נורמה – רגילות סחפ הסביבה המעוותה

"וַיְהִי כָל הָאָרֶץ שָׂפָה אֶחָת וּדְבָרִים אֲחָדִים."

-= רדיפה עיורת אחר נורמה אנושית אחת  חותרת להשואת ערכ האדמ והחיה

  וגמ גמ  דרישה להשואת ערכ האדמ והחיה  מעודדת כפיית נורמה אנושית אחת מושפלה =-יש שכר ליוספ

 

-=ויאמר הצדיק אל הרשע  נכונ האדמ הוא אולי יצור חברתי מיסודו   אכ הוא בטח לא יצור עדרי לשפלותו=-יש שכר ליוספ

 

-= למה זה ראיתי בבינה  כי הנורמה היא הכניסה את היהודימ למשרפות  ובכל זאת המ עדינ רודפימ נורמה   ואחשוב אחרי אלפימ שנות גלות  המ נהיו פחדני מרידות  ונגד כל פחה מתעתע  משפילימ ראש מאחורי מסכות =-יש גמ יש עוד שכר ליוספ

 

כמה מקורי

לחשוב בעצמו

-=ויש גמ מיעוט זועק על דבר צדק נגד רוב דוממ לנכח עושק ויצוה אלהימו לא תענה על ריב לנטות אחרי רבימ להטות כי בדברי ריבות ופנ יהא זה אחרי רבימ לרעות=-

 

-=אני בילדותי  לא התחשבתי רבות לילכ אחר בני האדמ השוגימ ללא הרפ  ומציגימ עצממ בטוחימ

כי שויתי בדעתי עוד מעט כמעט והמ שבימ מרעתמ  וגמ מודימ בהבלמ  וזה אשר שגה אחריהמ יהפוכ לצחוק בעניהמ

            אז המרתי את כוחמ החברתי של היומ  לקשרו להפכ רצונמ  כי כמו ישובו לאמת כבר מחר  ואנכי מהיומ כרצונ בראמ=-

 

-=חברה  זה משחקי הקצנה למענ האמצע

חברה  זה היומ בשביל ומחר למענ והאדמ נסחפ בניהמ

חברה  זה טלתלות מבחנת המשפט האנושי   ולא יציבות דבר הצדק האלהי

חברה זה לעיתימ חבירת יחידימ חסרי חבור פנימי עמ עצממ=-

 

-=מי אשר בונה את אשיותו על גב החברה  עלול להזדעזע יחד איתה מכל תנודה=-

 

-=ויחפוצו להמונימ זמה  כי חתרו אל שלטונ מרכזי אשר כל הלהוט אחר היצר  הוא נכונ לשפלות שליטה ככל בהמה   כי בלהט נורמה סחופת זרמ בלתי מתחשב    וירתעו גמ מלתת אמונ בנתיניהמ  למלוכ כולמ על יצריהמ  כטוב באמת בעניהמ  כי נואשו מאחיזה נכונה בצדקת אלהיהמ    ויהפכו צדק גמ בבטחמ בבחירת עלמת חנ  זקנה  את חזיונ בעלה  כי רפו בזו באמונ מציאת בעל טוב מאביהמ  והסכמתה=-

 

-=ובכנ המ  זה כל ישות בעל השפעה אשר לא חותר לעצור את שטפ החרה המציפ אותנו    ואולי כל אחד מאתנו הוא אשיות ונשטפ  ולא חותר מספיק לעצור=-

 

-=וְלֹא תַעֲנֶה עַל רִב לִנְטֹת אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת
המשמעות היא במקרא של ריב כלמאר כשהמעט עיקש על דעתו
אז אסור לענות בפני כולמ בואו נסכמ הלכה כמו הרוב
ובכנ לא ולא כי יכול להיות זה אחרי רבימ לרעות
רעיונ ההטיה אחרי רבימ הוא רק אכ ורק כאשר שני הצדדימ לא נעולימ בדעתמ במלוא העוז
אבל במקרא של ריב אינ טעמ בהכרעה מהירה
כי זה ממש כמו לכסות את הרעה בזמנ שהיא צצה מעצמ המחלוקת בכזו תעוזה נוגדה=-

 

-=ואדבר בשפתמ   בגלל שאני נונקורפונמיס בנושאימ מהותיימ יסודיימ וחשובימ מדי   אני אנטי קורפונמיסט  להבדיל גמ משורשי הבלמ את קטני בני=-

 

-=ובאשר לעזובי הקיר הבנתיכ אשרייכ  כי לרגע באמת לא שכחתיהמ ורק כאילו התעלמתי מהמ במשפט של יסודות חשיבת טעמ פעולות אשר כאילו להבנתכ לא קימת בהמ  ובכנ בנ אדמ באשר הוא איננו חיה   הוא תמיד נאלצ לבחור את יסודות דרכי הפעולה  גמ אמ אשיותו ממש ממש קטנה   ונסמכת על גב כלל החברה=-

 

-=המושג זנות בתנכ  זה להט אחר איזשהו יצר  בלי התחשבות של שליטה דרכ השכל=-

 

-=ובאשר להתעוררות הנורמה הרדומה   זה תעתוע תמידי  כי מימי אז העולמ נמצא בדממה המיחלת לשינוי  וגמ מלחמה רגעית עלולה להראות אינ סופית       השאלה היא רק אמ רודפימ כל היומ אחר הרוח  או אוזרימ אומצ  אל מצודת האמת=-

 

