דמוקרטיה

"אַל בָּנָי כִּי לוֹא טוֹבָה הַשְּׁמֻעָה אֲשֶׁר אָנֹכִי שֹׁמֵעַ מַעֲבִרִים עַם יְהוָה."

דמוקרטיה = דמגוגיה

-=דמוקרטיה  כופה על העמ לעשות בחופשיות  את כל רצונות ליבה   אחר כי המ כבר הושפלו להאמינ ביסודות תרבותה=-יש שכר ליוספ

 

-=הצדק העברי  מבוסס על קדושת האזרחימ  כאחדות של בודדימ קדושימ וגיבורימ

הצדק הדמוקרטי מבוסס על שתיקת הנתינימ  ככפיית שויון על המונימ נואשימ ומסורסימ=-יש שכר ליוספ

 

-=דמוקרטיה  מתאימה בפועל  רק בינ מחשבימ

 בינ אנשימ  היא אכ רדיפת טוב עיור המקלה פיתויי ערמה אל מעמקי הרוע=-

 

-=המלכ הדמוקרטי הסמוי  מולך עלינו יותר מדי זמנ בלא חילופ ורענונ

ומה תועלת בחילופי אינ קצ ראשימ שרימ   וליסודות הבלו  כל אלה כבולימ  ולגחמי פחז ריקנותו  מבוקר לערב המה כולמ סרימ=-יש שכר ליוספ

 

-=נשמת אפה של הדמוקרטיה  זה היאוש מהצדק האלהי   ושביעתה  מאיבוד האמונ במשפט האנושי=-יש שכר ליוספ

 

-=ויאמר אדני אל בני ישראל על דבר הפילגש  עלו אל בנימינ אחיכמ וכלוהו  ולא כי כל אחד מאותו השבט תמכ או לא מכה באותו המעשה  כי אמ על דבר אשר השחיתו דרכמ אלה על הארצ עד כדי ככ  שיכל לצמוח מקרבמ מעשה אטומ לב נבל כזה   ופקחו נא עניכמ לבל תאטמו לבכמ אל פשעי הדמוקרטיה הזו  המגדשת שאתה לכל רוע מעללה=-

 

-= ובמקומ לשפוט בצדק  מה מקנה עליונות   נואשו הדמוקראטימ להכנע בגאונ  כולמ שוימ   וישוו גמ בינ עקר מלידה  למסורס מהפחדה =-

 

-=והנה גמ הגו בפיהמ  ורגלו על לשוניהמ   שהתקשורת היא כלב השמירה של הדמורטיה   והשאלה היא  למה בכלל דרוש לה שמירה כל ככ הדוקה   והתשובה החריפה יותר היא  הלא כל לב ניתנ להרגיל לכל זועה=-

 

-= שלרגע לא תטעו הפוכ  כי האמת היא שדמוקרטיה היא רק הידוק טבעת החנק השלטונית  שבעתימ מאז ימי תקופת המלוכה הפרעונית=-

 

-=אני מגנה את מה שאתה אומר  אבל אני אלחם על זה שלא יסתמו לך את הפה

            כנ כן בטח בטח  אתה גמ תילחם על זה שלרבאי כהנא יהיה זכות בחירה

 ואני זועק איכ  איכ לא שמתמ לב  שמאז השתקתו  אתמ כולכמ דורדרתמ אט אט אל שלטונ דורסנות נקבות משתיקה=-

 

-=הנקודה היפיופה הזאתי  של כליאת אדמ עד נדכאות  פנ יפגע בעצמו בהתאבדות    יש בה לבדה די כדי לחשופ את יסודות החשיבה השלטונית המעוותת של עימקי נבכי הדמוקרטיה=-יש שכר ליוספ

 

-=בטח תאמין באבנים רק אל תזרוק אותם עלי   אז תנ לו לספר גמ לילדיו מול עניכ בתמימות חינוך שהעיר הזו בכלל שיכת להם ואז תצפה שכשהמ יגדלו המ לא יזרקו אפ סלעימ על מי ששודד את אדמתמ

