כנ זה חילול השמ

-=כנ  זה חילול השמ
כי יש ציווי קדשימ תהיו  כי קדש אני אדני אלהכמ
ולפעול דבר בסתמיות חסרת התחשבות רק בגלל שטפ הנורמה המעוותה  הלא זהוא הפוכ הקדושה=-
ויאדמ דומ

ויפנימ גג

 

ללמוד את תרתו
להבינ את רוח תרבותו
 ולחתור לקדמ את מצב רצונו
תתחיל בלהיות איש קדש
שזה אומר  לעולמ לא להתעלמ מהרגשות והיצרימ  אכ תמיד לשלוט בהמ בהצדקה תועלתנית
ובהמשכ לנסות להיבדל כמה שיותר מהתרבות השלטונית המושחתת של היומ  שזה אומר   לא ליצור קשר עמ מוסדותיה  לנסות לשרוד את החימ גמ בלעדיה  להיבדל להיבדל  עד כדי בעתיד   השמדת התזז מספר הרובוטי אשר המה המציאו לבני אדמ
-=כל ישות בעלת כח מלוכה  אשר לא ממליכה את חוקי הליכי רוח תרת משה באמת במשפט ובצדקה   היא אויבת לה  כי אינ מקומ בארצ לשני מלכויות בזמנ אחד=-
לשאופ להיות  עבד אדני  אלהי ישראל   בלי הרכנת ראש להשפעות תרבויות נכר =-
-=אחי אהובי   אינ קנינ רוחני בתרה  אבל יש מדבר שקר תרחק גמ על הצגת אדמ רעיונ של אחר כאילו נולד הוא בליבו
דברי אמת קבל ממי שאמרה   גמ אמ דשורה זועק לעברכ אל תירא
האמת נכונה גמ לפני שמישהוא -ניסח- אותה ולכנ יכולתי להעתיק גמ מבלי להודיע לכ   אבל אולי תהא זו נבלות לו לא אזכיר את שמכ  כי זוהיא רינת נפשכ   גמ משלי יכולימ לקחת בלא שאלה  אבל ליבי זועק  הזכירו את שמי  לא סתמ לרדיפת כבוד חכמתי   כי אמ למענ כבוד משפט צדקי   כלומר שילמדו מכל מחשבות דרכי  מאלהי צדקי  ולא יקחו רק נקודת אמת יפה  וינחילוהה לתרבות אויבתי=-
-=החרב היא גמ מוצג תרבותי  להזכיר שהצדק  הוא לא רק איזה  פילסופ רעיוני  והוא איננו נשלפ מה-שרוול-  אנו רכשנו אותו מדמ נפשנו  ומאמת אלהי אבותנו  ואנו עוד מוכנימ להלחמ למענו  כי צר לכל עמנו מאד מאד  מחסרונ מלכותו=-
-=דע להקריב לעיתימ מנ השלומ  למענ צדק הלאומ=-
-=אלוקימ זה פחדנות יתר כאילו לא להגות את שמו לשוא מיראת כבוד  אבל מה שיוצא מזה זה חוסר יראה  כי אמ אתה מדבר מראש צלול ולא מקלות ראש  אז מותר גמ לומאר ברוכ אדני אלהי ישראל אל אמת  שזה גמ כינוי אדנות חשוב שהוא אדונ לכל  אבל זה עדינ לא שמ ההויה המפורש  אשר עליו נאמר לא תשא את שמ אדני אלהיכ לשוא=-
המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.