השקפה

עמוקה ההשקפה מכל בקעה  ונשגבה גמ מגבעה רמה

"הַשְׁקִיפָה מִמְּעוֹן קָדְשְׁךָ מִן הַשָּׁמַיִם וּבָרֵךְ אֶת עַמְּךָ אֶת יִשְׂרָאֵל וְאֵת הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נָתַתָּה לָנוּ כַּאֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לַאֲבֹתֵינוּ אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ."

 

-=מלכות אלהי אנכי מבקש  ולא –אתפשר- על אפ חלקיק מתרת משה עבדו  או מניעת ספוק איזה שהוא חלקיק רגש יצר  מהטבעת יצירת בריאתו=-

 

-=הנה נא  החילונימ והדתיים  המה שני צדדימ של אותה המטבע

  מטבע הבריחה התמידית מדרכ הישר  אשר מיסוד התרבות התנכית

    אלה בלחשמ אינ אלהימ  ואלה בהמציאמ צעקת אינ קצ הלכות ומדרשימ

   ומשניהמ  יש יחידימ השונימ בקצוות  וגמ שני צידי המטבע לא שוימ בערכ המראות

     ויבחרו אלה גמ אלה  במקומ הרתעת פושעימ  הכבדת חוקימ גמ על נאמנימ  ויצדיקו גמ בזאת הליכי ערמה ונבלימ

והמטבע   מלא הפכפכימ נכזבימ=-

 "לָמָּה תָרִיבוּ אֵלָי כֻּלְּכֶם פְּשַׁעְתֶּם בִּי נְאֻם אדני."

-= אולי יש מהם כאלה שכמעט באמת מאמינים בבא גואל  אבל אני מאמינ בצדק שהוא ירצה להמליך=-

 

-=ואמנמ השאלה היא  האמ לחימתמ על מקוממ החציוני  היא באמת למענ לא יאבדו כליל את הרעיונ האלהי   או פנ לחימתמ על מקוממ החציוני  היא למענ יתנחמו בזה  וימנעו מהשג כליל את הרעיונ האלהי

על כנ נשגב מבינתנו  האמ אמ לתעבמ בלהט שנאה  על צביעות הלכידה   או אולי לכבדמ ברתת דמעה  על כניעתמ ליראה  את גודל עוז הרשעה

ומעצבונ השתוממותנו  ממניעת בינתנו   מי נסחפ ומי סוחפ  ולמה ובשביל מה   הנ לו ינחמנו אלהינו ברצותו את כנות אומצ לבבנו  בסבכ טהרה=-יש שכר ליוספ

 

-=לטובימ שבאומות  טעיתמ   כי עוד לא הצדיקו דרכמ עמ ישראל לשלוט בארצ הקדושה בגבורה נאמנה

לרעימ שבאומות  טעיתמ   כי באמת יש עוד תקוה לה לזו האומה  למרות רשעותה עדינ גמ בתוכ נחלת קדושתה

אז אתמ  גמ אתמ  תשפטו  למה עודדתמ כניסתה במחשבה מוטעה  ויהי אחר כניסתה מנעתמ גמ ממנה התעוררות לתשובה שלמה=- יש שכר ליוספ

דיר מיש שכר ועמק תרצה בידי נכר

אמת מארצ תצמח וצדק משמימ נשקפ

-=תחושות קשה להעביר במילימ   כאבנימ כבדות על גב נמלימ=-

 

-=החילוניות  היא הדת הגמישה הדורסנית בעולמ  בעקבות הבלי הדתות שקדמו לה

כי בגמישות היא ממליכה את הכי דורסנות שהיא יכולה בהתאמ למצב אזרחי המקומ והזמנ

ולכנ ההשתחויה אל הפניית זבח החיימ אלייה  היא יכולה להסתפק בתחילה במגמה קטנטנה  ולעולמ לא לעצור אי שמ בנוהג כפייתי מפורט  ארוכות יותר מכל יושן דת=-יש שכר ליוספ

 

-=כי ישראל בכלל אמורימ לאזנ בינ הנכונות המוסלמית לנאמנות לאל  לבינ היומרנות הנוצרית לתועלתנות דברו=-

 

-= וירתעו מנ הנוצרונימ לשפוט בצדק את דינ יצר המינ  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ          וירתעו מנ ההודימ לשפוט בצדק את דינ יצר הנקמה  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ          וירתעו מנ הסינימ לשפוט בצדק את דינ יצר האכילה  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ          וירתעו גמ מנ היהודימ לשפוט בצדק את דינ יצר הכבוד  וכמו הוציאוהו מנ משואת אנשימ צדיקימ

-אבל צדקת התרבות התנכית היא שולטת ביצרימ בקדושה  כמחשבת מטביע היצירה  אכ לעולמ לא במצב של בריחת נטישה =-

 

ישראליות  בינ האיסלמ לנצרות  מזכיר היטב את משל ה-מגנטים-

-=האדם בין הרשע  הוא כמו ברזל בין מגנטים  והצדיק ישכון בניהם  וישפוט מתי וכמה לימין  ומתי וכמה לשמאל   רגע אחד כי ישן  והנה על אחד הצדדים הוא נשען  והרשיע   או באמצע נרדמ  והבאיש=-יש שכר ליוספ

 

-=ובכנ  זה לא שהתרבות הנעורה סובלנית יותר אל תרבויות אחרות   זה שזהו שפל מערומה  לצוד תרבויות שונות ומנוגדות  אל שוויון אחוה מדומה   ..ועל זאת היא נלחמת בלא כל חמלה

זו אגב  התרבות המודעת ביותר לשפל ערכה  והחסרת ערכ ביותר למודעות יציבה   ..הלא תתאימ יותר מכל  לקצ הבריאה שהושחתה=-יש אמת שכר ליוספ

 

-=אשמתכמ  ימושחתימ

למה החיתמ אותמ בייסורימ    התעשיה מדי אכזרית

אלהי התיר לשחוט ברגע   לא להחיות ביסורימ חימ שמלימ

אז הופל עליכמ טבעונות חסרת לב

ולמה ניצלתמ את העליונות על האשה לרעתה  במקומ לשלוט אכ גמ לטובתה

והנה הופל עליכמ שוויון אכזרי ומעוות גמ לרעתה

אשמתכמ

ולמה ………………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,,

תתחילו להיבדל מהתועבות מעתה

ותתחברו לעוז הצדק הטבעי  בלא מסכה מעודנה=-

מרוב הבלי הדת  באו אתאיסטימ , מרוב אכזריות אטימות השלטון  באו בבות רחפנימ , מרוב

 

-=אפס כי אפ כי הכל יחסי  יש גמ יש קנה מידה בראשיתי=-

 

-=השאיפה היא   לעמ אחד  מאוחד  סביב אמת אחת  בארצ אחת=-

ואחדות סביב ההבל זהוא פירוד גדל

 

-=וכל עוד לא תאמצונ תרבות  להתאחד סביב אמת אלהי ישראל  לא תוכלונ פגוש בתכ הטוב בתנובתו   ותפלונ תמידית אל הרע במיעוטו  אשר הוא התדרדרות האילוצ הרע ביותר בכל פעמ מאז ראשית עולמו=-יש שכר ליוספ

 

-=משפט אמת דורש עוז  והצדק גבורה=-

 

-=היעד הסופי הוא  תוצאת צדק  אשר לא ניתנ להגדרה במילימ   ודרכ הצדק הוא בחירת פעולה אשר ככל הבנתך היא תגלגל בעולם כמה שפחות רע ואף טוב לכלל היצורים ויוצרם=-יש שכר ליוספ

 

-=בלי אלהימ  הצדק עלול להיבנות כרגעי נוחת האדמ   מאשר כתועלת הבריאה נצחי=-

 

