אשה

 

וַיּאמֶר הָאָדָם זאת הַפַּעַם עֶצֶם מֵעֲצָמַי וּבָשָׂר מִבְּשָׂרִי לְזאת יִקָּרֵא אִשָּׁה כִּי מֵאִישׁ לֻקֳחָה-זּאת:

 

-=קודמ הרסו אותנ

            אחרי זה אנסו אותמ להיות מה שהם

                        ואחרי כנ הציגומ לעיני כל לאמר הנה המ כאלה

כאילו אימות אימותנו הצדיקות שהיו נשימ לבעלימ לא מושחתימ   החש חשו שפלות להיות תחתמ לעזר גיבורימ=-

 

-=אשה  לעמל אשות נולדה  וחופש ניתנ לה רק לבחור למי להנשא  ואכ הנשואה לאיש צדיק באמונה ובאהבה  היא החופשיה מעמל הריק לדאוה=-

רַק יִקָּרֵא שִׁמְךָ עָלֵינוּ אֱסֹף חֶרְפָּתֵנוּ:

-=סילופ עמדת האשה מול האיש  מבראשית  זה נטיה של כל רשעה ותרבות נבלה  כי ככ גמ תושחת עמדתה של כלל אנושות האומה  אל מול אלהה בוראה=-

כי אכנ גמ

-=אדם לעמל יולד  וחופש ניתן לו רק לבחר מה לעבוד   ואך האדם הכבול לאמת במשפט ובצדקה  הוא החפשי מעמל הריק לדאוה=-יש שכר ליוספ

מָה אֲמֻלָה לִבָּתֵךְ נְאֻם אֲדנָי אדני בַּעֲשׂוֹתֵךְ אֶת-כָּל-אֵלֶּה מַעֲשֵׂה אִשָּׁה-זוֹנָה שַׁלָּטֶת:

-=טובה אמת כואבת מעוררת  משקר מלבב כזב=-

 

-=יש אישה טובה  ערכה עשרימ  ויש גבר רע ערכו חמש

אך לו ינצלו את יכולתם כליל  היא תגיע לשלושימ  והאיש לחמישימ

יוצא ביכולתו לשאת יותר מאחת  אך לא טבעי לו ממש שניימ  כי גמ לאדם הראשון נעשה עזר כנגדו אחת

כי כשהגבר ידע את מקומו  אז הוא יטפס לשם לכבד את אשתו ולהעריכ כל פעולתו=-

וְאִם-נְקֵבָה הִוא וְהָיָה עֶרְכְּךָ שְׁלשִׁים שָׁקֶל:

 

-=אוכל ובית בגדל שוה לפיל ולעכבר  זה שויונ חלוקה אילוצי

וזה לא שבכל נידונ  הגבר הוא הגדל יותר  כי לעיתימ הפוכ  וזה לא שכל גדולה מנוצלת לטוב  כי לעיתימ הפוכ   אבל שלמות יכלתמ  ונטיות רצונמ שונות=-

 

-=אשה  ממציאות מעשיה אוגרת היא את דעותיה  ולכנ המ תואמימ אצלה  למרות כל עומק סבכ   גבר מתגבר על מעשי המציאות  וחתר להתאיממ אל דעותיו  ולכנ הוא לא שוקט מנגדמ  גמ אמ מיוסדות בפשטות בלבד=-

 

-=הדרכ היחידה להשליט שוויון בינ האיש לאשה  היא בכפיית האיש לרפיון קדושה אשר תאלצ עורמת קלות דעת לדאוה=-יש שכר ליוספ

 

-=ויהי כאשר תמו לבני האדם השאיפות  אז אז הם המציאו את האישה   אבל גם לא טוב היותם לבדם  כי חלומותם לא יתמו לעולם  ואז הם יתיאשו מלנסות לבצעם    כי היא העוגן שלו אל הקרקע  והוא קושר אותה אל ספינת חלומותיו=-יש שכר ליוספ

 

-=הגבר של האשה כמו שהאלהימ של אומתו והאשה של הגבר כמו שהאומה של אלהה בתקוה שהוא חפצ כמוהו בצדקת טוב נתיניו=-

 

