צניעות

כִּי אִם-עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד וְהַצְנֵעַ לֶכֶת עִם-אֱלֹהֶיךָ:

-=וצניעות היא יסוד,  הרבה לפני כל מצוה ,   כי רק את אדמ קדוש  נכונ לצות מצות צדיקימ=-

חישבתי האמ טוב טוב חצות את כל כמות המשפטימ הגדולה הלזו או פנ אחדמ  כי יש עוצמת אמירה מוזרה אשר תובנ היא רק בחבילה  כי לעיתימ או הכל או לא דבר  כי ממחצית יובנ הפוכ

והנה לפניכמ עוצמה מאוחדה

 

-=ראיתי רבות דחלוניות אשר די יודעות שזה מושך  אך לא מספיק מבינות כי זה אסור   ומנגדם דתיות אשר די יודעות כי זה אסור  אך לא מבינות מספיק כי זה מושך   וצר לי כי גם אבות שניהם לא ממש מבינים מתי איכ כמה  ולמה=-

 

-=על אלה אני בוכיה  על טהר לב אשר עכור הוא בהבלי זמה=-

 

-=בלי צניעות אינ קדושה  בלי קדושה אינ אמונ  בלי אמונ אינ אמת  בלי אמת אינ משפט  בלי משפט אינ צדק   בלי צדק אינ שלומ

  וידעת כי שלמ אהלכ  אחר כי קדושת צניעות ברחובותכ=-

 

-=כואב לי כי נשמת עמי עכורה  עד כי בימנו לא מספיק מבינה , כי לצניעות גופ האשה יש מניעימ שלשה
הראשונ הוא נגד פחז חיתי העלול לפרוצ לכדי שכיבה מתועבה  זה איסור גילוי עריות  זו תועבת הבגידה
השני הוא נגד הסחת לב העמ מהקדושה  אשר תפארתה באומתנו היא מאד מאד חשובה  לבעבור השג באמת משפט וצדקה זכה
השלישי הוא נגד ריפוי ערכה  כאילו כל מדד חשיבותה הוא לפי חזיונ גופה  יותר מאשר פנמיות אשיותה

והנה הראשונ חשוב באשה  השני נוגע גמ לילדה  ובשלישי הצדקה גמ לאיש כותנת שלמה מעודנה=-

 

 

אז זהוא ששהאמת היא  במקרא הזה  זה כנ די כמו חזות הכל

-=עצוב כמה שזימה מצחיקה אותכמ  אחרי שאבדתמ את יסוד האמונה בתקות אמת מרדיפת צדק  בקדושה

כואב לי

כי היצר העז הזה  הוא כמו ראי מכל מחשבות הדרכימ  וגמ משליכ הוא רגש עז לכל המעשימ  ובקצרה  -=איפה אשר יש זמה אינ צדק  ודבר הבל  בהכרח יוליד זמה=-

לפני המבול  מלאה הארצ זמה  אבל אלהימ כאילו שתק  אבל ידע  והנה בחלופ דור  מלאה הארצ חמס   ויבא מבול על הארצ

  כי מי אשר לא שולט ברגשות יצריו בקדושה נאמנה  עוד יקל בעניו כל רצח ונבלה=-

ואומנמ

-=לצערי  צניעות  היא כנראה די תוצאת עזר של תרבות אמת   אכ לא בהכרח מחוללת אותה=-

 ובכנ

-=היעוד הישיר של יצר המינ הוא להזריע את האשה  אשר במראה רחמ צרה ושדימ פוריות מוכנה היא להזרעה ורבה משיכתה

היעוד המשני של יצר המינ הוא ליצור דחפ לקרבה עמוקה ושותפות רגשית בינ המינימ

ככ לו יזריע אדמ אשה וילכ לדרכו בלא התאגדות משפחתית ובלי דאגה סביבתית  אז יצר המינ יספק את יעודו הישיר הבהמי ולא את יעודו המשני האנושי

לבישת שמלה רפויה לאשה המאחדת מבחוצ את צלמה אכ את פניה מותירה  מעקבת את היעוד הישיר של יצר המינ ומעוררת את היעוד המשני לקשירת קשר עמוק והקמת בית אשר בתוכו גמ לא יחסר היעוד הראשוני אפ גמ בו לא יעדר המשני ושותפות הילודה

פנ תלבש בגדי ערמה נוטפי זמה  מבלי לספק את יצרו אשר לשמה  ורק תשפיע חוסר קדושה בתכ עמה   והלא קדושה היא יסוד בסיס למשפט והצדקה  כי רוכבת היא ביציבות על גב האמת והאמונה

והנה נא מהלכ זה הוא מקר הצניעות בתורת אלהי בכלל דיני משפחה ולא תהיה מבני ישראל קדשה=-

 לכנ

-=מצוה או לא מצוה  חיבת או מותר לך

הבל הבלימ

כי טהר קדושת העמ  זה לא שאלה של גופך הפרטי=-

 ו

-=אבן מקיר תזעק  אם גם על ניצוצ קדושת הצניעות אתם לא שומרים  הלא אז תכבה הגחלת כליל=-

 כי

-=אז למה אנשי אמת  עוד מדורי דורות  מתעבימ זמה

ובכנ  על פי התרבות התנכית  זנות  זה ביטוי של להט עור אחר ספוק אי זה יצר  בלא התחשבות אחר רצונ היוצר  מטביע היצר   כי הפכ הקדושה הוא

ככ שגמ אכילת יתר או אכילת רעל מתוק בחסר הצדקה  מכונה זנות

וזימה  היא זנות אחר היצר העז ביצרימ הארצימ  הוא יצר המינ

על כנ כאשר ראשו של האדמ תפוס בזמה בלא צדק  יהא לבו נרגל תמיד לחסר קדושה  לשפוט בצדק גמ את כל שאר היצרימ הנוגעימ לכל תחומי החימ=-

 כלמאר

-=חתירת הצניעות בקרב אנשי אמת  משנית היא לתועלת גופ האשה   כי בראשונה חשובה היא לשמירת ראש האנשימ בקדושה=-

 וגמ

-=בת ישראל הביני נא  את אולי עושה את זה ברגש נקי  ובלב טהור של אחוה  אבל למענ הקדושה אשר בעמנו היא נרא נרא חשובה   שמרי נא את כל יופי גופכ אל אישכ באמונה  וחוצה תוכלי הצג רק את יופי פניכ  המראימ את פנימיותכ ועוז תפארת אשיותכ  בחדוה=-

כעת

-=היא רוצה יופי  ולא בשביל שכל הרואה ירמה בה    היא מבינה את השאיפה  אך לא יודעת מיהו אשר ייטיב עמה

 הוא פוחד מיופיה  פן כל הראה ירצה בה   הוא יודע את השאיפה  ומבין יותר בין אלה אשר אמת ליבם להועיל עמה   אז למה היא  ואיפה אביה=-

 אז

-=בקרב אנשי אמת   צניעות האשה  רק מקלה על תקשורת אנושית  חסרת רתיעה   כי לבמ לבמ פנ יאבדו את הקדושה בדרכ אל הצדקה=-

 זכור

-=יש ברגשות האדמ רכות יתר יחסית  המביאה לידי זנות  כי מאבדימ המה לרוב גמ מהזהירות  המונעת היסחפות בנטשמ את הקשיות  כמו מימ רכימ גבהימ עלולימ להטביע כל סלעימ=-

 ולא

-=מזה  נ ו ע ד ה  לי,,,

יש אשיות אשר תעורר את לבכ מאד  כי בכחה להכיל את רגשותכ ולעזורכ לעבד את עומקמ מנגדכ  וזה המצב שחשקה במישהי נפשכ

אבל זה לא בהכרח שורש נשמה   כי זה גמ לא כבול לאחת ויחידה

וזה עלול להתעורר גמ מול אשת איש  אז עליכ להתעלמ בגבורה  ולא להזות על הבל החצי השני בלא תמורה=-

 

-=כי לא מנ המדע הצדקות  ולא אצל השפלות ענוה=-

 

