טבע החיבור לחיי הבריאה

-=תענוג החימ הטבוע בבריאה  קל יותר להשגה בצמוד לטבע האלהי  אבל הוא ניתנ להשגה ביתר נוחות גמ עמ עזר כלימ פרי פיתוח אנושי   רק שאלה עלולימ לפתות לתרבות ריחוק המקשה על טבע החיבור לחיי הבריאה=-
-=נוער גבעות בני החלוצימ מהישוב הישנ בשומרונ  זה לא שהגולמ קמ על יוצרו  זה רק שהקטנ ניצל מראש את הפועל החזק שיקדמו כאילו היה זמנית יצירו   למענ יוכל הוא ליסד שמ את ביתו=-
שפל תצפית חזונ

מבט דרומי צפוני יש ששכר ליוספ

-=ארצ זה התגשמות אמת האלהימ   מדינה זה רק התאגדות הבלי האנשימ=-
-=ויתגאו גמ במצעד צאה  ויהו בעניהמ כמבשרי גאולה   ויאשמו כל אחיהמ אשר דחקומ הפינתה  רק כדי לאזנ את גדל הבלי סילופ תורת אלהי אבותיהמ=-
-=דמוקרטיה  יש בה חופש לעשות כל מה שטוב בעניה  ועניה עצמו מראות למרחוק  כי כבולה היא לרצונ שחצ העמ לעיתימ ולא לאשר טוב בעיניו באמת מדורי דורימ   ותחתור גמ אלצ את כל העמ לאבד את היכלת להחליפה וזעקתה חרות וחופש אכ לא כמבט אדונ הבריאה=-
-=ויושפלו גמ מלשכח את השאיפה רק מחוסר יכולתמ ויהפכו גמ כל מצוי לרצוי ויצטבעו בליבמ=-
-=העזרה משמימ היא רק על גב המאמצ האנושי  וגמ אמ בצורות שונות היא לעולמ לא תחליפ לו=-
-=לטובימ שבאומות  טעיתמ   כי עוד לא הצדיקו דרכמ עמ ישראל לשלוט בארצ הקדושה בגבורה נאמנה
לרעימ שבאומות  טעיתמ  כי באמת יש עוד תקוה לה לזו האומה  למרות רשעותה עדינ גמ בתוכ נחלת קדושתה
אז אתמ  גמ אתמ  תשפטו  למה עודדתמ כניסתה במחשבה מוטעה  ויהי אחר כניסתה מנעתמ גמ ממנה התעוררות לתשובה שלמה=-
-=ובאשר לדוד ושאר המלכימ
לא אני ולא אדמ אחר כי אמ אדני אלהיכמ הוא מלככמ ככל אשר חפצ משה ראשונ רועכמ  אשר נביא יותנ כמוהו  בכל דור שאיננו מושחת  הוא הבטיח לכמ
ההבטחה לדוד היא אישית לו ילכ זרעו בדרכי אדני באמת וכל העמ בשפלותו לרצות בבנ אדמ מולכ
אז אני בוחר בשינוי חופשי ושבור לב של רוב חלקי העמ לפני בראמ   וראש מורמ נגד פלילי אויבמ ומאמינ אנכי באמת ובאלהי ישראל שאמ חלק גדל מספיק ילכ בדרכיו הוא יחדל מהסתר עוד פניו=-
-=אוכל ובית בגדל שוה לפיל ולעכבר  זה שויונ חלוקה אילוצי=-
-=גבר יכל לשאת אשה בכל גיל אשר מתישבת דעתו והתבשל רצונו  להיות לו עזר כנגדו
אשה מתאימה להינשא לאיש אכ בנעוריה בעת פריחת שדיה והתעוררות מתיקות לבה אשר עוד נותר בה מילדותה  למציאת חנ בעיני בעלה
פנ יבש גמ פריונה ורגשה או יוטה אל רחוב העיר לרוב זמה
ואפ כי יש גרושה אלמנה וקשת נשיאה גדולה אכ טהורה  רצוי להימנע מראש מאשה מבוגרה מתנשאה נעולה בליבה כמו שני גברימ בבית אחד מרובי מדונ כי חסרי שליטה=-
-=וישקרומ לאחי בערמה  כאילו מקטנות אינטלגנציה  אבותיהמ לא הותירו לידי נשותיהמ את התורה  אבל כיומ לעיני כל מהירות חשיבת נשותיהמ נתגלתה   וככ קידמו את חנופת התורה בהפוכה   ולא נפלאתי כי גמ אחרי זאת חדלו בוש מהשחתת זקנמ בהתעלמותמ מיחודיות גבריותמ  מרוחב כתפי שיקול דעתמ=-
-=ויהו גמ הידוענימ שבאויבימ מושלכימ לבנותיהמ כעצמות לכלב הכלואות עד גיל עשרימ   כי מנעו מהנ את דחפ החיבור למציאת חנ מנעוריהמ  להטות אל בעליהנ=-
קומי עורי כי בא יומכ  מהרי התנערי כי דבק הבל בגופכ  מעפר קומי פנ יכסה ראשכ  לבשי בגדי תפארתכ עמי  היכוני לתשובת מלכות יוצרכ
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שכמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.