מינ מצא את מינו ונחש מלא ערמה בחזותו

 

ויתקדמ הספור הלאה  אחור ועכור  מינ מצא את מינו ונחש מלא ערמה בחזותו

וימצא מלחמת מות הנער הפוחז הלז עבודה אצל בנאש ברנור בלעזו איש הערמה הנחפז  להיות רועה כבשימ אטומ לב וחסר יכולת לנהוג במאה וחמישימ ראש לבדו ולא עבר שבוע אשר לא איבד כמה עשרות מהמ  בתקוה שבסופ נמצא העדר כולו וגמ אני לא נמנעתי לעזור רגלית ורכוב בשעות של חיפושימ אפ אל תוכ הלילה ואמ הסוס להכניסמ ביומ

והנה נא עוד אחרי כל הנבלה אשר נהג עמדי כי גמלני רעה הצקה וקללה תחת כל הטובה העזרה והחמלה ויקרב אל גבעתי אולי בגלל חסכ רגשי ועשרות צאונ איתו רומסימ את כל הירוק לרוע מעללו ואדרוש ממנו בחזקה כי יטה על ימינ או על שמאל אכ אל גבעתי שוב לא יבא  כי הארצ היא רחבת ידימ לפניו ואנכי קצתי בפשעיו ולא אשא עוד לחטאתיו  וישיב הוא אינ קצ צעקות בוז  מי אתה בכלל והאדמה הזו בכלל לא שלכ  ואלהי עדי כי קניתיה בדמ נפשי ובעמל צדקתי בנאמנות אמת לאלהי אבי  כי הלא הארצ הזו קנינה לפי המעשימ וממש לא לפי ירושה או כספימ ככתוב פנ תחניפו ארצ ותקיא היא אתכמ ותחת כי לא תמ עונ האמרי עד הנה לא יכל אברהמ לנחול נחלה כי רק דור רביעי ישובו הנה  עת גדשה שאת חטאי האומות היושבימ בקרבה  כי הארצ הזו תובענית אל משפט אלהה  ואני עוד לא גידרתי מחסומ חוצצ במרחב הפתוח כבנאש נבל מעסיקו אשר גדר קרקע ענקיה בגדר זולה ודלילה כמעט לא נראת בריצה ותכרסמ במרחב הפתוח בלא כל חמלה  ואצלי חיות השדה חפשימ אפ בתכ הגבעה אפ כי שועלימ בודדימ טבחתי מנקמת לול צדיקה  אבל לא התעבתי דורסנות חסימה

וכהגביהי קולי ויסוג אחור ועדרו אחריו ויתקשר אל בנאש ויבטחני כי לא ישוב עוד  ככה עד כמה פעמימ מבטיח ושב כמעט נשבע ואז מפר  ואני מאריכ אפי מאד כי גמ בעל העדר יצחק הוא ידידי אכ באמת רתחתי בליבי כי נמנע הוא מלהאמינ בי לא להעסיק בנוחות רעה את אויבי מגדפ נפשי  ואפס כי עד כה לא נחתי מבגדו בהבטי 

 

 

=-לבל יחשדוני  במערומימ  כי צדק לא מסתכמ בחיוכימ

 

נבל

את הנשמה נתתי לו

מגיל 7 אירחתי אותו  אצלי למד רכיבה על חמורימ ועל ידי לראשונה נהג על רכבימ   את הנשמה נתתי לו בלימוד שעות אל תוכ הלילה את סודות העולמ והחימ  בארתי לו ארוכות על כל שאלה  הייתי לו כהורימ

ולא פתאומ שהעסק יתפוץץ  כי שנימ אני מאריכ אפי  מתפרצ עלי בצעקות ואיומימ אחר שב בכמה ימימ בחנפנות לחש ותחנונימ

 

אני שונא הרבות מהבלי זנוני כזל הקראימ והשומרונימ  אשר זנו מאחרי אדני אלהי ישראל  והוא ברוב מושחתותו לבדוק כל אחד בקצה אשיותו ואנכי לא נותנ לרשעותו להשפיל ולרמוס את כבוד סביבתו  הוא נאחז בזה  לחרפני ולגדפני אישית  ולהתנגח ולרתונ ולהרגיז אינ קצ ואני הארכתי אפי עד חודשימ ואפ שנימ  עד אשר לאחרונה אימתיו לבל יקרב עמ העדר אשר הוא רועה בנבלות ובחוסר בינה  לבל יקרב אל גבעתי  כי את המרעה הוא רומס ובינ העדרמ מערבב  ואת הכלבימ הוא מרתיח  ובי הוא בזדונ מתגרה ולא אאריכ אפי עוד  ויעז פניו היומ בשנית ובשלישית ויקרב צמוד עמ העדר להכעיס ויטרופ כלב אחד מהשלושה אשר בעדר גדית עיזימ אחת משלי  ואנכי עוד לא ידעתי  וארתומ הסוס והחרב  ומקל חלש בידי וארד אליו עד פסע לאימו  ויהי כי לא זע היכיתיו באחת חזקה לראשו בשבירת המקל הדקיק והמעופש לחולשתו  ויברח ואריצ עדרו אחריו ואזעק לבלתי יבא בשנית כי פנ אכהוא שבעתימ אז ויהי בהכניסי את עיזי הדירה  והנה חסרה הלבנה הקטנה ואריצ הסוס מטה בחיפושימ וקריאות ופתאומ ענתה בחולשה בחלופ כשעה מהמריבה  ואבינ צרתה וארד עוד לעברה ואחזה נושמת מבטנה   כי מחוררת ראתה וגמ בגרונה מאד פצועה  וארימה ותפול  ואעכל מיתתה ואדרכ ואדרוכ הסוס בדהרה מעלה ואתור אחר העדר  ולא מצאתי  ואתקשר אל מצלמות הבטחונ לשאולמ איכנ העדר ויגידוני וארכב ואצעק לנבל  לו גלני מהרה מי הכלב ואעזבכ וברוב נבלותו לא ענה וארוצ עד אליו וברב עזותו כמעט לא זז עד כמה צעדימ ממנו ואשלופ חרבי להצגת הרתעה מחושבה  ויברח והכלבימ שלשה עמו כלב בינ כלבימ  ולא מרוסנימ  ואתקשר למעסיקו להודיעו כי הולכ אנכי לחסוכ לו באוכל לכלבימ  אמ לא יגליני איזה כלב למיתה  אני אחסוכ בכולמ  ואכריז לכולמ חבריו בקול זועפ ורמ    

לו עד הבוקר לא יגלוני מי הכלב להרגו  אנכי אהרוג את הכלבימ שלושתמ

כי בזדונ הביאמ  והמה עזי נפש ואינ שולט במ

ואז חמלתיהמ אפילו מהלשנ לוטרינר מלכות השקר להרדיממ  כי רבימ אמרו לי המ הרבה משוחררימ ענקיימ ומפחידימ את כל הרצימ

ועודני מחכה

 

"נִבְזֶה בְּעֵינָיו נִמְאָס וְאֶת יִרְאֵי יְהוָה יְכַבֵּד נִשְׁבַּע לְהָרַע וְלֹא יָמִר."

-=הדרכ אל שלומ אמיתי  רצופה מלחמות קשות   בשקר הערוממי=-

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.