-=כאילו מנ המדע הצדקות ומהשפלות ענוה=-

 

ויבא בנ אש הערמה לעת ערב ויעז רכבו על זנותו אל תוכ גבעתי ויחל מאימ בכדור שלג אין סופי כאילו לרעתי ואבוז לנבלותו נטע מזימתו כאילו פיצוי כספ יכסה על פשיעתו והוא נבל ונבלה רבה עמו   כי עוד מימימ ידעתיו ברע עת התרפס למרגלות ידידי בתחינה מגעילה וגמ ליבו מלא גאות ידיעה לנטיעה -=כאילו מנ המדע הצדקותומהשפלות ענוה=- ויבקש בלחש נחש כחודשיימ געש מאתימ אלפ להשקעת שותפות לקנית הכבשימ וישור הקרקע ויגנוב עוד מאז את הטרקטורימ לישר גמ אצל כרמו וישלמ יצחק מכספו לישור הקרקע ולקנית הכבסימ ולהובלתמ ולקנית ברזלימ רבימ וגדולימ ובניתמ הכל עבודתו בעצמו ובפועלימ תחתו ומצלמות כלבבו ועל כל אלה בעודמ משלו נבוח נובח בנאש עליו כאילו היה פועל שחור תחתו וירתונ וירגז כאילו לא מספיק כל הקרבתו כחצי מליונ שך לבד מהטרקטור הצמוד וימי עבודה רבימ במקצועו ויעז פניו אחרי כל זאת להבאשת ריחו בעני ולניתוק קשרו האחרונ אל הצדק  אחרי כל החיוכימ המעושימ אשר זרק בתחילה לכל העוברימ והשבימ הנכבדימ  אבל אנכי הרחתיו לראשונה מעדינות השקר לרוע מזימה  ויתפס באקראי נפגש עמ אנשי רשימה של השלטונ והסביבה רושמ הכל על שמו ואפ במעט לא מזכיר את שותפו ובחלופ הימימ אפילו ביטא בשפתיו ברב חציפותו כי האמת היא שהכל שלו וכן מתפאר בקרב כל עמו כאילו הוא הפריח את שממת הארצ בדיר נבלותו   ואזכר עוד מאז שסירב שועלב בכל תוקפ לשותפות עמ ידו וככה כל ידידיו לחששו על העדר נקיונ כפו וינטשו גמ המה רדיפת צדק מתרוצ לשונ הרע ותמלא הארצ עושק   ויאחז גמ הוא אחוז וזנה אחר שפלות דת גלותמ כאילו,,,,,,,,,

-=וישאלוני בחצי תמיהת בוז  האומנמ ככ הלכו אבותנו אנשי שער פרועי ראש ובשלמת כותנות

ואשיבמ אמנמ כנ ואמנה לא בהכרח לכנ   אמנמ כנ אנשי שער היו  ברובמ עד לתקופת השנה עת הסירו מחלפות ראשמ -ראסטות-  וחלקמ אפ שנימ לא הסירו שערמ  ואת פאת זקנמ לא השחיתו מעולמ  מקטנמ ועד גדלמ  ואת ראשמ לא תמיד כיסו כי פרקו עול מהבל המצב הקימ לעיתימ אז הפכ כובד ראש המ ביטו על הפנימ  ובכותנת השלמה המ צעדו  כי הבינו בכבוד בצניעות בקדושה ובנוחות מעודנה

ואמנה לא בהכרח על כל מי מאבותנו אני מביט  כי יש מאבותנו שהמציאו בשמ אלהנו  מצוה תמידית לכסות הראש  אכ יש מהמ גמ צעדו ברגליהמ לעבודה זרה

ויש מאבותנו  המציאו בשמ אלהנו התר לשחת פאת זקנמ  כאילו כתוב רק לא בתער עד הסופ  ולהמציא תחת זאת מצוה לשני צידי פאות ראש אשר אינמ בכלל זקנ

ויש מאבותנו המציאו דיחוי גועל מכל איש שער   וחוסר הבנה מהיסוד בחזיונ השפלות ה מ ג ע י ל ה  בהליכה במכנסימ מחוטבות על גופ

ויש מאבותנו אנו  ויושפלנו גמ מנ הנכר=-

ויחרה אפי בשכני מעמי המתהלכ בגאונ שחצ כהפכ לבבי וכפיו מגואלות בדמי ידידי וגדרותיו נוגסות בשחיתות באדמת עמי  ואכתוב לו הודעה מזעמ ליבי

הצאנ שלכ הברזלימ שלכ הקרקע שלכ כוס אמא שלכ יולדתכ ארורה

ויתפרצ עלי לימימ בדחיפות זעמ ואגרופימ ולא מעט איומימ עזימ ויבוז לחרבי וילעג לנושאה וירתח ויזעמ כנבלה באושה

 

אוי אנחמ מצרי ואנקמה מאויבי  ידי כבולות  ידי כבולות משלטונ אויבי אלהי  אכ אזעק נא אל אחי  אולי ידרושו צדק ויתעבו פשע  על שפיכת דמי הנקי ארצה מאויבי  כי כמעט זה קצתי בחיי מעומק נפילותי  ואשאל את נפשי למות עקב יד אחי במעל חורבנ מרצ נעורי וארחק רחוק מארצ עמל כפי  ליגוני אנחותי  "וְלֹא תַחֲנִיפוּ אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם בָּהּ כִּי הַדָּם הוּא יַחֲנִיף אֶת הָאָרֶץ וְלָאָרֶץ לֹא יְכֻפַּר לַדָּם אֲשֶׁר שֻׁפַּךְ בָּהּ כִּי אִם בְּדַם שֹׁפְכוֹ." הקיאוהו מקרבכמ כי ערמה בלבו

-=לא תקומ ולא תיתר מבני עמכ   ממי אשר שב מסורו אל דרכ בני עמכ  או מראש הציקכ בצדק כדרכ אלהי אביכ=-

כי גמ נקמת צדק  היא מרוח אברהמ אביכ

 

וגמ אתה ידידי יצחק לא נוקתה  אתה עשית את הטעות של החימ שלכ  אתה שגיתה בי  אתה חישבתני לדמוי פרא אדמ בעניכ  ולא שעית אל דברי עת התחנני אליכ  לבל תעסיק נבלה בראש צאנכ ותבוז אל מבטי ותלכד לרעתכ

וגמ עוד בראשונה  עת טינפ נעליכ המושפל בהתחננו אל מרגלותיכ בעדינות צבעוה בנאש הנבלה ולא בחרת לנכונ לסור אלי להתיעצ עמדי לשמוע אל דברי פי  כי מדובר על כיבוש רשע נחלה כפסעותימ מגבעתי  וגידור ענק ולא מוצדק  מחסימת המרחב הפתוח  על ראש הרי אהבתי  ותחשוב כולמ ישרימ כלבבי ותתפט ליתנ כספכ על קרנ צבי ערמומי ובנאש אכזרי  ולמה לא האמנתני לשלח הרחק את הנבל הרועה הסורר ומרה   ותהא אתה לי לנדיב לב בבנין ונותנ יד בשתיקה לאויבי בחורבנ  ואכבדכ ברתת דמעה

 

 

ומעל כולמ פעל במרצ להשחיר עד כלות את שמי אצל להט שלטון אכזרי  הוא הוא ברנור  גוש ההוה הדתי הגלותי   בהירדמו אצל שטפ זרמ הפכ אומצ צדקתי

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.