הוא החפשי מעמל הריק

-=אדמ לעמל יולד ורגשותיו מקרבו חותרימ לפרוצ  השאלה היא רק להטותמ במשפט יוצרו לבעבור לא יהא לריק כל עמלו=-
-=אז אמ המלחמה על הצדק  כבר הולידה רוע   הלא זה בגלל רדפכמ צדק כטוב בעניכמ  ולא באמונה באמת כהטבעת רצונ יצרכמ   אז התיאשו נא ממעללי דרככמ ואל נא ממשפט צדקת אלהיכמ=-
בפאתי גבול יש שכר ליוספ

העדר במדרגת המרעה

 

-=קדושה  היא לא דברר רוחני שמימי   קדושה היא בראש כל דבר ארצי חומרי=-
-=אמנמ לנכח חידושי כלימ מתעורר הטעמ לחשב שוב את המעשימ  אכ ממש לא את יסודות הדרכימ  כי גמ כל חידוש התנהגות הוא רק מעטפת לאותמ היצרימ=-
-=לעיתימ רבימ האשה מבטא בפיה  בנקל   את אשר יש לגבר על ליבו בקושי=-
-=הלא שנינו כלי עזר לאשר מעלנו  לכ אשה  זה עוד קל לזהות תחת מי   אכ לי האיש  זה נראה  בראש שרשרת המזונ לבדי ולעיתימ הסתר פנימ ממשי משלטונ יוצרי   אז איפה עוד אמצא את מקומי בעולמי בלא עזר צמוד לאלהי צדקי=-
-=המול לכמ כל זכר  לאמר יש יכלת לימול נקבה או כל חיה מעור מקורה  אז הגיית שויונ חגיגת בריתה זה ממש התעלמות מממשות המרדת כפירה חצופה מבחירת התורה=-
-=כי בדורנו כבר הכל חונפ כולל כל יסודות חשיבת האמונה ולא תנאפ  אז  אמ לא אנחנו נשימ את הדברימ הקשימ והצנועימ ביותר על שולחנ הדיונימ  ונשפוט לעומקמ כאנשימ צדיקימ   אויה כי פלילי אויבנו לא ימנעו מעשות כנ מעל שולחנ קצבימ  לפרק כל דעות חלולות בהתנשאות בוז וללא טיפת רחמימ    הלא תביטו כבר באומצ אל שדה המערכה  כי במלחמת התרבות הוצאו כבר הכלימ היותר כבדימ=-
=עצוב נורא כי בימנו הגברימ מתנהגימ בכזו נשיות ילדותיות אפ חיתיות והשחתת זקנימ  עד כי גמ הצדק כמעט נהיה שויונ עמ הנשימ=-
-=טעות טעות אולי טעות  ובכנ טעות לא באמת מונעת ממכ לפעול  כי הלא בעולמנו גמ שנה היא מבחירת פעולה  וגמ כל משובה  מחדירה רצונ לשנות עתיד  כי יש תקוה לצדקה=-
-=אדם לעמל יולד  וחופש ניתן לו רק לבחר מה לעבד  ואך האדם הכבול לאמת במשפט ובצדקה הוא החפשי מעמל הריק=-
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שכמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.