שבת – שביתה ביומ השביעי

 וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי תִּשְׁבֹּת

-="זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ" -מבידול תוכנו מתלאות שאר הימימ  כי זהוא קידושו  ולא איזה פיוט לחמ או יין בלילו=-

 

-= ובאשר למלאכות ביומ השבת  הסכת נא ואפרוש באור  דבר דבור על אופניו  עד אשר יודה לזאת גמ האחרונ מפלילי אויביו    כי שלושה ציווימ צווינו בתרת משה רענו  על יומ שבת קדשנו   האחד  איסור עבודה  אשר הוא משורש עבד  עבדות קושי כסחיבה עבודת משא  אשר גמ על בהמותינו צווינו לשבות ככתוב למענ ינוח שורכ וחמורכ ועבדכ   השני  איסור מלאכה  אשר הוא משרש מלכ  מלוכה  כי בו מולכ האדמ על החומר לעבדו גמ ללא מאמצ גדל  כמו תפירה או ציור  ככתוב לא תעשו כל מלאכה   והשלישי  הוא איסור הבערה  כי אש מיצגת בבריאה כילוי והחרבת היצירה  על כנ לא מתאימ לבערה ביומ השביעי  המיצג את שביתת אלהינו אחר השלמת היצירה בבריאה  ככתוב לא תבערו אש בכל משבתכמ ביומ השבת  ואינ איסור זה קשור לאיסור עבודה  כמו אשר לא אסר נפרדות על דבר עבודת בניה=-

 

-= למענ ינוח שורכ וחמורכ אז אסורה ביומ השבת כל רכיבה כמו עבודת משא מדינ שביתה גמ לכל בהמה =-

 

-=אסור לנסוע באופנימ בשבת מדינ עבודה כי כל יכל האדמ להכינ עצמו מהיומ השישי בביתו וכל מאכליו עמו אז למה לו בכלל לצאת ממקומו ביומ שביתה  אפ כי לו רעב הוא  יתגלגל איתמ אל האוכל בירידה אבל בטח יותירמ וילכ לבדו בעליה  כי השאלה היא מה שפחות מאמצ וכמה שיותר התענגות על הכנה=-

 

-=ויפרו גמ את דברו בהשכיממ קומ ביומ שבתו  תחת שנת אדמ ערבה לשובע נפשו ככל אשר יחסר לו   ויביאו את חטאמ הישר אל בית תפילתו וימנעו מהמ אפילו עונג שתיה וירוצו אל מקדש מעטו להלל את שמו ולשבח את יומ מנוחתו=-

 

-=ישנמ פעולות קצרות ביומ השבת כמו אולי אסיפת הבגד מהרוח  אשר לו המה ממש הציקו למודעות האדמ ויקנו עונג רב בשלמות מיקוממ  המה מותרימ לעבדמ  אכ עצוב כי לא נכנס האדמ מספיק בראשו לשביתת יומ השבת   כי המה לא במוצהר פעולת עבודה  אכ גמ לא ממש נוגעימ אל אדמ מלכ בזמנ עונג שביתה

אבל דברי עונג מוצהרימ  כמו מרחצ  זה מותר כגדל העונג וכקוטנ העמל   אכ לעולמ לא מותרת עינוג ממלאכת יצירה=-

 

-=על אפ כל ריפודי הרכבימ עוד לעולמ לא תמו תלאות הדרכימ  על כנ יראתי להתיר את השאיפה לשבו איש תחתיו ואל יצא איש ממקומו ללא סיבה חשובה  בנסיעה ברכב חשמלי  מבוקר  יעודי  או רכב קפיצי בשבת האהובה=-

 

-= מחשב ביומ השבת   אש אינ בו  גמ עבודה אינ בו  מלאכה יש בו  אכ לא ממשית כאשר בלי הדפסה

אז שאלה קשה האמ זו יצירה אסורה  אפ כי עמל בתחושת שעבוד בטח דחויה

ומה באשר לבערת אש

ולמועד כניסההה

עוד יבא דינ משפטמ כולמ באמונה

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.