אבל אמ כבר הוגעתמ אנכי אפרוש –

אנילא חשבתי כי הגיע הזמנ לפתוח את הדיונ הלזה בתוכ המונ העמ  אבל אמ כבר הוגעתמ  אנכי אפרוש   –

ושמ עוד ינוחו יגיעי כח

יונה מצאה בו מנוח

 

=-חשמל המוזרם ברשת מדינת יסראל הוא מונע מבערת אש ומעובדים מזרע ישראל
-קטני העמ פגשו באירופה את החשמל המבוית כנורות רחוב חלפ לעבודת הפנסאי המבעיר לפידי אש בכל ערב  וידעו גמ אז כי מקר החשמל הוא ממנועי שריפת פחמ
-חשמל הטעון במצבר הוא במצב נח וגם בערה אין בו
-חשמל הוא זרימת אלקטרונים בכיוון אחד  בחתירה להשואת ה-קטבימ-
  בתנועה מספקת בכוחה להשפיע על המוליך כמו להלבין חוט להט של נורת ליבון
-בתנועה בצפיפות כבמוליך דק של חוט להט היא עלולה ללהט את המוליך עד כדי פליטתו אור רב ושריפתו מיד אם יש סביבו חמצן
  ומשאין בחללו חמצן הוא אך מאיר ולא בוער
-במהלך שעות רבות נורת להט וכן נורת לד הפולטת אור צפויה להתאפר ולהתכלות אך לא משרשרת בערה
-ברגע סגירת מעגל חשמלי בעל עומס עלול להיבצר ניצוצ וכן בפעולה חשמלית של מעגל גלי ולא רציף כמו במנוע
-ניצוצ הוא ליבון חלקיק אויר עקב התפרקות חשמלית חזקה דרכו
-טעינה חשמלית נפוצה בהצתברות חשמל בשחיקה אלקטרו מגנטית כמו בבגד צמר או במכת ברק
-ניצוצ מספיק  בקרבת חומר דליק כגז עלול להבעירו בשרשרת בערת אש
-אש היא גזים בוערים אשר בכוחם להבעיר ברגע כילויים את המשך בערת אותו החומר
-אש מחומצנת גם תחת המים יש בה לפחות30מעלות
-ברזל מלובן עד כדי המסה מאירה מאד אין בכוחו להבעיר את עצמו והוא אפילו במאות מעלות  איננו אש
-ניר המוצמד לברזל מלובן הוא מיד בוער באש גם אם הוא חם פחות מברזל בשמש
-סגירת מעגל חשמלי חזק יותר מחוט דקיק במעגל אשר סביבו חמצן  עלולה להבעיר אש
-סגירת מעגל חשמלי בעל עומס רב כתנור בנין אך במעלות איטיות  מילי ועוד מילי אמפר  וולט אחר וולט יכול להשלים הפעלוה בלא בערה
-אין כלי שלם יותר ממעגל  חשמלי חצוי של נורת חדר שנה בלילה
-גם פתיחה וסגירת ברז חבית איננה יצירה וסתירהה
-=אש כבולה היא עמ אור וחומ   אור וחומ  לא כבולימ למצב בערה=-
-=הקשר המהותי בין חשמל לאש דומה הוא לקשר אשר בין פטיש לאש
על כי שניהם לרוב מיוצרים על ידו  ובעומס עליהמם הם מיצרים לרוב נצוצות ועלולים גם ליצר אותו=-
-=על אפ כל ריפודי הרכבימ עוד לעולמ לא תמו תלאות הדרכימ  על כנ יראתי להתיר את השאיפה לשבו איש תחתיו ואל יצא איש ממקומו ללא סיבה חשובה  בנסיעה ברכב חשמלי  מבוקר  יעודי  או רכב קפיצי בשבת האהובה=-
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.