-=אשה  על כל יכולותיה הרגשיימ והשכליימ   היא עודה רק כלי  לעזר לגבר  בשדה מלחמת התרבויות אשר הופל בו  להיות כלי להשגת כבוד אמת לשלטונ תרבות יוצרו   וזהו עבד אדני באמת ואשתו עמו בצדקה=-יש גנ יש שכר ליוספ

 

-=והנה נא  רק האדמ אשר ישפיל ראשו להיות עבד בכל דרכיו לדעת בראו   הוא אשר אשתו תשפיל ראשה להיות לו לעזר כנגדו=-

 

-=כנ כנ  כמו להשפיל אותה  לדאוג כי תיותר בידכ השליטה ואליכ תשוקתה  כי זה גמ לטובתה   פנ ברוב רגשותיה  תסחפ היא עמ כל שכלה לתעלול ערמומי של נבלה  וממעמד שויונה היא תסחפ גמ אותכ   הלא גמ חיל נמצא לעיתימ לוחמ טוב יותר ממפקדו ובכל זאת נפקד עליו פקודות קשות גמ לתועלתו   ויגנ גמ המפקד על מעמדו  אכ לא בשביל לרדות באשר תחתו   והאשה גמ היא שבעתימ נקל על לבה להיות כשפלה תחת בעל לא רשע  כי לא משפילה בכעס או צעקה לדאבונ ליבה  כי אמ בהוכחת שליטה גמ לתועלתה    וערמת הרשעימ מעולמ ידעה זאת  לצוד אליהמ אשה ובעל נסחפ באחריתה  וירוצו שוב ושוב אנשימ אל רשתמ  כאילו אחר דעת יופי נשותמ=-יש עוד יושר שכר ליוספ

 

-=אחי גיבורי החיל   תנו כבוד לנשותכמ אשר תחתכמ  לבל בבזותכמ  תתנו עוד כוח לתרבויות שויונ נכר על ראשכמ    כי רע בזיונ משויון   ועליונות מכבדת  משניהמ=-

 

-=כי גמ בגופ אחד  קשה לרגשות האיש לעבוד כשהמ כבולימ מידי לשכל  ובזאת לעזר היא האשה  כשהגבר פורק את רגשותיו המחושבימ אצלה והיא מוציאה אותמ לפועל בפחות מחשבה מכבידה  וככ גמ הגבר מתפנה לחשבמ  בעצמאות יתרה  בהבטה נכחה  ובפחות כבילה=-

 

-= האמת היא אולי מפחידה  אבל השקר הוא בטח לא יועיל =-

 

-=זקנ הגבר  הוא אות זכרונ להמשכת מבטו אל העתיד  ולא סתמ דמה דמה קול הילד לאשה=-

 

-=וישקרומ לאחי בערמה  כאילו מקטנות אינטלגנציה  אבותיהמ לא הותירו לידי נשותיהמ את התורה  אבל כיומ לעיני כל מהירות חשיבת נשותיהמ נתגלתה   וככ קידמו את חנופת התורה בהפוכה   ולא נפלאתי כי גמ אחרי זאת חדלו בוש מהשחתת זקנמ בהתעלמותמ מיחודיות גבריותמ  מרוחב כתפי שיקול דעתמ=-

 

-=הצד הנשי  אוחז בטוב הישיר הידוע  העלול להוליד לעיתימ רע גדול   הצד הגברי  לעיתימ בוחר ברע רגעי מקומי  הצפוי להוליד טוב עתידי=-

וכשהבנימ משקרימ צפי  הבנות מתנשאות לפי עבר עכור

 

-=עצוב נורא  כי בימנו הגברימ מתנהגימ בכזו נשיות ילדותיות אפ חיתיות והשחתת זקנימ   עד כי גמ הצדק כמעט נהיה שויונ עמ הנשימ=-יש שכר ליוספ

-=לעודד מעמד נשימ בציבור  זה לא לתת להמ חברה   זה לקחת אותנ מבעליהן  ולאבדו גמ מהנ=-

 

-=בטח האשה יכולה להתנהג לרגע כאילו כמו גברית  אבל היא תאבד בזה גמ את נשיותה  כי הגבר מכיל את רקות האשה כמו בחזהו  אכ האשה אינ בכחה עוז של גבר כמו זריעתו   ובנהגה כמוהו תאבד גמ את פריונה  אכ בנהגו הוא מעט כמוה  יאזנ גמ את צער שפלותה=-

