אני לא מהעמ היהודי אני

-=אני לא מהעמ היהודי   אני ישראלי ולא ממדינת יסראל  אולי אפרתי אולי דני  אולי אפילו בנ השבט היהודי=-

חוזר בי מה-סטטוס-

בחרה של זרימת הביוב

 

פיייסבוק – אני לא כאנ  כנכנס לבור שפכימ כדי לחלצ ולהושיע   אני כאנ כדי לנקות אותו דרכ הצגה לעמ איכ הוא יכל להיות גמ כלי יעיל וטוב כמו שחר מפציע  כי יסירו את הבאוש מתוכ ליבמ  וישובו אל תרבות אלהי אבות אבות אבותמ
  -=הנה נא  החילונימ והדתימ המה שני צדדימ של אותה המטבע  מטבע הבריחה התמידית מהתרבות התנכית  אלה בלחשמ אינ אלהימ ואלה בהמציאמ צעקת אינ קצ הלכות ומדרשימ=-
-=ואמ עמ ישראל החליט פתאומ להחליפ את שמו לעמ יהודי  איככה יטענ על אספסופ ערבי ממציאימ שמ פלשתיני=-
-=אז אמ באמת  כל מה שמיחד את אבותנו ואת כל הערגה אליהמ  זה עבודת אדמה אזי נותרו באמת סביבותינו כמה שבטי ערבימ הדומימ להמ בשבילנו  אבל לו רק אבות אבותנו ידעו מה זה לאחוז באמת אלהי ישראל  בגבורת משפט וצדקה=-
-=כל מצוות האלהימ הישנות בעיניכמ  רוכבות על גב התרבות הישנה  הבזה לכמ  ובאמת אין להמ טעמ מבלעדה  אבל גמ לא ימצא מהמ כמעט אפ תועלת עמ סורה מנה=-
-=אהה אז אתה אומר לי שאתה שונא מטיפימ  אולי תתפלא לשמוע שגמ אני שונא מאד מאד  אני גמ שונא אויר לנשימה  כאשר הוא מנוצל לרצח   אבל אנכי אני הרבה יותר שונא מצב של עמ אשר התרחק כל ככ מהאמת האלהית עד כדי שהיא כבר נראת לו הזויה עד כי אילוצ הוא להמעיט ברעת ההטפות מאשר לבחור בהותרת הרע בתרבותו=-
-=ויומר אלי פושע  לכוד לב ברשת שלטונמ האמת היא שללא זרוע שיטורמ בטח הייתי אנכי פורצ וגונב  ואנפצ לרסיסימ את חומת אהדתו העיורת בגלותי לו  זכר נא כי המה עודדו את התרבות אשר הפריחה מקרבה אינ ספור רקימ ופוחזימ כמכה שכמעט כולמ ללא כלא בית ספר שליל מהחימ  המ יצאו גנבימ ופושעימ וגמ אחרי כל זאת בליבמ עודמ זונימ=-
—=הפשע של הרעה קטנה בלא תועלת   הוא מאוס משמימ יותר מאשר הרעה ענקית בחישוב תועלתני הזוי ובואש  וזה מקור כוחה של התרבות המערבית המתחדשת  מעל התרבות הישנה והננעלת=-
-=למה אני ראה רק שחור יפתיימ  הלא מבט שאננ אל הרוב הנקי  זו מפלתו של העצל לחיות בבית מלא באוש   וזה עוד מבלי להזכיר שהרוב היומ בואש עד כי בקושי נותרו נקודות נקיות  הלא רק חמור  ישכח את כל הרע בחופנ תערובת ומנת שתיה=-
ב י ת   ה מ ש פ טטט    לקומ לקומ  אני מבקש לקומ
  איפה  איפההה  ..  איפה  זה פה בית המשפט
 אהה  פה בית המשפככ  הנה אני ראה גמ את השופכ  ופתאומ אני מבינ למה משתיקימ את הזעקה  כדי שלא יחושו בחסרונ הצדקה
אנכי אגזול מידמ לרמוס את תרבות רשעותמ

את אהדת הכזב אשר המ רכשו

את אהדת הכזב אשר המ רכשו  אנכי אגזול מידמ  לרמוס את תרבות רשעותמ
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

 

