שחוק – שמחה צחוק בוז ולעג

 וְהַחַי יִתֵּן אֶל לִבּוֹ

-= טוב אמיתי מוליד שמחה   -   שמחת שוא לא מולידה טוב אמיתי =-

 -=צחוק נכון על שוגים  ולעג לפושעימ=-

-=שמחה  עלולה להרתיח  אמ אינ בה צדק או היא איננה במשפט=-

-=צחוק זה מתנת האל  להקלה על דרכ האנוש לעודד היבדלות נוחה מהבלימ=-

 

-=ובצחקמ רבות גמ על קדש  החניפו כבר את יעילות הצחוק להיבדלות בוז נוחה מהבלימ    ומחסממ דרכ קלה  נאלצו רגוז על כל חלקיק נבלה  ואת הצחוק הותירו לבדיחה עצובה חסרת מטרה   אבל כל זאת באמת עדינ אולי לא בשלמות קרה  וגמ כל רגשות האדמ כבר מזמנ בסבכה=-יש שכר ליוספ

 

-=בא בן אדם צדיק בדורי  הביט סביבו  ושאל את עצמו   האמ עלי לבכות כאנוש לנוכח המציאות או לצחוק כחוצן לנוכח האמת=-

 

-=תראה    גמ כשאתה מבשר לחולה אהוב  דבר נורא אכזרי  כמו אילוצ לחתוכ מבשרו   אתה מבשר לו זאת במתק שפתימ  כי לתועלתו    אז הבינני נא כי אחי אלה רודפי ההבלימ השפלימ  ואיככה זה אקיממ מעפר להינתק מריקבונ דמימ  אמ רק בזעפ פנימ   הלא שמחתי היא על עצמ הקשבתמ הרחוקימ=-

 

-= בלא השמחה בעולם  למה זה לילד חסר בינה עשות טוב קשה  שלא בנראה   ובלא הכבוד למה זה ליולד חסר דעת רדוף צדק עז  שלא כנרצה=-

-=להתעורר בשקיעה זה עצוב  לקומ בזריחה זה שמח=-

 

-=ולמענ לא יוקל רדיפת הצדקות  אז התגמול איננו מידי ואפילו נופל עד עת רשעות   ומרוב איחור עלול לשמח רשע בטביעתו=-

 

-=הגלות =-תחת אשר לא עבדת את אדוני אלהיך בשמחה

            וחסרון הגאולה=- תחת אשר לא הצטערת מחסרון עבודתו..    באמת במשפט ובצדקה… =-

-=תחת אשר לא עבדת את אדני אלהיך בשמחה  הוא הוציאך לגלות   ותחת אשר עבדת את גלולי זנוניך בשמחה  הוא עוד לא הוציאך משם=-

 

-= לעיתימ חשוב להצמיח את היאוש בקרב המתהוללימ שמחה מכזבימ   למענ זרוע היאחזות בדרכימ נאמנימ =-

 

-=גם הבוכה יערב לו אם נכון מצבו לבכי  וגם בכל נשימה יהנה אם צדיק הוא ונכון לחיים=-

 

-=בשביל שצדק יוכל להרדפ על גב זמה  דרוש עצבות רבה   אז מרבה זמה  מבריח צדק  כי רודפימ בימנו רק שמחה=-

 

-=אפס כי כל הצחקנים הסתמיים האלה  בגלות הזו  הם הם הבכיינים המתאוננים בגאון בגאולת מצריים ההיא  וכאשר הם אנו יאזור אומץ לבכות מהגלות ולהתחנן על תום חסרון הגאולה  אז רק אז בצר לך כי מצאוך  אז תראה בשמחת אמת חיי גאולה מאלהי אבותכ=-

 

-=בני אל תרבה צחוק כי צחוק מראה כאילו המצב לא דורש שינוי, והמצב הוא בגלות מוצב  אבל צפה לדור שמחה וגאולה=-

 

-=צחוק  הוא מתנת אלהימ לבטאות היבדלות מרעה ללא רוגז וכעס  הישמרו נא פנ תנצלוהו לבוז לצדק=-

 

-=כשתחדלו לצחוק אז תשלמו על כל הזמן אשר צחקתם לשוא , ומי רוצה לצחוק לנצח =-

 

-=מכשפה לא תחיה    כי כל פניה לעברה  בלא דיחוי ובוז   זהו זה החיאת מילוט תעתוע רחפנותה=-

 

-=בריחת איש ישראל  מהפטיות ההיבלית  לבוז העיור   היא המעודדת עתה את הסתר פני אלהי ישראל=-

 

 

 

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.