יש תאב רצח ורודפ צדק הוא

-=העולמ  הוא האומות הבני אדמ שבו  והאדמ הוא המעשימ הדרכימ שלו כי גמ כל חומריות פעולת מעשה  היא רק התגשמות רוח הרעיונ=-

ויטו מעט אוזנ הקשבה

יומ שישי בעמק

-=שמ אדנות זהוא כנוי קדש אכ הוא לא השמ המפרש  שמ הויה יתקדש ויתעלה   על כנ נכונ לבטא את כינוי האדנות בתכ דבור חשוב בכבד ראש  ובזהירות נראה מקלות דעת פנ תחנפ יראת קדושתו והשמ המפורש  פחד אלהימ הוא  אז מתאימ להקרא רק אכ ורק במעמד מרוממ בראיה לאומית בינ דורית  או רגע עז מידי בחיי אדמ

כל מקומ אשר תקרא בשמי  אבא אליכ וברכתיכ
ובמקומ בואש יהלל הצדיק  ברוכ יוצרי  כי הוא יוצר גמ כל שפל   האומר אינ בלתי=-
-=כל ישות בעלת כח מלוכה  אשר לא ממליכה את חוקי הליכי רוח תרת משה באמת במשפט ובצדקה   היא אויבת לה  כי אינ מקומ בארצ לשני מלכויות בזמנ אחד=-
-=עצוב כמה שזימה מצחיקה אותכמ  אחרי שאבדתמ את יסוד האמונה בתקות אמת מרדיפת צדק  בקדושה
כואב לי
כי היצר העז הזה  הוא כמו ראי מכל מחשבות הדרכימ  וגמ משליכ הוא רגש עז לכל המעשימ  ובקצרה  -=איפה אשר יש זמה אינ צדק  ודבר הבל  בהכרח יוליד זמה=-
לפני המבול  מלאה הארצ זמה  אבל אלהימ כאילו שתק  אבל ידע  והנה בחלופ דור  מלאה הארצ חמס   ויבא מבול על הארצ
  כי מי אשר לא שולט ברגשות יצריו בקדושה נאמנה  עוד יקל בעניו כל רצח ונבלה=-
-=
גמ לו אפשע  אז אלהי  יכבדני  אמ בלב שלמ אחשוב כי זהוא רצונ תועלתו
אבל הרבה לפני פעולתי הוא יפתח לי פתח אמת להבינ את דרכו  ואחפוצ כנס כגדל צדקתי
  צביאל  אני מרחמ שאפילו אתה נפלת לבור הפילוסופי הזה  של אינ אמת  וכל אחד והבטו
 והאמת  שמאחורי הדברימ  עומד שוייון מעוות בינ כל אדמ  ואז אכזבת חוסר דעה אחידה בינותמ
אבל אדונ כל הארצ יודע שרשע ירשיע גמ בלי יכלת להבינ הפוכ בתרתו  והצדיק יריח איזה אדמ ירא אלהימ יותר באמת במחשבתו
הלא
אדמ שרוצה למאר על דברת האלהימ  לא תרצח  כי זהו רק משל   הוא באותו מידה או אפ במידה מושחתת הרבה יותר  או אפ בקלילות יתר  הוא יכל לומאר על דבר כל רב בנ אדמ אשר יומאר לו שזה ציווי מעשי ולא פיוטי  כי הוא דבר את זה בצחוק או לשעתו או ברגזו  או ברעיונ  אן בשאר רוח  אווו
אז עדיפ כבר להשאיר  את דבר אלהימ קדש על מכונו  ובאור האדמ  תמיד פתוח לדיונ  כגדל צדקת הבנתו  ואומצ ליבו אל אמת רצונ יוצרו
=-
-=יש בא בשמ הצדק  תאב רצח   יש תאב רצח ורודפ צדק הוא=-
המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.