבנה נאמנה כי האבנ בעבודה הזרה היתה רק מוצג תרבותי להתאחד סביב אמונה מוצקה   לאמור  המהללה  מהלל למשל את אליל מואב המיצג עדינות שקר או חוסר רחמימ  והיורק  בז לעברה  הוא יומת כי בז ליסוד תרבות הבלמ

אז מלחמת תרבויות מתחוללת פה בעולמנו   ורק בתחפושת של ריב אומות או אדמות=-

 

 

מי לאדני אלי

אמ חפצ אמת אתה

דרושימ חילימ נאמני צדק  גיבורי חיל

יצוגיות האלהות הזו של אלהי ישראל היא היומ בשפל איומ

אלהי ישראל מחכה שכבר יקראו את שמו עליהמ באמת במשפט ובצדקה

כי רק אז הוא ישלח את עוז זרוע ימינו לעזרה מהוללה

עת גבורה היא העת הזאת

כי לא עת לחשות

מהר להבינ

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

תגובה אחת על הפוסט “אלילים – עבודה זרה, מניעיה ונסיבות העדרה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.