אלו היו שעות של התרוממות הרוח

-=אני כמעט בעד  כפיה דתית מרצונ  במקומ חופש לעשות רק ככל רצונ השלטונ=-

עמק תרצה  ביומ שישי בתיור אל הנחל הנובע בעמק  ויטו מבני עמי אוזנ ויחפוצו מעט הקשב אל דברי  ואעל על הסלע ואפתח פי
ופתאומ  הס  שקט בקהל  וכארבע מאות איש  ראשימ מופנימ אלי  מהמ מחויכימ  מהמ אולי בזימ  ובליבותיהמ חלקיקי תקוה מנצנצימ
וכשאזנימ קרויות לשמוע  האנכי לא אשמיע  ומהמ חפצו הקשב  האנכי לא אזעק
  ואחיכ לעברמ  צדיקימ אתמ  בעמדכמ
אדני אלהכמ הוא מלככמ ואנכי רק צופה מנ הצד לצדקת דרככמ
ואפתח פי  יומ יבא  ונרימ ראש  יומ יבא  ונחדש נאמנות לאלהי ישראל  ולכל צדקת תרבות תרתו  נקיא את הפולשימ הירדנימ  המוסלמימ והנוצרימ וכל תרבויות נכר מארצ אלהינו ונחלק את הארצ בגורל
ויצהלו בקול גדל
יומ יבא ונשוב להיות לאלהי ישראל  עמ סגולה  ונקימ את הממלכה מחדש
ויריעו ברוב חוזק
ואתמ תהיו לי ממלכת כהנימ וגוי קדש
ויעודדו
אנחנו עוד ננפצ את הדמוקרטיה לרסיסימ
ויגביהו רוח
וירא אחד מהמ מדריכ רפה לב מסיבלותיהמ  כי העמ אומר הבה נתנה ראש ונעלה ממצרימ ויכריז צאו לדרכ כי תמ זמנ ההצגה והעצירה  ויפנו אליו מעטימ לצעידה
ואשלופ אני חרבי אל על  כי יש עוד שכר ליוספ  ויצאו כל העמ בקל תרועת רעש גדול  ואנתר מטה מנ הסלע אל בהמתי  ואתהלכ בתוכמ עד שובמ
ויודע
כי עוד יבואו ימימ אחרימ  ימימ בהמ החזקימ יחלשו  ומהחלשימ יאזרו כח   כח נקמ נקמת דמ ואש  נקמת אמת ואמונה  נקמת משפט וצדקה  נקמת אמת אלהי ישראל
ובל נשכח את סבלות עמנו

גוגה לנו גג

 

אכככ

אלו היו שעות של התרוממות הרוח   והתנשאות הבית החומרי בגג
קימה כשעה לפני הזריחה  בטרמ ניצנצ לו אור ראשונ   התקשרות השכמה למנהל משאיות הבטונ  שלשה  חוזק ב50   כפול בחזקו מהמצוי בתוספת חומר משפר אטימות וסיבימ נגד סדקימ  הרבה כימיהה  פחד פחדימ  האומנמ אתה בטוח  שזה החוזק שאתה רוצה להזמינ  שאפילו הרמתכל לא יושב תחתו  בטוח בטוח תחת הגג הזה עוד ישבו אנשימ באמת חשובימ   מקווה   פהה  כאאנ  בבית הזה יעשו את הקידוש של הגאולה הלא זעקו לי כנ מעומק ליבמ כמה מבני ישראל מעומק לבמ ברגע של תקוה   סוכמ לזרז את משאית המשאבה למענ תתמקמ לפני הבטונ  בעמדה יעילה  ויגיע  חיש מהרה בחדוה  דורש מימ בהרתחה לתה  כי בידו עלי מרוה   וככ זרמו בזה נהגי היציקה  מופעמי הנופ ברתיתה   בתחילה היתה קצת סתימה במשאבה וישלכ ארצה בנקותו המשאבה כמחצית הקוב ותשתחרר ואחוז אחזתיה בעוצמה רבה  כי הזרימה בטונ כבדדד במהירות מפחידהה  טלפונימ ללא מעצור      ידידי  עמוס פה מידי  אז רוצו לעזרה  כי בידכמ התושיה  ויבואו  חלקמ  שמחימ כי סופ סופ יוצקימ   ויחלצו לעזרתי  במלא העוז  את מה שנשפכ  מרימימ  ואת אשר יוצק  מישרימ  את הקרשימ מחזקימ  ואחד רצ גמ להביא מאכלימ  ויהי בחלופ שעה קלה מעזוב המשאיות את הגבעה  ונשב לאכל  והנה זעקה  כי כמעט יבשה כליל היציקה  והאבנימ עוד פרודימ מנה  ונחלצ רוגז מדוד  ונרצפ שלושה מהרה ורביעי איתנו למחצה  שוברימ היציקה מדללימ טיט ומיחלימ לאחיזה  ככה ממש עד השקיעה מלחמה עקובה  וננפוש בנחת עמלימ אל הנקיונ והרחיצה   מותשות גבורימ בתרועת הצלחה   מי יתנ ונחזה גמ בבנינ בית הבחירה
וככ יצקנו 25קוב ללא קלקל או אבנימ להפחתה  טונ הגג קרוב למאהה  וליבנו עליז לנכח התקוה
-=עדינות השקר של הנצרות  פיצתה על עזות הרוע של רומא
קצת כמו שההסתגרות הכרדימ היא כמענה לרפיונ האמונה של המודרנה
והמודרנה  במהותה היא תחליפ לענתיקה
אבל אנשי האמת  גבורי החיל  עבדי אדני הנאמנימ לאלהי ישראל  באמת במשפט ובצדקה   המה אוחזימ בתרבות בראשיתית  אשר היא היא דרכ הישר בכל מקומ וזמנ  בלא כל קשר לאיזונ תרבות האדמ הסביבה ושחיתות המקומ האדמה ובזימ המה מעומק ליבמ  למכות מאזנות  אשר המה את כלל הצבור סוחפות  כי איזונ מתמשכ  דחיפה קיצונית הוא
 וגמ  בלא נאמנות אמת לאדונ כל הארצ עודפ עדינות בהכרח יוליד רצח
והיה מאחרי הבנת כל זאת  זונה אחר ההבל הוא כל אדמ החוגג את תחילת ספירת שני תרבות הנוצרימ בלבבמ  את אשר נוח  לחלישות אמונתמ=-
-=אני לא מצביע בבחירות לדמוקרפיה  לא כי אני לא סומכ על אפ אחד שמ   כי אמ יענ כי חפצ ליבי שכלל הדמוקרטיה מיסודה תושמ=-
-=הרגש  הוא אולי  חזק יותר מהשכל   אבל בטח אינ לו אמירה מבלעדיו=-
הרבה אמת ושלמ
המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.