 

-=בחברה אשר גבריה מאוחדימ סביב קדושה  המקומ הטוב ביותר לנשימ יהיה תחתמ לעזרמ ולא שוימ למ למלחמה

ואכנ חברה הרודפת שויון היא חסרת אחדות בגברימ  ובה ימצא לפרקימ השפלת נשימ  ובחברה אשר תראה נשימ מתנשאימ  תמצא בינ גבריה תחכימ  כי כמו טובות אלה על ראש זונימ=-

 

-= וְלֹא-אֶחָד עָשָׂה וּשְׁאָר רוּחַ לוֹ  לאמר שארו אשתו  עשאה אלהינו לאדמ משאר בשרו  ולא משאר רוחו   כי כמו חלק היא מנו ולא צללית בגבו=-

אבל

-=הדרכ היחידה להשליט שוויון בינ האיש לאשה  היא בכפיית האיש לרפיון קדושה אשר תאלצ עורמת קלות דעת לדאוה=-יש שכר ליוספ

 

-=נו  אז אמ הבבולוציה היא תורת האלהימ  אז מובנ גמ התנשאות הנשימ  כי מטרת העל של כל יצור היא הישרדות מינוו  אז הגברימ המ רק המגנימ    אבל בהסתכלות שהגבר כבר מוכנ בדורו להיות החיל של הבורא  ואשה רק עמלה לשמר דורות חדשימ  זה כבר תואמ יותר אלהימ חימ

אכ זה בראש פחזות שפלות האנשימ  כי אמ באומצ אל האמת המ היו חושבימ   אז משמ וגמ משמ היו קולטימ את חשיבות מידת התנשאות הגברימ  ועזרת רגש הנשימ ללחימה גמ בנבלימ=-

 

-=ופתאומ המ מוכנימ אפילו להשוות אותה לחפצ  אמ זה הולכ להזנות עוד כמה אנשי אמונה=-

 

רגע רגע  מה לאהבה בכלל לפני התאמת אמת

-=האהבה  היא רגש מכפר קשיימ  כתוצאה מהאמונה שהאחר יכל להיות יעיל עבורנו בהיותו שותפ לחינו
וכל אהבה יש בה מחישוב התועלתנות  אפ לו לגופ מקמ וזמנ אחרימ  אפ כלליימ

ותהא היא תוצאת עזר רצויה  אכ לא בעלת ערכ יחידאי=-

 

-=נראת מתוקה זאתי  מה אגיד ומה אומר  כי המתק לעיתים הוא מר  כי אין ממש תקוות מחר=-

-=כרמת הצניעיות היחסית  כנ רמת ההתחשבות של האשה

כי המתחשבת  לבדה  על בשרה תחוש את רעת הפריצה   וגמ  החשה  אכ הכפויה מנ החברה בחלופ הימימ יוכהה כול חושה=-

 

-=קדושה היא איננה אטימות לב  ואהבה לא תמיד מאלצת תועבה=-

  אכ הזהירות לעולמ חשובה

 

-=בכל דור השטנ ממציא את חשיפת התרפקות הזונה מחדש   כאילו היא היתה חידוש נכונ לגישה מתאימה אל האשה באינ קצ אהבה

אכ האמת היא  שכגודל חידוש החשיפה ברבימ  כנ התישנות כניעתמ לאיטום לב הנשימ=-יש שכר ליוספ

 

-= מיהו הגבר אשר יהב בלא זימה  הוא אשר יעניש בלא רשע   הוא אשר ישפוט בצדק =-

 

-=עוז באשה  גבורה   ולגבר  צדקה=-

-=כלומאר השאיפה היא באשה לעוז גמ נוספ על ההדר  ואז היא תוכל גמ להשיב בוקר טוב  לעמ קדוש=-

 

-=יַבנות עדיף לכם בנים רחוקים קמעה אבל גברים – מקרובים אבל נקבות ממכם=-

 

-=יש גבר לעיתים שותק  אך מבין בראשו פי שניים ממה שהאשה מבטא בפיה

            אך יש גם לעיתים מבינים בראשם  מחצית ממה שהאשה יודעות בלב=-

 

-=ימסכנ  זה אכנ אמת לאמיתה  אז לכ שא אשה בקדושה ובטהרה  ושכב אותה ככל העלה על לבכ    אבל גמ אחריה אל נא כל היומ להזנות ראשכ