7 תגובות על הפוסט “אני לא מהעמ היהודי אני

 1. ראה כי לא בפתע כלה מעם עמנו להחליף שמו, כי אם נהיה ישר בעיני מרבית אבותינו במאה הראשונה לפני ואחרי ספירתם כי טוב להם אשר ייקראו בשם הלזה, יען כי רוב רובם על יוצאי מלכות יהודה מימי בית אלהינו הראשון על הר המוריה יימנו. ומה להשוות אליהם את האספסוף מן בני ערב אשר להקרא פלשתינים יחשוקו? הן איולת היא זו ההשוואה.
  ואף אני בן-ישראל הנני… איני מבני לוי, אך לא אדע מה הוא שבטי. נואלו בני עמנו אשר מחזיקים בבורותם כי רבה בתומת הכזב התלמודי אשר מטענו לחשוב כי כולנו מבני לוי ומבני יהודה ואפס זולתם; הן אף ספר דברי הימים (פרק ט') מספר לנו כי היו מן בני גולת בבל אשר שבו ליהודה גם מבני מנשה ואפרים ((:

  • האמנ לי כי סיבות היתרון בלבבמ להיקרות תחת שמ שבט זה בלבד אלה לא נעדרו מנגד עני כי באמת מזמנ ידעתימ כשלשה בראשי ועממ גמ עמוק אולי נוספ לארבעה בליבי
   אכ אל לנו בדורנו הלזה להתחשב בנטיות אילוץ גלותיות ליתרונות כאלה ואחרימ ..די למחסה מפני השלג כי כבר הגיע עת אביב

   די למגננה
   הגיע הזמנ לתקיפה חזקה ולדרישה עמוקה ולשאיפה כוללת לצדקת שלמות התמונה

   —-
   צבי
   עליכ עודהוא דוה ליבי
   ולמה עמ סופיות שבת לכתוב
   ולמה נמהרת להיבדל הרחק מדבר צדקי
   וכבדתיכ על דבר אשר עתה שבת עוד אל -אתרי-
   אכ ליבי עוד עליכ מעריכ ותמהה ונרגז לבלתי הבנ בקרבי
   דע כי בשבילכ ולמענ לא מעטימ נועזי לבב אשר כמתכ עמל אני קשות ועמוקות על עיבוד כמה עמודימ נשגבימ ומכל דבש מתוקימ להבהרת מדרג סמכותיות נאמנות האלהות אשר מעל ראש עבד אדני אלהי ישראל אל עולמ יתעלה אמור להיות ברור ותמיד להוט ,לבל יחפז לריק ויפול כמימ מראש צוק

   • יוספ
    מה דימית להכיחני אדת כתיבתי עם סופיות?
    ואעבר כעת על כמה מדפיך ואמצא נפל וגלוי-עינים אשר כתבתה גם אתה בדף "מומלצי דביקות – ב" כדבר הזה:

    "-=היעד הסופי הוא תוצאת צדק אשר לא ניתנ להגדרה במילימ ודרכ הצדק הוא בחירת פעולה אשר ככל הבנתך היא תגלגל בעולם כמה שפחות רע ואף טוב לכלל היצורים ויוצרם=- יש שכר ליוספ"

    ועוד הספת עליהם כהנה וכהנה קטעים אשר תחוק בם מלים עם אתיות סופיות, כגון ב"מומלצי דביקות – ג", ב"מומלצי דביקות – ו", ב"מומלצי דביקות – ז".

    הן אם בארז כמכה נפלה שלהבת, מה תצפה מאזב אשר יצא בקר כמני?

    ולא החרמתיך ולא נבדלתי מכל דבריך, ואף מצא מצאתי בסרטוניך ובתמנותיך דברי תפארה.

    צבי הגלילי יושב גליל הגוים שלמ

    • הרגע נא ידידי , כבוד לי לכ וגמ ידעתי פשע נורא לא מצאת בי , אז שאל נא מעודנות כי מענה כנה ישר ומוצדק יש גמ יש עמדי

     הגד אמ ברב קריאותכ פסחת על עמוד זה http://yeshshacharleyosef.com/?page_id=404 הקרוי ׳כתב׳ אשר בו שב ומזכיר אנכי כי בז אני בכלל לכתיבה בשפל הגופן האשורי, ואז היבדלותי מן הסופיות אשר עוצבו בו היא רק כמעודדת זעפ חשיבה ערה ומוזרה עד לפאתו ולא שבאמת הייתי כותב א צורת ריבוע אמ ככ היה נכון לכתב האשורי ,,כי כל כתיבתי זו בעני היא אכ למענ יבינו יוצאי גלות אשור ואנכי לביתי רק כתב עברי(לא אדאג בהתעות כתב נכרי, אכ אדאג בקדשו עמי) וראה נא תגובתי שמ באותו העמוד אשר כתבתי מזמנ ברורות ׳ ולכנ אני גמ ככן כותב לעיתים עמ סופיות כי באמת שונה כליל עיצוב גופנ האות מהכתב העברי אז מה לי נ או ן הלא שןיהמ אינמ ככתב אהובי אבותי ׳ ןמושכלות בחרתי גמ בתגובה גופנ סופי לחצי המילה…