-=ובמקומ לאמצ התנהגות נכונה ורעה בשביל שיהיה טוב  המ כבר מתנהגימ כתוצאת הטוב כאילו זה מה שנכונ בלא מכאוב=-

 

-=כנ  זה חילול השמ

כי יש דיבור האומר  קדשימ תהיו  כי קדוש אני אדני אלהכמ

ולפעול דבר בסתמיות חסרת התחשבות רק בגלל שטפ הנורמה המעוותה  הלא זהוא הפוכ הקדושה=-

 

-=השגת צדק דרכ רוב חוקימ  במקומ על יסוד קדושת אנשימ   זהו זה חטאת עצ הדעת    ונפתות להאמינ בנורמת המנהגימ  אחר להט אחיזת הנשימ   זה זה עקב איבוד תרופת והוא ימשל בכ    -ואלה מולידימ שברונ לב   כי בְּעִצָּבוֹן תֹּאכֲלֶנָּה כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ  למענ לא בעוולתה תשלח ידכ=-

-=איך זה עוד בני אדם בני דורי רודפים נורמה  אחר כי היא הייתה להכניס אלפים למשרפות  והלא האדם החסר ייחודיות הוא הייחודי ביותר ואין כזה  והלא היחידים יבנו את הכלל  והלא הכלל בעולם המה אוחזים בהבלים  ולמה זה חשק להידמות להם ולזרום איתם הלי שאול.ועמקימ=-

 

-=אז מה עשו לי האותיות הסופיותת

ובכנ

הזכירו לי שעמי עודהו נסחפ אחר שפלות נורמת הזרמ בלהט בלתי מתחשב=-

 

-=אנו בנורמה של היומ  כעובדימ אלהי מסכה  כי דרכ סיפוק היצרימ  היא מזמנ מזמנ מטבע החימ התרחקה  וברצונ המטביע כמעט לא מתחשבה  ומחשבת הבורא בעניה כבר כמו מחוצ לתמונה    אז מה לתמונת האלוהה  ולראשית כל רצונ יוצר היצירה=-יש שכר ליוספ

 

-=ראש קטנ אחר העדר   רגל מהירה לפני הטרפ=-

 

-=בהמיות  היא להט אחר היצר ככל יכלתכ  ולאדמ יש יכלת להשחית מייצרו את כל הסביבה   על כנ אנושות הקראת בשמ השמ אדונ כל הבריאה  היא מתאימה יותר לאדמ להתחשבות בסביבה  וגמ לא להינתק מספוק יצריו  אכ לא כלהט בהמה=-

 

-=לא תלכ אחרי רבימ לרעות כמו שחסידי היטלר לא יוצאימ נשכרימ מקיומ מצות ועשית ככל אשר יורוכ=-

 

-=שלא תבינ אותי לא נכונ   הכלי הזה הוא חזק ויעיל   אבל הוא ניתנ לנורמה האכזרית ופרוצה של היומ  ואז הוא מגביר רע   אבל יש מצב שיכל להיות שאולי כנראה  הוא יכל להיות כלי יעיל להגברת הטוב בנוהג של דור צדיק=-על כלימ רבימ אומר כנ

 

-=אבל תורת משה  היא לא מענה למודרנה  או תחליפ לענתיקה    התרבות התנכית טובה היא לסיפוק היצרימ עצמאית  ומתאימה לטבע החוקימ מבראשית=-ויש גמ עוד שכר ליוספ

 

-=כלומאר אני חותר אל צדק שמניב פרות לא רק בגלל שהוא הצליח לרכוש הסכמה נרחבת מכלל הנתינימ  אולי בעקבות איזה שהוא מענה רגשי  או מאזנ לתרבות אכזרית כלשהי   למעשה הצדק שאני מדבר עליו  הוא מושתת על דרכ הישר הקדומה  שהיא מולידה תרבות בראשיתית המתחשבת בכל היצרימ בקדושה  בלי להקפיא רגשות  אכ בשליטה עליהמ   והדרכ הישר הזו נותנת אמונ בנתיניה להותיר בידמ מרחב שיפוט  ולכנ עליהמ להיות קדושימ  ולחתור לשלטונ שיעודד עוז קדושה  שהיא לא דורסנית  ואינ בה אטימות לב  ככ שאפילו יצר כנקמנות הוא רצוי לתועלת הרתעתית  אכ במידה תועלתנית  {שאגב יש לה אבנ בוחנ בעצת לב קלילה וצדיקה בתרת משה  אשר אומרת  נקומ כמה שהיית מוכנ שינקמו בכ לו אתה היית מועד להרשיע ככ וככ}

ובכנ  כל נאמנות לדרכ אחרת  תכזב בנו בחלופ הזמנ  כי גמ כל איזונ מתמשכ  דחיפה כואבת היא  והאדמ מוכנ להקריב כל סבל בשביל מניעת חניקת איזהשהו חלקיק רגש יצר=-יש שכר ליוספ

 

-=הרבות הסכלימ  ומקצת החכמימ  נוהגימ ממש דומה  ובניהמ כל הנורמה הנסחפה  ואבוי לו לשלטונ  המקשר כל נורמלי להסחפות אחוזי הרבות הסכלימ  וכל קיצוני  בטח לא מנ החכמימ   כי באבוד אמונ יאבד שלטונ=-

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

תגובה אחת על הפוסט “נורמה – רגילות סחפ הסביבה המעוותה

  1. פינגבאק: דמוקרטיה | יש שכר ליוספ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.