-=אנו בנורמה של היומ  כעובדימ אלהי מסכה  כי דרכ סיפוק היצרימ  היא מזמנ מזמנ מטבע החימ התרחקה  וברצונ המטביע כמעט לא מתחשבה  ומחשבת הבורא בעניה כבר כמו מחוצ לתמונה    אז מה לתמונת האלוהה  ולראשית כל רצונ יוצר היצירה=-

 

-=ראשית רפואה נקיונ  וקדמ לצדק אמונה=-

 

-=צדק לא בונימ בחוקימ  צדק בנו ביראת אלהימ  כי כל החוקימ לא יכילו את הצדק   וקדושת אנשימ היא אשר תוליד משפט אמת=-

 

וזאת הבינו מושלי כזב

-=קדושה  היא לא דברר רוחני שמימי   קדושה היא בראש כל דבר ארצי חומרי=-

 

-= נסתרות המ דרכי האל   אבל אפס כי מובילימ המה כולמ אל אותו יעד צודק=-

 

-="יִזְבְּחוּ לַשֵּׁדִים לֹא אֱלֹהַ אֱלֹהִים לֹא יְדָעוּם חֲדָשִׁים מִקָּרֹב בָּאוּ לֹא שְׂעָרוּם אֲבֹתֵיכֶם."

אלהות  מיצגת דרכ חימ עקבית  הנשאת פרות לאורכ זמנ בראיה בנ דורית  תועלתנית ומובנת

שדימ מיצגימ  ריק  רוח  שממה והזיה  לאמר הזובחימ למ את מנחת חיותמ המה למעשה נוהגימ על פי נוחות גחמה משתנה  ומאבדימ בזאת גמ את תועלת חלקיק התקוה הנאמנה  כי כמו זרעו באינ קצ דרכימ  וינטשומ לאחרימ   זנונימ

"וְהָיָה בָּעֵת הַהִיא אֲחַפֵּשׂ אֶת יְרוּשָׁלַ‍ִם בַּנֵּרוֹת וּפָקַדְתִּי עַל הָאֲנָשִׁים הַקֹּפְאִים עַל שִׁמְרֵיהֶם הָאֹמְרִים בִּלְבָבָם לֹא יֵיטִיב יְהוָה וְלֹא יָרֵעַ."=-

 

-=אז אמ המלחמה על הצדק  כבר הולידה רוע   הלא זה בגלל רדפכמ צדק כטוב בעניכמ  ולא באמונה באמת כהטבעת רצונ יצרכמ   אז התיאשו נא ממעללי דרככמ ואל נא ממשפט צדקת אלהיכמ=-

 

-=ברגע אשר האדמ מכריז על עצמו כחופשי מכל ערכ  או אז הוא מפיל על עצמו עבדות לאין ספור חוקימ של בערכ      וכאשר החברה מכריזה על עצמה כחסרת יראה ודרך   היא מפילה על עצמה משטר דקדקן  ועבודת פרך

כי אמ המעשימ לא קדושימ והדרכימ לא יראימ   מה זה ימנע נבלה  ומה ירחיק הליכי רשעה

כי רק לעבד אדני אשר לא נח לרגע מרדיפת צדק  יש פורקן חופש ומנוחה מנבלה ורב הבל=-

 

-=חוקי האלהימ  המ רק ציוני דרכ אל הצדק   המ לא התכולה הבלעדית שלה    ולכנ המ גמ לעולמ לא מחסומימ למחרב השיפוט בקרבה=-יש שכר ליוספ

 

-= וחזיונ נקודת טעותמ  אלה המוני שחצני בני האדמ החלושימ המכונימ אנשימ  והמה חדלי אמת אישימ   אלהה בחשבמ כאילו אלהינו מתעב סירוס בהמה  רק בגלל רגע הכאב בעקירה    וישכחו מליבמ כי השמדת יצר זהוא התכחשות ליצירה  במקומ התמודדות יראה נכונה   ואת זה מתעב הוא אדונ הבריאה

ופה טמונ גבורת הקדושה המתחשבה =-

 

-=מהיצר  אסור להתעלמ   בנטיותיו  יש מצוה לשלוט בתבונה    כי היצר יסוד בסיס הוא לבנינ  והנטיות הרחוקות  עוד עלולימ להפיל אותו=-יש שכר ליוספ

 

-=בא בן אדם צדיק בדורי  הביט סביבו ושאל את עצמו  האמ עלי לבכות כאנוש לנוכח המציאות  או לצחוק כחוצן לנוכח האמת=-

 

-=כמו שהנאמנות לדרכ הישר  קודמת היא לתורה   למרות שרוח התורה היא אשר למדתני את פרטי דרכ הישר  אכ היא עודנה רק כלי באור לדרכ ולא סמכות מעליה

ככ גמ ההקשבה לחכמימ  אסור שתחליפ את הנאמנות לאלהה  כי אז יהפכו המה  מכלי עזר אליו  עד לאלוהה עבודה זרה כאויביו=-יש שכר ליוספ

 

 

-= ככ גמ כל עבדות האל  חותרת היא להשיב את טובו האמיתי אשר הטביע הוא בראשית העולמ  ואז לעבדו בלב שלמ דרכ הגנה עליה פנ תופר=-

 

-=בורא יש רק אחד בשמימ   אלהות יש כמספר הדתות בארצ=-

 

—=הפשע של הרעה קטנה בלא תועלת   הוא מאוס משמימ יותר מאשר הרעה ענקית בחישוב תועלתני הזוי ובואש   וזה מקור כוחה של התרבות המערבית המתחדשת  מעל התרבות הישנה והננעלת=-

 

-=העזרה משמימ היא רק על גב המאמצ האנושי  וגמ אמ בצורות שונות היא לעולמ לא תחליפ לו=-

 

עמוק הרעיונ מכל תהומ  ותושיה בו מנשיה-=כמו אשר  הנאמר מראש  כי ידעתי אחרי מותי השחת תשחיתונ   אינ זה מאלצ קביעה איזה דור  הרחוק או הקרוב    כנ הידיעה לאחרית  את רעיונ העלילה ללמידת עמ הסגולה על בשרו  את תצאות כל הבלי תרבויות הנכרימ לזנותו   כי רעתו היא זו אשר שבעתימ תיסרתו ולא עוד עונש חד לרתיעתו  ומשובתיו מהבלי אויביו המ יהיו לו לתוכחה ולא עוד נביאימ בשער בחרפ בינה   ועלילת דורות הגלויות ממשיכה בלא עצירה  כי אינ מקומ לשוב בשנית לאותה תחפושת הרעה המכזבה     כנ זוהיא העלילה הנוראיה איננה מאלצת היכנעות להמתנה נואשת לניצני גאולה

כי חי אדני אלהי אלהי ישראל אשר התהלכתי לפניו מנערותי ועד היומ הזה  בכוחה של האומה  על אפ כל העלילה הלזאת  להקפיאה  את מהלכ הלמידה  גמ לעוד דורות שנימ רבות של צדק מלוכה ורגיעה  ולו יחטאו  תדרוש היא העלילה את שלה  להמשיכ מהרה את נפחדות אימת הלמידה

אז למה זה לכמ הגע עד קצה הנביא אליה  ואוי המתאוימ את יומ אדני  כי פנ תוכה הארצ כבר לחרמה=-אולי עוד לא בשל העמ להבינ  אבל כבר צר לו משוממין

 

-=הטוב ביותר ששלטונ יכל לתת  זה רק את הרע במיעוטו נכח שפל תרבות העמ=-

 