     ואחשק להודיעכ עתה צבי כי דרכ ארוכה עודנה לפני עמלי להשלימ את עריכת החזונ לכדי מבושל בהיר ובשרני , כי הנה נא אגלה הגעתי תודה לאל לעמוד פה מתוכ ר עמודימ אשר כחמישה שעה יקח האחד לעיתימ עד למוכנות לארוחה נאה ומשביעה
     אז דע כי עתה ב-אתר- משיט אתה בששונ בדברי אמת אכ בכשליש בלבד מעוצמת החזונ אשר עוד יגיע עת מלא הקיטור-פירסומו- תפוצתו והכתרתו

     ואגב צבי המילה שלמ בחתימת דברי מבטא את היות ביתי שוכנ בגזרת עיר שלמ המכונה עתה שכם ,והיא ביד נוכרי
     שבת אמת ושלמ(עתה חולםחסרזה, וקיר חסר חיריק לא הגיוני).והנה נא גמ יששכר יוספ שמי מלידתי
     שבת אמת ושלמ

     • ואקרא את אתרך לא אחת, ולא פסחתי על הדף אשר הראתני, כי לא נעלם משורי.

      "וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם, אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ כְּנַעַן" -
      אדברה עמך מישרים אשר לא מצאתי כי כן פרושך, כי אם בא יעקב בשלום לשכם, או בא הוא לעיר בשם שלם אשר היתה ברכושו של שכם בן חמור החוי.

      לא תתכן אמרתך כי "קיר חסר חיריק לא הגיוני". קרא בישעיהו כ"ב ה': כִּי יוֹם מְהוּמָה וּמְבוּסָה וּמְבוּכָה, לַאדֹנָי יְהוִה צְבָאוֹת–בְּגֵי חִזָּיוֹן; מְקַרְקַר קִר, וְשׁוֹעַ אֶל-הָהָר. והבט במצבת מישע אשר כותבה ישראלית וימצא גם בה הדבר בחסרון י'. תעה תעית כי אדם אתה כמני.

      שבת שלמ ומברך

 2. לא זכור לי אמתי טענתי אפ הבעתי אחרת, אדמ אנכי, אכ מודע גמ לגדל עמל שנות נאמנותי לאלהי ויושר כנות אומצ לבבי אל יוצרי

  שלמ היא שכמ
  כמו "וַיָּבֹא יַעֲקֹב אֶל יִצְחָק אָבִיו מַמְרֵא קִרְיַת הָאַרְבַּע הִוא חֶבְרוֹן אֲשֶׁר גָּר שָׁם אַבְרָהָם וְיִצְחָק." והנה שלמ כשמ מקומ "וּמַלְכִּי צֶדֶק מֶלֶךְ שָׁלֵם הוֹצִיא לֶחֶם וָיָיִן וְהוּא כֹהֵן לְאֵל עֶלְיוֹן."(או תומאר שלמה מלכותו..) "וְשֵׁם חֶבְרוֹן לְפָנִים קִרְיַת אַרְבַּע ״ ושמ שכמ לפנימ שלמ -=יבוס לא תתקדמ אל ירו שלמ בלי ששכמ תשוב אל שלמ כי צדקת תרבות התורה היא יעילה רק על גב דרכ הישר הקדומה=-קצת עמוק

  אבל עודכ מתגוננ בלחצ לפני בחפשך אצלי דופי תחת ל…
  ולמדני נא את המינוח ,לא נעלמ משורי, ואת מקורו
  ומוכנ ליבי להותיר את יתכנות המילה קר פתוחה לדיונ אפ כי מציק לי דמותה מדי למילה נפוצה מדי כמו קר וחורפי, ודע מקרקר קר בחיריק יתכן ולא מקובל הוכחה מספקת על גב ניקוד מאוחר מעמקי הגולה

  ואגב ידידי אמ שגיתי אולי טעיתי בנטותי אכ אחרי מי בעיניכ הלכה מעידת תעיתי(כי ט עות ולא ת עות במשגה אישי).

  שבת אמת ושלומ

  • "אחריתה מי ישורנו/ישורנה". "לימין…. שור!" ——> "שורי" = השור שלי = ראייתי.

   והנה, ותודענה לי שתי פרשנויות פשט אשר מפרשות וַיָּבֹא יַעֲקֹב שָׁלֵם עִיר שְׁכֶם בשום שכל אשר בא יעקב בשלום לשכם (העיר) או לעיר אחרת, אשר שמה לא גולה לנו, והיא ברכשו של שכם בן חמור.

   שבת שלוה וקדשה עלינו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.