לבל יחשדוני במערומימ

*ממתי לקיחה בלא הסכמה נקראת החרמה  במקומ גנבה
והמ בעיני זולימ מדי בשביל כוח שלטונ צדיק להחרמה
-=את צדקת ערכ הכבוד  שכחו היהודימ בגלות   ואת האומצ אל האמת  באזור שברונות קדמ החורבנ=-
ובאינ אטימות יספג בינ יומ

בור המימ מלא ביומ השלג

 

=-לבל יחשדוני  במערומימ  כי צדק לא מסתכמ בחיוכימ
נבל
את הנשמה נתתי לו
מגיל 6 אירחתי אותו  אצלי למד רכיבה על חמורימ ועל ידי לראשונה נהג על רכבימ   את הנשמה נתתי לו בלימוד שעות אל תוכ הלילה את סודות העולמ והחימ  בארתי לו ארוכות על כל שאלה  הייתי לו כהורימ
ולא פתאומ שהעסק יתפוץץ  כי שנימ אני מאריכ אפי  מתפרצ עלי בצעקות ואיומימ אחר שב בכמה ימימ בחנפנות לחש ותחנונימ
אני שונא הרבות מהבלי זנוני כזל הקראימ והשומרונימ  אשר זנו מאחרי אדני אלהי ישראל  והוא ברוב מושחתותו לבדוק כל אחד בקצה אשיותו ואנכי לא נותנ לרשעותו להשפיל ולרמוס את כבוד סביבתו  הוא נאחז בזה  לחרפני ולגדפני אישית  ולהתנגח ולרתונ ולהרגיז אינ קצ ואני הארכתי אפי עד חודשימ ואפ שנימ  עד אשר לאחרונה אימתיו לבל יקרב עמ העדר אשר הוא רועה בנבלות ובחוסר בינה  לבל יקרב אל גבעתי  כי את המרעה הוא רומס ובינ העדרמ מערבב  ואת הכלבימ הוא מרתיח  ובי הוא בזדונ מתגרה ולא אאריכ אפי עוד  ויעז פניו היומ בשנית ובשלישית ויקרב צמוד עמ העדר להכעיס ויטרופ כלב אחד מהשלושה אשר בעדר גדית עיזימ אחת משלי  ואנכי עוד לא ידעתי  וארתומ הסוס והחרב  ומקל חלש בידי וארד אליו עד פסע לאימו  ויהי כי לא זע היכיתיו באחת חזקה לראשו בשבירת המקל  ויברח ואריצ עדרו אחריו ואזעק לבלתי יבא בשנית כי אכהוא שבעתימ אז ויהי בהכניסי את עיזי הדירה  והנה חסרה הלבנה הקטנה ואריצ הסוס מטה בחיפושימ וקריאות ופתאומ ענתה בחולשה בחלופ כשעה מהמריבה  ואבינ צרתה וארד עוד לעברה ואחזה נושמת מבטנה   כי מחוררת ראתה וגמ בגרונה מאד פצועה  וארימה ותפול  ואעכל מיתתה ואדרכ ואדרוכ הסוס בדהרה מעלה ואתור אחר העדר  ולא מצאתי  ואתקשר אל מצלמות הבטחונ לשאולמ איכנ העדר ויגידוני וארכב ואצעק לנבל  לו גלני מהרה מי הכלב ואעזבכ וברוב נבלותו לא ענה וארוצ עד אליו וברב עזותו כמעט לא זז עד כמה צעדימ ממנו ואשלופ חרבי להרתעה מחושבה  ויברח והכלבימ שלשה עמו כלב בינ כלבימ  ואתקשר למעסיקו להודיעו כי הולכ אנכי לחסוכ לו באוכל לכלבימ  אמ לא יגליני איזה כלב למיתה  אני אחסוכ בכולמ  ואכריז לכולמ חבריו בקול זועפ ורמ
לו עד הבוקר לא יגלוני מי הכלב להרגו  אנכי אהרוג את הכלבימ שלושתמ
כי בזדונ הביאמ  והמה עזי נפש ואינ שולט במ
ועודני מחכה
-=הדרכ אל שלומ אמיתי  רצופה מלחמות קשות   בשקר הערוממי=-
=זה הרבה יותר עמוק מזה  תחושות קשה להעביר בשלמות דרכ אוספ כמה מילימ
=-באפ באפ באפ
לא מתיחס
הרגע הניע סופ סופ הרכב סובארו  מאתמול בתיקונ אצלי  על סטרטר
ויצא מהרכב
אמת ושלומ
אתה חשוד על תקיפה ואיומימ  תעלה איתנו לחקירה
לא רצחתי ולא פשעתי לכמ  אל תקרבו אלי לרעה  כי לבל תחטאו בדבר הזה לכלאני בלא צדקה  פנ תחטאו לאלהימ ולי
בא נברר את זה בחקירה
בא אתה לבית שלי אני רוצה לעשות לכמ חקירה
יששכר בא תעלה ביפה
אתה מה שמכ
סמאר
סמאר בא יפה אלי לחקירה   תקשיב לי טוב אני לא לוקח מכמ דמי הבטלה הבטחת הכנסה מימ חשמל או כל תמורה  אני לא זונה אחר תרבותכמ אני אינני אזרח שלכמ  הבט על מספר הרכב שלי כתוב בכתב עברי  מספר תזז שלכמ  אינ בליבי  מי אתמ כי תאמרו לי בא מי אתמ כי תתנשאו לעברי  על דבר צדק מוכנ אני לשוחח טלפונית עמ חוקר להבינו את עוז משפט צדקי
תשמע ישכר  זה לא פתוח לדיונ תניח פה את החרב ובא איתנו אחרת אני ישימ עליכ אזיקימ ויעצור אותכ  אתה מעוקב
אהה אתה מאימ עלי  אתה הולכ לפשוע בי תקיפה ואיומימ
זה החוק אני בא בשמ החוק
ובכנ בשמ איזה חוק
חוק של מדינת יסראל
מדינה שאני לא זונה אחר הבל תרבותה  ואינ לכ הצדקה להפעיל מעל ראשי את חוקי שחיתותה   כי נאמנ אנכי לאלהי ישראל  והיא מאחריו זנתה
אבל אתה בטריטוריה שלה
היא בארצ אלהי אני תושב ארצ ישראל  ומדינה זה לא ארצ  אתה הולכ לפשוע בי  אינ לכ הצדקה לאסור אותי
אני שולפ את האזיקימ ואתה מעוכב לחקירה
נו אז אמ זה אילוצ אני אוחז בחרב פוסע אל הבית להניחה
יופי תניח ובא איתנו
וזועק  האי חלשלוש  אני הולכ לפתוח איתך תחרות ריצה קטנה ולא נראה לי שאתה קליל רגלימ ממני   תכלא את החברימ שלכ נבל
ומהאופק נעלמתי  וילכו בבושת  אלהי בעזרתי
-=על הפנימ ניתנ לחזות את פנמיות האדמ  אבל כל אופי יכול לנוצל לרע או לטוב  ומבנה הראש מורה על עמדת פתיחה באופי התחושה  אכ לעיתימ רחוק הוא מהלמידה המתמשכה=-
-=ככ
שהדת היהודית והקראית של היומ  היא הנראת הקרובה הכי קרובה לתורת משה
 אכ בפועל רחוקה היא מנה כרחוק הירח מהשמש=-
-=הרשע יאבל כל חיו על מותו
ורק הצדיק ידע  כי מראש לא נבראנו להיות יותר מרגע בנצח האלהי  אז נהא נא רגע אמוני=-
המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