-=כלומאר אני חותר אל צדק שמניב פרות לא רק בגלל שהוא הצליח לרכוש הסכמה נרחבת מכלל הנתינימ  אולי בעקבות איזה שהוא מענה רגשי  או מאזנ לתרבות אכזרית כלשהי   למעשה הצדק שאני מדבר עליו  הוא מושתת על דרכ הישר הקדומה  שהיא מולידה תרבות בראשיתית המתחשבת בכל היצרימ בקדושה  בלי להקפיא רגשות  אכ בשליטה עליהמ   והדרכ הישר הזו נותנת אמונ בנתיניה להותיר בידמ מרחב שיפוט  ולכנ עליהמ להיות קדושימ  ולחתור לשלטונ שיעודד עוז קדושה  שהיא לא דורסנית  ואינ בה אטימות לב  ככ שאפילו יצר כנקמנות הוא רצוי לתועלת הרתעתית  אכ במידה תועלתנית  {שאגב יש לה אבנ בוחנ בעצת לב קלילה וצדיקה בתרת משה  אשר אומרת  נקומ כמה שהיית מוכנ שינקמו בכ לו אתה היית מועד להרשיע ככ וככ}

ובכנ  כל נאמנות לדרכ אחרת  תכזב בנו בחלופ הזמנ  כי גמ כל איזונ מתמשכ  דחיפה כואבת היא  והאדמ מוכנ להקריב כל סבל בשביל מניעת חניקת איזהשהו חלקיק רגש יצר=-יש שכר ליוספ

 

-= אפ דבר טוב לא מקדימ את זמנו  אמ מתמיד הוא חתירה לקדמ אל יעדו =-יש שכר ליוספ

 

-=ואקרא בקל גדול  זוהי נחלת אבותי אשר בחרתי לי   כי זו הארצ בגורל חולקה  ורק לאשר בחרו בתורת יוצרה היא ניתנה   וכי אינ קנינ קרקעות בזו הארצ הקדושה   וגמ איש עני מישראל חסר שכירות לא מהחלל מקומו  ואפ העשיר מהעמ לא יוכל לבעול חצי ארצ על שמו   כי כל קרקע למשפחתה ביובל תשוב  וגמ כל חסר אוכל כמו בסיס יציאה יש לו ולשמ ישוב   והארצ היא תקיא מקרבה את אשר סר מדרכי צדקה=-יש עוד שכר ליוספ

 

-=צפיית העתיד  ביכולתה להנעימ כל הווה

אך לו משקרימ את העבר הצפיה מתערפלת וההוה נכזב=-

 

-= עלינו לזכור  אנשי אמת  כי הארצ הזו קנינה לפי המעשימ  ולא על סמכ ירושה או כספימ   ולצערנו יש בימנו מבני הנכר החימ בארצנו  אשר המה דומימ בנוהגמ לתרבות אלהי אבותנו  אפ יותר מאשר רבימ שפלימ מבני עמנו  אז  ,,

אבל רעיונ ההבדלה הוא חשוב  הבדלה מכל ישות שלא מוכנה לנאמנות שלמה לאלהי ישראל  ואפילו אמ זה ידרוש חימ בנכר  -אמ בארצ זה אילוצ להיטמע בתרבויות נכר  ומבחוצ ימצא חלקה מבודדה    ובטח אמ יאלצ בידול בתוכ הארצ  באינ נגיסת בני נכר מתכולתה   ובחלופ הזמנ כאשר נחזק אחיזה בקדושת אלהי ישראל  ואז נצבור ככ כח רוחני על נבדליו  או אז גמ לא נשכח לשאופ להשוות את עבר הירדנ  אשר בו כפלימ חבל אדמה  וכמחצית בני אדמ מאשר במערבה     ויכבדונו גמ המפונימ עקב עוז טהור לתרבות צדיקה   או פנ בלחימתמ בקדושת אלהנו  המ יפלו למיתה =-

 

-=העולמ   הוא האומות  הבני אדמ שבו    והאדמ   הוא המעשימ  הדרכימ שלו     כי גמ כל חומריות פעולת מעשה  היא רק התגשמות רוח הרעיונ=-יש שכר ליוספ

 

-= וירתחו עלי מנ הפולשימ הירדנימ למשמע דברתי על חשש גרושמ  ואגלה אזנמ כי טוב להיות מגורש של אנשי אמת  מחבוק בזרועות שקר  ושבעתימ עולמ מואר מצדקת אלהי ישראל  מאשר נואש גמ מכל אמונת משפט העמימ=- וייחלו גמ המה

 

-= השויונ עמ אכזרי המוסלמימ  הוא רק תרוצ התניה חריפה  להפיל אותנו באמצעותו לשויון גמ עמ אטומי הנוצרים  וכל שפל זנוני הארופימ =-יש שכר ליוספ

 

-=  אבל אנכי ידעתי מנערותי  כי תקות שינוי תלויה בעמי  וכל נכר ערבי  הוא רק כמראה מדרכי אומתי   ואפנה את כלל אפי וזעמי  אל רפיונ רדיפת צדק בבני עמי  ומהנכר רק דרשתי הסו  כי דבר צדקת אלהימ עמדי  ובדולכמ בכפרכמ  שבעתימ נחומ בליבי מרוב תבל נכר ונוצרוני על הר מקדשי ובכל ארצי  ואסחר עמ נכרימ בכבוד יראה  ולא כחשתי באזניהמ כי כאשר לא יכחד מעמי טוהר אחיזת עוז בצדקת תרבות אלהי אבי  ומידי גמ כח שלטוני   אפס כי אינ מקומ למ בארצנו  ונקיאמ חוצה  עמ פיצוי כזה או אחר או בלתי  ברוב דברימ או פנ בלחצ אכזרי  ביריקת בוז או בהגנה וחדוה   אולי כברית ידידימ שכנימ  אכ בטח מבודלימ    כי נאמנות ישראל עוד תחודש אכ לדבר אלהימ חימ     ואכ מאחי היהודימ דרשתי מעט אמת  ומעט יותר הקרבה לקרוב תביעת מלכות אמונה  בזעפ ובצהלה דרשתי  בכעס ובחדוה  בלחצ וברגיעה  בזעק ובלחישה  בתחינה וברגיזה  ביושר אפ בפתלתלה   ויכזבוני גמ אכזבה מבושהשה=-

 

-=ואדבר בשפתמ   בגלל שאני נונקורפונמיס בנושאימ מהותיימ יסודיימ וחשובימ מדי   אני אנטי קורפונמיסט  להבדיל גמ משורשי הבלמ את קטני בני=-

 

-=וינעלו על דבר עבודת דת סביב ירושלימ  בהר אשר בדרומ מזרח   ויאזנומ אחיהמ ברגז כחש חרות מתורה בתוכ תלאביב  בשפלת מישור החופ אשר לצפונ מערב   ובינותמ בוכיה שוממה עיר שלמ  טבור הארצ האמיתיה  אשר עוד מימי אנשי קדמ הבוחרימ בהמלכת תרת חרות באמונה  היא התישבה בשכמ הרימ  כי התקבצו עדיה כל חלקי הארצ והאומה  וגמ המורימ החדשימ מאז בינ ההרימ ביבוס עמימ  ירו שלמ לשלומ צדקתה  כאנשי קדמ בגבורה=-יש שכר ליוספ

 

-=אפס כי לו לא הזנו הגרמנימ את היהודימ אחר הבל תרבותמ  לא הצליחו להשמידמ=-

 

-=איה הם זקני הארץ אשר  הבן הבינו וגם יבינו לרכים באדם  כי אף כל המלחמות עלי אדמות הם בכלל מלחמת התרבויות  ומונעים מכלל האנשים ולא אך מהשליטים  כי מלחמות הם רק תוצאה של מה שבניהם=-יש גמ יש ליוספ עוד שכר

 

-=מודעות האנשימ  היא החשובה    כח הנשק עוד ימצא את הדרכ להתאימ את עצמו=-יש שכר ליוספ

 

