האדמ היחיד אשר מותר לו לקחת את החוק לידימ

-=אוי  עצוב כמה שהדור הזה חלוש לב

אמ יש סיבה לאהוב מישהוא – נסה לא להפגע ממנו , אמ הוא פגע – תחשוב טוב אמ זה מצדיק שנאה , אמ זה מצדיק שנאה – אל תנסה להדחיק ולשכח , אמ תשכח רשעות אשר טרמ כופרה – אתה עלול להתחיל להתגעגע אליו , אמ תתנ לעצמכ להתגעגע אליו – אתה עלול לאהב מחדש מי שהרשיע לפגוע בכ פגיעה שמצדיקה שנאה
ומה שעבר זה רק חוזק לבכ והזמנ   אשר הוא לא תמיד כפרה שלמה
אזרו אחי אומצ  לגבורה נאמנה=-
כי עוד יבואו ימימ

גבעה מושלגת צופה אל עמק ירוק

 

-מי שמצביע מרשיע
כי נותנ יד לאגודת שלטונ פושע-
-=האדמ היחיד אשר מותר לו לקחת את החוק לידימ  הוא האיש אשר מעולמ לא הותיר את הצדק בידי החוק
כי,,
-=צדק לא בונימ בחוקימ  צדק בנו ביראת אלהימ  כי כל החוקימ לא יכילו את הצדק   וקדושת אנשימ היא אשר תוליד משפט אמת=-
אבל  מה לכמ ולצדק  חלושי לב בתוכ רסק
רשע למה תכה רעכ  כי ראה משה בנבלות מצרימ והבינ לה
כי,,
-=צדק  לא נולד כל רגע מחדש   צדק בנוי על גב עבר מסובכ=-
אבל אתמ מבינימ בשקט   מה לכמ ולשלומ ולצדק
בושו דמוקראטים בושו
-=ויהי כאשר חבורה של חזירים מסתירים את האור אז מגרשים את החושך גם במקלות=-
-=דברי אמת קבל ממי שאמרה    גמ אמ דשורה זועק לעברכ אל תירא=-
-=לעולמ לא תוכל להתקוממ על דרכ שלטונית בעודכ צועד על יסודות תרבותה=-
-==אחי אהובי בני עמי  רגוזי פני,שלא יעבדו עליכמ רגשית כאילו חלפ יומ זמנ הבחירות….
אני בוחר ב…….משרפות ענק של תעודות זהות בכל עיר ועיר  כי מספר רובוטי לבנ אנוש  זהוא נגע ממאיר
ואדני אלהי אלהי ישראל אסר למספר את בני עמו  ויומ יבא ועוד תפול על הארצ נקמתו
,
-=עליכמ ליבי  אניני האומצ  העומדימ בסחפ  העוצרימ בעד הפיתוי המתחלפ  ולוחשימ לא מאלה תבא הישועה  וזועקימ לא מפה אל המנוחה  כי לא שמ הנחלה   אליכמ דברתי אחי אהובי  אליכמ הבזימ לשלטונ פלילי אויבי אדוני אלהי  אליכמ האומרימ לא מצביע למ ולא נבחר בנבלותמ
אותכמ כבדתי כי האומנמ  לשנות מבפנימ זה להדמות לנבלימ   אבל ולכנ גמ אותכמ כאבתי אחי הכנועימ  הזועקימ תוכ כדי הולכת שירת זרמ שצפ הנורמה  ציוצ קטנ תרעומת מוזרה  טוענה חסרת אחיזה  כי עודכמ צועדימ במעמקי השירה
ורק אני זועק בינ ההרימ  וזועמ בנחלימ  אי פה אבד האומצ אל האמת  איכנ נפלה התקוה לאמונה
כי שמעו נא יושר מחשבתי  כי בחירה בשלטונ  לא מתבצעת בשותפות קביעה מי יועמד בחזיונ ראשו
בחירה באזרחות תחת השלטונ  היא עצמ החזקת התעודה הרובוטית הזו  עצמ השיוכ הרגשי תחתה  עצמ קבלה מהמ דמי אבטלה או רפואה  עצמ התנהלות בהליכי מיחשובה  עצמ,,,,,,,?
 עצמ רפיונ האמונה בדרכ הישר בעיני אדני אלהי ישראל אל עולמ  היא צדקת התרבות התנכית  אשר מלבדה  הדמוקרפיה המושחתה היא כמעט אילוצית=-
המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.