אינ קנינ קרקעות בארצ ישראל=-

-=הדת באינ ספור דרשות הילכותיה   כובלת את חרות המחשבה  אשר התרה במעט מצות חוקיה מגנה עליה=-

חשמל על אבנימ תחת ברזלימ ליציקה

קרקע הגג מוכנה ליציקה

 

אינ קנינ קרקעות בארצ ישראל=-
שולחנ אתה יכל לקנות  כסא וכל דבר ניד אפילו רכב או מטוס  אבל לעולמ לא את האדמה אשר כל החפצימ נידימ עליה  כי הארצ עצמה נחלקת אחת ולתמיד בגורל אלהימ לנחלות שבט וחלקות משפחה לדורות  וגמ לו יאבד איש את כל הונו וירעב עד פת לחמ   לעולמ לא יאבד את ביתו כי בסיס יציאה יש לו  ולא החלל הוא מקומ מושבו  ולעולמ לא יוכל עשיר לבעול חצי ארצ על שמו  אפ כי לו ברכת שמימ נחתה על ראשו יוכל לשכור למשל מאדמ עצלנ לעבוד אדמתו וישלמ אכ לפי מספר השנימ הנותרימ עד היובל  שנת החמישימ אשר בה גאולה תהיה לארצ לשוב לנחלת משפחתה   וככ ננעלה הפרצה להבדלי מעמדות עזימ והשפלה
ולא תחניפו את הארצ בהבלכמ
והאמת היא שבכלל כל יסוד הצדק התנכי מושתת על יראת משפט עקבי לאורכ דורות  הקשור חזק לאדמה ביסודות   כי במבט רגעי  עמל הצדק כאילו לא נשא פרות   כמו דר הלכ ודר בא והארצ לעולמ עומדת  ודר שחטא למשפט  חינפ את יראת הצדק לזה שאחריו   כמו למשל נגנב המחיכ לגנב עני המחויכ על כי קיבל אפילו עוד מאשר חסר לו וגמ השופט מתמוגג מחיוכ  וילכו כל אחד לדרכו על הארצ  ולמחרת אבדה ההרתעה ופשה נגע הגנבות עלי אדמה   כי בכלל מימי תרבות אז  ידעו כולמ כי צדק הוא תלוי מקומ  למשל מה אשר נחשב כאנ לתועבה  אולי במקומ אחר זה אהבה רבה   ואשר כאנ לשמחה רבה  שמ לעצבות נדכאה  ואדמ אשר לא מקושר לאדמה בינ דורית יציבה   למה לו לעמול ביראת משפט אמת עקבי אשר אולי אדמ אחר ישא פרות  כי יעבור דירה למקומ אחר וילדיו יאכלו מצדק ארצי ממש שונה כי הלא צדק דורש רדיפה כנה וארוכה  ולא פעולה מכנית מוגדרה   ומיסוד צודק אמיתי ותועלתני זה  צומחת ההצדקה להתאחד סביב אמת אחת ברורה ומובנת ולהיבדל מההלי שקר הנכר  לגרש הפולשימ הירדנימ וכל עמי נכר  ולהקימ הממלכה מחדש   לחלק את הארצ לאנשי גבורה בצדקה  כי יהו עבדימ לממלכת כהנימ וכוי קדש  וכללותמ לעמ סגולה
-=אבל מצחיק שקראימ לשפלת מישור החופ  -מרכז-הארצ
   מצטופפימ במטרון הזה בינ חדרה לגדרה  לולי תרנגולימ ובתכמ אנשימ
 אבל האמת היא  טבור הארצ הוא עמק שלמ  ואמנמ בצפונ גמ בדרומ-=הארצ היא רחבת ידימ  ורק תושביה צפופי לב=- כי לא מנהלימ אותה נכונ=-
-=בקרב אנשי אמת   צניעות האשה  רק מקלה על תקשורת אנושית  חסרת רתיעה=-
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.