-= ויפלאו בפני שוב ושוב  אבל ההמ בכלל לא ידעו ואולי גמ רצו להפכ   ואגלה אזנמ בכל לב  כי המלחמה פה היא בינ תרבויות  לא בינ עמימ   כי אלה רק חילימ של הרעיונ  ולעיתימ אפילו בלי להבינ את עלילת המפקד=-

כי בכלל המפקד כבר לא בשר ודמ   כי אמ השלכת תצאות דרך האמונה

 

-=אמנמ לנכח חידושי כלימ  מתעורר הטעמ לחשב שוב את המעשימ  אכ ממש לא את יסודות הדרכימ   כי גמ כל חידוש התנהגות הוא רק מעטפת לאותמ היצרימ=-

 

-=עודפ עדינות יוליד רצח  כי גם העולמ מסובך ואינ קל ממנו=-

 

-=ויהי האדמ המאמינ בטוב ורע רק בגלל חינוכ  הוא אשר יאבד תקוה בצדק האלהי    כמו אשר חסר תקוה מהצדק האנושי  הוא אשר יאמינ באינ קצ חוקימ רק בשביל חינוכ כובל ומגביל=-אכ יש שכר

 

-=אינ שתי אבנימ באותה צורה ממש ללא הבדלימ   לא נמצא בעולמ שתי מקרימ ממש דומימ ובכל פרטיהמ שוימ    אז שפיטת צדק היא בכל מקרא לגופו ולא ניתנת להיכתב באינ קצ ספרימ וספריות=-

 

-=נסיונ האדמ לנהל את העולמ  במקומ להצדיק את דרכיו   רק מקל על הברא  לשחק לידי פרי מעלליו=-אז גושו הנה ללוחמה צדיקה

 

-=רע עמ רחוק ומשפיע הבל על בני  מעמ קרוב וגונב אדמות מאחי   כי אולי לא יכלו כעת  אכ פנ לא יגיע להמ גמ   כי אמ לא שוני צדקות ורשעות התרבות  הלא עמ אחד הוא כל האנושות   לכנ  כל עוד אחי רודפימ תרבות מערבית לילדיהמ  איככה זה אלחמ במוסלמימ אחיהמ    ומשניהמ הנ לו יצילנו אדני=-ויש שכר ליוספ

 

-=הנ עמ לבדד ישכונ ובגוימ לא יתחשב  אילוצ מקדימ הוא לואתמ תהיו לי ממלכת כהנימ וגוי קדש=-

 

-=עמ בתכ עמ   לא עובד  לא עבד  ולא יעבוד   וכשהעמ בתוכו מפולג  זה תמיד עובד הפוכ   כי סביב איזה אמת עוד יתאחד  בשביל להיבדל משקר הנכר=-יש שכר ליוספ

 

-=הבוז בסכלות האמירה  שהמלחמה פה בארצ היא על חלקת אדמה  מאשר ההכרה כי היא בכלל על תרבות צדיקה

  דומה נרא להבלות שבאמונה  כאילו השתחויה לאבנ  הורתה על אדנות הבריאה  או איזו שהיא שליטה ביצירה   תחת הבנה נאמנה כי האבנ בעבודה הזרה היתה רק מוצג תרבותי להתאחד סביב אמונה מוצקה   לאמור  המהללה  מהלל למשל את אליל מואב המיצג עדינות שקר או חוסר רחמימ  והיורק  בז לעברה  הוא יומת כי בז ליסוד תרבות הבלמ

אז מלחמת תרבויות מתחוללת פה בעולמנו  ורק בתחפושת של ריב אומות או אדמות=-

 

-=ואביא בחשבונ ואראה גמ חילונימ החפצימ לנתק את כל העמ  עד כי מידמימ בהבל גמ לדת למענ לא יבושו עיממ גמ גרימ=-

 

-=רדיפת הצדק  רק דרכ משפט החותר להרגעת כל תחושות החוסר צדק  כאילו אינ אינ אונימ  זוהי דרכ חלקלקה להשגת פשעי יסוד=-

 

-=לא כל ההוה  אשר חלק גדול מנ העבר היה בשבילו   הוא כולו למענ העתיד=-

 

-=ויש מהמ דתיימ  כפתיונ  פנ ידרשו באמת אלהימ  מפחידונ   וחבריהמ חילונימ רוגזימ עליהמ כי בנ כה אינ באמת דרישה טוענימ לעבריהמ=-

 

-=ויחפוצו להמונימ זימה  כי חתרו אל שלטונ מרכזי אשר כל הלהוט אחר היצר  הוא נכונ לשפלות שליטה ככל בהמה   כי בלהט נורמה סחופת  זרמ בלתי מתחשב    וירתעו גמ מלתת אמונ בנתיניהמ  למלוכ כולמ על יצריהמ  כטוב באמת בעניהמ  כי נואשו מאחיזה נכונה בצדקת אלהיהמ    ויהפכו צדק גמ בבטחמ בבחירת עלמת חנ  זקנה  את חזיונ בעלה  כי רפו בזו באמונ מציאת בעל טוב מאביהמ  והסכמתה=-

 

-= רדיפה עיורת אחר נורמה אנושית אחת  חותרת להשואת ערכ האדמ והחיה

  וגמ גמ  דרישה להשואת ערכ האדמ והחיה  מעודדת כפיית נורמה אנושית אחת מושפלה =-

 

-= זיהוי הרקות היחסית של תרת משה  אל מול אכזריות חלק מקדמי הדורות  אינ בה כדי להוליד את התובנה שהתורה ניתנה בכדי לדרדר את העמ עד עדיני השקר  ערמת המסכה   כי אבות אבותנו למענ האמת הצדיקה  קדשו גמ מלחמות גבורה   ובטח לא זעקו עד השמימ  סתמ בשביל להתדרדר לתרבות של שתיקה=-יש שכר ליוספ

 

-=ויש לעיתימ  האדמ משיג את הצדק האלהי  רק בהנהיגו תגובה חיתית=-

 

-=כל מצוות האלהימ הישנות בעיניכמ  רוכבות על גב התרבות הישנה  הבזה לכמ  ובאמת אין להמ טעמ מבלעדה  אבל גמ לא ימצא מהמ כמעט אפ תועלת עמ סורה מנה=-

 

-=ראיתי לעיתימ התאמצות חוסכת עמל  ועצלות מולידה כאב גדול=-

 

-=וגמ ידידי ראיתי  עצמו עניהמ מהבט אל שברוני אחדות האומה  ואזעק עליהמ כי אולי האמת כואבת  אבל השקר בטח לא יועיל  ויחלפו הימימ ואשב בצד על ידמ  ואראמ נשרטימ מנ השברימ וגמ נחבלימ מהחלקימ  ואתחננ אני על ליבמ כי יפקחו כבר עניהמ לאחד גמ את כל השברימ  בטרמ יפעלו לנסות להטות את דרכ השלמ  כי מפורד הוא  ואמ ישוב ישראל לאחדותו  רק אלי ישוב נאומ אדני  אל אומצ צדקת תרת משה עבדו=-

 

-=אפס כי כל החותר בכל ליבו אל הטוב  יטהו אלהי ישראל אל אמת=-

 

-=ויאמרו אלי  אבל הוא אל קנא הוא  ואשיב פניהמ בלב בוטח  גמ אנכי ידעתי מדרכיו ומפלילות אויביו ואבחר טוב מות בידיו כי בשבה טובה  מחיות תחת אויביו ברוב תועבה ונבלה=-

 

-=ואדני אלהי ישראל הוא חפצ במי אשר מאמינ בדרכו

שבעתימ מאשר המודע לעצמ קיומו

אפ כי ידיעת אמת   מצמיחה אמונת צדק=-

 

-=מותר לחשוב  שהמטרה הנעלה ביותר זה חימ טובימ  דרכ חימ צודקימ

 אבל האמת היא  שאומה נאמנה לדרכי יוצרה  זה ממש ספור נשגבות חשק רוח מניותה  כי כמו אשת אמת היא למשפט צדקת אלהה

