אנכי יששכר יוספ בנ אליהו מגבעת יש שכר ליוספ

אנכי יששכר יוספ בנ אליהו  מגבעת יש שכר ליוספ   חותר להקמת הממלכה מחדש ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה עד כי יהא אדני אלהיכמ מלככמ ובזאת לקוצ קצ לדמוקרטיה ככל העמימ בישראל ואז נהיה אור לגוימ באמת ובצדק  אחר כי נאמצ ליבנו להיות עמ לבדד ישכונ ובגוימ לא יתחשב
אז תאזרו אומצ  חפשו טיפה פה טיפה שמ  תצברו בלבכמ  שרפו התזזז ונתקו כל קשר לממלכה החטאה הדמוקרטיה הבריטית הבינלאומית המכונה בקרבנו מדינת יסראל  והשמידו מלבכמ כל זכר מדת ההפחדה המכונה הדת היהודית  כי יהא נא בנוי לבכמ ליסוד צדק התרבות התנכית
הצטרפו  -להקימ הממלכה מחדש-
-=אבלות מתמשכת כחורבנ המקדש  נדחקת לצידי הלב  אבל לעולמ לא נשכחת=-
שבשב עפחצ

עופ יעופפ כחצ ובמרומי שבשבת ימחצ

 

-=ויראומ בתעתועי כח נזיללל  וילכו גמ להיות מהמ מהשוטרימ והמולכימ   ואבוז למ  יש נופלימ בפח דאובימ  ויש נהיימ שמ למלכ האשפות מחויכימ=-
-=ויכיחוני כי איפון זה אותיות ניאופ   וארגיעמ  אכנ לא התעלמתי  זוהי סכינ מדי חדה וחסרת עטיפה  לא הייתי ממליצ אותה לכל איש או אשה   ובכל זאת לא הייתי עונה עליה  אסור   כי זה עדינ רק כלי ולא מאלצ השחתה  אז מי אשר שולט בעצמו בגבורת צדקה  מותר לו לנצל את הכלי באמנה
 אכנ ילחיצני אדמ קל דעת  לישא כלי עז בחפזה=-
-=המודרנה אחזה בכלימ בכדי להתרבות אבל יסודותיה היו שמ  מדורי דורות=-
-=ימסכנ  זה אכנ אמת לאמיתה  אז לכ שא אשה בקדושה ובטהרה  ושכב אותה ככל העלה על לבכ    אבל גמ אחריה אל נא כל היומ להזנות ראשכ
  הלא התרבות הפרוצה אשר הללת  היא אשר מנעה ממכ אשה צדיקה   וכמו שלכה לכ עצמ לכלב למענ יותיר את הגופה   אז התמונות שלכ המ בעיני רק שקרנות עצובה=-
-=כעת לו בתולה את  למה תעוררי יצרי לצער שוא מחסרונכ וראש מוסכ מנ הצדק על ידכ  ולו אשת איש  אז למה תקשי עלי להשאר צדיק בראש צלול בקרבתכ  ולו אולי לו חפצ לכ באשות איש    בררי נא מי המתאימ לשאתכ ומצאי בעיניו חנ אמת ליצב את ביתכ  וגמ על ידו לבדו  אל נא בראשונה פריצות שכיבה ובאחרית שכחה וזריקה=-
-=אמ הינו מקימימ את הממלכה מחדש  היינו פותחימ -פייסבוק- לעמ ישראל לבדו  בקדשה ובטהרה   אבל היומ גמ בלי -פייסבוק- זהו שפלות מצב האומה וגמ הכלי -פייסבוק- מנוצל להגברת הרעה  אבל אני טרמ יראתי מהחרב  אפ כי נפחדתי מניצולו לרעה=-
-=ואבינ אנכי ללבנ  כי נרתעו גמ מלהנשא לאיש  כי יאבדו את בעל החברה  כאילו להתגרש ממציאת חנ מיני ברחבת פריצות כל החברה=-
-=לכל מלכודת יש פתיונ  גמ השטנ יתנ לכ את כל הטוב אשר הוא נאלצ בשביל לצוד אותכ ברוע   תרבות אנשימ חטאימ=-
-=ורק אני נעצב אל ליבי בצידי העמ על דבר שפל תרבותמ כי כמו יעיל יותר להיות מסכנ לידמ  בשביל טיפת רחמימ ומגבר צדיק  אפסה כל טיפת אמונה=-
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