-=תבינ שהתורה כולה מושתת על יסוד התרבות התנכית  אשר היא רוכבת על גב דרכ הישר הקדומה   אשר על פיה  אינ יכלת להשיג צדק לכלל  בלא קדושה תמידית של כל פרט

הקדושה  היא  לספק כל יצר  אכ כרצונ יוצרו  ולהתחשב גמ ברגש הטבעי כחשק מטביעו, ולשלוט במצב  מתי איכ כמה ולמה, ולעולמ לא לזנות אחר ספוק היצר  שלא כתועלת רצונ המטביע

ודרכ קלה להגיע לתודעת קדושה היא  דרכ שליטה ביצר העז הזה יצר המינ, ועמ כל זאת לא לברוח אל חניקתו כליל עד סירוס כל תודעת רצונ, כלאמר לידע כי רצוי זה במקומ ובזמנ הנכונ עמ האשה המתאימה   וכנ  חשק עז לי, ולא מזאת אני בוש, כי אמ  גאה אני בשליטתי,   וככ גמ יושפע על האדמ רסנ שליטה של כח עצור עוצמתי אל כל שאר היצרימ  לספקמ בקדושה  מתי איכ כמה ולמה כרצונ מטביע היצירה , אומנמ גמ בחדוה אכ לעולמ לא בזנות סחפ עיור לדאוה=-

 

-=בשביל שצדק יוכל להרדפ על גב זמה  דרוש עצבות רבה   אז מרבה זמה  מבריח צדק  כי רודפימ בימנו רק שמחה=-אכ יש שכר ליוספ

 

-=דחפ היצר המיני בעני הלוחמ הקדש הישראלי  יכל להיחשב כמתנת עזר מנופ להשגת קדושה צדיקה

כי בידוע  לו ישתלט האדמ על היצר העז עז הלז  לנהלו בתבונה  מתי איכ כמה ולמה  כרצונ הטבעת יוצר היצירה    ויהי אז  יקנה בזאת לכל יצריו בנקל את עוז טהר קדושת הדרכ הישרה=-יש שכר ליוספ

 

-=ולהטמ אחר מסיבה חסרת סיבה  אותתה לי כי המה עמוק עמוק בצרות צרורות וכמו רודפימ אחר תרופה מעלימה כאב  ומזמנ התיאשו מפטור את הרעה=-

-=בכל דור השטנ ממציא את חשיפת התרפקות הזונה מחדש   כאילו היא היתה חידוש נכונ לגישה מתאימה אל האשה באינ קצ אהבה

אכ האמת היא  שכגודל החשיפה ברבימ  כנ התישנות כניעתמ לאיטום לב הנשימ=-

 

-= אוהב את גופי  כנ  אבל שולט גמ במידת אהבתי אליו  כי הראש הוא האנושי בספור   הגופ הוא רק בהמת רכיבה אילוצית וחשובה    ואכסה גופי לבגדימ  לא כי אני בוש בו  כי אמ להטות חזותי אל פני המראימ את דרכי המחשבות  פנימ  מאשר אל גופי המציג את חיצוניות ריצתי   ובגדי המה רפויימ ולא צמודימ  כי בוששתי מחיתוב גזרתו המולדת  יפה   בעוד פרות מאמצי אל הטוב המה בדרכי מחשבתי בראשי

 על כנ אחי אהובי  בחרתי בכותונת שלמתי  ואותיר המכנסימ לקטני ילדי עמי=-

 

-=על צניעות מדברימ בצניעות  אכ רק לבני האדמ אשר אוחזימ בצדק גמ נגד הזרמ הגלוי=-

 

-= שכנוע אשה לצניעות בטוענה פנ לשוא ינצלו גופה  שוה ערכ לשכנוע האיש להימנעות מהשחטת זרעו לשוא פנ יחסר לו בבא אשה מתאימה   והלא זה גמ זה מקורמ רק בדבקות לקדושה  אשר אכ דרכה יוכל האדמ בארצ להגיע אל המשפט והצדקה=-

-=משפט אמת דורש עוז  והצדק גבורה=-יש שכר ליוספ

-=איפה שיש זמה אינ צדק  במישור המידי  יענ כי תפוס הראש בזימה  לא פנוי הוא לרדופ צדק   אכ בעמקות הדברימ  זמה שהיא זנות אחר היצר המיני העז  היא מבטה בנפשו של האדמ ספוק היצרימ בלהט עור אחר שתפ זרמ בלתי מתחשב  וזה הפכ צדקות הקדושה  המתחשבת בסיבת כל יצר  ומצב תועלתו נאמנה=-

 

-=אפס כי צלמית האשה  תעורר שבעתימ מצבע עורה

אז למה זה אצלמ צניעות נמדדת  באפס חשיפה   ולא בריפוי ההצמדה=-

 

-=ואני לרגע לא הבדלתי בינ דוגמנית לזונה  כאליו יש בגופ האשה יופי  שהוא איננו נוטפ משיכה   כאילו ממבט אל נופ יפה עלולה להשחת ארצה הזרעה   כאילו סוס יפה הרבה פחות מסוסה    להפכ  צדקה נפשה הזונה הכנענית בשכיבה מהירה  מאשר המערבית במשיכה מתמשכה=-

 

רגע רגע  מה לאהבה בכלל לפני התאמת אמת

-=האהבה  היא רגש מכפר קשיימ  כתוצאה מהאמונה שהאחר יכל להיות יעיל עבורנו בהיותו שותפ לחינו
וכל אהבה יש בה מחישוב התועלתנות  אפ לו לגופ מקמ וזמנ אחרימ  אפ כלליימ

ותהא היא תוצאת עזר רצויה  אכ לא בעלת ערכ יחידאי=-

 

-=הלב הוא כלי דחפ לאהבה אשר בראש  אכ הוא גמ כלי הבערה לשנאה מאותו מפקד אז למה זה הכלביימ הרגשנימ האמרקיימ מקדשימ את הכלי  אמ לא בשביל להזנות את הראש   כמדבקת לביבה בכל חור   במקומ חתירה למחשבה קדושה בכל מצב=-יש שכר ליוספ

 

-= כלב הוא חברו הטוב ביותר של החברות  ובדורות האלה יש רעב לה  ופחד נורא  כי חברות בלא גבולות בינה  תגלוש מהרה לכדי זמה=-

 

-=אני מכבד נשימ  אבל לא כאלה שמתעלמות בפתיות ממניותמ המושכת  וכאילו אומרות תאהוב אותי איכ שאני באשיותי ואל תסחפו אל גופי   נששמה אמ את רוצה שהתיחסו אל אשיותכ ולא אל גופכ  אז תצניעי את חיטוב גופכ ולעולמ לא את פני ראשכ  ככ גמ הצדיקימ סביבכ ישארו קדושימ  בלי להסחפ אחר יצרימ לוהטימ מתשתשימ=-

 

-=חדלו הראש מנ זמה  למען מקומ יהיה בו  לצדק בקדושה

כי אפס כי איפה אשר יש זמה  הלכ הצדק ובא ערמה=-

 

-=חיבה אהבה כמו אש כמו להבה  עלולה לחנוק להחנק ולצאת מגדרה=-

 

-=נו אבל אני נוצרתי  יפה   אז מה אני אמורה לשתפ ביופי הזה רק את בעלי

ובכנ תקשיבי לי טוב  אינ לי כל התנגדות שתלכי ברחוב צנועה  ועמ תמונות ענק של הרימ מרהיבימ ונחלימ ונופימ מדהימימ   ואפילו עמ יופי גופכ  אמ רק היה יכולת לחצות בינ יפיכ למשיכת מניותכ   כי הלא מעולמ לא נשמע על גבר בריא שיפולט זרעו לשוא ממבט אל נופ יפה  או מחלומ על נהר מרהיב  ולא זכור לי שמבדיל האדמ בברור בינ יופי הסוס לסוסה  כמו בינ יופי האיש לאשה    כלומאר בואי נשימ את הדברימ על השולחנ  יפיכ ירד לעולמ כפות בחבילה אחת עמ משיכת דלקת מניותכ

כעת חישבי נא  אמ חפצ חפצ ליבכ לעורר בנימ רבימ שברחוב מהלכימ  והאמ אמ חשקת לחיות בקרב חברה אשר ראשי גבריה לא קדושימ  כי אחר ריק היצר המ דלוקימ  ומעוז המשפט והצדקה  מדרכ הישר  המה סרימ=-

 

-=אכנ תועבה גמ אלה העושימ הבלימ עמ נשימ להמ נשואימ

אכ גדולה היא שפלות התועבה מקרבה מינית של אותו המינ לדאוה

ומי יתנ מהרה קרבנו אנו כולנו אל צדק הטבעת רצונ יוצרנו  אפ בכל רגשותנו ויצרנו=-

 

-=כל קרבה אשר אינ עמה עודפ  רמיסה  יוצרת אהבה=-

 

-=היזהר בנ אדמ תזהר  כי אינ עקביות בזנות  ולא מעלות מדורגות אחר ההבל=-

 

-=קדושה היא איננה אטימות לב  ואהבה לא תמיד מאלצת תועבה   אבל הזהירות לעולמ חשובה=-

 "עֹז וְהָדָר לְבוּשָׁהּ וַתִּשְׂחַק לְיוֹם אַחֲרוֹן."