והנה נא גמ מעוז שניהמ   מטרת כבוד טוהר אדונ הבריאה=-יש שכר ליוספ

 

-= עבדי אדני בתחושת זכות אמת לבבמ אליו

כבנימ חשובימ לבודדימ   וכאשה לכל קבוצת אומתמ =-

 

-=אז מה חשבתמ לרגע  כי נעשתה אומה ישראלית נבדלה  אז פתאומ איש אמת מקרבה אל לו לשאופ לתיקונ עולמ  למניעת כל הבל סבל מכל בני האדמ   ובכנ שאופ גמ שואפ צדיק מישראל לצדקת כל דרכיהמ  רק שהבנ מבינ הוא פתאומ  כי עלילת אלהי ישראל פה היא  כי גמ כל טוב הגויימ ישתרכ אחר אמת הישראלימ  כי ידמו כולמ לטהר יושר צדקת סגולת העמימ  נוכח הבטה אל עוז שלות חיותמ בגיבורימ=-יש גמ יש עוד שכר ליוספ

 

-=רק דרכ המלכ היא דרכי  ואכ אדני אלהי אבות אבות אבותי הוא מלכי=-

 

-=אכנ

כאשר קטני העמ אינ ליבמ נקי לאל עליונ, אז כמו גמ הוא מטה את נשמת האומה מדרכ הישר והלאה  לבעבור יתקשו בלכתמ ויעורו אולי לתקנ עמוקות בילבבמ

אבל

אל לנו להתנחמ בתובנה המרדימה  כאילו העסק תלוי כולו ברצונ שמימ, מתי להטות לבבנו לפאת גיבורי חיל

כי למעשה אסור עד מאד לשכח כי כל מצוות התורה  בדרכ גלויה או נסתרה  נוגעימ כולמ הישר אל נסיבות סבלות הווה כלל האומה

אמנמ כבדו אזנמ מהקשב כי עוונותמ עשו זאת להמ לבלתי הבנ, אבל הנה נא התבוססות בהבלמ  זהו זה בכל רגע סבלות מכאובמ , ואל לנו לרגע לשכחמ, ועלנו בכל רגע להלחמ ככל יכלתנו להושיעמ

וחי אדני אלהי אשר ידעתיו במשפט, לו נמליכ ביכלתנו את צדקתו גמ מבלעדו  או אז גמ הוא יחדל מהסתר פני אלהותו מעמו

הנ לו יהי מהרה בקרב כל חשקת עמו=-

 

-=הגישה של עבודה אישית ולא לאומית  זו תולדה של תפיסה גלותית=-

 

-=העמ איבד אמונ בצדק העברי    וסר מזמנ מיסודות דרכ הישר הקדומה   ואיבד כליל כמעט את עוז התרבות התכית  אשר על גבה ניתנו מצוות התורה

ל כ נ  חוסר ערכ והעדר נאמנות נמצאה בו  בכל עבד אדני אשר לא חותר השב את העמ לפאת כל אלה

כי עליכ להבינ    היומ איננו אנו סתמ בשאיפה לקיייימ את תורתו   אנו בכלל בחתירה אל יכולת לשוב אל קרקע היוסדה=-יש שכר ליוספ

 

-=הצבא צועד גמ על קבתו  אכ רצ לנצחונ רק על דבר משפט צדקו=-

 

-=והנה המה שופכים את החבית ארצה  ומתפלאימ על תכולתה כי נספגת בקרקע   המ מתנתקימ מצדקת שרשי הסיבות המבדילימ את זרעמ מהנכרימ  ומיד מתלוננימ מאיפה בא שויונ בינ הגזעימ נשואי תערובת ואחדות זנונימ=-

 

-=דיבור רק על התיקונ של היחיד זה זרע תבוסתנות

למרות שהכלל הוא חלול אמ לא בנוי מיחידימ מלאימ

אבל למעשה הוא חסר שליטה אמ היחידימ שבו לא אמיצימ לחתור לעצבו באמת אלהי ישראל=-

 

-=מקומ שאני לא יכול להרוג בו כצדקת אלהי   בו אני לא יכל לחיות כאמת יוצרי=-

נשמע מפחיד  אכ למעשה  בתקוה שאתה אוחז באל צדיק אז אינ ישר מככ

 

-=ומצאו פרצה קטנה בני עמי  ויקראו לא פולינ זה אשכנז  כי אשכנזימ יכולימ לצאת גמ ממרוקו   ויתעבו עדיני שקר בערמת גזע=-

 

-=וזכור נא כי העמ עודהוא מתבוסס בהבליו    אז לא בנקל כל חלקיק אמת יאהב

אבל אל תאמר נואש

כי שבעתימ זכור    על כל דבר שקר יש תולדת כזב והרבה צרות סבל רב=-

 

-= ולצערי , האמת המרה היא    אלהי ישראל כמו קצ באומתו לעת עתה    וַיֹּאמֶר אַסְתִּירָה פָנַי מֵהֶם אֶרְאֶה מָה אַחֲרִיתָם     אלהותו אמורה להינשא כאנ בארצ על גב נאמניה    לרגע ממש כמו כל אליל נכר אשר חסר כל הוא ללא עבדיו     בדומה ליכולת אשר נתנ הוא לכל יצירו  לפעול בניגוד לרצונו

וחי אדני אלהי אל אמת  באמת במשפט ובצדקה

אפס כי ברגע אשר נשמת האומה כבר תיעור לחדש נאמנות לכל דרכ יצוג אלהותו   או אז  בין רגע יתגלה גמ אמת כבודו במלא תפארתו=-

 

-=החכמה היא להבינ  ההבנה היא לדעת  הידיעה היא לאמת  האמת היא למשפט  והמשפט הוא לצדקה  אז אמ צדק אינ  למה זו בכלל חכמה=-יש שכר ליוספ בגבורה

 

-=טוב צדיק יודע מלחמה בשביל שלומ אמת  מאשר רשע מחרחר שלומ למענ אילוצ מלחמה כוללת=-

 

-=אמ הצפי לעתיד צפוי להמשכ לנצח  כבר יותר טוב לנסות כעת לממשו=-

 

-=רוב מחרחרי השלום  המ במקרה הטוב מוציאימ עצממ מהשפעה במשחק הלחימה אשר לא יעצור  ויש בניהמ אפ משפיעימ רבימ להשפיע רפיסות מלחמתית מול אויב זקופ   ויש מבניהמ רק משפיעים היבדלות מן המלחמה  כאילו היא לבדה או גם ככה לא תוכרע=-יש שכר ליוספ

 

-=אפס כי כל ישות בעלת כח מלוכה  אשר לא ממליכה את חוקי הליכי רוח תרת משה  באמת במשפט ובצדקה   היא אויבת לה  כי אינ מקומ בארצ לשני מלכויות בזמנ אחד=-יש שכר ליוספ

 

-=סולמ כמו עצ הדעת ועצ החיימ  לא השאלה רק במה אתה אוחז  כי אמ יותר לאן אתה מושך=-

 

-= ויעלו מהעמ אל חלק הארצ  אכ לא אל שלמות התורה   ותקומ עליהמ המדינה  ראשית צמיחת גלותמ בתכ ארצמ=-

 

-= כומוניסטיה זה רעיון חזק  אך בשביל בני האדם זה הבל חולף בלא מאחז

            דמוקרטיה זה רעיון חסם כמו יעיל  רק על גב ההנחה שאבדה האמונה ונכרתה מפיהם =-

 

-=נשמת אפה של הדמוקרטיה  זה היאוש מהצדק האלהי   ושביעתה  מאיבוד האמונ במשפט האנושי=-

 