10 תגובות על הפוסט “אנכי יששכר יוספ בנ אליהו מגבעת יש שכר ליוספ

  • אתמ אלה שהתרחקתמ ממנה כלככ הרבה עד שהיא נדמת בעניכם כדת חדשה…
   עצוב
   עצוב שלא ידעתמ להגנ עליה ככה בראשית ישרותה וצדקתה

   אכנ אני קורא לחדש נאמנות לאלהי ישראל אשר כל עמי זנה מאחריו הרחק הרחק

   • הדת שאתה מחזיק בה כעת איננה הדת של אלהי ישראל. היא איננה כלל הדת העברית העתיקה. הדת היהודית הנוכחית היא המשך ישיר של הדת העברית העתיקה.
    רבים בדו דתות חדשות מליבם על מנת להתחקות אחר הדת העברית העתיקה: השומרונים, הצדוקים, האיסיים, הקראים ועוד.
    במה הינך שונה מהם? כולכם מתבססים על עצמכם (אך לא על עצמכם בלבד, שהרי את היסודות שלכם שאבתם במודע או שלא במודע מהיהדות האורתודוכסית), ללא יסודות מהזמן המקראי. הזרם הדתי היחיד שהוכח שהוא ממשיך ישיר של הדת העברית העתיקה, הינו הזרם הפרושי, שאותו מייצגים חז"ל וממשיכיהם. ובדרך זו עלינו לדבוק.

    • המילה דת די זרה לי
     היא מזכירה במעט את פגאניות עבודות האלילים בזנותיות עיורת חסרת כל פשר ..אשר על גב חזותה אומנמ נוצלה השקפת עבדי אדני בהתמסרות מלאה על גב דרכ הישר הקדומה ,אכ ממש לא נופלימ אנו מאותו מניע שפל של עבודה מעורפלה

     "וַיֹּאמַר יְהוָה מִסִּינַי בָּא וְזָרַח מִשֵּׂעִיר לָמוֹ הוֹפִיעַ מֵהַר פָּארָן וְאָתָה מֵרִבְבֹת קֹדֶשׁ מִימִינוֹ אשדת [אֵשׁ] [דָּת] לָמוֹ."
     זו די הפעמ היחידה(לבד מפאתי התןך) בתורה שאני מכיר את ניצולה כדחפ מניע ללוחמה מגובה בשמ איזושהיא ״דת״עיקשה

     זה הלא עלוב כמה הבל אתמ מנסימ למכור בשמ הבורא
     מה לכמ בכלל ולאלהי ישראל הגידה נא

     הרבה משיחי כתות שקר נלחמו בחצי צדקתכם אכ אינ זה אומר כלל שמוצדקת ככ אטימת אזניכמ כאילו כל מתעב דרככמ הוא בטח לא בא מחתירה אל השלמ החסר בדרככמ

     לא כל מתעבכמ זונה הוא מפריקת עול , חינפתמ בשקר את כל הארצ וקצנו בכמ
     ואלהי צדקי אמת הוא

     • ואמ אתה מועד לחשוב שדרכי צדקי בהכרח מהבלי כזלכ שאובות הקשב נא לדבר הזה

      -=כמו שהנאמנות לדרכ הישר קודמת היא לתורה למרות שרוח התורה היא אשר למדתני את פרטי דרכ הישר אכ היא עודנה רק כלי באור לדרכ ולא סמכות מעליה
      ככ גמ ההקשבה לחכמימ אסור שתחליפ את הנאמנות לאלהה כי אז יהפכו המה מכלי עזר אליו עד לאלוהה עבודה זרה כאויביו=- חיש שכר ליוספ

      והריחו ביראת אדני
      והבינו ביושר צדקתו

     • אין לי עניין להכנס כרגע לויכוח על משמעות המילה "דת", ועל איך אתה מפרשן אותה.

