ואחרוק בצפורני טרפי מול הצוק

-=בתנכ גמ כתוב   כתבמ על לוח לבכ  ולא זכור לי מישהוא מנתח את בטנו ומחפש בה איזה קיר לכתוב עליו
   כי לעיתימ המשל המנותק מהמילימ  זהוא פשטות מסר הדברימ=-
נשקפימ מבעד לדלת ביתי על עמק תרצה

בנימינ קצובר ונכדיו

 

ואחרוק בצפורני טרפי מול הצוק  ואומר אל אחי לא לתנמ לקח מידנו את השמ ישראל כאילו להבדילנו מההבל אשר היומ תחתו  כי המה המ תרבויות נכר ואני אחתור להיות לעמ לאלהי ישראל יחד כל עמו   כי זה שמו לעולמ וזה זכרו לדר ודר=-

-=וירתעו מנ הנוצרונימ לשפוט בצדק את דינ יצר המינ  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ   וירתעו מנ ההודימ לשפוט בצדק את דינ יצר הנקמה  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ   וירתעו מנ הסינימ לשפוט בצדק את דינ יצר האכילה  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ    וירתעו גמ מנ היהודימ לשפוט בצדק את דינ יצר הכבוד  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ
   -אבל צדקת התרבות התנכית  היא שולטת ביצרימ בקדושה  כמחשבת מטביע היצירה   אכ לעולמ לא במצב של בריחת נטישה=-
-=לפי תרבותת אלהי אבות אבות אבותי  לבגוד באשה זה לשאתה על שכמכ ולשכבה ואחרי כנ לא לדאג לכלכלתה ולשלחה  לשאת אשה שניה זה מעמסה=-
באשת נעורכ אל יבגוד
כי אל שנא שלח
-=מאחר והעולמ נתונ גמ למקריות  ולא רצה הבורא להחסיר אשה לכל איש  ולא בא בחשבונ ברירת שויונ ילודה   או אז אשרי האדמ הנושא אשה שניה קשת נשיאה  ועוד לא מונע ממנה גמ אהבה=-
=יש פריצות מדודה בפה  משרתת את אמת קדושת המעשה

יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.