-=דמוקרטיה טובה על ראשם של זרע עובדי אלילים  אבל למלכות תורת משה אין את החסרונות שהדמוקרטיה מכסה עליהם במערומי אשפתות   על כן רק כל עוד העם העולם לא בוחר בצדקת משפט תורת משה באמת  אז עודה נכונה היא לאחוז בקרנות ראשו לבל תצלח כל מזימתו=-

 

-= יצור חי  מוכנ לקבל כל סבל  בשביל להינצל ממניעת אי זה שהוא חלקיק יצר =-

 

-=עמ כל הכבוד לבושת  אינ לי טיפת כבוד לשלטון יהודי המתגאה בראש כל חוצות האומות  כי הוא המלוכה היחידה המביאה שלום בינ כל הדתות בירושלימ העיר העתיקה

ואני לתומי מביט מנ הצד  ולוחש  כמעט מתנחמ משליטת המוסלמימ בערי יוספ  עד אשר ישיבו מלכות אמת  אשר תשיב נחלה נחלה לגורל משפחתה  בכמה שפחות השחתה=-

 

-=אני לא מהעמ היהודי   אני ישראלי ולא ממדינת יסראל  כי אמ מארצ ועמ ישראל  אולי אפרתי אולי דני  אולי אפילו בנ השבט היהודי=-

 

-= דינא דינ דינא דינא דינא   מגעיל אותי רק מלשמוע את הצליל הגלותי של הבלי הבבלימ   תורה של עמלק היא גמ תורה  והיא ממש אויבת לתרת אלהי ישראל   וכי האני כבול  למערומי חוקתממממ  דינא דמלכותא דינא דזנותא=-

 

-השליטה מתחילה במודעות-

 

-=מדינת יסראל אחרי אלפי שנות נדודימ  היא רק הקפאת הגלות  אשר רק משמרת את חסרון הגאולה   כי כמו גולימ אנו בתך ארצנו  ערב תרבויות נכר על ראשנו  ותועבה כל היומ לנגד ענינו  ואיה זה נביאנו=-

 

-=בצדק העברי  אינ נפשו של האדמ שלמה  בלא קשר אמיתי לאדמה=-

 

-=ויהי באשר בחרו המלכת צדק בחוקימ  ולא בקדושת אנשימ  אז גמ נקל בעניהמ פריצות הנשימ  כי להזנות את הגברימ ובנקל לחוקק על ראשמ אינ קצ חוקימ   ותהא גמ הזימה אפ מוסיפה בעניהמ אחוה מדומה   אכ רתיחת חוסר צדק גמ עמה=-יש שכר ליוספ

 

-=תצאת השקר  היא איבוד האמונ אצל כלל החברה    ומהזימה רפיונ קדושת אמונת המחשבה=-

 

-=שויונ אמיתי מושג בחלוקה מתאימה  ולא כל חלוקה שוה היא הנכונה=-

 

-=עמ בתכ עמ   לא עובד  לא עבד  ולא יעבוד לעולמ   ואיחודי עמימ  זה תמיד יעבוד הפוכ  ופילוגימ בתכ העמ  זה כבר זעפ היזרקות מדכי אל דכי בלא הרפ לצדדימ עזי בכי=-

 

-=מדינה זה לא ארצ  וממשלה זה לא עם  וגמ דמוקרטיה  היא בקושי תורה בחזות יציבה ככל העמימ אשר סביבותם   ובטח לא תורת אלהי ישראל אל גדול ונורא  הבוחר בעמ ישראל אנשי אמונה  ומנחילמ ארצ חמדה  להיות לו לעמ סגולה=-יש שכר ליוספ

 

-=אבל אפילו יותר מזה   האלהות הזו שאני נאמנ לה  היא טובה ונכנה יותר  יעילה וצודקת יותר  גמ אמ אינ האלהימ בורא=-

 

-=בית כלא בתור עונש  זה פחדני  כי קוטע לחוטא את כל מהלכ החימ  ובמקומ הרתעה זה מוציא אותו שבר כלי או חפצ נקמה   כי כמה חודשימ או שנה  המ כשוימ בזכירה מרוב אחידות הפעולה בכל יומ בינ קתלי התא   תחת הלכאה מהירה  אכ זכורה כאבה=-ויודע כי יש שכר ליוספ

 

-=עוד לא השכילו בני האדמ להאמינ ולהבינ כי לפני ואחרי הכל ובסיכומו של עולמ  האמת והטוב יחידה אחת המ=-

 

-= מדינת יסראל הוקמה להיות בית לעמ היהודי   העמ היהודי בימנו העצובימ  ברובו רודפ תרבות הבל ככל העמימ  מדינת יסראל מעודדת תרבות שקר בקרבה אפ יותר מאלה אשר כעת תחתה  למענ יסתודדו אליה מסיבי תקומתה   אנכי חותר כנגדה  יענ כי תורת ישראל קודמת לעמ כי היא אשר מיחדתו ומעצבתו בארצו   או אז אינ ערכ לעמ אמ מתאחד סביב הפכ היבדלותו=-יש ליוספ עוד שכר

 

-= ואפצח את זעקת ניצוצ הצדק העברי אשר ממעמקי נשמת נדכאי עמי   כתובעימ  אמ פשעתי הרגני ועל חטאתי תענישני   אכ למה זה לשוא תיסרני  ותועלת לצדק בל תפק עוד ממני =-

 

-=תורת משה תורת אמת ואמנה היא  תורת משפט וצדקה היא   אשר כל איש משפט אמת  ימליך באמונה את הצדק על סביבתו ככל כוחו ויכלתו  ולא מלוכה רודנית אשר תשלוט בו   אך משהחל העם מתפורר בדעתו  סתם לשלוט  ולא למען צדקת בוראו   היה אז ניכון לו מלך על ראשו  ככל הגוים אשר סביבתו  לרע לו  אך במאוחד בתוכו   והמלכים בעולם כל אחד באמת המליך את הצדק בעניו ככל יכלתו  אך משהרעו המלכים והתפוררו דעותיהם  סתם למלוך  ולא למען משפט בוראם   אז היה נכון להם דמוקרטיה על ראשם  ככל החיות אשר סביבם  לכבול אותם  אך במאוחד בתוכם   כי דמוקרטיה כובלת היא את מעט הטוב  ורבות גם את הרוב אשר רע   ועל כן נכונה היא על כל עמים ודור רשע  כי ברוקרטיה היא על כל רשעה   אך אך אך לא על עם הבחירה  נצר האמונה  אם חפץ אמת לו לשוב הלי יוצרו במשפט ובצדקה  ככל תורת משה עבדו המועילה=-יש שכר ליוספ

 

-=טוב שלומ כוללני  ממלחמה סתמית   ומערכה מדודה למענ הצדק טובה שבעתימ משניהמ=-

 

-= טוב חצי מאוחד  משלם משוסע  אבל ולכן אין רעה רבה יותר מזרע ישראל מאוחד בארצו  ולא בדעתו   וכי בלא אמת בו  אז שלוות העולם קרובה יותר בגלות לו  ותפוצתו בכל העמים   וגם מהעמים יודעים ונרגזימ =-

 

-=הדרכ אל שלומ אמיתי  רצופה מלחמות קשות בשקר הערמומי=-

אבל אתמ מבינים בשקט   מה לכמ ולשלומ ולצדק

בושו דמוקראטים בושו

 

-=ויהי כאשר העמימ כמו ביניהמ מאוחדים  אבל בתוככם פרודים  הצדק נותר לאנשים הבודדים  כמו אשר בטרם יולדו עמים=-

 

-=עליכ להבינ שהרבה מהרוע השלטוןי של היומ  זה למעשה הגשמת הבלי הדת של אתמול כי החילונימ חילונימ של חזל והדתימ דתימ רק תחת שלטון נכר=-יש שכר ליוספ

 