-=כלומאר השאיפה היא באשה לעוז גמ נוספ על ההדר  ואז היא תוכל גמ להשיב בוקר טוב  לעמ קדוש=-

-=וקלות ראש מתמשכה בהכרח שתוליד זמה

וזמה זה נוגד לקדושה שהיא היסוד לצדק=-

 אז

-= להפכ

אמ את מעוררת יצר  אז אסור שנשמע לדעתכ יחד עמ השוחד הזה

הלא בשביל שנוכל להתיחס אליכ כאל אדמ בראש צלול של קדושה חכמה  עליכ להצניע גופכ   ואז נכבדכ כאשה  ולא נתרחק כמו מזונה=-

 

-= לצערי אני נוכח כי אינ לכ חצי מושג בסודות יראיו  -צדק צדק תרדופ  בכל רגע ורגע כי לא תוכל המליכו וישונ  כי הפושעימ יתנשאו בינ רגע   וכאשר הראש תפוס בזימה הוא לא פנוי לצדק  ויחפוצ בשר אשה ולא יחמול גמ על בשר אנשימ =-

 

-=תצאת השקר  היא איבוד האמונ אצל כלל החברה    ומהזימה רפיונ קדושת אמונת המחשבה=-

 

-= תגביהו עומק זכרונ בינה

תחדירו אל גבהות ראשכמ בעוצמה

 זימה לרבימ  זה לקחת את הכח מהעמ

  זה שלטונ ריכוזי  וגמ הוא זנותי  נ ב ל ו ת י=-

 

-=ויהי באשר בחרו המלכת צדק בחוקימ  ולא בקדושת אנשימ  אז גמ נקל בעניהמ פריצות הנשימ  כי להזנות את הגברימ ובנקל לחוקק על ראשמ אינ קצ חוקימ   ותהא גמ הזימה אפ מוסיפה בעניהמ אחוה מדומה   אכ רתיחת חוסר צדק גמ עמה=-אבל יש גמ יש עוד שכר ליוספ

 

-=נו  אז אמ למרות כל הפריצות הזו  עוד יש בניהמ חלקיק נהג צדק   אז כנראה שהמ ממש מסורסימ  עד שיבושי היצרימ ממש=-יש שכר ליוספ

 

-=כי אצל אנשי אמת המחונכימ מילדותמ אל טהר לב , אשה מושכת ,בהכרח תקשה להשאר עמ ראש קדוש    אז או שיאלצ הגבר להקפיא מולה את רגשותיו וזה עלול להוליד אכזריות , או שיתיר את רסן היצר ויפר את קדושת עמו  ,,הדרכ השלישית הקשה עד מאד לגיבורי חיל צדיקימ היא לנסות להעיר הקשבה בעדינות כי..=-

 

-= כל עוד הראש תפוס בזימה  הוא איננו פנוי לרדיפת צדק   וכאשר ליבו בקדושה  הוא בנקל יאחז באמת באמונה  גמ בכל מדבר שממה=-יש שכר ליוספ

 

-= נו  אז אמ זה כל ככ טבעי שכל הבנות מתיפות ברחובות   אז גמ צפוי וטבעי  שכל הגברימ חרמנימ לשפל זנונימ  או אטומי לב רומסנימ

ולמה לא כבר טבעיות אונס וטרפות  עסיסיימ =-

 

-=ויחרדו ממו פי  ואמרתי אני בליבי  טוב לעמ הזה פיצוצ במקומ סמ הרדמה  וגמ פריצות לשונ ביכולתה לדחופ להצנעה=-

 

-=בהמיות  היא להט אחר היצר ככל יכלתכ  ולאדמ יש יכלת להשחית מייצרו את כל הסביבה   על כנ אנושות הקראת בשמ השמ אדונ כל הבריאה  היא מתאימה יותר לאדמ להתחשבות בסביבה  וגמ לא להינתק מספוק יצריו  אכ לא כלהט בהמה=-

 

-=אהבה ממשית ממבט ראשונ  די מרגיזה במחשבה שניה  כי בטח לא הכרתני אז   אז בטח תיעתעת ברגשותכ תקוה  שאולי כבר התבדתה=-

 

-=ספוק היצרים בזנות אחריהם  זה כדבש לספוק רעב  כי לא בתבונה למענ מטביעהם=-

 

-=מהיצר  אסור להתעלמ   בנטיותיו  יש מצוה לשלוט בתבונה    כי היצר יסוד בסיס הוא לבנינ  והנטיות הרחוקות  עוד עלולימ להפיל אותו=-

 

-=ויהי כאשר זונימ כללית אחר כל יצר  במקומ סיפוקו בקדושה  אז גמ זכר את זכר משכבי אשה יכול להתאימ לרדיפה   וכי למה זה תביעה להגיונ ומההבל תמיהה עד שגעונ   אמ בכלל את היצר מספקימ בלי חשיבת הגבלה קדושה=-

 

-=ויתגאו גמ במצעד צאה  ויהו בעניהמ כמבשרי גאולה   ויאשמו כל אחיהמ אשר דחקומ הפינתה  רק כדי לאזנ את גדל הבלי סילופ תורת אלהי אבותיהמ=-

 

-=והנה המה שופכים את החבית ארצה  ומתפלאימ על תכולתה כי נספגת בקרקע   המ מתנתקימ משרשי הסיבות המבדילימ את זרעמ מהנכרימ  ומיד מתלוננימ מאיפה בא שויונ בינ הגזעימ נשואי תערובת ואחדות זנונימ=-

 

-=זה שכתוב בסופ ספר איוב שבנותיו האחרונות היו יפות יותר מכל בנות הארצ  ממש לא אומר שהמ עשו מסיבה ציבורית  והצבעה זנותית בכדי להגיע לזה

ואולי דעו נא  ביטוי יופי הבנות  צד חותמת הוא לתומת המשפחה=-

 

-=וראיתימ נפחדימ גמ נכח נערות הרות  כאילו לא הזנו מספיק  עד היותמ אמהות=-

 

-= וילעגו לעברי לעיתימ קרובימ  למה זה בתורת אלהיכ יש פעמימ קידוש דינ  נעילת חקיקה  כמו למשל לא תנאפ באפ מצב ובכל סיבה

ואתיאש מלהשיבמ על זאת נכחה  כי רבות בניתנ הותיר אלהי מרחב שיפוט לכל שופט בדורו בכל מקרא לגופו   ואבחר להטות ליבמ אל רעיונ עצירת הסחפ רק בנעילה שלמה  כי כידוע כל תנועה קלה תעודד הסחפות רבה   ואבחר גמ מקרא מהבל תרבותמ להוכיחמ כי כמו אשר שפל תרבותמ שואפת להשוות בינ מעמד המינימ  כאילו שניהמ לעזר לא להמ  ועקב זאת אסרו בכל עוז ותיעוב על זכר לשאת שני נקבות  כאילו פנ כל אחת תתוה לו דרכ שונה כי כבר אצלמ לא הוא מתוה הדרכ ולא כל פעולה לו לעזרה  וינעלו כנ נוספ על זאת איסור גורפ גמ לאוהב אשתו והיא אותו אכ חסרי זרע להמשכ שמו  ויעודדו שילוחימ וזימה והפריה שונה מהטבעת הבריאה   ואלהי גמ הוא נתנ לאדמ אכ אחת אשר עשאה מצלעו לעזר כנגדו  אכ בזאת לא נעל על זרעו איסור לשאת עוד ככל הנכונ בעינו  אפ כי בל ירבה לו פנ יסור ליבו מיוצרו