 הבאשתמ דעת=-

-=רעיון הצדק הדמוקרטי  יכול להתקימ בשלמותו רק על גב מלכות של דקטטורת הצדק  בתובנה כי דמוקרטיה לבדה כובלת את עצמה  אך הנה נא אמנה כן כן בתוככי הרעיון הדמוקרטי מסתתר הרעיון לכבול את העם להקפיא מצב תרבותי ואפ לדרדרו איך שיזרום הלחצ   כי שורש התקוה בדמוקרטיה היא באמונה כי העם לא מספיק מאוחד וצדיק סביב אמת אחת נכונה וטובה  ואכן אמנה בגלל זאת אלהים עוד נותנ לה להשחית באין עוצר  והגבורה עליה היא רק בדרך האחדת העם סביב אמת אחת ורק תורת משה נכונה היא לאורך זמן וטוב איתן=-

 

-=דמוקרטיה היא רק פטיונ אחד ממלבושי דחליל הסחפ להמונימ  אכ היא אולי ממש הפתיונ החריפ האחרונ=-

 

-=מדינה זה לא ארצ  וגם ממשלה זה לא עמ

ודמוקרטיה היא אפילו לא תורת חימ עקבית  היא סתמ לעיתימ פריצת גבולות אכזרית

ובטח לא תורת משה האמיתית

אבל  ימימ יגידו  וגמ שנימ ידברו אומר  כי יש עוד שכר ליוספ=-

 

-=ואתמ המון הדתיימ הרגזתמ  ולדאבה חלישות לבבכמ   יענ כי שכחתמ מליבכמ כי התורה תרת משה  היא קדמ כל תורה שלטונית  משמימ הזכירוכמ כי גמ הדמוקרפיה היא אחרי הכל מדינה בינ לאומית=-

 

-=הדרכ אל שלומ אמיתי  רצופה מלחמות קשות בשקר הערמומי=-

אבל אתמ מבינ בשקט   מה לכמ ולשלומ ולצדק

בושו דמוקראטים בושו

 

-=הצדק הדמוקרטי היה ונותר בכיס של השמאל  וגמ לו יתנוהוא לרגע לידי הימינ זה רק בשביל לא יברחו מתחת חוקת שלטונמ=-אכ יש ליוספ עוד שכר

 

-=דמוקרטיה  יש בה חופש לעשות כל מה שטוב בעניה  ועניה עצמו מראות למרחוק  כי כבולה היא לרצונ שחצ העמ לעיתימ  ולא לאשר טוב בעיניו באמת מדורי דורימ   ותחתור גמ אלצ את כל העמ לאבד את היכלת להחליפה וזעקתה חרות וחופש  אכ לא כמבט אדונ הבריאה=-

 

-=בעצמ זה  שהדמוקרטיה חוסמת את יכלת הבחירה של דקטטור  היא מונעת חופש בחירה מהעמ   -ותקפה גמ על העמ את תעתוע הקור האינ סופי  מאשר את החומ המצומצמ=-

 

ובכלל  מראש  הקביעה הנבלותית הזו שלל לילך אחר הרובבב……
-=לא תלכ אחרי רבימ לרעות   כמו שחסידי היטלר לא יוצאימ נשכרימ מקיומ מצות ועשית ככל אשר יורוכ=-יש שכר ליוספ
הרעיונ המנחה של אחרי רבימ להטות  הוא במצב של שוויונ לב בינ התומכימ והמתנגדימ  ונאמנות אחידה לאותמ הערכימ היסודיימ
לכנ גמ כתוב
-=וְלֹא תַעֲנֶה עַל רִב לִנְטֹת  אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת
המשמעות היא   במקרא של ריב   כלמאר כשהמעט עיקש על דעתו
אז אסור לענות בפני כולמ    בואו נסכמ    הלכה כמו הרוב
ובכנ לא ולא    כי יכול להיות זה אחרי רבימ לרעות
רעיונ ההטיה אחרי רבימ  הוא רק אכ ורק כאשר שני הצדדימ לא נעולימ בדעתמ במלוא העוז
אבל במקרא של ריב   אינ טעמ בהכרעה מהירה
כי זה ממש כמו לכסות את הרעה  בזמנ שהיא צצה מעצמ המחלוקת בכזו תעוזה נוגדה=-
והנה גמ כשהדמוקרפיה מכלילה בתוכה גמ אינ קצ נוכרימ  ואחים זונים  אשר סרו מאמת האלהימ  אז מה הטעמ בכלל להישמע לגחמת הרבימ , הלא באותו המידה נוכל להכליל את כל אזרחי היבשת ולשתוק בפינה כמיעוט ,שוווה זכויות, אכ חסר כל השפעת צדק מדיני
גזרת הרוב , אלו מילימ עצובות
-=ויש גמ מיעוט זועק על דבר צדק נגד רוב דוממ לנכח עושק ויצוה אלהימו לא תענה על ריב לנטות אחרי רבימ להטות כי בדברי ריבות ופנ יהא זה אחרי רבימ לרעות=-

