כל רעתו היא למענ צדק

-=עולמנו הוא עמוס נסיבות התלויות גמ בנקודות מבט משתנות  על כנ אמרתי לאמר  רשע הוא אשר כל טובו בשביל רשעות  וצדיק כל רעתו היא למענ צדק=-
-=חופש ביטוי אשר לא מסכימ להביע דעה נגד חופש ביטוי  זהוא חופש אילוצי ומדומה=-
-=יהודי מרובה הבל  עלול להשתוות בערכו לדרוזי עמ מעט צדקות  גמ במשפט צדק   אבל למה תרבות שלטונ המדינה הלזו גמ שואפת לשמר מצב זה כמעצבת תרבות  בינלאומית=-
דיר מיש שכר ועמק תרצה בידי נכר

אמת מארצ תצמח וצדק משמימ נשקפ

 

דיר מיש שכר ועמק תרצה בידי נכר

אמת מארצ תצמח וצדק משמימ נשקפ

 

-=יצר הוא דחפ הגיוני ומותר   חשק מעשי אמור להתעורר רק אחרי רצונ מחושב   וחפצ זה כבר ממש מחשבת רצונ בלב שלמ=-
-=נו  אז אמ הבבולוציה היא תורת האלהימ אז מובנ גמ התנשאות הנשימ  כי מטרת העל של כל יצור היא הישרדות מינוו אז הגברימ המ רק המגנימ    אבל בהסתכלות שהגבר כבר מוכנ בדורו להיות החיל של הבורא ואשה רק עמלה לשמר דורות חדשימ  זה כבר תואמ יותר אלהימ חימ
אכ זה בראש פחזות שפלות האנשימ  כי אמ באומצ אל האמת המ היו חושבימ  אז משמ וגמ משמ היו קולטימ את חשיבות התנשאות הגברימ  ולחימה גמ בנבלימ=-

-=בטח האשה יכולה להתנהג לרגע כמו גברית  אבל היא תאבד בזה את נשיותה כי הגבר מכיל את רקות האשה כמו בחזהו אכ האשה אינ בכחה עוז של גבר כמו זריעתו   ובנהגה כמוהו תאבד גמ את פריונה  אכ בנהגו הוא מעט כמוה  יאזנ גמ את צער שפלותה=-

-=ופתאומ המ מוכנימ אפילו להשוות אותה לחפצ  אמ זה הולכ להזנות עוד כמה אנשי אמונה=-
-=אהה כנ  אז בעיניכמ אני האומר אמת כי אשה המצמידה שמלתה למבנה גופה  היא כזועקת ברחובה של עיר אני פוריה ופנויה להזרעה  אנכי פרוצ בפי   ואלה ההולכות להשחית  מה בליבכמ עליהמ  דוברי מילימ עצובות  מלביני כל באוש במשפטי חלקות=-
-=אשה  לעמל אשות נולדה  וחופש ניתנ לה רק לבחור למי להנשא  ואכ הנשואה לאיש צדיק באמונה ובאהבה  היא החופשיה מעמל הריק לדאוה=-
-=אשה  ממציאות מעשיה מאשרת היא את דעותיה ולכנ המ תואמימ אצלה  למרות כל עומק סבכ   גבר מתגבר על מעשי המציאות וחותר להתאיממ אל דעותיו  ולכנ הוא לא שוקט מנגדמ  גמ אמ מיוסדות בפשטות בלבד=-
-=המ לא באמת חסימ כלככ על הנשימ  המ רק רוצימ להשוות גמ מעמדמ שלהמ  כאילו יחד רוח האלהימ  כי כמו מוזרעת כמזריע תהיה ומושפע כמשפיע יכל
הלא כמימי ראשית אדמ  השואת ערכ הנשימ הוליד שקר בשמ אלהימ   אז גמ לבניו אולי רק אחר כי שיקרו להמ בשמ אלהימ רגזו אלה להשות גמ את ערכ הנשימ=-

-=נסיונ האדמ לנהל את העולמ במקומ להצדיק את דרכיו  רק מקל על הברא  לשחק לידי פרי מעלליו=-

יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שכמ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.