  הלא התרבות הפרוצה אשר הללת  היא אשר מנעה ממכ אשה צדיקה   וכמו שלכה לכ עצמ לכלב למענ יותיר את הגופה   אז התמונות שלכ המ בעיני רק שקרנות עצובה=-

 

-=-=והלא אמרתי לכם  כמה שהנשים יותר במסכים שלטים רחובות   אז הם פחות בבית נאמנות=-

 

-=הזכר  מכיל את רכות האשה בחזהו  אכ לא את רחמ פריונה בבטנו   על כנ כותנת מתאימה גמ לו אכ לא שמלת אשה כאשתו   ולאשה לא נכונ להכיל כל כלי גבר לעוז מלחמה כערותו=-

 

ולכנ תעדפ חכמת אב לבחירה  ואז רק בינת הבת להסכמה

-=היא רוצה יופי  ולא בשביל שכל הרואה ירמה בה    היא מבינה את השאיפה  אך לא יודעת מיהו אשר ייטיב עמה

 הוא פוחד מיפיה  פן כל הראה ירצה בה   הוא יודע את השאיפה  ומבין יותר בין אלה אשר אמת ליבם להועיל עמה   אז למה היא  ואיפה אביה=-

 

-=אהבה ממשית ממבט ראשונ  די מרגיזה במחשבה שניה  כי בטח לא הכרתני אז   אז תיעתעת ברגשותכ תקוה  שאולי כבר התבדתה=-יש שכר ליוספ

 

-=המ לא באמת חסימ כלככ על הנשימ  המ רק רוצימ להשוות גמ מעמדמ שלהמ  כאילו יחד רוח האלהימ  כי כמו מוזרעת כמזריע תהיה ומושפע כמשפיע יכל

הלא כמימי ראשית אדמ  השואת ערכ הנשימ הוליד שקר בשמ אלהימ   אז גמ לבניו אולי רק אחר כי שיקרו להמ בשמ אלהימ   רגזו אלה להשות גמ את ערכ הנשימ=-

 

-=אצל אנשי אמת  יראת אב מולידה אהבת אמ=-

 

-=אשה נועדה להיות לעזר בתלאות הדרכ  היא לעולמ לא ניתנה כתחליפ ליעד=-

 

-=בתולה תסובב גבר  לסובב גמ את דמותו למענ תחפוצ היא להיות איתו   אז אמ לא אביה יבחר לה צדיק כלבבו ואחר בהסכמתה גמ ליפיו   עלולה היא לסחופ אליה רשע כאויבו  ואחר גמ נטישה מפיחות יפיה של אשתו    כי היא מלאה במוסר אביה אכ לא באמת מבינה את כל תורתו  אז עליו המצוה להתאימ לה כבינתו  וממנה דרושה רק הסכמה להינשא לבחירת טעמו=-

 

-= היא אמורה לאהוב אותכ בעקבות מה שאתה  ולא בגלל הדמות שאתה מנסה ליצר בשבילה   זה יכזב בכ    עליכ לשנות את עצמכ  ולא בהכרח לפי מבט כבוד הראיה שלה =-

 

-=מתלה עליו להיות חזק יותר שבעתים מן הבגד  ואף יציב  כך בנות האדם מלידתם  בנויות להשען ממשענת הורים הלי בעל ואיש נעורים    אבל בני האדם רק כאשר גדלים שנים  ועוברים בחיים אז הם מתיצבים ומתחזקים  לשאת עליהם אשת נעורימ   ואז על זכות לבבה להישענ בתמימ=-

 

-= עבדי אדני בתחושת זכות אמת לבבמ אליו

כבנימ חשובימ לבודדימ   וכאשה לכל קבוצת אומתמ =-

 

-=אז אמ מותירים את הנשימ לבדנ עצמאיות  לבדנ כאובות   או אז מה פלא ועל מה לא צפי  שינסו לחתור בכל כוחנ לשויון עוצמת השרדותנ  גמ נגד תמיכת גברמ=-

 

-=ואפגוש גמ גבר בחזקה ממליכ רכות עדינה   ואשה ברכות ממליכה חוזק עז=-

 

