ודע להתבודד גמ בתכ חברתכ

"קַדֶּשׁ לִי כָל בְּכוֹר פֶּטֶר כָּל רֶחֶם בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה לִי הוּא."
בשעה טובה וצדיקה
לידה ראשונה בגבעה
לידה ראשונה לזו העיזה
זכר הוא אז מוקדש מלידה
ויבלד פתאומ בשיא החורפ ביומ של סופה
באתי להאכיל ופתאומ שמעתי פעיה מתוקה והבנתי מיד ואדלוק פנימה והנה מצאתיהו על יד המימ מונח בבוצ הקר אבל נראה ערני ובריא ואבחונ מי הנקבה אמו ואחזה באחורי הלבנה עוד מתנופפת שליתו ואאכילמ במרחק פנ ירמסוהוא ובכלל תודה לאל בינת האמא לא ילדתהו בקרבת הסוס והחמור ויוגנ מרמיסה כי הכנסתימ הדירה מרוב גשמי הסופה
ואקרבו לינק ותרחק אמו כי כמו לא ידעה אמהות בלידתה כי זו ראשונה ואתפוסה וינק מעט בערגה ואנגבו ואכניסמ ביתה לאדמה יבשה בתקוה מחר להנקה חפצה ולמעט שמש הפוגה חמימה
הנ לו יוקרב עוד בימיו אל קדושת בית הבחירה
כי יזבח בגדלו בחדוה לבשר תרומה  לכהני אדונ הבריאה והחלב והדמ המזבחה לברכה
רוגשתי  תמונות אולי מחר
"כָּל פֶּטֶר רֶחֶם לִי וְכָל מִקְנְךָ תִּזָּכָר פֶּטֶר שׁוֹר וָשֶׂה."
עיזימ עזימ וחימ מרעיה רחוקה

העדר האהוב בשפכ הרעיה

 

-=וכשהחוק גורסס שאתיחס לילדי כאפוטרופוסס רק מכוח סמכות הגדרתו

 אנכי אתנגד לחוק גמ אמ הוא חסר כל צפי להעיז הגדרה שונה=-

-=הרבה יכולימ ליעצ לכ  רק אתה יכל לבחור

שממת ההתבודדות רק תרתיע אותכ אמ אתה ריקנ בתככ
אז מלא תרת משה בראשכ ויראת אלהימ בלבכ ודע להתבודד גמ בתכ חברתכ=-
לאט לאט  משה
-=אני חותר לעמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת
ונאמנ אנכי ליצוגיות קדושת אמת אלהי ישראל  גמ אמ אינ אלהימ  ובאמת מבינ אנכי שלא ניתנ להוכיח שאינ והגיוני מאד שיש  ואני מכיר את טהר כלליות משפט צדקו התואמימ את פרטי סבכ בריתו  אז אני בטוח יש
העולמ יכל להברא הרגע עמ עבר של תהליכ דמיוני בנ אלפ שנה  ,,אז נו באמת.. מה למדע ולתוככה  בכלל=-
-=רק מי שלא באמת מאמינ באלהי ישראל  הוא אשר יאמינ באינ קצ ההבלימ אשר משקרימ כאילו בשמו החנפנימ=-
-=כי אחרי אשר לקח כבר מאילוצ עצ הדעת  לא מגיע לו כבר מטוב עצ החימ   ואפס כי לו היה אוכל ראשונה מאמת החימ  אז היה מבינ לבדו גמ את טוב הדעות  ואז לא היה רודפ גמ את דחיקתמ מעצ  ולא היו מרחיקימ מנו גמ את שלות חיותמ=-
-=
אגב יניב  אהבה טהורה במובנ תנכי  זה לא כמו היומ כזה רחרוחי
ואהבת את אדני אלהיכ בכל לבבכ ובכל נפשכ ובכל מאדכ
הצוי הוא שכל כולכ כולל כל רגשותכ ושאיפותכ יהיו תחת בוחנ אהבת אלהיכ כי גמ כל שורשי חפציכ בשבילו המ
דמינ אריה שואג בהגנה על בנו.. זה אהבה של גבורימ  ובעולמ החומר הזה הכבול לחוקימ שפלימ אנו כאריות חפשיימ בלוחמה כיכולתנו לכבוד צדקת תורת האלהימ
ולצערי אכנ רבו שחצני מושפלי הדתימ החושבימ בליבמ כאילו מפרנסימ המ את אלהימ בתפילותמ
-=כי לא מנ המדע הצדקות  ולא מהשפלות ענוה=-
-=אני ממש רוצה שיהיה לכמ עוז  ואני כל ככ רוצה שיהיה לכמ אמת   אוי ואוי אמ תרכשו אמת בלי עוז  ושבעתימ גרוע אמ תאספו עוז לפני אמת=-
המשפטימ הקדושימ האלה אשר היושב בשמימ ישפוטכ על בזותכ אותמ המ מדמ נפשי באמת  רינת חיי במשפט ופרות מחשבותי בצדקה
=דעות -זה לא מתכון לגלידה שכל מה שתערבב יצא מתוק -=- כי אמ המ המולידימ חיימ ומוות, אף כי לעיתימ  חיי צדיק המ במות רשע=-
המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו
יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ
מי יבינני מי
מה ינחמני מה
בלא מילימ
ללא פנימ
בהעדר כל תעוזת אנשימ
אי פה התקוה
אי כאנ האמונה
אי זה מקומ נחמה
אי מתי האומצ לתעב הליכי רשעה
עד מתי מלכות נבלה
לאאאאא
מעולמ לא היה באמת מוקדמ מדי ליכולת העמ לגאול את עצמו בצדקות דרכו
אני יודע
אבל תחושות קשה להעביר במילימ
וזה בעצמ מפעל חיי  דמ נפשי למכתבי אמרותי
אני יודע איכ התהליכ אמור להראות  אכ קשה לי להתוות את הדרכ אליו
עלינו לחדש נאמנות לאלהי ישראל  בלי הרכנת ראש לפלילי אויביו המשקרימ הבל בשמ תורותיו

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.