 

-=תרת משה  היא קדמ כל תורה שלטונית   דמוקרטיה  היא אחרי הכל מדינה בנ לאומית=-

-=דמוקרטיה  היא אולי הרע במיעוטו בינ מושחתימ

  היא לעולמ לא הטוב בתנובתו  על ראש צדיקימ=-

-=ובכנ אולי התקופה הזו עברה מנ העולמ  אבל זה נורא עצוב שהיא עברה מהעולמ   כי היומ אולי חיימ כפליימ שנימ  אבל מתימ בלא שובע ימימ   אכנ נגד כל השחתת העבר  המודרנה זה אולי הרע במיעוטו  אבל אל מול תורת משה  היא בטח לא הטוב במיטבו   אז תזעק הדמוקרטיה  יש אינ קצ דעות ותרבויות בדיות  אבל שתימ פחות אחד זה נשאר אחד  למרות אפס סבירות בהתחשב בתצאות השקר לאינ סופ=-  ועוד יבואו ימימ

 

-=לדמוקרפיה  מי שמצביע מרשיע  כי נותנ יד לאגודת שלטונ ערומ פושע =-

-= החזונ הוא  לחדש נאמנות לאלהי ישראל   זה התנכי  אשר כל פלגי העמ בבריחה מתמדת מפניו    לנפצ את אליל הדמוקרטיה לרסיסימ   לחלק את הארצ בגורל אלהימ   להקיא תרבויות נכר מליבנו  ואחר צידוק להיבדלות מהנכר בארצנו   לשוב להיות לו לעמ סגולה מכל העמימ  להקימ מחדש את הממלכה  ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה   להתנער מהבלי הדת הגלותית אשר דבקו בשמ אלהנו  לבוז לחילונית חסרת אל   להתאחד מחדש סביב אמת אלהי ישראל  להיות לעמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת  =-

 

-=איכ הוא התפטה לעמוד בתוכ  בינ העמ הנדכא לדמוקרפיה שמתעמרת גמ בו  להיות חזיון שליט   בזמן שהיסודות שמאחורי החוקימ המרושעימ  המ המ המושחתימ=-

 

 -=ועוד בהקימנו את הממלכה   כל המושחתימ אשר עלו ארצה רק בגלל שראו להאמינ שהיא מעוצבת בה דמוקרטיה ככל העמימ   אז זה הזמנ לאזור אומצ להשתנות לפאת גבורי חיל נאמנימ  או להרחיק שוב עד ארצות גוימ=-יש שכר ליוספ

 

-=אני לא מצביע בבחירות לדמוקרפיה  לא רק כי אני לא סומכ על אפ אחד שמ   כי אמ יענ כי חפצ ליבי שכלל הדמוקרטיה מיסודה תושמ=-

 

-=נו  אז אמ הכיפות הסרוגות  נלהבימ לפתוח דפ חדש  עמ המדינה  אחרי כל החרבה של הדמוקרטיה והשמדה של הדמוקרפיה   אז מה הפליאה  ממלכות הרשעה  ששוב ושוב את כל הדפ עד קרע היא משחירה=-

 

-=מדינה  זה לא ארצ   ממשלה  זה לא עמ    ודמקרטיה  היא איננה תרה=-יש שכר ליוספ

וחתרו נא להקימ מחדש את הממלכה  ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה

 

-=וכשבלבבות כולמ מולכימ תרבויות הבלים  דרכי נכרים   או אז כאיללו טובה היא דמקרטיה להרדים נבלים  וברקרטיה להעניש שקרנים=-

 