 

2 תגובות על הפוסט “לבל יחשדוני במערומימ

 1. אמנה נמצאו חסרים ותעויות שונים בקרב היהדות הקראית, אך אל תהי עוד בשוגים לשפוט את האמונה הקראית כנפרדת מן היהדות ואל נא תחפז לפסול את האמונה הקראית מכל וכל, כי אם פעל בתבונה להבאת כל הכוחות אשר לא יסורו לתלמוד בברית אשר תהיה לעזר לעשית סדר יומך.
  אנוכי הקטון מנסה לשפר את היהדות הקראית, אבל צריך אני גם לעזר בכך.

  • צבי
   האמת יש גמ לא מעט מטענ על יושר ונאמנות הקראימ בליבי אכ באמת שלא דחיתימ כליל משכבר בידי, לא את קהלמ אשר ידעתיו במשפט וגמ לא את דרכמ אשר הכרתיה גמ בתבונה עמוקה,, וגמ מהמ לי עוד תקוה גדולה לעת תקומת אומתי
   כ
   אבל כאנ בכלל כתבתי על דבר כל רוח היהדות הדתית על כל פלגיה גמ הרבניימ בבוז כי קראיים הם לפי אותו המשגה הברור על לב האשמתי אשר טרמ הספיקותי להעלותו על כתב בהיר למענ יבינו בחורימ דרכ תעוזה ישרה בנאמנות כנה אל אלהי עמי, כי קראימ המ היומ כולמ אמ לא סרו אל חילוניות שלא מנותקת מאל עולמ כי לא השכילו להקריב למענ האמת בחתירה תועלתנית בבינה כנה לידע גמ מה טוב
   ויאושמו כולמ על דבר קראות בנטשם את נשגבות הילת נקודת רעיונ האלהות
   0506393319
   אזור נא אומצ ידידי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.