-=ויגידוני כי הוא נשוי לדנה  ואני לתומי שאלתי אמ היא בעלו או אולי לפקודתה הוא נושאה על שכמו=-

 

-=וישתפני כי הוא פגש בחורה  ואתמה כנגדו איככה מראה  ויספרני כחזיונ אשה גדולה אכ לא בעולה  ואגלה אני לו כי זוהי אולי גברית נעולה  אולי בכירה   אכ בתורת אלהינו יש נערה בתולה  ורק לבחור ניתנת ירושת הבכורה=-

 

-=בחור  יש רק אחד מבינ שתימ  נערה בתולה  כל גדולתה ועבודת השמ שלה  אמורה לעבור כולה דרכ בעלה  כי יקרא שמו על ראשה=-   ואל נא תגעילוני במילה בחורה

 

-=ויפסוק לעברי בגאון  בחצי הקשבה  אחד מצאנ העדר  מנורמת החברה   שתדע  אני יחדש לכ מהשהוא  אשה  היא גמ בנ אדמ  ולא רק כלי קיבול לזרע האיש     ואענהו באכזבת בינה   הנה נא גמ רק אני חפצ לגלותכ הזכרת דבר  והוא  שגמ בנ האדמ עצמו כולו הוא רק כלי לקבלת רצונ יוצרו   וזהוא טובת כל אשיותו=-

 

-=לעיתימ רבימ האשה מבטא בפיה  בנקל   את אשר יש לגבר על ליבו בקושי=-

 

-=הלא שנינו כלי עזר לאשר מעלנו  לכ אשה  זה עוד קל לזהות תחת מי   אכ לי האיש  זה נראה  בראש שרשרת המזונ לבדי ולעיתימ הסתר פנימ ממשי משלטונ יוצרי   אז איפה עוד אמצא את מקומי בעולמי בלא עזר צמוד לכבוד אלהי צדקי=-

 

-=האשה  היא במהותה ניתנה כמעמסת עזר תומכת לחימה  במערכה הזו של קרב מלחמת התרבויות אשר נוצר בו האדמ=-

 

-=והנה הפכו את פלפולי התורה לרעיונית שמימית   אז כבר לא מצאו הצדקה לבדלה מלמידה נשית  כי כבר פחות ופחות אמיצה לשפיטה מעשית

 ואולי לעיתימ קשימ מהנ  אמיצימ מעשית   אכ להבליהמ=-

 

וזה באשר לדבורה הנביאה

 

-=הרגש  הוא אולי  חזק יותר מהשכל   אבל בטח אינ לו אמירה כנה מבלעדיו=-

כנ אשה  לאיש

 

-=ובקרבכ אשת איש  בקרבת גברימ זרימ  זכרי נא קדושת עמכ  וכי נוספ על יופי גופכ  גמ רגשות לבכ נועדו לבעלכ=-

 

-=מזה נועדה לי,,,

יש אשיות אשר תעורר את לבכ מאד  כי בכחה להכיל את רגשותכ ולעזורכ לעבד את עומקמ מנגדכ  וזה המצב שחשקה במישהי נפשכ

אבל זה לא בהכרח שורש נשמה   כי זה גמ לא כבול לאחת ויחידה

וזה עלול להתעורר גמ מול אשת איש  אז עליכ להתעלמ בגבורה  ולא להזות על הבל החצי השני בלא תמורה=-

 

-=חלק מסיבת ההיבדלות מהאישה  באותמ ימימ של נקיונ רחמה   הוא להזכיר לאיש את היעוד הראשי של דחפ השכיבה  כי בלא זאת מה תועלת לריק בהזרעה=-

 

-=גדל התיעוב של הנידה  שואב מחוסר ערכ של האשה הלא נשואה   כי היא מראשית יצירתה לאיש ניתנה  כמו אשר הוא על כל דרכיו ורגשותיו לאדונ הבריאה  לתרבות ישרה  ויתועב גמ הוא לו ידאג לרוחתו בלא השקפת בוראו  וגמ לשניהמ ייטב תחתמ  מאשר עצבות בדידות ריקנותמ=-

 

-=גמ לאדמ הקדש ביותר  כמו גמ לעדינת היופי הספונה ביותר  יש רגעימ של טומאת חוסר נקיונ וקדושה  החוכמה היא להכיר את בידול זמנמ ומקוממ באמונה=-

