כתב

-=הרבות ראיתי    הוא לא מבינ  כי אינ לו מספיק צדקות   והמילימ  המ כמתנה משמימ יכולימ לקרב צדקתו    ..אבל ממש לא שרק בגלל העדרמ  לכוד הוא ברשעותו=- יש שכר ליוספ

-=ובאשר לאותיות הסופיות  שמעני נא גמ בזאת  כי אינ סיבה עלי אדמה לעצב אות שונה בסופיות מילה ועוד בחירה לזאת רק חמישה  כי הלא מעולמ היתה רוח או נקודה  ולמה מאותה תקופה של ראשית הגולה רבו עוד סופיות כמותמ מפחזות הסופר למילה הבאה  הלא נתקבעו אלו החמישה להשגת 999 באותיות לספירה נוחה  ומה לנו בכלל עמ האותיות האלה של הנוכרימ המגלימ את אבותינו אשורה  ובאמת לא נמצא בארצ אבותנו כתב אשורי לפני הגלות הראשונה   הלא אבותינו גבורי החיל אנשי האמונה כתבו בכתב עברי  הדומה בעיצובו לערבי  גמ למערבי  כי עגלות נמצאה בו  וגמ רבועי  כי מכל התרבויות ימצא בצדק האמיתי   ואותיות סופיות בכלל לא נמצאו בו בכתב העברי  ולמה תתקשה לקרא ללא סופיות וגמ אתה ראיתיכ כותב בלי ק סופית או ל או ג או בכלל ע ראשונית  מצחיק   ועל דבר חשיבות ההידמות לעברי הדורות הבינני כי -=התרבות טמונה בשפה אשר נולדה ממנה=- 

חתימה עצובה

כתב –סופיות

-=ודעטכ חנפנימ קבעומ  וזה ידוע לי גמ בלי מסורת ולא מסיני=-

-=האמת היא  שאנכי כותב כאבותינו  יוצאי מצרימ  אשר כתבו בכלל בכתב עברי  עד גלות אשור  כאלפ שנה   ובכתב העברי כידוע אינ סופיות  ואפילו בגופנ האשורי שכותבימ בו היהודימ היומ  של ממלכת אשור מגלתנו  לא היו סופיות  אכ אחרי אשר תרגמו את ספר התורה למענ יבינו יוצאי גלות אשור  אז פחזות הסופרימ במשיכתמ את העט ברוח ממילה למילה  -או מכמה מקרי שגגה- הולידה כמה וכמה סופייות  אשר התקבעו מהמ בודדימ במספר המתאימ להמשכ הספירה עד 999 כי ת היא רק 400  אבל אינ באמת אפ סיבה מצדיקה לקבעונ נורמה מעוותה

ואמ אנו רוצימ להשיב את התרבות התנכית אשר על גבה נתנו המצוות   עלינו לאזור אומצ לזכור כי

-= התרבות היא טמונה בשפה  אשר נולדה ממנה=-

ולהתנער מהשפעות גלותיות  

כי אני חותר -להקימ הממלכה מחדש – ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה=-

 

-וישאלוני  אהה העתיקה   והשבתי אני העתיק  מה העתיקה  לא כי האשורית היא העתיקה מלפני אלפים שנה היא אשר אתם עוד כותבים בה    העברית  היא עברית ישראלית מקדמ  כטהר התרבות הקדומה-

 

-=אז מה עשו לי הסופיותת    ובכנ

הזכירו לי שעמי נסחפ אחר שפלות הזרמ בלהט בלתי מתחשב=-

עברי עצוב

חתימה

-=כנ  זה חילול השמ

כי יש דבור האומר  קדשימ תהיו  כי קדוש אני אדני אלהכמ

ולפעול דבר בסתמיות חסרת התחשבות רק בגלל שטפ הנורמה המעוותה  הלא זהוא הפוכ הקדושה=-