-= כומוניסטיה זה רעיון חזק  אך בשביל בני האדם זה הבל חולף בלא מאחז

            דמוקרטיה זה רעיון חסם כמו יעיל  רק על גב האנחה שאבדה האמונה ונכרתה מפיהם =-

-=מדינה זה לא ארצ  וממשלה זה לא עם  וגמ דמוקרטיה  היא בקושי תורה בחזות יציבה ככל העמימ אשר סביבותם   ובטח לא תורת אלהי ישראל אל גדול ונורא  הבוחר בעמ ישראל אנשי אמונה  ומנחילמ ארצ חמדה  להיות לו לעמ סגולה=-

 

-=אפס כי את מלכות השקר וההבל הדמוקרטית הזו אשר ראיתי בכל הארץ בדורי  אינני חפץ לעקור מן הארץ במפלתה  כי אם מלבב כל בני עמי בהשחתה=-

-=דמוקרטיה טובה על ראשם של זרע עובדי אלילים  אבל למלכות תורת משה אין את החסרונות שהדמוקרטיה מכסה עליהם במערומי אשפתות   על כן כל עוד העם העולם לא בוחר בצדקת משפט תורת משה באמת  אז עודה נכונה היא לאחוז בקרנות ראשו לבל תצלח כל מזימתו=-

 

-=ואביט ואראה תחת ארצ קדושה  כבושה  ותחת עמ קדוש  נדוש  ותחת תורת אמת  דמוקרפיה לשלטונ מת=-

 

-=תורת משה תורת אמת ואמנה היא  תורת משפט וצדקה היא   אשר כל איש משפט אמת  ימליך באמונה את הצדק על סביבתו ככל כוחו ויכלתו  ולא מלוכה רודנית אשר תשלוט בו   אך משהחל העם מתפורר בדעתו  סתם לשלוט  ולא למען צדקת בוראו   היה אז ניכון לו מלך על ראשו  ככל הגוים אשר סביבתו  לרע לו  אך במאוחד בתוכו   והמלכים בעולם כל אחד באמת המליך את הצדק בעניו ככל יכלתו  אך משהרעו המלכים והתפוררו דעותיהם  סתם למלוך  ולא למען משפט בוראם   אז היה נכון להם דמוקרטיה על ראשם  ככל החיות אשר סביבם  לכבול אותם  אך במאוחד בתוכם   כי דמוקרטיה כובלת היא את מעט הטוב  ורבות גם את הרוב אשר רע   ועל כן נכונה היא על כל עמים ודור רשע  כי ברוקרטיה היא על כל רשעה   אך אך אך לא על עם הבחירה  נצר האמונה  אם חפץ אמת לו לשוב הלי יוצרו במשפט ובצדקה  ככל תורת משה עבדו המועילה=-

 

-=דמוקרטיה זה אולי הרע במיעוטו  אכ בטח לא הטוב בתנובתו=-

 

-=אחי אהובי  אני מבינ אתכמ  אחזתמ בדמוקרפיה כי לא ראיתמ תחליפ  אז היא היותה לכמ כאילו הרע במיעוטו  אכ זכרו נא אחי כי היא איננה הטוב בתנובתו  וחוסמת גמ תרת אלהי אבות אבות אבותינו וכל משפט צדקו=-

 

-=ימינ ושמאל  המ רק קצוות חופש מדומה בתכ מסגרת המשחק הדמוקרטי המצומצמ   ואנכי את שניהמ חפצתי פרוצ  כי גמ החנק הגדול ביותר  זה הגבלה אינ סופית בתכ חופש מדומינ=-

 

-=ויבטאו אומר   דמוקרטיה  זה לא החזונ שלנו  דמוקרטיה זו רק הכיפה המאחדת שמעל מגרש המשחקימ שלנו שבתוכו יש לנו אמירה של חזונ יהודי   …או לחברנו  אמירה הפוכה  לגיטימית

על זה על זה ממש על זה אני רוגז  כי אלהי באמת לא צוה לשימ כיפה   אבל הוא בברור  רצה חופש מאחדות מאולצה=-

 

-=בנינו  גמ אפילו הרב כהנה הודה  בערוב ימיו כי טעה בלהט חיו לנסות לגאול את העמ מסבלות המדינה  דרכ הדמוקרטיה החטאה   ויהי בהתעקשו  היא התירה גמ את דמו=-

