כלא

בית כלא כעונש רומס ופחדני=-

 

שורש ההענשה  על פי דרכ הישר הקדומה לאור צדקת אדני אלהי אלהי ישראל  הוא מיסוד יצר הנקמה  אשר ככל היצרימ  הוא לתועלת עתידית ניתנ  ועלול להשחית בסחפ סיפוק רגעי בהמי בלהט עיור אנושי   והתועלת המניעה את יצר הנקמה היא הרתעה  ממש כמו אצל כל חמור המקבל מכה  אשר הוא גמ ישיב לעברה  למענ יזכר להבא כי הוא גמ יצור חי בעל תחושה  ולא גוש בשר חסר תבונה   אשר על כנ  נתבוננ נא לעומק הרעיונ  כי אינ תועלת בכאב העונש  כי אמ גמ כל הכאב הוא מוליכ אל תועלתנות ההרתעה   כלומר  גמ אמ רגשית העונש הוא סגירת חשבונ  משפטית הוא למעשה  פתיחת הרתעה   אז לו היה בידנו עונש קל והרתעה… כמו אשר הנאלצ להכות את בנו לבל יגע בחשמל  בברור יעדיפ כאב קטנ והרתעה גדלה

 

  ובאשר לכליאת אדמ כדרכ הענשה  שמעו נא כי הכאב בו הוא כה אינ סופי עד כי שובר הוא את אשיותו של האדמ מבפנימ  כי גודע הוא את כל מהלכ החימ והיכלת הממשית לקדמ מאביימ  ומנגד  הרתעה ממשית חסרה בו  כי אינ בו רגע נקודתי מפחיד בברור  וכי בכל יומ מבצעימ בו די את אותמ הפעולות הקבועות  עד כדי שהענשה על חטא של שנתימ ימימ  ביציאה כחודשיימ נדמימ   ובכלל אחרי שברונ ההפנמה הראשוני  שארית הכליאה רק מעודדת בנסתר תחושת נקמה  ובנגלה התדרדרות פשיעה   עד כדי ככ שזועק האסיר אל הסוהר ממעמקי נפשו המושתקה  תנה נא לי מכות רצח  רק שחרר אותי מהכליאה  ולמה זה תכניסני בעדינות שקר אל מעמקי התא   …ממש כסוס רומסני רק מרוב עדינות מבוהלה

 

אמ פשעתי הרגני ועל חטאתי תענישני  אכ למה זה לשוא תיסרני ותועלת לצדק בל תפק עוד ממני

 

-=כלא זה לא עונש  כלא זה רצח ארוכ של תקופה מהחימ   והמתת עתיד אמונ אנשימ

כי כאב עז ומתמשכ  יש בו   והרתעה ממשית חסרה בו

 ורצח זהו עולה ישירה אל מול האלהימ=-

ואמ חפצ לכמ שמוע מני מה התחליפ  חתרו נא קדמ אל צדק אשר הוא לא נבנה באינ קצ חוקימ  כי אמ כזה המיוסד על גב קדושת אנשימ  ואז אגלה אזנכמ  כי כמה מכות אכזריות ככתוב בתרת אלהי אבות אבות אבותי  והפילו השופט והכהוא לפניו כדי רשעתו במספר  אינ רחמנ מהמ  כי חטא לצדק ברור ומוכר  וכגדל רשעתו הוא נענש להרתיע  אכ לא לגדוע חיו ככלי נשבר ולב פצוע

-=אני שונא מאוד את נבלותכמ  אבל היא חלק ממכמ   אז אני אהב אתכמ למענ תתעבו את רוע מעללכמ=-

-=ואולי חזקו נא אתמ בצדק את אמונת יושר נתיניכמ על פי צדקת יוצרכמ

למענ לא תפחדו לשחת אויב ומתקוממ  כי פנ יורמ על נס קדוש מעונה ויעור במותו את קצוות העמ אל הבלי נאשות חיותו