וילחשו גמ המה באזני כי באמת כחמ דל נגד היסחפות תרבותמ  ויעודדוני עוד לנסות להושיעמ=-

 

-=המושג זנות בתנכ  זה להט אחר איזשהו יצר  בלי התחשבות של שליטה דרכ השכל=-

וגמ  כל התעלמות חסרת הצדקה מיצר  זה תועבה

 

-=יצר הוא דחפ הגיוני ומיסודו מותר   חשק מעשי אמור להתעורר רק אחרי רצונ מחושב   וחפצ זה כבר ממש מחשבת רצונ בלב שלמ=-

 

-=ומאהבה בשביל נתינה  היטו בני האדמ את משמעה של מילה זו  אהבה למענ קבלה  כאהבת דגימ לאכילה תחת אהבת אשה לנשיאתה על שכמ יציבה    כאילו אהבו ליתנ ליצר את סיפוקו  מאשר לסיבתו את צדקת יכלת רגישותו=-

 

-= מיהו הגבר אשר יאהב בלא זימה  הוא אשר יעניש בלא רשע   הוא אשר ישפוט בצדק =-

 

-=חלק מסיבת ההיבדלות מהאישה  באותמ ימימ של נקיונ רחמה   הוא להזכיר לאיש את היעוד הראשי של דחפ השכיבה  כי בלא זאת מה תועלת לריק בהזרעה=-

 

-=ואנשי פריצות  המ בהכרח אוכלי אדמ  או מסורסי חיות=-

 

-= רגע רגע אתקנ  זה לא שובבות  זה זימה

האדמ נדלק משדי אשה  כי המ מורימ על דבר פריונ וברכה  כמו אשר בטנ צרה מעוררת יותר מנפח אשה הרה  כי צרות הרחמ מעידה כי היא פנויה להזרעה

אז הדליקי בקשה את בעלכ במקומ ובזמנ הנכונ  וישכב אותכ ככל העולה על לבו בקדושה   ולמה זה לשוא תזני את כל קטני האומה  והלא באשר זמה שמ אינ קדושה  וקדושה יסוד בסיס היא לצדק  אז למה תתנו יד להשחתת היכולת להגיע אל צדק   בהרבותכמ קלות ראש זמה =-

 

-=זכרו כי בלי יצר המינ שדי אשה יפימ פחות מתחת של סוסה אז הטו נא לבבכמ כקדושת רצונ יוצר היצרימ ואל נא להקפאתמ עד לזנונימ=-

 

-=אהה כנ  אז בעיניכמ אני האומר אמת חשובה  כי אשה המצמידה שמלתה למבנה גופה  היא כזועקת ברחובה של עיר אני פוריה ופנויה להזרעה  אנכי פרוצ בפי   ואלה ההולכות להשחית  מה בליבכמ עליהמ  דוברי מילימ עצובות  מלביני כל באוש במשפטי חלקות=-

 

-=אני בקדושה  אומר על מרשעת שהיא זונה  כייי

=יש פריצות מדודה בפה  משרתת את אמת קדושת המעשה

אז מה אתמ  נ ר ת ע י מ=-

 

-=ויחפוצו להמונימ זמה  כי חתרו אל שלטונ מרכזי אשר כל הלהוט אחר היצר  הוא נכונ לשפלות שליטה ככל בהמה   כי בלהט נורמה סחופת זרמ בלתי מתחשב    וירתעו גמ מלתת אמונ בנתיניהמ  למלוכ כולמ על יצריהמ  כטוב באמת בעניהמ  כי נואשו מאחיזה נכונה בצדקת אלהיהמ    ויהפכו צדק גמ בבטחמ בבחירת עלמת חנ  זקנה  את חזיונ בעלה  כי רפו בזו באמונ מציאת בעל טוב מאביהמ  והסכמתה=-

 

אז ככה

-=מצד אחד אתה רצה להתנהג רגיל  כדי שזה לא יעורר אותכ  מצד שני הרגיל שלכ שונה מהרגלה  ואז עלול לעורר אותה  והתנהגות של אבנ לאבנ זה ממש פגישה עצובה   אז עמ אשה זרה מתאימה התנהלות רגילה אכ זהירה  ומעוטת פגישה   ועמ נערה בתולה  כגודל נכונות ההתאמה –

 

-=ואנשי האמת ידעו בלבמ  כי האשה  לא רק גופה נתנ לבעלה  כי אמ גמ כל לבבה יועד לו=-

 

-=אבל עליכמ אחי צר לי  כי משחיתימ בחופזה לבבות הבנות  ואחר לאחר המ ניתנות   כי לבה נועד לאחד  ועצוב לקבלה כתפוסה בתכ ליבה  ומפוחד

אז נסו נא בהתחשבות  לקדש רק על בטוח נשיאת אהבה נאמנה   ולא נמהרות על מחצית אולי לדאבה=-

 

-=ובקרבכ אשת איש  בקרבת גברימ זרימ  זכרי נא קדושת עמכ  וכי נוספ על יופי גופכ  גמ רגשות לבכ נועדו לבעלכ=-

 

-=נכונ שהעולמ דורדר אולי עד שפל כזה  שחברה של צניעות  תהא יותר מושפלת לרמיסה שלטונית   אבל בחלופ רגילות הזמנ  הטבע מתישב על מקומו  והוא  כבוד האדמ בהצנעת גופו    פנ יוטה ערכו לפחז חזיונ צלמו  ויופל אז אל התעמרות שלטונית אינ קצ בבשרו  או רוב חוקי הגבלה לדאונו=-

 

-=-=והלא אמרתי לכם  כמה שהנשים יותר במסכים שלטים רחובות   אז הם פחות בבית נאמנות=-

 

-= אוי  כי העמ רחק עד מאד      ל ה פ כ

ככ שהאמת היא שהדרכ היחידה של הגבר לא להתנהג בחרמנות מול אשה פרוצה  היא להקפיא את רגשותיו עד כדי יתכנות לרמיסה בלתי מתחשבה   ובחרמנות הוא גמ מאבד חשיבה צלולה    אז נו נו  האמ לדרוש ממנו התגברות  או ממנה התחשבות הצנעה

כל הרעיונ של הרכה והעדינה הנחבאת אל הבית פנימה  הוא בחירה לאשה החפצה בנשיות מבודלה מהחברה   ואל תגידו לי שאינ כאלו שזו בשבילמ פסגת השאיפה  להסתפק בגבר רגיש וחזק בדאגה  אבל אשה שרוצה להרחיק חוצ   שרק תהיה מודעת שהיא תראה אחרת לבעלה  ועליה לשמור על צנעה  גמ בשבילה

מתישהוא העמ יעריכ את עוצמת טהר המחשבה=-

 

-=ואבינ אנכי לליבנ  כי נרתעו גמ מלהנשא לאיש  כי יאבדו את בעל החברה   כאילו להתגרש ממציאת חנ מיני ברחבת פריצות כל החברה=-

 

-=אפס כי אם לא תרדוף צדק  אז הרשע ימלוך  כי כל חסרון אור יותיר חושך

ולכן איפה אשר יש זימה אין צדק  כי אז הראש לא נקי לרדוף אחריו=-

 

-=כרמת הצניעיות היחסית  כנ רמת ההתחשבות של האשה

כי המתחשבת  לבדה  על בשרה תחוש את רעת הפריצה   וגמ  החשה  אכ הכפויה מנ החברה בחלופ הימימ יוכהה כול חושה=-

 

-=אכזרי  הוא הקשר אשר בינ הפריצות לאטימות   כבינ הזימה לרצח ונבלות=-

 