-=ההבדל החזותי אשר בינ צדיק לרשע  הוא  כי הצדיק שומע את הרשע ובוחנ את דברו  והרשע לא את הצדיק שומע  ולא שעה אל תכנ דברו=-

 

-=האמינוני נא אחי הנפחדימ הלי גבורה

בעודנו אוחזימ בגינוני גאונ עוז  בהבלי הדת הגלותית גמ בתכ ארצנו אנו   ככ יקבלונו אויבנו בחיבוק זעפ ערמומי  ומיד יפנו אל התנשאות הבוז הילדותי  לכבול בו את כל יסודות אמונ תרבותנו

אכ לו נאמצ כנות יושר לחדש נאמנות לרעיונ רוח תרבות אלהי עמ אבות אבות אבות אבותינו   אז כצפוי בנבכי חשש לבבכמ  המה יזנקו בעקשות כל תוקף  להדופ את עוז תפארתנו    ומיד יודו וגמ יבינו  כי תש ככחמ מלעמוד עוד נגד טהר אדני צדקנו=-הלא אמרתיכמ כי יש עוד שכר ליוספ

-= אפס כי צדק בלא גב של אמת  כמו בטן נפולה הוא בלא גב של עצמות מיצבות  ולא תוכלון המליך את צדקת האלהים ופרותיו בלא הליכה בדרכו ואמונה ביכולתיו   אפ כי גמ בעניו שבעתימ טוב עשות כרצונו מאשר אמונה בעצמ קיומו=-

 

-=הנצרות בעומקה היא תנועת מרי אזרחית כתגובת נגד אכזריות השליטימ  דומה לה היהדות כתגובת נגד לאטימות המלכימ   במלכות אמת ומשפט צדק אינ להמ מקומ להשלמת חסרונ =-

 

-=כל דרכי השקר בעולמ חותרימ לכיונ היפוך האמת    כך הפרודימ בדעתם שכנה שנאה בינותמ  לרוע מזימותמ  והמאוחדימ ביעדמ חרחרה אהבה בקרבמ   אך את אנשי אמת צדיקימ לא יכלה האהבה להביסמ  כי באמת דעתמ=-יש שכר ליוספ

 

-=תרת משה  היא קדמ כל תורה שלטונית   דמוקרטיה  היא אחרי הכל מדינה בנ לאומית=-

 

-=כל שקרן הוא חיל בצבא כסוי האמת  ועובד בפועלי מניעת הטוב   וכי אין תמימ אשר יעשה צדק בארצ והוא לא באמת  ואין רשע אשר ייטיב באמת טובה שלמה=-

 

-=תורת אלהי תורת משה  איננה צעד בעידון האנושות   כמו אשר חיזוק אש וגדורה איננה ראשית כבויה=-יש שכר

 

-=עולם המתים מאד אולי יש אך בטח אולי לא=-כי לא תדרוש אל המתים

 

-=ויהי בינ חנותי חישבתי בליבי  לפחות על החותרימ לבנית מקדשו אתפלל נא בלב שלמ ביראתו  אכ ברוכ אלהי חוננ כל בינותי אשר לא הסתיר מנגד עיני  כי  אלה המה שואפימ אל סדר עולמי אשר בית המקדש הוא המגדל בבל שלו  המ לא באמת מאמינימ באלהי ישראל ובצדקת תורת משה עבדו=-

מי יתנ כי רק עדינ לא

 

-=כל הבל אמונה  בכחה להתלות בטוענה  שכל פרטי העולמ הזה גולגלו לנוחות חשיבתה ועמקות חוזק אחיזתה   אבל לא מנ הרגש  הצדק   ולא אצל ההמונ האמת=-

 

כלמאר זה אמור להתחיל הפוכ

-=אנשי הרוח בצדיקימ אשר בעמ ישראל  בוחרימ בתורת משה כי מבינימ לעומק טוב אלהותה  ומודימ גמ אחרי כנ על דבר אשר אל חי הוא יוצרה    המונ האדמ בעמ חפצימ בה כי מודעימ לאלהותה המקיפה בקשרה לאדונ הבריאה  ופתאומ גמ אחרי זאת פוגשימ בטוב שליטתה    ואחשוק גמ את כל בני עמי אנשי רוח  המוכנימ בליבמ גמ לעשות הכל למענ יוצרמ  ומיושרי אומצ מאביהמ מלידתמ=-

 

-= אז הכעס בסופ התפרצ עליהמ על כי המ אינמ מאמינימ באלהימ לעשות את הטוב בעניו   וגמ באמת לא האמינו אפילו אמ מבלעדיו  וישותקו מעשות  וימנעו מהקרב למענ   ויזעפ לבלי עצור=-

 

-=אמונה אשר לא עומדת למבחנ  -אלהות היא

ומתימ על תצאותיה גמ אמ לא ידעו  כי לא חקרו את אכזריותה=-

 

-=וימירוה גמ מבלי משימ בפיהמ  מתורת עמ של חרות    לדת יחידימ של עבדות=-

 

-= תביני כבר   הטובימ שבהמ לא באמת מאמינימ בקיומ אלהי ישראל  אז מבקשימ להציל מעט מטוב תרבותו הנשכחה   והרעימ  עוד מצטבעימ בשמו להרתיח קדרה מעוותה =-

 

-=ועל בזותכ ברוגז

הקשב נא  אני מתחננ שתבינ לליבי   אני באמת מאמינ באלהי ישראל  ובכל ליבי חפצ להשיב את מלכות תרתו  בראש כל אמיצי עמו     באמת שלא נוכל קרבמ במאוחד כולמ בנטשנו איזה שהוא חלקיק יושר משפט  כלבב צדקו=-

 

-=ננס הרוכב על גמל  לא רואה יותר מאשר יחידי המעפיל אל ראש ההר   ונוהג הגלות היא עמק  ביחס ליכולת התקומה=-יש שכר ליוספ

 

-=והיה עקב החיצ האיתנ אשר בנו הדתיים מדורות בינ האדמ לחיה   או אז באו החילונימ תחתמ לימימ  גמ לדבק ערכמ לדאוה

ושוב עקב החיצ העצומ אשר עודדו בינ הילד הצחקנ הסתמי  לבינ האיש המבוגר ועצבני    או אז באה החילוניות במקוממ ותתנ גמ עמל סתמי לילד וצחוק שוא לגבר הלי הבל=-

 

-=להבדיל  גמ נזיר נכר הבוחר בדרכ הבל הבלימ  היא התעלמות מהיצרימ  קונה לעצמו כוחות רוחנימ   נגד למשל שפלי הזנונימ   אכ לעולמ לא מול ישראל נאמנימ  השולטימ נכונה ביצרימ=-

 

-=וכשזוהי החילוניות שלכמ  טוב כי רובכמ דתיימ  ומשזוהי החרדות  טוב כי נותרו עוד חילונימ  ואני בצד ואומר  הלא טוב לכמ תחת כל המאזנימ העזימ הכואבימ והחסרימ האלה  להיות לתורת משה עבד אדני באמת נאמנימ=-יש ליוספ עוד שכר

 

-=אני שונא רק את מעללכם אך אתם הנציגים שלהם  לכן אתכם אוהב לו תשתנו  ואותם לנצח אתעב  למענ תדעו=-

 

-=ואפגוש בדתיימ פתח תקוה  כי במסורת לא היו מידי נעולימ ולמודרנה לא היו ממש כבולימ   ואתנ אל ליבי לאמר  במרחבמ הפתוח  לו רק ילמדו לירא את אדני אלהי ישראל באמת  ולא את דבר כנות החילונימ אותמ פנאתימ  או החרדימ אותמ רפורמימ   או אז ידעו גמ להכנס בפתח התקוה במשפט ובצדקה=-….

