באו חשבונ פנ תחרב ותגורש כל השומרון

 

-=יהדות יהדות  ממתי העזו לצפות ממנה בפה גלוי  ליצג חימ של היבדלות עיורת ממות  במקומ המתת נקודות הבל מהחימ=-

ידעתי רובכמ אוהבימ ואת העדרי ממש כואבימ ועל נפילתי כמעט נדכאימ   אז בזאת תבחנ אלי אהבתכמ  אמ הפעמ תנצרו את פיכמ או תדרשו מעט צדק בידכמ

 

 

ואאשימ אתכמ כולכמ ברוח באושכמ כי על חטאת זקניכמ הובאש ריחי אני בעניכמ ואנכי בחור ואמיצ ולא חטאתי לשוא אפ באויבכמ ואתמ על זאת לא תנצלו מנקמי יד אחיכמ ככמ    על דבר עברי רנ כי תמכתמ רוחו בראשונה לנחול את הארצ ברמיסת איבה בלתי מתחשבה  כאילו מוצדקה כל הארצ לבדד עמו  למרות שפל תרבות נכר בקרבו  ויגדל וידכא גמ את איחיו לדאוה  ועניכמ רואה וכלה  אבל אנכי ידעתי מנערותי כי תקות שינוי תלויה בעמי וכל נכר ערבי הוא רק כמראה מדרכי אומתי  ואפנה את כלל אפי וזעמי  אל רפיונ רדיפת צדק בבני עמי ומהנכר רק דרשתי הסו כי דבר צדקת אלהימ עמדי  ובדולכמ בכפרכמ שבעתימ נחומ בליבי מרוב תבל נכר ונוצרוני על הר מקדשי ובכל ארצי ואסחר עמ נכרימ בכבוד יראה ולא כחשתי באזניהמ כי כאשר לא יכחד מעמי טוהר אחיזת עוז בצדקת תרבות אלהי אבי ומידי גמ כח שלטוני  אפס כי אינ מקומ למ בארצנו ונקיאמ חוצה עמ פיצוי כזה או אחר או בלתי  ברוב דברימ או פנ בלחצ אכזרי  ביריקת בוז או בהגנה וחדוה   אולי כברית ידידימ שכנימ אכ בטח מבודלימ   כי נאמנות ישראל עוד תחודש אכ לדבר אלהימ חימ   ואכ מאחי היהודימ דרשתי מעט אמת ומעט יותר הקרבה לקרוב תביעת מלכות אמונה  בזעפ ובצהלה דרשתי  בכעס ובחדוה  בלחצ וברגיעה  בזעק ובלחישה  בתחינה וברגיזה  ביושר אפ בפתלתלה  ויכזבוני גמ אכזבה מבושהשה

-=ואוחז בצדקת עוז אמת אלהי אבות אבות אבות אבותי ואשפוט מבינתו  כי הנה נא אלהות היא החוט המקשר בינ עמ ארצ ותרה  כי אלהי הארצ הוא אלהי עמ ישראל והגשמת יראתו על פי תרת משה עבדו אז מינהוא זה בכלל האדמ השפנ הצבוע אשר העז יעיז פניו לומאר לי שאמונה במדינה היא לא עבודה זרה הלא מדינה במהותה היא שליטה על אזרח בתכ תחומ קרקע לפי מכלול חוקימ

ויאלמו אומר גוש הזונימ=-

 

-=מעגל רוע התרבות השלטונית  

  הוא עידוד העמ לתרבות ערמה פרוצה כזו אשר תאלצ את השלטון לסרסו ולהפתיע חניקתו

ובכל זאת עדין לתמוכ ביסודות שפל תרבות נבלותו=-

 

מה חשבתמ  מה   תפגעו בי בלא צדק  ואנכי אשוב בלא נקמ  היה כלא היה    אפס כי עט הסופר הצדיק  חדה שבעתימ מחרב הלוחמ המעיק

אולי עוד אגביהה תודה על חודשימ סבל שבי ולא שנימ שלושה   אפס כי הצל נצלתי מפי הארי  אכ ליפול לידיו מראש לא היה מגיע לי

היה לא תהיה

 "לָכֵן יַעַן בּוֹשַׁסְכֶם עַל דָּל וּמַשְׂאַת בַּר תִּקְחוּ מִמֶּנּוּ בָּתֵּי גָזִית בְּנִיתֶם וְלֹא תֵשְׁבוּ בָם כַּרְמֵי חֶמֶד נְטַעְתֶּם וְלֹא תִשְׁתּוּ אֶת יֵינָם."  עקב עמדכמ בלא פה לעת רמיסתי ותשבו מנגד בבישול מפלתי 

-=אוי יהודימ חנוקימ מעציבימ

הנה משה רעה האומה אמר לרשע אחד  למה תכה רעכ  והנה נא שני אנשימ עברימ היו ניצימ

כלמאר לא כל המכה רשע הוא

וצודק לאזור אומצ ולהכריע משפט מי הרשע מבינ ניצימ=-

 

אפס כי כפסע ביני מזעוק השמימה מדמ נפשי לפינוי השומרון והגבהה תפילה מרוב דמעתי לגירוש הצביעותונ  ורק אמ תגולו אולי מאמצ תשורת אבנ גדלה אולי תסור מקרבכמ הרעה  כי אתמ  חטאתמ הפעמ בזאת חטאה גדולה ותלכדו כשותקימ על עולה ענקיה ותומכימ גמ כנ בשלטונ אכזר נבלה