-=כי האמת היא  כגודל שנאתך זנות ככה חזותך ערמה  כי צמידות בגדיך נוטפימ זמה    וחדל חדלי נא מלבטאת בפיך את שיקור דעתמ של אויבי אדני   כאילו טהר קדושת העמ זה לא שאלה של גופך הפרטי

וכל עד לצערי הפריצות היא חטאת יחיד בענינו   יחזק פי הנצרימ הצועקימ לעברנו  עיזבוהה כי מה לכמ עימה ועמ בראה

 כי כל עוד לא נתעב את חוסר קדושת מחננו  אוי איזה נכרימ נבלימ יתהלכו בקרבנו=-

 

-=הגדרת לבישה נכונה מעשית לצניעות האשה  היא ברורה

שלא יראה לבחוצ אפ פסיק מצורת מבנה הגופ

לבד מקצה הידימ והרגלימ והראש=-

 

-=ברוך כעת אתה אמור נא לי  הלא מבחן בן אלף שאלות אשר ידוע מראש כי כל תשובותיו הם לא  הנה הוא קל ולא נכון  והמבחן הנכון והקשה ביותר הוא כזה אשר אחת מכל תשובותיו הוא כן

            כעת התבונן נא שאם לא נכונה המשיכה המינית גם לא לבחירת לבך  אז כל המקרים אסורים והיצר מת  יצר אשר הטביע אלהי ישראל בכל היצורים

אך המשיכה המינית נכונה ומותרת  ואפילו רצויה לאותה אשה בזמן ומקום נכונים  והקושי הוא לענות לא בכל מקרא אחר=-

 

-=נראת מתוקה זאתי  מה אגיד ומה אומר  כי המתק לעיתים הוא מר כי אין ממש תקוות מחר=-

 

-=ימסכנ  זה אכנ אמת לאמיתה  אז לכ שא אשה בקדושה ובטהרה  ושכב אותה ככל העלה על לבכ    אבל גמ אחריה אל נא כל היומ להזנות ראשכ

  הלא התרבות הפרוצה אשר הללת  היא אשר מנעה ממכ אשה צדיקה   וכמו שלכה לכ עצמ לכלב למענ יותיר את הגופה   אז התמונות שלכ המ בעיני רק שקרנות עצובה=-

 

-=כעת לו בתולה את  למה תעוררי יצרי לצער שוא מחסרונכ וראש מוסכ מנ הצדק על ידכ  ולו אשת איש  אז למה תקשי עלי להשאר צדיק בראש צלול בקרבתכ  ולו אולי לו חפצ לכ באשות איש    בררי נא מי המתאימ לשאתכ ומצאי בעיניו חנ אמת ליצב את ביתכ  וגמ על ידו לבדו  אל נא בראשונה פריצות שכיבה ובאחרית שכחה וזריקה=-

 

-=טרוד במלאכתו אהה   מדריכי מצילימ על גב בנות יהודיות   כשאני אהיה טרוד במלאכת הצדק עוד אשספ כמה גרונות לתענוג ולא אאשמ כי בנבלותמ ליבי עסוק=-

 –=מזה אל תשרופ את העולמ בגערכ   להפכ אני מוכיח אותו כי עוד יש לי תקוה בו   הלא איש אשר נואש מאשה הוא אשר יחדול משיחה=-

 

-= ובאשר לחוסר ההתחברות לטכנולוגיה  אני מבינ אותכ  כי המ מנסימ למכור איתה בחבילה אחת גמ תרבות  אפ כי לדעתי החרדימ מסתגרימ רק כמענה למודרנה   בזמנ שהצדיקימ נשארימ נאמנימ למרות כל חידושי הכלימ =-

 

-=ויכיחוני כי איפון זה אותיות ניאופ   וארגיעמ  אכנ לא התעלמתי  זוהי סכינ מדי חדה וחסרת עטיפה  לא הייתי ממליצ אותה לכל איש או אשה   ובכל זאת לא הייתי עונה עליה  אסור   כי זה עדינ רק כלי ולא מאלצ השחתה  אז מי אשר שולט בעצמו בגבורת צדקה  מותר לו לנצל את הכלי באמנה

 אכנ ילחיצני אדמ קל דעת  לישא כלי עז בחפזה=-

 

-=האמת היא גמ אני ימנע אינטרנט וכלל הבלי העולמ מהבנ שלי  אבל אמ אני יראה אותו גודל להיות איש צדיק וחזק בקדשתו  אנכי גמ אפציר בו ליקח כלימ חדימ לתועלתו ולכבוד מלכות תורתו ולשמור גמ עממ על יראת קדשתו=-

 

-=באינטרנט  כמו בעולמ הממשי  יש אומות  אשר אנכי נבדל מהמ עקב שפל תרבויות נכר  ויש גמ ערימ אשר אני שואפ להימנע מכנס אליהמ עקב אוכלי אדמ  ואמ אני כבר שמ  אני נמהר בחטפ בוז בתכ רחובות שטופי זמה כי בטח כבר חנפו מזמנ גמ את כל הצדקה   ואיככה בכלל יאהבני אלהי אמ לא אהיה בקדושה=-

 

-=ובכנ סרטימ

אמ הנשק הזה היה בידי  מוצר חדש בעולמ העתיק   הייתי אומר הוא כלי מעולה להשגת יעדימ צודקימ    אבל כמו כל כלי הוא לצערי נפול בימנו עמוק עמוק לתרבות אויבתי=-

 

-=אמ הינו מקימימ את הממלכה מחדש  היינו פותחימ -פייסבוק- לעמ ישראל לבדו  בקדשה ובטהרה   אבל היומ גמ בלי -פייסבוק- זהו שפלות מצב האומה וגמ הכלי -פייסבוק- מנוצל להגברת הרעה  אבל אני טרמ יראתי מהחרב  אפ כי נפחדתי מניצולה לרעה=-

 

-= מסיבה חסרת סיבה מולידה צרה חסרת הבנה =-

 

כעת

-=אם בשר הגוף כולו נועד לספק את יצר המין  אז אז או אז חכם יותר ונכון מספיק אחרי מותו לשרפו לאפר מאשר לקברו באדמה   כי סיפוק תאבת זימה יצרית יכל להיות גם בכל חלקיק אטום המבצע את חוקיותו בכל תהליך כימי כשרפה=-

 

-=ועל חריפות תלונות הצניעות  הבינו נא   אני מעיר למי שיקר לי  ויש תקוה לשנותו   ואמנה אכנ לא שכחתי  צניעות זה גמ יחסי=-יש גמ יש עוד שכר ליוספ

 

-=כי בדורנו כבר הכל חונפ  כולל כל יסודות חשיבת האמונה ולא תנאפ   אז  אמ לא אנחנו נשימ את הדברימ הקשימ והצנועימ ביותר על שולחנ הדיונימ  ונשפוט לעומקמ כאנשימ צדיקימ   אויה כי פלילי אויבנו לא ימנעו מעשות כנ מעל שולחנ קצבימ  לפרק כל דעות חלולות בהתנשאות בוז וללא טיפת רחמימ    הלא תביטו כבר באומצ אל שדה המערכה  כי במלחמת התרבות הוצאו כבר הכלימ היותר כבדימ=-

 

-=קדושה  היא לא דברר רוחני שמימי   קדושה היא בראש כל דבר ארצי חומרי=-

 

-= וירתעו מנ הנוצרונימ לשפוט בצדק את דינ יצר המינ  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ   וירתעו מנ ההודימ לשפוט בצדק את דינ יצר הנקמה  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ   וירתעו מנ הסינימ לשפוט בצדק את דינ יצר האכילה  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ   וירתעו גמ מנ היהודימ לשפוט בצדק את דינ יצר הכבוד  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ

 

-אבל צדקת התרבות התנכית היא שולטת ביצרימ בקדושה  כמחשבת מטביע היצירה  אכ לעולמ לא במצב של בריחת נטישה =-

 

-= והגישה המתאימה אל הזימה  המתועבה  על פי פחד צדקת אדני אלהי  היא

  בריחה ודיחוי מכל רגש זנונימ  אמ לא שמותרה בזה הזרעה  ובטהר לב כעת רצויה   כי מטמאה היא כל שכבה