      שאלה לי אליך מר יששכר יוסף – האם הינך מאמין בתנ"ך המצוי כיום בקרב ההמון? מהם כתבי הקודש עבורך? ובאיזה נוסח מקראי הינך מאמין? על מה הוא מתבסס? הרי ספרי התורה המצויים אצלינו אינם ספרי התורה שכתב משה או שנכתבו בתקופתו, ואף לא בתקופה הסמוכה לו. כל הסתמכות שלך על נוסח מקראי כלשהו משמעו – הסמכות על בני אדם שחיו מאות ואף אלפי שנים לאחר מסירת התורה לעם ישראל. אם כן – עד היכן גבול הסתמכותך על חכמים?

 1. אמת ושלומ
  אמ אינ לכ ענייין להיכנס איתי ל-ויכוח- על פרטימ ,בא ואבאר חדות את שתי יסודות הבליכ המהותיימ
  מועד אתה לחפוצ שקר כאילו ניתנת היא בכלל היהדות במתקונתה הגלותית אורתודוכסית כהיום לאחיזה עקבית ומספקת לאיש אמת…
  -=לא ניתנ להיות מאמינ ישר לב לאורכ זמנ בלי לכפור בהבלימ הרבימ שהודבקו לדת בכל הגלויות עד לימנו אנו וכגודל האומצ אל האמת כנ גדל הצדקות להבינ….
  ומועד אתה בשנית לבושתכ ,לבגוד באלהות עד לבלתי האמנ שדרכ בכלל ישננה להשגת אמת בהירה או איזושהי דרכ ישרה ובעניו ממש רצויה וכנה

  די כמו -=כי רבימ ממכמ החושבימ בליבכמ כי אינ עוד טעמ להאמינ בו ללא מערומי הבלי רועיכמ
  ואני אומר רק מי שבאמת לא מאמינ בו בצדקת דרכו -ישתוק להאמינ לכל המשקרימ הבל בשמו
  "צֹאן אֹבְדוֹת היה [הָיוּ] עַמִּי רֹעֵיהֶם הִתְעוּם הָרִים שובבים [שׁוֹבְבוּם] מֵהַר אֶל גִּבְעָה הָלָכוּ שָׁכְחוּ רִבְצָם."=-יששכר יוספ

  ולשאלותיכ אענה קצרות כי התורה היא איננה האלהה שלי אפ כי נאמנ אנכי לתרת משה בכל ליבי וחותר המלכתה ככל כוחי
  וצר לי כי קצר בינה עמי היומ הזה מהבנ אלהות מהיא

  • אמרת הרבה ובעצם לא אמרת כלום.
   זה לא שאינני רוצה להכנס לויכוח על פרטים. אינני רוצה להכנס לויכוח על איך אתה תופס את משמעות המילה "דת", ומה האסוציאציות העולות בראשך כשאתה שומע אותה.
   בכל מקרה, לפני שניגש לפרטים, ראוי שניגש לשורש. אם את השורש בדית מליבך, אין כל עניין להתעסק בענפים הגדלים על העץ ששתלת.
   ושוב אשאלך – במה הינך מאמין? מהם יסודות אמונותיך? על מה מתבסס בטיעון חסר היסוד שלך שאתה מייצג את דרכו של אלהים ישראל? על בדיות והבלים שאתה מרגיש(!) בנכונותם? או על יסודות מוצקים והסטוריים מבוססים ומסורתיים, בדרך של "והגדת לבנך"? הרי מן הסתם אביך אינו הגיד לך את יסודות דתך, אלא אתה עיצבת אותה כראות עיניך. איזה סיבה יש לעם ישראל לנהוג העיטורים אחרי ההליך?! תן לו סיבה אחת טובה לזה!
   אם אין לך – תחזור בתשובה.

  • תיקון טעויות במשפט:
   איזו סיבה יש לעם ישראל לנהור בעיוורון אחרי הבליך?*

   • האני מחפש שתינק? לך לעזאזל! תחפש לך שדיים אחרות לינוק מהם.
    אני מחפש שתחפוצ בכנות לינק ביושר ובצדק טהור לב דברי אמת המיוסדימ על נכו
    אתה כנראה לא מבינ מספיק בכלל מאיזו עמדה אני בא, אתה חלק מהעמ הזונה אחר ההבל בזדונ לב ואני לא הולכ לרדופ אחריכ ,רק אעקוצ ואבוז בגאונ, אבל להרבות הוכחה??? ממש לא! הלא זה בהיר שבעתיימ מכל שמש עזה בצהרי יומ קייצי כי מבלי היכנסו אדמ בתודעתו לפתיות ולמצב עורמה ושקרנות -לא ניתנ עוד בכלל האמנ בהבלי כזבי היהדות?? האמת היא איננה השקר הלבן ביותר!!