כעת  אפילו אמ תעזוב לרגע הוכחות מדעיות ומציאות -ארכיאולוגיות- עתיקות

באוחזכמ רק  בשכל הישר ובמסורת אבות   (הלא לא יעלה על דעת איש לנטוש כל חשיבה כנה באוחזו בבלעדיות המסורת המלאה סתירה)   ובכנ אזרו נא אומצ לשאול בגבורה  למה משה הרועה הנאמנ לא דיבר גדולות ביחודיות הזו המוזרה  של סופיות שונות רק לחמישה  למה לא דובר מעולמ לפני הגלות הראשונה על איזשהוא צידוק עוצמתי וברור כלשהוא  לבלעדיות כתיבה לזו השפה  על דבר שוני עיצוב אות בפאתי מילה
וכל זאת מבלי להזכיר את המוזרות המשתנה של כל מיני סופיי אותיות אשר נמצאה בפאת הגלות השניה

 

 

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו  ולכילוי ערב תרבויות הנכר  בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ גבעת נחלת יש שכר ליוספ  שלמ

7 תגובות על הפוסט “כתב

 1. ולכנ אני גמ ככן כותב לעיתים עמ סופיות כי באמת שונה כליל עיצוב גופנ האות מהכתב העברי אז מה לי נ או ן הלא שןיהמ אינמ ככתב אהובי אבותי

 2. שלום עליכם
  לכבודך חרגתי מהרגלי ונכנסתי לאינטרנט
  אכן קראתי בנחת אך זה לא אומר שעלי להסכים
  גם זה שאתה חושב דבר מסוים לאמת עוד לא הופך את כל מי שחושב אחרת ממך לרחוק מהאמת.
  לעצם העניין, התאפקתי מאד מלענות לך על תוכן הדברים למרות שבחסדי ה' זכיתי לבררם והגעתי למסקנות שונות משלך.
  הסיבה שלא אענה לך על תוכן הדברים היא שמטרידה אותי בעיה גדולה בהרבה מחוסר הסכמה על צורת הכתב.
  הבעיה היא שב"ה זכיתי להכיר כבר לא מעט אנשים שהמשותף להם הוא שמאסו במלכות השקר אך מעבר לזה לא מסוגלים להסכים כמעט במאום.
  כל שכן שאיננו מסוגלים להגיע לכלל פעולה מעשית משותפת במצב כזה.
  ר' נחמן מיטיב לתאר את הבעיה ואת הפתרון לה במעשה משבעה קבצנים, תאהב או לא , בכל זאת אצטט:
  " ורצו לילך לשם אל אותו האילן … ובודאי הוא תענוג מפלג מאד להיות שם אצל אותו האילן. וחקרו לאיזה צד צריכים לילך…ונפל מחלוקת ביניהם על זה, ולא היה מכריע ביניהם, כי זה אמר שצריכים לילך לצד פלוני למזרח וזה אמר למערב וזה אמר לכאן וזה אמר לכאן…
  ובא חכם אחד ואמר להם: למה אתם חוקרים באיזה צד לילך אל האילן.
  חקרו מתחילה מי ומי האנשים שיכולים לבוא אל אותו האילן.
  כי אל אותו האילן לאו כל אדם יכול לבוא אצלו כי אם מי שיש לו המידות של האילן. כי זה האילן יש לו שלשה שרשים. שרש אחד הוא אמונה והשני הוא יראה והשלישי הוא עניוות ואמת הוא גוף האילן…
  ואלו הכת הנ"ל היה ביניהם אחדות גדול מאד ולא רצו להתפרד זה מזה… כי לא נמצא ביניהם כי אם קצתם שהיו בהם מידות הנ"ל…
  ועל כן נתעכבו כולם עד שיהיו יגעים וטורחים שאר אנשי הכת הנ"ל עד שיהיו בהם גם כן המידות הנ"ל כדי שיהיו כולם ראויים…
  ואזי כשבאו כולם לאלו המידות אזי באו כולם על דעת אחת והסכימו כולם על דרך אחת .

  • אמת ושלומ אבישלומ דוד לוי אוטמ הגגות
   אני מעריכ את כבדכ את מילי אכ נדמה כי חסרת בבינה מהיא בכלל האחדות הנכונה סביב אמת אחת בהירה וכנה לכל האומה ביושרה טהורה