ולא בא בחשבונ דלקת לב ללא הוצאה  כי אז הראש מוסכ מגבורת עוז צדיקה  כמו הסכת יינ מחשיבה צלולה  עד הקפאת הבערה    אז כמו פחות רעה  השחתה מהירה  שבעתימ ממשיכה מתמשכה

ככ שבכלל מראש -כל הסלידה מרגע הטומאה  היא בשביל לברוח מזנוני קירובה  אשר המה כמו יאלצו העדפת טומאה עצובה

 כי רק מאפס זנונימ קדושה =-

 

-=קדושה  היא לא דברר רוחני שמימי  כנשגב   קדושה היא בראש כל דבר ארצי חומרי  במושג=-

  

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

4 תגובות על הפוסט “צניעות

 1. -=התועבה היא בקצה הנגדי לקצה הקדושה והאהבה בינותמ להגברה ויהי האדמ הקדש השולח ידו פתאומ לאחוז באהבה בחופזה הוא עלול להזרק גמ עד התועבה מגדל התנופה והגבורה היא לדעת לאחוז בכל רגע במידה נכונה גמ באהבה וגמ בקדושה=-יששכר יוספ

  • אליכם בנות ישראל, גאולת ישראל תלויה בכם כי בזכות נשים צנועות נגאלו ישראל ממצריים ובזכות האמונה הפשוטה והצניעות שלכן תיגאלו, הצניעות היא ללא ספק אחד מיסודות היהדות. את הציווישבתורה (ויקרא יט, א) "קְדֹשִׁים תִּהְיוּ" מפרש רש"י: "הוו פרושים מהעריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערווה אתה מוצא קדושה"

   אבל אותן בנות ישראל ההולכות עקב בצד גודל, נטויות גרון, מדיפות ריחות של בשמים לכל עבר, עם מלבושים של זנות וזימה, כדי למשוך עין בחורי ישראל , אוי לכם אהה עליכם כי בבוא האוייב תיתבזו ותושפלו עד עפר, עוד תהפכו לשפחות כי בנות זימה אתן, ואָסַפְתִּי אֶת כָּל הַגּוֹיִם אֶל יְרוּשָׁלַ‍ִם לַמִּלְחָמָה וְנִלְכְּדָה הָעִיר וְנָשַׁסּוּ הַבָּתִּים וְהַנָּשִׁים תשגלנה[תִּשָּׁכַבְנָה] כבר אי אפשר ללכת ברחוב, אין מקום איפה לשים את העיניים.

   אתן-שהתלבשתם כדי למשוך תשומת לב ועיין – מבחורי ואבריכי ישראל, תאנסו בכוח ותהפכו לשפחות מין כבנות היזידים בעיראק הנאנסות, ואין מי שישמע צעקתכן ואין מי שיגן בעדכן,

   הבהרה! אין אני מדבר על בנות שלא שומרות תורה ומצוות, מדבר אני אליכן בנות החרידות!!! בנות גאולה בירושלים, ובנות רבי עקיבא מבני ברק, וכו'
   אתן -בנות חרדיות מבתים חרדים המדקדקים קלה כבחמורה וחלק מהבעלים שלכן אף יושבים ולומד בכולל,
   אתן – ההולכות ברחוב כזונות חצופות, במלבושים נוראים המעוררים את קליפת בעל פעור,
   אתן – ההולכות בחגורות המבליטות את מקום זימתכן, ובחולצות שלא מביישות את מיטב הגויות והזונות בפריז,
   אתן – הההולכות בפאות נוכריות פרועות שיער כבחורות רווקות, כדי למשוך הבחורים ואבריכים לניאוף,
   אתן – יבוא יומכן בקרוב ותושפלו עד עפר ממש, כבודכם יאנס אין מי שיגן בעדכן ובעד בניכם ובנותכים,
   כי פגעתן בכבודי, אמר ד'. הפוסקים המתירים, לא העלו על דעתם את הפאות של היום, עם גוונים ותלתלים, עם גלישה והפרזה. את הפאות של היום, אף פוסק בעולם לא יתיר.
   גם אתם בעליכם לא תנוקו ותמותו במלחמה הנוראה, שום מצווה ולימוד תורה לא יועיל להצילכם ולהגן בעדכם, כי בזמן שאתם יושבים ולומדים נשותכים יוצאות "בהסכמתיכם" ומחטיאות את בחורי ונערי ישראל בעבירות הכי חמורות ר"ל,
   אוי לכן כי גרמתם קיטרוג גדול ונורא בשמיים, כי בנות ישמעאל היינו בנות השפחה, כן לבושות בצניעות כפי שצויתי אתכן בתורת ישראל, ואתם בני ישראל בני האהובה, בנות אימותינו שרה רבקה רחל ולאה לבושות לפי תורת הזנות והניאוף.

   נשים רבות לבושות לא צנוע, טוענות שאין זה בשביל הרואים, אלא שכך הן מרגישות טוב בינן לבין עצמן.
   אבל עליהן לעשות חשבון נפש אמת, האם גם כשהן קמות בבוקר הן "מיד" מתלבשות כך, או רק כשהן יוצאות החוצה. ואז היא חוטאת ומחטיאה את הרבים. זו גם עבירה בין אדם לד' וגם בין אדם לחבירו. כיצד תבקש סליחה מכל האנשים שהחטיאה?! אולי מאות אלפים! אדרבה חכמים אמרו שאשה צריכה להיות יפה בבית עבור בעלה, ומכוסה כאשר יוצאת החוצה. אשרי האשה הצנועה, ד' יברך אותה.

   גם אתם מדריכים/ות רבנים אדמורי"ם ראב"ד דיינים פוסקים (על הלכות צניעות) מוצי"ם ומנהיגי הדור וכו' תיתנו את הדין בגדול על שתיקתכם, אע"פ שאתם יודעים שיש חיוב חמור להיות צנועה, ולא תנוקו כי קל קנא לא ינקה ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך ח"ו. "חוסר צניעות מביא פיגועים"

   מה הוא בגד צנוע? א. שמכסה הכל. ב. שאינו צמוד. ג. שאינו קצר. ד. שאינו מושך עין בצורתו או בצבעו.
   מה גורם לאשה יראת שמים, כולל רבניות, ללבוש בגדים לא צנועים?

   מה גורם לאשה יראת שמים, כולל גם רבניות, ללבוש בגדים לא צנועים? להתיפות בפני הרואים? כמה סיבות, כמו שכתוב בספר גדר העולם של החפץ חיים ז"ל על צניעות: עצלות להתלבש כדין, ופיתוי היצר שמסית אותה ליפות עצמה.

 2. הצניעות שצריך שיפור – זה נכון 100% לצערנו! וכל מי שבידו למחות – נתפס באותו עוון!

  אברך יקר! בוודאי הנך רואה את מידת הדין המתוחה וקריאות ההצלה של המשפחות האומללות. אנא, עצור לרגע וחשוב: אין בית בלי צרות, אין משפחה שלא מרגישה חרון אף, וכולם תמהים ”: יש כל כך הרבה צדקה וחסד…. מה כבר נשאר לתקן?! על מה יש חרון אף כזה? הרי לא חשוד הקב”ה לעשות דין בלא צדק! מהו, אם כן, החטא החמור שפורץ את סכר הצדקה, התורה והחסד, באיזה חטא נגועים כל גווני הציבור החרדי- וכולם שותקים, ולא מוחים ולא מתקנים ולא נלחמים להסיר את מלאך המוות ממחננו ” ?

  ומצד שני כבר עשרים שנה זועקים זקני רבני העיר על הפריצות החרדית המתדרדרת של הנשים והבנות, והמצב רק הולך ומחריף. רבני העיר מזהירים כי פריצות זו מגבירה חרון אף ומחדירה מחלות נוראות ה”י בקרב הציבור. גם הפירות הנושרים הם מסיבה זו. הקב”ה דוחק בנו ודורש מהפכה בקדושת המחנה, ואנו מתעלמים! וכל מי שלא מוחה נתפס! עד מתי נחריש? כבר עלה המוות בחלוננו,.רחמנא ליצלן.

