ויזהירוני כל מקורבי החסימ על חיי

-=ראש קטנ אחר העדר  רגל מהירה לפני הטרפ=-
-=ויאמר הצדיק אל הרשע  נכונ האדמ הוא אולי יצור אנושי מיסודו  אכ הוא בטח לא יצור עדרי לשפלותו=-
-=ולמענ לא יוקל רדיפת הצדקות  אז התגמול איננו מידי ואפילו נופל עד עת רשעות   ומרוב איחור  עלול לשמח רשע בטביעתו=-
-=ויהי באשר בחרו המלכת צדק בחוקימ ולא בקדושת אנשימ  אז גמ נקל בעניהמ פריצות הנשימ  כי להזנות את הגברימ ובנקל לחוקק על ראשמ אינ קצ חוקימ  ותהא גמ הזימה אפ מוסיפה בעניהמ אחוה מדומה  אכ רתיחת חוסר צדק גמ עמה=-
-=זה שכתוב בסופ ספר איוב שבנותיו האחרונות היו יפות יותר מכל בנות הארצ  ממש לא אומר שהמ עשו מסיבה ציבורית  והצבעה זנותית בכדי להגיע לזה=-
וישח לפני גבהות

בראשית התפסנות ממורד הפינה הצפונית

-=ויזהירוני כל מקורבי החסימ על חיי בכפיפות קומה ובחלישות אמונה  כי פריצי השלטונ פה איתנו היומ  מעלימימ מקרב עצ החימ בני אדמ מתנגדימ ושלטונ דמקרטי לעולמ לא תוכל להפיל בכח ומרמורימ
וארגיע פחדמ על נפשי בספרי למ כי לא התעלמתי מאטימות אויבי ובכל זאת לא נכנעתי מלהשיב את הממלכה ממלכת כהנימ וגוי קדש תחתו לאדונ הבריאה  כי אנכי די מלידתי יונק את עלילות הזועה הנלחשימ מפה לאוזנ  רבות גמ בינ פליטי המאפיות לשעבר חברי פושעימ מפרדס כצ כשלשימ שנה מלפני  ובראשי הזהרות אבי עוד מילדותי כי אלה לא פעמ בזריקה קטנה מתישימ צלילות אדמ ומרפימ עוז ימינ אנשימ כי המדינה הזו בכל כח מנסה את דרכ עדינות השקר ערמת המסכה ובכל זאת לעולמ לא תוכל היא להתנגד אמ בצדק תכבול עליה בקלכ אפ כי היא גמ לא תשכח לנסות את כחכ בכל רגע של מעידת אמונה
ודמוקרפיה לא ניתנת בימנו למפלה הלא רק יענ כי גמ אצל קטני העמ יש לה אהדה
ורגזתי עוד בקרבי כי לו המ הבינו מקצת רשעותמ וחזו אטימותמ למה זה יראו מכחמ תחת תחת היבדלות וכח בלא חרב יחלישו אהדתמ   ולא הלכו פני גמ נגד סנגורמ המנסה להזכיר ולגלות לי כי המדימה הזו שולחת זרועות של כספ ואהדת שליטה בכל המימדימ גמ אל תוכ כלל המגזרימ הפרטיימ ובטח הלימודיימ
הוא אשר אמרתי להיבדל כי לא היא באמת המנשימה את הבריאה כי רק רוכבת היא להנהגה על לבבות פחדני האמונה=-
=לקבל זה לעיתימ לדעת להעניק את תחושת הנתינה
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שכמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.