ויזנקו מיד מרבצמ כזאבי ערבות

 

ויזנקו מיד מרבצמ כזאבי ערבות כל מתעבי גבורתי  זרע הנבלות

כל אישי מושפלי הבטכון נבחרי השבכון  ויבחרו להתפטות להאמינ כאילו אבדתי שליטה מהרגיזו וכאילו לו היה כושל בבריחתו היתי פוגע בנפשו

-=פראיות היושר הזו אשר אתמ כלכמ מבהלימ ממנה  ניתנ להשיג צדק רק איתה   אכ לא ניתנ להשיג אותה בחוסר הצדק בקרב לבבות כלל האומה

ולמה זה בכלל רדיפת צדק שמימי    וישרות אמת פרא עמי  אבדה כליל מאדמת ארצי=-

וכה שלחתי אל שנימ מראשיהמ תומכי רשעותו  מיד בדרכי אל ביתי משמ באכזובי מפטיותמ

שמוע בינ אחיכמ ושפטתמ צדק בינ איש ובינ גרו  והיה כי לא תשמעו אל פי  לא תגיעו אל צדק ותטבעו על כל נקיפת אצבע לרעתי 

ויתעלמו כליל מני   ויתעלמו מדורסנות הכוח השלטוני  כאילו היה זה אכ טבעי להתלוננ בבהלה אצל השלטון המקומי כאילו הוא יאמצ חקר צדק ולא יסתנור מהעידוד המקומי  יחסית לדיחוי השורר מהשלטון המגרש יהודי באופנ כללי   כי קצו בי

-=והנה נא מעולמ ידע כל עמ לאגד צבא מקרבו להתגוננ נגד כל אויבו

והשלטון במהותו כולו הוא רק אגודת כח אל פנימה  להגשמת משפט צדקו

ורק אכ ורק במעט משאבי הכח העודפ  אולי אחר כי ממש נרגע עמו כטוב ליבו בנחלתו  או אז נכונה זרועו לפנות אל קידומ נוחות יושבי שלטונו  ומי מילל בכלל שליט להפליא עינוגמ מידו  לדחופ אפו ולכפות ראשו

כי הנה נא שמוע שמעתי וגמ לא נעלמ מנגד אזני  ומנגד עני לא נסתר

עדיני השקר  חורצי גורלות אדמ כערכ הירק וכמשקל חצי בשר   כמו סרט נע בפס יצור תעשיתי  אחד אחרי שלישי ובניהמ נופל שני

עינוי דינ דחוי ומתמשכ וקבעונ מבט גורל אבוד  בהבל פה

אז סחבת פרוצדורות אינ קצ  והכרעות חסרות העמקת משפט צדק כמעט שרשי העצ

ויפליאו טעונ על זאת ממערומי חוסר תקציב  ותצדק גמ סדומ מהמ מרוב גודל העולה ועמורה מעומק הנבלה וצבויימ גמ עממ דורשת תקומתה  כי כמעט צדקה נפשה מנגד בוגדה ישראל האומה הנבחרה לדאוה

ויעדפ למ כספ לנוחות ולעונג חזיונ הבל תרבותמ  ויעדר כליל מהטות אל משפט צדקת תרת משה עבד אדני אלהי עמ אבות אבות אבות אבותמ=-

 

וגמ אתמ כולכמ  למרות גודל רוב אהבתכמ  אתמ נתתמ יד בשתיקת הסכמה למעט נחשי שקצ אשר בקרבכמ עת בשלו מפלתי לקוברני במעמקי הבור לזורקני אל הכלבימ והכלבימ חדי שינימ ומורעלימ

ויפגעו בי במסר חריפ כללי כי יצגתי בגבורה והרמת ראש של תעובי דת גלותית ותרבויות נכר על ראשנו וגולימ ממש בתכ ארצנו   ואנהג גמ בבטחה מנערותי בצדק על כל רכבימ כי אוכל גמ ללמד את המורימ  כי מאב לבנ במרחב הפתוח ומאח אל בנ דוד ברגישות נאמנה ולמה זה בכלל נבלות של מסחטת כספימ לדאוה ואהיה גמ לאיש נשא חרב במתני -=החרב היא גמ מוצג תרבותי  להזכיר שהצדק העברי  הוא לא רק איזה  פילסופ רעיוני  ולא נשלפ מה-שרוול-  אנו רכשנו אותו מדמ נפשנו  ומאמת אלהי אבותנו  ואנו עוד מוכנימ להלחמ למענו  כי צר לכל עמנו מאד מאד  מחסרונ מלכותו=-  ואהי גמ אני לאיש שער פרוע ראש כי קצה נפשי בקבעון תועבת יסודות התרבות במצב הקימ   וגמ כותונת שלמה ניכונה על גופי  המזכירה את לבוש עתיקי הערבימ אשר במעט המה דמו אל תרבות אלהי אבי כדרכ אלהי אבות אבות אבות אבותנו אשר אל שמ חתרתי הטותמ בחלומי את כלל בני עמי  וגמ על כל זאת  קצר רוח אנוכי אל מעללי היהודימ מדמי יותר מאשר אל הבלי הנכרימ אשר נולדו בארצי ולא אולצו צאת עקב שפל תרבות מעללי בני עמי 

וישחירוני וידמוני מאחורי גבי לפרא אדמ חסר רגשות אכזרי כי גמ שמעוני -=האדמ היחיד אשר מותר לו לקחת את החוק לידימ  הוא האיש אשר מעולמ לא הותיר את הצדק בידי החוק

כי,,

 -=צדק לא בונימ בחוקימ  צדק בנו ביראת אלהימ  כי כל החוקימ לא יכילו את הצדק   וקדושת אנשימ היא אשר תוליד משפט אמת=-  ויחבקו מהמ בכל לב את שפל ההוה הנכזב עד אשר לא טרחו באמת הטות אוזנ בינה אל אמת משפט יצוגי  עקב מוזרותי וראש הפרוע שער אשר לי      הוא שי סויסה קצר הדעת הרחרוחי  כמושליט הישוב לסירוס פנימי כללי 

-=חרדתי משפלות עומק גלות בני עמי בתוכ ארצ אלהי צדקי   היא הפיכת כל מצוי לרצוי וכל מודחק מואלצ לצפוי ונבזי=-

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.