כי במסורת לא היו מידי נעולימ ולמודרנה לא היו ממש כבולימ

-=זה לא שאלה של קנינ  זה תשובה של ארצ ישראל לעמ ישראל ושניהמ אל תרת ישראל ואלה כולמ תחת אלהי ישראל=-

ובהעריב השמש מעל גבעתי

דוב קוטב שמימי

-=ואפגוש בדתיימ פתח תקוה  כי במסורת לא היו מידי נעולימ ולמודרנה לא היו ממש כבולימ   ואתנ אל ליבי לאמר  במרחבמ הפתוח  לו רק ילמדו לירא את אדני אלהי ישראל באמת  ולא את דבר כנות החילונימ אותמ פנאתימ  או החרדימ אותמ רפורמימ   או אז ידעו גמ להכנס בפתח התקוה במשפט ובצדקה=-
-=ויחשובו מנ הגוימ בחלופ כמה אלפימ  עדיפות להיות חטאימ לאלהי ישראל מאשר נאמנימ לאלילי נכר  כי מעדיפ הוא שבעתימ  הליכה בדרכו  מאשר הבנה קצת את רוח תורתו
ויתנחמ מעט בחטאמ בלב חצוי  ויכעיסוהו גמ בסילופ הצדקת פשע בשמו=-
-=אז למה אלהימ ברא אותו  אתה שואל  אמ ככה רע הוא העולמ  .. ובכנ
 אמ הוא לא היה יכל להיות ככה   הוא לא היה שמח בבריאה שלו כשהיא אחרת  אבל עצוב שהוא התדרדר עד לככה
והאלהימ אפילו מעודד את הקלות להיתדרדרות אבל לעולמ לא מונע ממכ את היכלת לעצור ולתקנ   ואחר  לשאת פרות   ולשמוח עמ יוצרכ
שרק לא תחשוב שנולדת לאיזה ויטרינה  כי האמת היא שבעולמנו עוצבה מלחמת תרבויות עקובה מדמ  ואכ אלהי ישראל הוא נאמנ להגנ לאוהביו  כי הוא שומר הברית והחסד לאהביו ולשומרי מצוותיו לאלפ דר   אז חתור נא להיות בכל לבבכ עבד אדני באמת במשפט ובצדקה
ואז שא פרות של תקוה
=-
-=גדל ההבנה כגדל הצדקות אחי
כי נאמנות לאלהי ישראל בלא נאמנות לשכל הישר  היא רק נאמנות לאטימות לב=-
-=ואתיצב גמ נגד הדתי הנבהל מסתירת אינ ספור מדרשי ככמיו  ואעקצו  אני כופר אבל אתה פתי   אלהי ישראל יצג תמיד את הכפירה בעבודה זרה  ולא את הפתיות לה=-
-=כל הכועס  עליו לבחונ את עצמו אמ הוא שולט בעצמו בהצדקה תועלתנית  וכנ כל השמח   והעצוב והאוהב והמקנא והמתענג והשונא    והנושמ  פנ ינשומ כאילו לעבודה זרה=-
גילוי דעת=-
בראית צדקת התרבות התנכית-
דבורה הנביאה  היתה מהיחידימ אשר התנשאו בראש העמ בתרבות התנכית ולא נמנו על המינ המתהדר בפאת זקנ    בודדות היו המה ולא מיצגות דרכ  בדומה למשל גור האריה  המתירא מבני האדמ  ושואל לאביו  האמ אלה חזקימ עליו או נפחדימ מפניו וירגיעו אביו כי בדורותיו  חטאימ המ בני האדמ ואל לו לירא מקרבת מושבמ  ויבא הגור ויכנס אצל שער העיר  ויסוג בבהלה הישר אל אביו ויספרו כי ראה תמונה גדולה של שמשונ הגבור משסה את פי האריה הגדול  ויבוז לו אביו  בפחדות מחשבה  כי על מה יתהדרו ברעש גדול בחוצות העיר  אמ לא על מקרא אשר יחידאי הוא ולא מצוי  כי ברגילות  פוחדימ המה מהאריות  אז הצגת התמונה  רק מוכיחה את הפכה   כנ גמ דבורה האשה הצדיקה  ניכונה בראש העמ  רק כי ידעה בלבה את ביטוי שפלותו  בדרו לתנ אשה גמ אמ צדיקה על ראשו  כי הלא גמ היא במו פיה בזה לאיש אשר שלחה בראש הצבא כי מרוב פחדו וחוסר אמונתו  ביד אשה ינתנ סיסרה אויבו  ואפס כי לא תהיה תפארתכ ברק בנ אבינועמ על הדרכ אשר אתה הולכ בה  לצאת למלחמה  רק עמדי אני האשה הנביאה  כי ביד יעל אשת חבר הקני נמכר סיסרה  והנה גמ היא לא הזכירה את אשת ברק  אכ את בעל יעל הזכירה  כי ידעה  גדולת האשה היא דרכ בעלה  גמ אמ יותר גדולה  כי לא לעצמה  כמו אשר אשת לפידות היא היתה  דבורה הנביאה  ונבא נבאה בשמ אדני אלהי ישראל ולא מלבה   מרגילות שפלות הנורמה סביבתה   הלא איש בוגר  זקנ מתהדר בו  כי יכלת שיפוט כאלהימ קטנ נתנה לו  ויכל לנצלה לנבלות או באמונה  אכ למה זה לתנ על ראשו אשה אשר בחזקה את ההוה היא חוה ו-=זקנ הגבר אות זכרונ הוא להמשכת מבטו אל העתיד=-
המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.