  בכל המצוות אנו מהדרים חוץ מדבר אחד – צניעות והרחקה מעריות, למרות שהם איסורי תורה חמורים שבעטיים חרב מקדשינו וגלינו מארצנו. כאן, משום מה, לא מחפשים את הלכתחילה. בחיזוק הצניעות והרחקה מעריות, לא שואפים להיות מהדרין שבמהדרין. על זה השטן מקטרג בשעת הדין: ”מה שקל ונוח לך אתה עושה, ומה שקצת קשה לך (מפריע לתאוות שלך) אתה לא עושה”…

  בשכונות הפנימיות בריכוזים החרדיים כל התושבים חרדים! אם כן כיצד יתכן הדבר שנשות ובנות השכונות החרדיות רומסות ברגליהן פסקי הלכה מפורשים ונחרצים, ומתלבשות בחולצות צמודות, (כולל חולצות טריקו ולייקרה ) ובחצאיות קצרות מיני או צרות, בפאות שחץ ושאר מרעין בישין – ואין מוחה!

  אין עבירה שמביאה חרון אף כמו פריצות, וכל השכונות החרדיות מלאות בפריצות! כבר אי אפשר לעבור ברחוב מריבוי הפריצות החרדית- ועדיין בנושא זה ישנה אטימות ושתיקה… וכולם נתפסים…
  לדוגמה: רח’ רבי עקיבא בית שמש אלעד קרית ספר מאה שערים הר נוף ושכונת גאולה- הממוקמים בלב הציבור החרדי הפכו ללעג וקלס בפני רבים, בהיותם מרכזי האופנה העולמית ומבשרי הקידמה בכל טומאות פאריז, עד שרשתות האופנה הטמאות הגדולות בעולם משתוקקות לשכון כבוד ‘במרכזי התורה והחסידות’ הנ”ל (מדובר במעל 200 חנויות לביגוד טריפה ושחץ ברחוב אחד!) גם החילונים כבר מלעיזים שהקובע אצל החרדיות זהו ‘צו האופנה’ ולא הרבנים. (וזה התחיל כשהפגינו בריוני העדה נגד שני הצניעות הלובשות שאל) לכל ביגוד ופאה שרוצות הן מוצאות היתרים! דיינים מספרים שהפריצות מובילה לדברים מסמרי שיער… במקומות עבודה… עין רואה ולב חומד…

  אברך יקר! הגיע הזמן לסלק את מלאך המוות הרוחני והגשמי ממחננו! פריצות המלבושים שורפת את קדושת הנשמה, העניים והלב, ומטנפת את כל התורה והמצוות הנעשים ע”י האדם, ואין הקב”ה חפץ במצוות ההן, אלא רק במצוות הנעשות בקדושה ובטהרה (כמבואר באור החיים הקדוש ויקרא, יח עה”פ כמעשה ארץ מצרים וגו’) אלא מה, בוודאי אתה מצטדק, ואומר: “זה לא נוגע אלי, אני סומך על אשתי. אצלי בבית כולם לבושים בצניעות, לכתחילה שבלכתחילה. אצלי בבית לא נכנסים שבועונים, מחשבים, סרטים, עיתונים ואינטרנט.” או אולי אתה אומר: “אשתי בוגרת ‘בית יעקב’ (ר"ל) אשה צנועה וחסודה, אשר אפילו לבתי מלון וטיולים לא הולכת. היא אחראית על הלבושים שלה ושל בנותיה וכלותיה, ואני סומך עליה 100% בעינים סגורות .”

  על זה חייבים להשיב תשובה כואבת אבל נצחי: יש נשים רבות נטולות הרגשה מה מכשיל, ולא שמות לב לפרטי צניעות ולדרגות הבלטה ומכשול, ואין בכוחן לעמוד בפרץ. מסיבה זו נשים חשובות שוגגות ולובשות חצאיות בגזרה ישרה וצרה- תועבת ד’ נשים חשובות לובשות בגדי צמודות כטריקו אשר שורפות את בית ישראל ובפרט בחורי חמד. רוב מהפאות הן פרוצות ומביישות את מצוות כיסוי הראש. הגרביים שקופות ובצבע העור. החצאיות קצרות מיני –. וכל הלבוש האסור והטמא הזה יוצא מבתים של חניכות בתי חינוך החרדים ביותר, נורא!

  כבר שמענו דיבת רבים על חלק מהמורות במוסדות החינוך שנכנסות לכיתה כשהן לבושות בפריצות כדי למסור שיעור בצניעות! חלקן (מחוסר מודעות) יושבות בכיתה בשחצנות ובחוסר צניעות באמצע שיעור קודש. איזו דוגמא אישית זו? במו ידינו מסלקים שכינה ממחננו ונותנים למקטרג כח לגבות קרבנות ברוחניות ובגשמיות .

  עכשיו זמן סוף הגלות הגיע הזמן שאתה תקח את הנושא לידיך! כי גם עליך כונו חכמים באמרם: ‘כל מי שבידו למחות נתפס באותו עוון’ . ח”ו, והכריע הרמב”ם (סוף סוטה) כי בנושא זה של הנהגת הבית בדרכי הצניעות כל אב וכל בעל יכול למחות וחייב למחות! ואם אינו פוקד ובודק את ביתו שהכל בצניעות ובקדושה נקרא חוטא ולא ינקה, .רחמנא ליצלן! כל אברך חייב ללמוד את הנושא מספר מוסמך כדי שיקיים חובתו למנוע מבנותיו ומאשתו את מלבושי הפריצות הממלאים את חנויות הבגדים, ולמונעם מהנהגות פסולות ומבילויים מסוכנים הקורצים מכל עבר ומכל פיסת עיתון. אנא, קנה לאשתך ולבנותיך רק ביגוד כהלכה ואל תתפתה למוכרים בחנויות שהבגד צנוע והצבע…. עשה מהפך למענך ולמען ילדיך, למען בריאות משפחתך, למען עתידך ועתיד עם ישראל כולו!

  לסיכום: אשה הלובשת פאה נכרית עוברת עוון חמור מאוד! ומעוררת קיטרוגים עליה בעלה ובניה מימין ומשמאל משמים ומארץ ואחריתה מרה כלענה וכו’ אין להתיר לאשה נשואה לצאת בפאה נכרית לרשות הרבים בשום פנים, ויש לאסור בזה בכל תוקף. ובפרט בדורות שלנו שעושים את הפאות במומחיות רבה עד שלא ניכר כלל אם אלו שערות טבעיות או פאה נכרית, ולא לכיסוי כזה נתכוונו חז”ל שהצריכו כיסוי הראש באשת איש. ומכל שכן שיש לאסור בזה לספרדים ובני עדות המזרח, מאחר שכל גאוני ספרד המפורסמים פסקו לאסור בזה, והעידו שבמקומותינו לא נשמע מעולם מנהג כזה. ורק לאחרונה החלו נשים פרוצות הספרדיות ללבוש פאה נכרית בהשפעת המורות והחברות שלהן. וצריך להבהיר להן, שכל גדולי התורה מעדות המזרח לא התירו לנהוג כן, ואין לשנות מהמנהג. ולמה שלא יחושו להחמיר בדבר כזה חמור. ואף בפאה וכובע ראוי להחמיר. וכל בעל ישפיע על אשתו רק בדרכי נועם ושלום, ויבאר לה חומר הענין.

  הפאות היום עשיות במומחיות כזו, כל מי שלא משקר לעצמו, יודע שפאות כללו אף פוסק לא התיר, שהרי יותר יפות משיער טיבעי, ולא ניכר כלל שמכסה ראשה, ועוד שמושכות גם הופעת לבוש שתתאים להם, ומגרות את יצר הרע, אוי לנו. וראה 70 פוסקים מדורות הקודמות שפסקו שאסור ללכת בפאה נכרית – ובפרט אחר שמצאו שכל הפאה נכרית הייתה של עבודה זרה – זאת אומרת שכל הקידוש וברכת המזון והסדר הלך הכל לעבודה זרה – והיום עם ההכשר ביחד בא הכל משם וכמו דלת המסתובבת שעושים בשמיטה כאן ישנו אניה המסתובבת שבאה מהודו לטורקיה ומשם מורידים בכל ושמים על אניה אחרת.