ויהי תחת כל זאת אתמ כלאימ באכזריות הקפאה איומה מתמשכה כל רותנ לעברכמ ומציצ בצדק חלקיק גבורה נגדכמ

וליבי ליבי עליו גמ אמ נבלה עזה הוא משפל תרבותכמ=-

 

 -=צדק  לא בונימ בחוקימ   צדק  בנו ביראת אלהימ   כי כל החוקימ לא יכילו את הצדק   וקדשת אנשימ היא תוליד משפט אמת=-יש שכר ליוספ

 

וכי מה תומארונ לי

אבל לפחות בית כלא מרחיק אותו מהציבור   מממ  וכי מי קבע כמה זמנ דרוש להרחיקו  אולי פשע גדול הוא רק התפרצות רגעית עוברת  וקטנ מורא על יסודות אכזרייימ   אז שוב תברחו לטיעונ ההרתעתי  כי גדל הכליאה כגדל הפשע  ושוב אפתיע בבוז להרתעה רומסת וחסרת יעילות

  וכי התרצו בקרבכמ המוני פושעימ מורחקימ  או אנשימ  מקצתמ רשעימ אכ כולמ מורתעימ ומודעימ   ומה אמ הוא יסכימ לעבור למדינה אוהבת פעולו הרע  התסלחו לו בהתענגו אל שמ ויחפוצו עוד כמותו בלא רתע

..אז מה מרחיקו מהציבור  …קלי דעת להרע

 

הלא נגד איש אמת אשר כמוני  תאלצו רתוח אל שברונות טענת הבליכמ  כאילו כליאתכמ היא נקודתית הגנתכמ,,,

ממעמקי דשיפה

ממעמקימ קראתיכ

ותבכו אלי ולא אחוס  ותתיפחו לעברי ולא אצטער  כי בכל ליבי אתפלל למפלתכמ  אמ לא תשמידו זנוני מעלליכמ

-=והנה צצ לו מצב שלטוני  אשר ידי הצדיק כבולות מרדופ צדק תחתו

כי הלא גמ לו יפליאו בו מכות רצח..

 למה זה לו להתלוננ  ואולי יסגרו התיק מחוסר עומק כנות אומצ ראיתי

או מנבלות טענת חוסר ענינ ציבורי  -כאילו לא כל טובת העמ נגזרת מרדיפת צדק סוחפת בקרבו-

ואויה אוי אוי לו אמ יתלוננ  כי מאד אולי יתלבשו מערכות השלטונ הדורסני לרצוח לאיש המכה תקופה איומה בחימ  ולהקפיאו בכלאו עד רקבון ימימ רבימ

והצדיק  אינ חפצ בליבו לרמוס בנ אדמ לאבדונ  לאבדונ  רק בגלל פגיעה קלה אפ קשה בנפשו    כי לא משולח רסנ יצר נקמתו  כי כולו תחת חשיבת קדושתו

או אז הנה נא כעת  בחוסר אונימ של רבימ נרדפימ צדיקימ  השמט תשמט כל הצדקת יסוד קרקע משלטונות באושימ=-ויש עוד שכר ליוספ

 

ובימנו אנו  כאנ כעת  תחת שתיקתנו  לאשמת כולנו   מופלימ רבבות רבבות בני אדמ לכליאה אכזרית חסרת הצדקה  -=כליאת צדיק בבית האסורימ  כהכנסת חרב ברשת בד  מפוררת שלטונ ואמונימ=-

ואגב

-=הנקודה היפיופה הזאתי  של כליאת אדמ עד נדכאות  פנ יפגע בעצמו בהתאבדות    יש בה לבדה די כדי לחשופ את יסודות החשיבה השלטונית המעוותת של עימקי נבכי הדמוקרטיה=-

יששכר יוספ  בנ אליהו  הגולה לעת עתה מארצ גבעת נחלת יש שכר ליוספ  שלמ

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.