אונס בראיה תנכית

תחת אשר עינה  לא יוכל שלחה כל ימיו

ובכנ ראשית   האונס המדובר בתורה  הוא תפיסה בניגוד לרצונה  אכ לא בהתעללות נוספת בגופה  ואמנמ זה עינוי  אכ יכל להיות עמו גמ עונג   כמו אשר בשדה לא צעקה כי מי כבר ישמע  ולא נזעקת מלחצ כאב  למרות שמתחננת לחמלה  כי צער מבזיונ בעילה ונטישה

כעת הקשיבוני נא

יליצנימ  מה מתנה   הכל יוכל לבעולה עשרות שנימ כתענוג הפריצה הראשונה

יאטומימ  מה עינויה   התתענה היא רבות בפעמימ אחר כי כבר הוא בעל נעוריה שלה  אשר כל היומ סביבה ולא רק לבעילה ונגד כל ערות דבר יהיה עליו להגביה דבור כנוע לחנכה  כי לא יוכל שלחה ולא לגרוע מעונתה

וכי על מה ולמה שנקבת האדמ תשבר לאבדונ מנוהג טבעי  נגד כל הנקבות   הנה נא כרציחת נפש זה רק האונס נערה מאורסה  ואכנ יומת  כי לא עוד לבעלה בתולה   אבל את אשר לא אורשה  מי בכלל יעז שכוב ובאשר יהי  שארה כסותה ועונתה וכל אישות כמשפט הבנות  כל ימיו לא יוכל שלחה   הלא אז  רק אז יבינ ויודע  כי נפתות אחר פחז יופי גופה זהו משגה חזיונ ערמה    או אז  הנה נא עקב כל זאת  מהור ימהרנה לו לאשה   וגמ ישלמ עליה כדמי איש חמישימ  בשכחו את עול נשיאתה  -אז הלא הלא אחרי הענוי הראשונ   נשיאה לנצח  זה מה שהיא באמת בלבה רוצה  באחרונ-  כי גמ דור קדוש מודע לפיחות ערכה בהחסרת הבתולימ    ולמאורסה לא יעדר איש   ולאישה  גמ יומת נבל אשתו

וינלוזימ  על מה סחר בגופה   הלא זה בדור של צדק  שכל שקל יצג נאמנה עמל עבודה צדיקה  ולא צביעות משחקי ממשלה רוצצה  המחלקת כספ בערמה  התשכחו כי אשה בבתוליה היא היא המובחרה  ולאב מגיע בראשונה דמי שמירה עד יעדה

ואמ על כל זאת  מאנ ימאנ אביה לתתה לבעל אשר בעניו כמו רשע  וגמ כי הרגיז בהוציאו מידיו את הבחירה של מי בעלה   כשביתו רק היתה אמורה לתת את המילה האחרונה   ולמשל בדורנו  רבו פילוגימ בעמ אשר דרכי הנהגות הבעל מנוגדימ ממש מלבב האב    אז הנה נא בכוחו של אביה למונעה מאישות אשר כזו  בבחירה אמיצה אשר היא נגד טוהר ההמלצה

תגובה אחת על הפוסט “אונס בראיה תנכית

  1. -=ויהו גמ הידוענימ שבאויבימ מושלכימ לבנותיהמ כעצמות לכלב הכלואות עד גיל עשרימ – כי מנעו מהנ את דחפ החיבור למציאת חנ מנעוריהמ להטות אל בעליהנ=-יששכר יוספ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.