  “אז מי שיש לו קצת מח בקודקודו יודע ומודה, שהרחוב יושב ומחפש עצות פשוטות מאד, איך להחטיא את הרבים. סיפר לי אדם אחד מחוץ-לארץ, שיושבים אנשים ומקבלים שכר עצום, שהתפקיד שלהם להתעמק, איך לעורר ולגרות את היצרים של האנשים. ואלו המלבושים הנדרשים ב”מודה”. ואת הזבל הזה ואת האשפה הזו, ואת העלבון והטומאה ושחץ הזו מכניסים כאן לכל ארץ ישראל, ואברך יכול להרשות לעצמו שאשתו תלך כך?! יש בזה יופי בדברים האלו? או שמטרה אחת ויחידה…

  אברך שולח את אשתו! לכי תחטיאי את הרבים! [תחטי בחורי ישיבות בהז"ל ח"ו], אמר הרב שך זצ"ל, לפני עשרים ושתיים שנה ניסו נשים ללכת במלבוש יותר קצר מהברכיים, והרב שך קרא אותנו ובא לירושלים לאולם “טירת חן” ואמר: “אוי זה בוער לי, כל הקיום של הכוללים תלוי בזה, כל הקיום של התורה, צריך לסגור את הכוללים אם הולכים ככה נשים של אברכים, זה לא יתכן! אין קיום לתורה!” (רבי יוסף עדס שליט:”א)

  והלכה למעשה: אין להתיר לאשה נשואה לצאת בפאה נכרית לרשות הרבים, ויש לאסור בזה בכל תוקף. ובפרט בדורות שלנו שמרן פוסק הדור רב אלישב זצ"ל אמר שאסור הפיאות של היום, משום שעושים את הפאות במומחיות רבה עד שלא ניכר כלל אם אלו שערות טבעיות או פאה נכרית, ולא לכיסוי כזה נתכוונו חז”ל שהצריכו כיסוי הראש באשת איש. ומכל שכן שיש לאסור בזה לספרדים ובני עדות המזרח, מאחר שכל גאוני ספרד המפורסמים פסקו לאסור בזה, והעידו שבמקומותינו לא נשמע מעולם מנהג כזה. ורק לאחרונה החלו נשים פרוצות ללבוש פאה נכרית בהשפעת המורות והחברות שלהן. וצריך להבהיר להן, שכל גדולי התורה מעדות המזרח לא התירו לנהוג כן, ואין לשנות מהמנהג.

  ושלא לחשוב אפילו לרגע שלאשכנזיות מותר פאה כל הפוסקים האשכנזים גם אסרו את הפאות של ימינו! ולמה שלא יחושו להחמיר בדבר כזה חמור. ואף בפאה וכובע ראוי להחמיר. וכל בעל ישפיע על אשתו רק בדרכי נועם ושלום, ויבאר לה חומר הענין. הפאות היום עשיות במומחיות כזו, כל מי שלא משקר לעצמו, יודע שפאות כללו אף פוסק לא התיר, שהרי יותר יפות משיער טיבעי, ולא ניכר כלל שמכסה ראשה, ועוד שמושכות גם הופעת לבוש שתתאים להם, ומגרות את יצר הרע, אוי לנו. ולא עוד אלא שגם בבית יש בעיה ללכת בפאה מכיוון שבפאות זמננו, גם אלה הנקראות “קאסטם אירופאי”, וגם אלה עם “ההכשר”, בכולן יש תערובת שער מהודו שמקורו בתקרובת עבודה זרה.

  ובפרט אחר שמצאו שכל הפאה נכרית הייתה של עבודה זרה – זאת אומרת שכל הקידוש וברכת המזון והסדר הלך הכל לעבודה זרה – והיום עם ההכשר ביחד בא הכל משם וכמו דלת המסתובבת שעושים בשמיטה כאן ישנו אניה המסתובבת שבאה מהודו לטורקיה ומשם מורידים בכל ושמים על אניה אחרת. ותימה על האברכים היקרים שליט”א שמתירים לנשותיהם ללכת בפאה, ולא מוחים בהם . מה שווה התורה שלהם? “זה חילול ה’ נורא ואיום! יש לסגור את כל הכוללים! מה שוה התורה של הבעל? אם כך הולכת אשתו, כל התורה שלו הולכת לסטרא אחרא” (כמו שאמר מרן הרב שך זיע”א) “זה רשע! זא אכזר, זה משומד, זה כופר, זה עמלקי, זה ערב רב ממש, אין לו שום יראת שמים, תורתו לא שווה כלום! זהו כמו דואג האדומי שכל מעשיו היו מושחתים, איפה היראת שמים? אופה? איפה?…

  כל אחד ואחד חייב להזהר, לא יתן את בתו לאיש כזה מושחת שדורש שתלבש דוקא פאה. זה לא אברך ישיבה, זה אברך רשע! זה אברך-חרד"ק, צריך לגרש אותו! יחפש לו אברך טוב בן תורה ויר"ש שידע את האמת, וסכים על מטפחת ראש.” (כמו שאמר מרן זיע”א) ולפני שיוצאים ללמוד תורה הקדושה יש לוודא ש”מחניך קדוש, ולא יראה בך ערוות דבר”!

  ויה"ר שבזכות הידור במצות הצניעות נזכה לגאולה שלמה בקרוב ממש.
  ————–
  שלום רב אחותי היקרה ,מה שמציק לעם ישראל בחצאיות קצרות, בבגדים צרים, וכו’ זה ממש לא טפשי וזה קשה מאוד לכל בת ישראל ולכל אשה בעולם, היום שאני נשואה ואחרי שהבנתי מה זה “ראש של גבר ” החלטתי בלי נדר להאריך (ולא ללבוש את המגף הזו..) את כל החצאיות הקצרות, וזה באמת ממש קשה לי. אבל אנו משתדלות לעשות את זה לכבוד ד´ יתברך שמו, שהוא יותר חשוב מכל השאר, והוא יתן לנו כוח להחזיק מעמד ורק בבריאות.

  לא ניצחתי ביום אחד, אלא היו לי עליות וירידות, ואיני יכולה לספור כמה פעמים נפלתי. אך קמתי. לא התייאשתי ואחרי מאבק ארוך ועיקש, ניצחתי. אני גאה בזה גאווה טהורה. אם תצליחו בבת אחת אשריכן, אני רק מספרת מה היה אצלי. אולי אני עוד בקבוצת סיכון ועלי להיזהר, אבל אני חושבת שבס"ד יצאתי מזה.דרך אגב, גם לא לחבוש פאה מעוצבת ויפה, אלא מטפחת -חתיכת בד זה קשה מאוד. אבל אם לא רוצים להיות צבועים, ואם כבר שומרים אז עד הסוף כי גם ככה מוותרים ולא נהנים מהעולם הזה אז לפחות נשתדל לדאוג על העולם הבא ולפום צערא אגרא. יישר כוחך !אחותי היקרה, על גופך תשמרי! כך את עצמך תכבדי! את בת מלך! נסיכה! את יהלום יקר! את מלכה של העולם! יהלום שומרים בפנים.

  • אני חושב לתומי שמשפטכ הראשונ בדבר כל המוחה נתפס(אמ לא רצית לומר כל הלא מוחה ככחו) נובע לצערי מלוחמתכמ בפריצות ולא ממניעי היושר הנכונים, כי קדושה איננה רק להרחיק מנ הנאיפה -בעצמ תיעוב הנאיפה כולה מוכלת בתועלתנות הקדושה, אינני אוהב את ההגעה אל התוככה ממקומ של בהלה -כי תוככה אמורה לנבוע ממקומ אמיצ שקול מורמ כאוב ומלא אכזב,, לעולמ זכור -לא התעתוע השקרי המציא את היצר ולא הצדק האלהי חושק למנעו ,התביעה תמיד היא רק לשלוט בתפעול צדקת תועלתו

   על שאר המשפטימ אינ לי זמנ חשק בנסיבות האלה כעת להשיב

להגיב על ishshchar_yosef לבטל

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.