 

-=נשמת אפה של הדמוקרטיה  זה היאוש מהצדק האלהי   ושביעתה  מאיבוד האמונ במשפט האנושי=-   כנ כל מלכות אדמ מקורה בחלישות לב העמ   אבל שופט ונביא יכל רק לנחותמ הדרכ אל מלוכת אלהי אבותמ

ויהי כאשר יהא נאמנ עמ ישראל  לאלהי ישראל על פי השכל הישר  ויפעל כגדל הבנתו  גמ לתעב את כל המסלפימ בשמו  או אז מובטח כי יוקצ קצ להסתר הפנימ  ונביא יותנ לנו מקרב אחינו  ככל משפט צדקו=-

 

-=מאחר והדמוקרטיה היא האילוצ הרע ביותר מכל שיטות השלטונ אשר נוסו  והיא דרכ השלטונ הכי פחות רעה להיומ  חוצ מכל אשר עוד לא נוסה   אז אני כבר מעדיפ להתגעגע ולנסות להשיב מראשית מלכות אמת חסרת שלטונ מרכזי  אשר בה כל איש ממליכ את הצדק סביבתו ככל יכלתו וכגדל צדקות הבנתו   ואדני אלהיכמ הוא מלככמ  ואתמ ממלכת כהנימ וגוי קדש לכבוד תרבותו=-יש שכר ליוספ

 

-=אני שנא את דרכ ההבל  אבל האדמ  הוא המעשימ הדרכימ שלו   ואלה אשר נשמת אפמ היא היצוגיות של הבלי הדמקרטיה הבנלאומית  המה אויבי אדני ואחפוצ השמדתמ  אפ כי לא מצאתי תועלת לעת עתה בהריגתמ  כי אטמ העמ אזניו ויחפוצ גמ בנבלותמ  אז כעוס אכעס על התומכימ ואתעב את הזונימ

  וסר מרע משתולל  כי הבינ את מסתירי הסתר הפנימ=-

 

-=הנקודה היפיופה הזאתי  של כליאת אדמ עד נדכאות  פנ יפגע בעצמו בהתאבדות    יש בה לבדה די כדי לחשופ את יסודות החשיבה השלטונית המעוותת של עימקי נבכי הדמוקרטיה=-

 

-=אנכי יששכר יוספ בנ אליהו  מגבעת יש שכר ליוספ   חותר להקמת הממלכה מחדש ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה עד כי יהא אדני אלהיכמ מלככמ ובזאת לקוצ קצ לדמוקרטיה ככל העמימ בישראל  ואז נהיה אור לגוימ באמת ובצדק  אחר כי נאמצ ליבנו להיות עמ לבדד ישכונ ובגוימ לא יתחשב

אז תאזרו אומצ  חפשו טיפה פה טיפה שמ  תצברו בלבכמ  שרפו התזזז ונתקו כל קשר לממלכה החטאה הדמוקרטיה הבריטית הבינלאומית המכונה בקרבנו מדינת יסראל  והשמידו מלבכמ כל זכר מדת ההפחדה המכונה הדת היהודית  כי יהא נא בנוי לבכמ ליסוד צדק התרבות התנכית=-

אני רוצה להפיל את רוע הדמוקראטיה  אכ יחד עמ הבל התרבות אשר מאלצת שלטונה לרע במיעוטו

-=וכל עוד לא תאמצונ תרבות  להתאחד סביב אמת אלהי ישראל  לא תוכלונ פגוש בתכ הטוב בתנובתו   ותפלונ תמידית אל שקר הנכר אל הרע במיעוטו  אשר הוא התדרדרות האילוצ הרע ביותר בכל פעמ מאז ראשית עולמו=-אכ יש שכר ליוספ

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

תגובה אחת על הפוסט “דמוקרטיה

  1. -=וארגיע סלידתו מעמו בהזכירי לו כי תועלתנות היא תכונת קדמ חשובה בדרכ לאנשי אמת באמונה , השאלה היא רק לאמצ כח לבל יקפאו על שמריהמ במרוצ הצדק העולמי, כי תועלתנות גמ בשביל מה ולמענ מי=-יששכר יוספ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.