-=ובכנ  אמ אתה מגדיר את עצמכ גבר  אז דע לכ שבשביל להיות גבר  עליכ להיות קדמ כל בנ אדמ   ובשביל להיות ממש בנ אדמ עליכ להיות ער לרגשותכ  ולא רדומ להקפיאמ

ובשביל לא לבחור בשתיקת הדחקתמ  עליכ לנהלמ בקדושה תועלתנית  מתי איכ כמה ולמה

ורק אז תוכל באמת גבר לזעוק השמימה  ולהשמע=-

 

-=ומאהבה בשביל נתינה  היטו בני האדמ את משמעה של מילה זו  אהבה למענ קבלה   כאהבת דגימ לאכילה  תחת אהבת אשה לנשיאתה על שכמ יציבה    כאילו אהבו ליתנ ליצר את סיפוקו  מאשר לסיבתו את צדקת יכלת רגישותו=-

 

-=ומיד השבתיו  בבוז נלעג    לא ולא  אני לא חובב נשימ  אני רק מעריכ אוהב ומכבד בנימ צדיקימ  ואת היצור הזה אשר הולידמ בהתמסרות  ועזר טוב היה לאביהמ באמת=-

-=אבל עליכמ אחי צר לי  כי משחיתימ בחופזה לבבות הבנות  ואחר לאחר המ ניתנות   כי לבה נועד לאחד  ועצוב לקבלה כתפוסה בתכ ליבה  ומפוחד

אז נסו נא בהתחשבות  לקדש רק על בטוח נשיאת אהבה נאמנה   ולא נמהרות על מחצית אולי לדאבה=-

 

-=על אלה אני בוכיה  על טהר לב אשר עכור הוא בהבלי זמה=-

 

-=אני מכבד נשימ  אבל לא כאלה שמתעלמות בפתיות ממניותמ המושכת  וכאילו אומרות תאהוב אותי איכ שאני באשיותי ואל תסחפו אל גופי   נששמה אמ את רוצה שהתיחסו אל אשיותכ ולא אל גופכ  אז תצניעי את חיטוב גופכ ולעולמ לא את פני ראשכ  ככ גמ הצדיקימ סביבכ ישארו קדושימ  בלי להסחפ אחר יצרימ לוהטימ מתשתשימ=-

 

-=ואנשי האמת ידעו בלבמ  כי האשה  לא רק גופה נתנ לבעלה  כי אמ גמ כל לבבה יועד לו=-

 

-=חיבה אהבה כמו אש כמו להבה  עלולה לחנוק להחנק ולצאת מגדרה=-

 

וזה על דבר אונס והשלכותיו לרוח תרת משה האיש הענו

 

-=ואני בכלל חותר לתרבות הגברימ אשר קדמה לשפלות האנישמ שאילצה עדיפות שויונ נשימ=-

 

-=ותשאלני מה זה משנה  מה זה חשוב  נשכח  והיה כלא היה  ולא רצוי כרצוי  והכל זה בתחושה

ואשיבה דבר  כי אכנ לו כל השאיפה היא להנות מבצע יחסימ מינימ כמה דקימ  או רדיפת אהבה חלומית כמה חודשימ בודדימ  אז לא משנימ ממש המעשימ הישנימ  או אפ הקורות החדשימ

אבל לבנית יסודות אמת  לבנינ איתנ של תרבות חימ נכונה וצודקת  על גב ארצ נאמנה ולא מחונפת   אז כל מעשה לא מתוקנ  הוא כמתוק בראאשיתו  אכ בסופו אלמנ=-

ו

-=באשר לחסרונ אשה  התנחמ כי זוהי בדורנו גמ צרת יוצרכ  כי באמת סרה ממנו אשתו  בתולת בת ישראל  אומתו  אשר בנאמנות בכללותה  היא לו כמו אשה  אז תהליכ הגלות השפילנו עד גלות צבועה בתכ ארצנו   וסבכ האישות נובע מריקנות בגבריות   סבוכ של הדור  עד אשר יאזור אומצ לעוז אלהי אבותיו=-

 

-=ואבוז לה בלבי  מה זה בשביל מה היא חיה   היא עובדת תמידית בהנשמת גופה  או אולי להשרדותה לדאוה    כי אבד מנה באמת כל עזר לשביל חיי אשה   נגד לו לעזרה=-