   זה שאני חושב איזה דבר לאמת לא הופכ את כל אשר חושב אחרת לרחוק מהאמת???
   האנו חיימ באותו העולמ? האני אוספ את דעותי בשוק? האמ אמ האמת משתנה בשביל הלקוח עקב כי היא בארצנו די חסרת ערכ בלעדיו ?
   קבל נא לרגע
   -=משנית היא עד מאד תועלתנות הסלחנות הנובעת מתפוצת התודעה המערפלת דעת לאמר ,אינ אמת והכל רק אכ ורק בעני המתבוננ וכל תודעה היא רק שאלה של התניית למידה, – ביחס לעומק הרוע הנובע בלוחמנות איןקץ ומתעורר להתקוםם נגד כל תעוזת אחיזה עקבית ויציבה בכל איזשהוא בדל קצה אמת בראשיתית טהורה ויעילה=- כי תודעת תבל היא זו הנובעת מזנונימ וגמ זימה נוגדי כל בהירות קדושה המאמינה בשליטה צדיקה
   והעמוד ׳אמת׳ והעמוד ׳דעת׳ אשר תחת העמודה ׳גילויי דעת׳ עוד בבנייה אכ כבר עתה יש במ לא מעט להועיל לראשכ
   הלא עקב חוסר האמת כל מלחמתכמ בשקר איננה דיה

   והנני בונה חזונ ,ואותו טפל אל תטוחו, כי מעצמו איתנ נגד כל סופה יצוק הוא, רק עיזרוני לחורתו על דיגלנו ולא להכחישהוא

   -=דמוקרטיה כופה על העמ לעשות בחופשיות את כל רצונות ליבה אחר כי המ כבר הושפלו להאמינ ביסודות תרבותה=-יש שכר ליוספ
   ואכנ גמ אנכי ידעתי כי לא הדרכ היא השאלה הקשה להתאחד סביב מה להצלחה ,כי למענ האמת עודנו כלל לא חותרימ אל אותו היעד ולכנ לפנינו מערכת לחימה תודעתית עוד הרבה לפני מלחמת מהפכה שלטונית מעשית

   -=מודעות האנשימ היא החשובה כח הנשק עוד ימצא את הדרכ להתאימ את עצמו=-
   אבל אל מידי דאגה אחי כי האמת נכונה היא בפני עצמה , ובשונה מנ כל שקר ושקר לא דרושה הסכמה נרחבה בשביל דמה הצלחתה.
   משפט וצדקה

 3. שלום עליכם
  אכן האמת אחת ושקרים יש רבים .
  התכוונתי לומר שני דברים:
  א. זה שאתה חושב דבר לאמת לא הופך אדם אחר לרחוק מהאמת כי יתכן שבאותו עניין אתה טועה ואין צדיק בארץ אשר לא יטעה.
  ב.דברי תורה הם כפטיש יפוצץ סלע מתחלקים להרבה אופנים שעל פני השטח יכולים להיראות סותרים. אמנם על מגושמים שכמותינו אי אפשר לומר שאלו ואלו דברי אלוקים חיים אלא בד"כ המצב הוא שיש גרעין אמת וסביבו חיפוי של דברים שאינם אמת ולכן יכול להיות ששניים יחלקו ובדברי כל אחד מהם גרעין אמת.
  לכן מה שחשוב באמת הוא עצם החתירה לאמת והנכונות להקריב דברים ולשנות הרגלים עבורה אם מעט אם הרבה
  ויהי רצון שה' ינחה אותך ואותי ואת כל ישראל בדרכי אמת רחמים ושלום
  חזק ואמץ אחי

 4. אינ ליבי כלבבכ
  -=בבחינת בנ אדמ יש את עצמ התעוזה ברדיפה אל הטוב ויש את מדד הנכונות בהתאמה לאומצ אל האמת=- וּבָנוּ אֶת-בָּמוֹת הַבַּעַל לִשְׂרף אֶת-בְּנֵיהֶם בָּאֵשׁ עלוֹת לַבָּעַל אֲשֶׁר לֹא-צִוִּיתִי וְלֹא דִבַּרְתִּי וְלֹא עָלְתָה עַל-לִבִּי:
  מה לכ כבוד הקרבתיות ואומצ אל האמת אתה חסרת

