וזה אשר השבתי למ נכחה

-=בשביל שצדק יוכל להרדפ על גב זמה דרוש עצבות רבה אז מרבה זמה מבריח צדק כי רודפימ בימנו רק שמחה=-

-=ומאהבה בשביל נתינה היטו בני האדמ את משמעה של מילה זו אהבה למענ קבלה כאהבת דגימ לאכילה תחת אהבת אשה לנשיאתה על שכמ יציבה כאילו אהבו ליתנ ליצר את סיפוקו מאשר לסיבתו את צדקת יכלת רגישותו=-

-=ואתעיפ גמ נגד תמימי דרכמ על כי הותשו רק מרוב בעיות פתורות תחת הימנעות מראש מיסודות מוטעות=-

-=וברגע אשר הצטערתי מגדל צערי על שפלות דרכי מעללי בני עמי בני דורי אז נוחמתי כי ינחמני אלהי במניעת צער חנמ בלבי=-

ממעמקי דשיפה

ממעמקימ קראתיכ

-=וזה אשר השבתי למ נכחה  על דבר רדיפת זכר את זכר למשכבי אשה  ולא נסוגתי על אפ שקיעתמ בעמק הבכא  על יד גאי צלמות  בעברכ את גאי בנ הינומ  בואכ גאי ההרגה    אמנמ לא קיבע אלהי ישראל ביציריו אחדות נטיות שוות בהטבעת יצריהמ  ויכל לצאת מהמ גמ נטיות עזות נגד יעודיהמ  כמו אכילה עד הרעלה  נקמה עד השחתה  כבוד עד גאוה  מרצ עד רדיפה ולא לצדקה  שכיבת אשה עד זמה חסרת הזרעה ואפילו נטיות כאילו מנותקות כמו את זכר משכבי אשה  או הכאה עצמית משורש נקמה   אלה גמ אלה מצווימ לא להתעלמ  כי אמ לשלוט ברגשותיהמ בקדושה לפעול כשורשי סיבות היצרימ כאדונ הבריאה
ואפס כי לו הבנתי גמ אני  את שרש סיבת הטבעת יצר המינ  לאחות שכיבת תועבה את המינ אשר אני  כל יכלתי בנקל לתעל את רגשי ליבי לתועלת רצונ יוצרי   אפ כי אמנה טבועה באדמ רדיפה נטיתית חיתית מצפונית נכונה  אבל יכל הוא גמ לנקומ את ידו השניה  או להעיר את לבו לדרכ משפט וצדקה=-
-=טוב נוצר מסר תורה מזוכר מילות תנכ לבחינה=-
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שכמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.