 

-= ובמקומ לשפוט בצדק  מה מקנה עליונות   נואשו הדמוקראטימ להכנע בגאונ  כולמ שוימ   וישוו גמ בינ עקר מלידה  למסורס מהפחדה =-

 

-=בהמיות  היא להט אחר היצר ככל יכלתכ  ולאדמ יש יכלת להשחית מייצרו את כל הסביבה   על כנ אנושות הקראת בשמ השמ אדונ כל הבריאה  היא מתאימה יותר לאדמ להתחשבות בסביבה  וגמ לא להינתק מספוק יצריו  אכ לא כלהט בהמה=-

 

-=אבל תורת משה  היא לא מענה למודרנה  או תחליפ לענתיקה    התרבות התנכית טובה היא לסיפוק היצרימ עצמאית  ומתאימה לטבע החוקימ מבראשית=-

 

-=מאחר ואתמ בחזקה אוחזימ בשקר   אז טוב שתחשבו שיכל להיות גמ ״אמת אחרת״ וכל אחד והאמת שלו   אבל זה לא אמור למנוע מאיתנו לנסות להלחמ במלא העוז על האמת אשר אנחנו יודעימ כי אינ בילתה=-יש שכר ליוספ

 

 

-=זוהי דרכ אנשי אמת  מצליחה רק בקרב עמ שללמ   ומוגנת אישית משמימ גמ על כל יחידימ=- כי רק האמת הכללית תוליד טוב פרטני

 

-=אחרי אשר השכל הכניס את האדמ לדרכ   עליו לעורר את הרגש בשביל לא לסור מנה=-

רק  השאלה היא האמ מראש השכל הכניס את האדמ בהצדקה מספקת  והאמ הרגש לא נועל את שיפוטה

 

-=תענוג החימ הטבוע בבריאה  קל יותר להשגה בצמוד לטבע האלהי  אבל הוא ניתנ להשגה ביתר נוחות גמ עמ עזר כלימ פרי פיתוח אנושי   רק שאלה עלולימ לפתות לתרבות ריחוק המקשה על טבע החיבור לחיי הבריאה=-יש שכר ליוספ

 

-=עוד לא הגענו למצב הקדש הזה  ששיסופ גרונות אדמ יהיה יעיל לצדק  על רקע דעתמ   כי גמ בכל מלחמת התרבות העולמית  פסה נגע הזוהמה הערמומית=-יש שכר ליוספ

 

-=באשר לחסרונ אשה  התנחמ כי זוהי בדורנו גמ צרת יוצרכ  כי באמת סרה ממנו אשתו  בתולת בת ישראל  אומתו  אשר בנאמנות בכללותה  היא לו כמו אשה  אז תהליכ הגלות השפילנו עד גלות צבועה בתכ ארצנו   וסבכ האישות נובע מריקנות בגבריות   סבוכ של הדור  עד אשר יאזור אומצ לעוז אלהי אבותיו=-עוד יבא השכר ליוספ

 

-=אהובימ גדולימ הינו  אחרי השואה    כבוד אמיתי נקבל רק בהקימנו ממלכה צדיקה=-

 

-= יש הרבה סרטימ על דברימ שיכולימ לקרות במציאות  ואני מצפה באמת לסופ אמיתי וטוב לחלומ ההזוי הזה של הבלי שפלות תרבות עמי

וחפצ לי אני לתקנ את העמ  כי ידעתי עוד לאברהמ אבי נאמר זרעכ יהיה לי לעמ  ואני אהיה להמ לאלהימ  כי לא בחר הברא רק ביחידימ  והוא חפצ בעמ שלמ נאמני דברו  ושמי יששכר יוספ ולא ישכר ואנכי חפצ לעורר את העמ למענ הוא יחל לגאול את עצמו  בהבינו את מצב שפלותו  ויכלת תקומתו   ולא סתמ שיהגו רעה בפיהמ למענ הגנ על תעתוע הטובה בסכליהמ  ולא להמשיכ להתנחמ הלי דמיונ לחכות לאיזה חמור על סוס לבנ שינחת משמימ אדומימ=-

 

-=חי אדני אלהי אל אמת ,בשבועה

לו היו די אנשי אמת נאמנימ לדרכ הישר, החפצימ להשיב מלכות תורתו בגבורת אמונה נכונה

הוא היה מיד מנבאמ וחודל מהסתר עוד פניו

ואשרי המבינ=-

 

-=את צדקת ערכ הכבוד  שכחו היהודימ בגלות   ואת האומצ אל האמת  באזור שברונות קדמ החורבנ=-

 

-=מי יבינני מי    מה ינחמני מה    בלא מילימ    ללא פנימ    בהעדר כל תעוזת אנשימ

אי פה התקוה    אי כאנ האמונה    אי זה מקומ נחמה    אי מתי האומצ לתעב הליכי רשעה

עד מתי מלכות נבלה

לאאאאא

מעולמ לא היה באמת מוקדמ מדי ליכולת העמ לגאול את עצמו בצדקות דרכו

אני יודע

אבל תחושות קשה להעביר במילימ

וזה בעצמ מפעל חיי  דמ נפשי למכתבי אמרותי

אני יודע איכ התהליכ אמור להראות  אכ קשה לי להתוות את הדרכ אליו

עלינו לחדש נאמנות לאלהי ישראל  בלי הרכנת ראש לפלילי אויביו  המשקרימ הבל בשמ תורותיו=-

 

-=בבחינת בנ אדמ   יש את עצמ התעוזה ברדיפה אל הטוב  ויש את מדד הנכונות בהתאמה לאומצ אל האמת=-

בראשונ מעט ניחמתמ  בשני מדי לוכדתמ

 

-=ואנבא מנ הידוע   כי עוד יבואו ימימ אחרימ   ימימ אשר בהמ החזקימ יחלשו  ומהחלשימ יאזרו כח  כח נקמ  נקמת דמ ואש  נקמת אמת ואמונה  נקמת משפט וצדקה  נקמת אמת אלהי ישראל בגבורה=- כי יש עוד שכר ליוספ

 

-="כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ וּבְךָ בָּחַר יְהוָה לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה מִכֹּל הָעַמִּים אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה." כל המזגימ ותופעות הטבע  ישנמ בארצ ישראל   כל התרבויות ונטיות הרגש ישנמ בעמ ישראל    כאשר עמ ישראל אוחז בארצ ישראל  באמת תורת אלהי ישראל ותרבות צדקתו  אז בהכרח משפיע הוא צדק עליונ על כל עולמו  כי אינ מזג ורגש אשר עוד לא נכבש מבערותו  להיות כרצונ יוצרו=-

 

-=ואחתור ואחזה בהמ מתחפרימ עמוק עמוק בהבל הבליהמ   ואברח ואבדל מהמ עד קצה התבל

ואתעצב אל ליבי באינ תקוה  ואתבוננ  ואתנחמ כי רק את גוי שואפ צדק  נאלצימ להערימ לו בכל ככ הרבה הבלימ  הדומימ כל ככ לאמת באמונה=-יש שכר ליוספ

 

-=כי באופנ מפתיע ,אינ קצ הפילוגימ בעמ ישראל יוצרימ מאזנ דמות ישראלי

אמנמ דורסני ואכזרי שלא ממש מותיר פתח לישראליות אמיתית שלמה באיש אחד

אבל נראה כי על כל פלג בודד אחד שנוותר נקבל ישראליות פחות שלמה=-

 

-=חזיונ ההוה המתמשכ  הוא רק תעתוע העבר הנשכח  והרדמת צפיית העתיד=-

 

 

…-= עלינו ליצר בתר התחלה שאיפה אל חזונ אשר יאחד את האמת והטוב

כלומאר ינקה את הדת מהשקר ויבער מהחילוניות את הרוע , ואז יאחדמ בקדושה תועלתנית =-

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

תגובה אחת על הפוסט “השקפה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.