    כתבת הרבה דברי רהב חלולימ וחשק להשיבכ ממש לא הותרת (וגמ חלפ הזמנ עד כי נפנתי ויכולת השאר מייל לקבלת מועד תשובה)

    אבל הנה מבלי לשאול אותך אני אפצה פי קצרה ואשמיעכ- דת במובנה הנפוצ כיומ עמ כל עולםה ההלכתי תחליף כפייתי ברור הוא לעצמ האלהות, כי באבוד אל רעיונימ יצוצו אז אינ קץ חוקי פרטים ,לא לאלהי ישראל כל זאת

    וגמ משפטים רבים בתגובתך הבליים והזויים ,באמת,
    ׳אלהים ישראל׳ ?אתה חושב אולי בנבכי לבבכ שהמונח אלהי ישראל סותר את רעיונ אל אחד לכל הבריאה??
    ׳יסודות מוצקים והסטוריים מבוססים ומסורתיים, בדרך של "והגדת לבנך"׳? ממתי-היסטוריה- זה מבוסס ?הלא זה מדע השערתי מטבעו וכמעט אפילו אמונתי, ומסורת? יש גמ לסינים!זה לא עובד עלי ,, והרעיונ היעיל של ׳והגדת לבנכ׳ כלל איננו אומר שעליכ להיפטות אחר כל הבלי אביכ
    ׳ איזה סיבה יש לעם ישראל לנהוג העיטורים אחרי ההליך?!׳ פה כבר הצחקתני ממש, אולי ההדורים? למה תדבר הרבה ותחשופ כמה הינכ לא חכמ (למרות שעטרות העם לשונ משושי כתרם,, איכשהוא יתכנ)

    ועל עוד רבות קצר חשקי

    ובאשר ל׳שורש׳ הקשב נא לזאת
    וכפטיש יפוצצ סלע
    -=רק נבלות היא זו -המשמעת לאלהות כלשהיא בעקבות התגלות ניסייותה תחת אשר נאמנות ראשונית ליצוגייות מסר משפט צדקה
    הלא גמ נביא מצליחנ יומת מנגד לחוכמת איש כנה אשר בעורמת זיעזוע יסודי האלהות הוא חוזה
    והנה למשל משפט מהנבואה אשר הבנתו נכונה בעני היא היא הוכחת יושר אדמ וגם תורה ,ולא שתורה כלשהיא באשר היא- תהיה לי מקור הלמידה והאדמ המאמינ- לצדיק כמותה
    "כִּי לֹא מַחְשְׁבוֹתַי מַחְשְׁבוֹתֵיכֶם וְלֹא דַרְכֵיכֶם דְּרָכָי נְאֻם יְהוָה."
    מחשבותכם =אתם ,אשר זניתם מאחרי יושר הטבעת משפט צדקו.. (ולא שנכונות צדקתכם הישרה עלולה היא לנגוד את משפט צדקי ..כאילו לא אני וכלבבי אדונ לה לזו הבריאה מראשיתה =-כי מנסה אדני אלהיכמ אתכמ…לדעת הישכמ אהבימ את אדני(כאמת רוח צדקת דרכו) אמ לא=- כיושר הטבעת בריאתו

    ואולי עוד אמצא זמנ להוסיפ על זאת אכ תשובה יציבה ומספקת באשר לשאלתכמ המכונה בפי ׳שאלת מקור הסמכות׳ תקבלו רק עמ כלות עריכתי והעלותי את העמוד העמוק עמוק ההוא אשר קראתיו ׳תורה מהשמימ׳ ובו מחדד אני את שרשי נאמנות עבדי אדני הצדיקימ והישרימ לאלהי ישראל האהוב מאד להמ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.