דתיית בת גלות נכר

-=ותקומ עוד מימי אז  תחת בתולת בת ישראל  דתיית בת גלות נכר   ותפצ כזביה בשמ הקבה קל עולמ ותרתע גמ מקרא בשמ אדני אלהי ישראל   ותזנה גמ אדומ ממנה ותיפול תחת ידמ בנדודה מארצ עמה  לשברונות מי נכרותה=-

ויכבל

נביא חמוש לא רכב ולא סוס – עותק

-=האהבה היא רגש מכפר קשיימ כתוצאה מהאמונה שהאחר יכל להיות יעיל עבורנו בהיותו שותפ לחינו
  וכל אהבה יש בה מנ התועלתנות אפ לו לגופ מקמ וזמנ אחרימ
ותהא היא תוצאה רצויה  אכ לא בעלת ערכ יחידאי=-
-=ויחניפו צדק באמרמ  אנחנו לא חושבימ שזה נכונ אבל אנו עושימ את זה ברצונ רב   ויותן למ גמ להמשיכ לצפות לצפית גאולה  פנ גמ יבא וירחיקוהו כמרחק זעקה=-
-=וילמדו גמ לבניהמ תרה  כי דרכמ כמו חסרת אחיזה בלא סורה תמידית מנה=-
-=אני לא חושב שהמ רעימ במהותמ   אני חושב שהמ יותר בינ לאומימ שכאלה  ככ שהמצב של תורת ארצ עמ ישראל הרבה פחות מעסיק אותמ  כאילו אומרימ  חינו חינו ודבר אדני אלהי ישראל אל יבא אלינו=-
-=אינ מחיר לשקר  וכל תענוג לא יכסה על שלטונ הבל
ויזחילו אטאט את הרעה  עד כי כמעט ולא שמת לב לחסרונ הטובה=-
-=ובאשר להתעוררות הנורמה הרדומה  זה תעתוע תמידי  כי מימי אז העולמ נמצא בדממה המיחלת לשינוי  וגמ מלחמה רגעית עלולה להראות אינ סופית   השאלה היא רק אמ רודפימ כל היומ אחר הרוח או אוזרימ אומצ  אל מצודת האמת=-
-=ויהא כל פלג ורפש חלק  מיתממ בשפתו על כלל העמ הפרודימ  הלא מימי אז הייתמ קשיי עורפ אטומימ   ויחניפו גמ תרבות ודרכ  במעלמ באמת אלהי ישראל=-
–=אני רק ילד תמימ ומתוק שמבקש את הדבר הכל ככ בסיסי הזה  עמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת   ואחדות סביב ההבל  זה פירוד גדול=-
-השליטה מתחילה במודעות-
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ
-=טרוד במלאכתו אהה  מדריכי מצילימ על גב בנות יהודיות  כשאני אהיה טרוד במלאכת הצדק עוד אשספ כמה גרונות לתענוג ולא אאשמ כי בנבלותמ ליבי עסוק=-

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.