צבא האומ לדמוקרטיה הבינלאומית

אגב  השומרונ פה זה ארצ אפרימ  כי יהודה כבושה בחלקה מירדנ
-=
  ובקיצור  טעו ראשי האצל כשפרקו את המחתרת  בהכרזת מדינת יסראל   ויקבלו על ראשמ בחלופ דור בתכ הארצ גמ מדינת יסמעאל  כי נסחפו בהתרגשות להצטרפ לתחת צבא האומ לדמוקרטיה המקומי  במקומ להלחמ להקמת ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה   האלהי
=-
וליבי דוה לאנחה

על אלה אני בוכיה

עוד אבנכ ונבנת בולת ישראל
=באשר לקנאות אשר בליבכ  -=השאיפה הסופית היא  עמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת=-   אכ זכר נא כי הפולשימ הירדנימ בימנו אינמ נחשבימ עמלקימ או מעמי כנענ השבעה אשר צווינו עליהמ לא תחיה כל נשמה  כי ההמ באמת גדשה אז סאתמ וזעקה השמימה עלתה  אחרי אשר דורות מלפני אמר אלהי ישראל כי לא תמ עון האמרי עד הנה  ויהי כאשר תמ   לא תכרות ברית איתמ ואפ לא לגרשמ כי אמ שסופ תשספ גרונמ ואפילו בהנאה   ולרשת ארצמ בחדות אמונה   אכ אלה אשר לנגדנו היומ לא חתמ עליהמ נביא לדאבה  ואפילו לא תחנמ זה רק בהשאלה   אז לו כעת בידי כח מלוכה  הייתי מגרשמ לאי שמ בעבר הירדנ מזרחה בקל תרועה ואפילו אולי פורש עליהמ קצת הגנה  הנ לו יהו נא כל זרע ישראל מתאימימ בימנו לצידוק הבדלה
עוד אחי זכר נא כי גמ איש צדיק מזרע ישראל אשר הזיד ולו פעמ אחת  לא לעשות הפסח בבית הבחירה  ולא כי היה טמא לנפש או בדרכ רחוקה  הלא הוא לא יוכל עשות פסח שני ועל נפשו נאמר ונכרתה מעמה ולא יעזר כל ספר יחוסינ או הוכחת קירבה   ומנגד מכל גויי הארצ אשר רק יחפוצו באמת להתגיר להצטרפ תחת הממלכה הצדיקה ולשמור ולעשות באמת ככל דברי התורה  אפ קטונ וגדל מהאומה לא יוכל זעוק להמ סורו נא  כי משפט המעשימ הוא באמת קנה המידה  אפ כי מושפעימ המה גמ מתורשה צדיקה    ובדבר הזה נחמתי את נשברי הלב בקצוות האומה המבכימ על כל יהודי הנבצר מידיעתמ מנינ בא או הזועקימ על מוסלמימ דמנו כדממ לרדיפה
 כי התרה הקדשה  תועלתנית בבסיסה  ולא נעולה לפי גזע או משפחה
 -=רע עמ רחוק ומשפיע הבל על בני  מעמ קרוב וגונב אדמות מאחי   כי אולי לא יכלו כעת  אכ פנ לא יגיע להמ גמ  כי אמ לא שוני צדקות ורשעות התרבות הלא עמ אחד הוא כל האנושות  לכנ כל עוד אחי רודפימ תרבות מערבית לילדיהמ למה זה אלחמ במוסלמימ אחיהמ  ומשניהמ הנ לו יצילנו אדני=-
-=גמ תקיפה מדודה להרתעה  רצוי כי תתובל ביצריות הנקמה  כי חשיבה קרה בהכרח מובילה אל רובוטיות אטומה=-
-=הרבנימ מנסימ לנתב הקלה בתכ כל צרה במקומ לעמול מהיסוד להשמדתה=-
-=השמועה אומרת כי החרדימ לא נהגימ לקרא הרבה תנכ  בגלל מחסור בהסכמות של רבנימ בפתיחה  חהחהחה
=-
-=
מזה ככה   ללא סופיות  אכנ אינ כל סיבה לחמישה סופיות ולא לשמונה רשאוניות למשל   בינ מילימ היה נקודה או רוח  אבל הסופיות זה ממהירות הסופרימ כמו כתב מחובר למילה הבאה  ואז התקבעו רק חמישה לספירה נוחה באותיות עד ל999   אבל אבות אבותינו  בכלל כתבו בעיצוב אותיות אחר  הלא הוא הכתב העברי  עד לפאתי גלות אשור בחורבנ בית ראשונ לאחר כאלפ שנה אז הנחילונו בשפת תרבות בינ לאומית  תחת עמ לבדד ישכונ ובגוימ לא יתחשב  כמו בתרבות התנכית=-
-=כי יהודה זה שמ של שבט   לא של עמ  על כנ עוד מימי אז  ברכו משה רועה ישראל  -ואל עמו תביאנו- כי רחק לעיתימ עד עדולמ וירד אז מאת אחיו=-
מלכות אמת בימנו מהרה
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.