אפס כי הכעסתמ הפעמ גמ כעס רב ורוגז גדל  והיה אמ לא תקיאו מקרבכמ ערמת זדונ  יהא זה לכמ לעמל סבל ומוקש גדול

 

-=ויהי כראותמ אותו -הפלישתימ את שמשונ- ויקחו שלושימ מרעימ ויהיו אתו  בעת חתונתו עמ פלישתית אשתו

 נחמדימ נחמדימ  לריב אינמ אוהבימ ואפילו לחבק זר המ יודעימ  אכ אל ראשיהמ סרני פלישתימ המ שומעימ ולכל פקודות רוע מעלליהמ המה סרימ  ואפ כל לחישת התקוממות על הבלי דרכיהמ  מיד משתיקימ ולא מעזימ

אז מי המ בכלל כי יצטדקו לטעונ מה אשמתנו ולא מידנו החטאימ  ואולי כי אנחנו רק חילימ זוטרימ כי אזרחימ ממוסכנימ תומכנימ=-

"וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה וַיהוָה הִכָּה כָל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ עַד בְּכוֹר הַשְּׁבִי אֲשֶׁר בְּבֵית הַבּוֹר וְכֹל בְּכוֹר בְּהֵמָה."

ואתמ מלאימ במעיכמ נערימ משחיתימ אשר גמ ראו כמה מהמ אצל גבעתי מתפרעימ

הגידו נא פה נגדי ונגד אחינו   מה מה מה   החסור חסרתמ אויב או מתנכל  לדמינ מפלצת טרפ לילדכמ  כי תבחרו לדמותני לאחרונ המחבלימ  ולהציגני כטורפ ילדים 

 

-=אני שונא מאוד את נבלותכמ  אבל היא חלק ממכמ  אז אני אהב אתכמ למענ תתעבו את רוע מעללכמ=-

וכי למה עלינו ארצה  אמ להותיר נאמנות לשפלי ארופה  ובשביל מה מתל אביב הגבעתה  לו גמ בה מתהלכימ לרוח תרבויות שלטונ נכר כסדומה ועמורה  

באו חשבונ  פנ תחרב ותגורש כל השומרון

 

תגיבו ואגיב  תרגזו וארגז   אבל אל תעלימו ואל תתעלמו

בזאת תבחנו=-

כי אפס כי לו יוגד לי שמחתכמ לאד ושתיקתכמ בזה המועד אלכ אולי אני ואעמוד בראש הר גריזימ ואשא קולי ואקרא ואומאר לכמ שמעו אלי צמודי שכמ וישפוט אתכמ אלהימ   עמוד עמדו השיחימ להחסות בצילמ עבד ויאמרו לחוח בא חסה בצילנו ויאמר להמ החוח החדלתי קוצי וכאבי אשר מני ידקרו ילדימ ואנשימ ונדמתי לחסות בצל שיחימ רחוקימ ויאמרו השיחימ לברקנ בא אתה חסה בצילנו ויאמר להמ הברקנ החדלתי זנוני מסיבותי ופוליטיקי מערומי ורחקתי לחסות אצל חור השיחימ ויאמרו השיחימ לצנינימ קרבו אתמ חסו בצילנו ויאמרו להמ הצנינימ ואתמ נלחמימ על אדמת קודש  הנאמינכמ כי תתנו יד להכיל את נבלותנו פנ תשביתו עקצני עיננו  וילחשו כל השיחימ לסברס קרב הלומ הדק אחיזתכ תחת פרישת כנפנו בא היה לראש מושפלנו ויאמר הסברס אל העצימ אמ באמת אתמ אוחזימ בי להרשיע תחתכמ באו כסו את ערותי ואמ אינ  מימ רבימ תרוה אדמתכמ "וְיִגַּל כַּמַּיִם מִשְׁפָּט וּצְדָקָה כְּנַחַל אֵיתָן."

ועתה אמ באמת ובתמימ תעשו ועל פריצי לחש אכזרימ בראשכמ השתק דומ תדומו  ותכסו על פשעי בנאש והבנ סורר ומרה וכל בוטחני היפעה  ואמ נכונה נדמתמ על נפשי ועל ביתי ואמ כבור ידי יששכר יוספ מוצדקת כל ימ דמעתי  אשר תמיד כבדתיכמ כאחרוני חלוצי העצב בבני עמי  כמעט אמיצי קצת התרעומת אל שפל תרבות דורי  ואתנ את נפשי בכפי לדרוש חיי עוז של אמת ןלקוצ קצ לתרבות שלטונ דת הגלות בתכ ארצנו  ערב תרבויות הנכר על ראשנו  ואתמ שאננתמ היומ לידומ על שברונות נחלתי ותחרישו על מות הגדימ וגנבת כל העיזימ וקריסת כנפי השבשבת וניתוצ הרכבימ ושמדת הלול והכלבימ ושדידה מהכלימ  שבעימ מפלות על תקופה אחת   והיה הוא והוא יחסה בצלכמ ותבחרו באדמ רשומ אצל מסכירותכמ כהבלי שלטונכמ  וישמח גמ הוא עמכמ כתעתוע הבליכמ  ואמ אינ ויהא זה למוקש גדישת שאתכמ כי בחלופ ימימ כסרטן בתוכ גופ וכסיר לחצ מלא רעות תצא אש מבנ אש ומות ממלחמת מות ומי מלח מכל דומי תומכיהמ ויאכלו את תושבי אלונ מרה    ואכזבת  זעפ תצא מאלון מורה ורגימת כל בנ סורר ומורה  אז תתקיא הארצ את כל כובד הבאוש הזה

 

אני חש נרא נבגד

 

 

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.