  אל מידי תיפגע אבל מעט כנ ליושר דרכ לבבכ
  דיבורכ הלא סר טעמ? כי גמ כאילו החלפת זהירות מחושבה בנטישת כל מהירות מבוטחה , אינ הצדקה להרדימ לוחמה עקב קושי הכרעה מלאה ובטוחה באיזו דרכ עדיפה המערכה, החשש מכישלונ איננו מצדיק כניעה, זה שפלורליזם חנפני וכנוע עדיף על ראש עובדי אלילימ לא אומר שלא אלחמ על אמת אלהי ישראל במלא העוצמה ככל כח הבנתי ביושרה אמיצה
  …-=מאחר ואתמ בחזקה אוחזימ בשקר ,אז טוב שתחשבו שיכל להיות גמ ״אמת אחרת״ וכל אחד והאמת שלו, אבל זה לא אמור למנוע מאיתנו לנסות להלחמ במלוא העוז על האמת אשר אנחנו יודעימ כי אינ בילתה=-
  ה א. שכתבת מעציב ומגעיל אותי עד כאב ועוד מציק לי מקושי התבטא
  לא מחוסר הידע חוסר הצדק , כי רק מרוע לב יעדפ שקר
  ?אמ אני יכול לטעות אז לא הגיונית רמה עוצמתית של אמונ בי ההופכ את הנגדי לאיש כזבימ הרחוק מהאמת?

  ו ב. דברי תורה הם כפטיש יפוצצ סלע???
  אילו? לצערי מידי הרבה חנופה זנונים ושקר נמכרימ בשמ צמד מילימ אלו 'דברי תורה'
  דבר אדני הישר הוא אשר הלא…….. הלוא כה דברי כאש נאם-יהוה וכפטיש יפצץ סלע:
  וזאת בפרט בגלל שמאוחד הוא ומחודד עד לבלתי יכולת לחלקו לשלל זנוני עורמת תבל חלקים רבים מעוותים וצבועימ כאילו לא הוא אל אחד

  -=והנה גמ בדומה לזאת שוב ושוב לנגד ענינו מרוב תבל ערפילי הדעת שהצטברו ביהדות קמו להם קבוצה לקרוא את משוש עבודתם בשם נכםן םברסלב אחד כאילו היה הוא אל יוצרם פשוט ומכאיב למתבוננ כי חזו הם באבוד בהירות מסר יחודייות אלהי ישראל ,כי כמעט כבר הבינו השאלה היא יותר מאיזה -זרם- ביהודים אתה משתייכ מאשר האמ אתה מהעמ העובד לו
  אבל אני בשמ אדני אלהי ישראל אקרא ותוכ כדי בוז לכל המשקרימ בשמו ואחשופ את רוע נכרותמ אשר לא בנאמנות לו היא בכלל תיתכנ=- לתועלתמ

  וצרםה לי השואתכ את הבלי מילך המרדימימ תקות אמת וינוקים מגרונות נכר אל טוהר עומק דברי הנובעימ מאיש אמת הנבדל שנימ רבות בכאב משטפ הבלי אחי
  מה גרעינ אמת בדברכ ואיה חלקיקי הבל במשפטי
  אמנם כי אתם-עם ועמכם תמות חכמה:
  עצוב לי שדרככ לאמת עוד רחוקה
  ושלא תחשוב שנהפכ עורי או שהופתעתי מגלות את ראשכ והבלי ליבכ כי ידעתימ בהשערה בהירה וצפויה עוד מראשית פגישתכ אכ הסתי מדברו עד אשר תומר את דברכ והנה חרפ יושר מכאובי כבר לא מנ הנמנע
  אמ תבא אקבלכ שוב בשמחה ואיחל כמהרגע הראשונ לניצני אומצ ישרות אומתכ

  -=אינני בעד כבילות למונחימ דורסניים כמו ׳אמת מוחלטת׳ אכ גמ אינני מוכנ להותיר פתח הכלה לשלל הבלים לחדור מפירצה קלת דעת וחסרת זהירות שבעתיימ לבחונ כל דעה
  כי סופ סופ דעה אשר מקובלת עלי כמוכחת ומאובחנת דיה- חותר אני להילחמ עליה נגד כל הפכה במלא העוז והעוצמה=- נסה לחשוב על הוכחה(תוכחה) במובנה התנכי נבואי ולא מודרני מדעי….

  אבל מה שקורה פה אולי זה שהערכת לב יש לכ ליושר דברי ולכנ נעור ליבכ לבטא מעט הכלה לניגודי דעות ודעותי ,אכ לא הכלה כזאת ביקשתי, כי אכ להכלה בלעדית ואמיצה אני חתרתי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.