 

-=ועל נשות המשפט פתחתי פי  גברברי הסדק בבני עמי    אוי מלאי השחצ  זועקי ענוה  במסכנות כזו שפלה  ואבוי כי מבראשית ועד כה לא היה מעולמ שלטון אשר בכל תחומי החימ חזותו נראתה טובה יותר  ותוכו באמת מאינ יותרר רע   אויה כל עבדיהמ חלושי לבב חלושי דעת  מלאי חכמה בלא ערכ בה וגמ בינה היתה במ בלא צדק ממנה  ורק דעת אמת נעדרה מקרבמ   כי אבדו כל תקוה מאמונ בגבורה   על אלה כבר ראשי כמו יבש מדמע אכ רק להמ נתקנו עיני=-

 

 

-=לפי תרבותת אלהי אבות אבות אבותי  לבגוד באשה זה לשאתה על שכמכ ולשכבה  ואחרי כנ לא לדאג לכלכלתה ולשלחה   לשאת אשה שניה זה מעמסה=-

באשת נעורכ אל יבגוד

כי אל שנא שלח

 

-=מאחר והעולמ נתונ גמ למקריות  ולא רצה הבורא להחסיר אשה לכל איש  ולא בא בחשבונ ברירת שויונ ילודה   או אז אשרי האדמ הנושא אשה שניה קשת נשיאה  ועוד לא מונע ממנה גמ אהבה=-

 

-=ובאנושות אשר רבו בה הנשים הדורשות  מהאנשים הנושאים בעולם  -המלכת חוק אישה אחת לאדם  זו הנצחה חריפה מדי את העונש ואליו תשוקתה  מאשר אם היו נושאים מהם עוד אישה  עד אשר לא היו מהם יתרה=-

 

-=ויהו העגונימ הזכרימ בגלות יהודי ארופה  עוגנ איתנ לזנותמ בשברונ לב אחר תרבות נוצרית   ושילומה  כאילו בגלל שלא זנו מספיק   ויפתו לזנות יותר ולשולמ כפלימ  כאילו בגלל שלא הזנו את אחיהמ מספיק  ויטבעו בזנותמ עד המשרפת  ויצילמ אלהי אבותמ להותיר למ שריד ופליט  כי אבד מקומ העונש כמעט בלא תקות אמונה גמ ליד המיתה=-אכ עוד יש שכר ליוספ

 

-= וילעגו לעברי לעיתימ קרובימ  למה זה בתורת אלהיכ יש פעמימ קידוש דינ  נעילת חקיקה  כמו למשל לא תנאפ באפ מצב ובכל סיבה

ואתיאש מלהשיבמ על זאת נכחה  כי רבות בניתנ הותיר אלהי מרחב שיפוט לכל שופט בדורו בכל מקרא לגופו   ואבחר להטות ליבמ אל רעיונ עצירת הסחפ רק בנעילה שלמה  כי כידוע כל תנועה קלה תעודד הסחפות רבה   ואבחר גמ מקרא מהבל תרבותמ להוכיחמ כי כמו אשר שפל תרבותמ שואפת להשוות בינ מעמד המינימ  כאילו שניהמ לעזר לא להמ  ועקב זאת אסרו בכל עוז ותיעוב על זכר לשאת שני נקבות  כאילו פנ כל אחת תתוה לו דרכ שונה כי כבר אצלמ לא הוא מתוה הדרכ ולא כל פעולה לו לעזרה  וינעלו כנ נוספ על זאת איסור גורפ גמ לאוהב אשתו והיא אותו אכ חסרי זרע להמשכ שמו  ויעודדו שילוחימ וזימה והפריה שונה מהטבעת הבריאה   ואלהי גמ הוא נתנ לאדמ אכ אחת אשר עשהה מצלעו לעזר כנגדו  אכ בזאת לא נעל על זרעו איסור לשאת עוד ככל הנכונ בעינו  אפ כי בל ירבה לו פנ יסור ליבו מיוצרו

וילחשו גמ המה באזני כי באמת כחמ דל נגד היסחפות תרבותמ  ויעודדוני עוד לנסות להושיעמ=-

 

אני בעד…

-=מי שואל אותי

אני לא מתחשב בעד מה גחמי ליבי    אני מתחשב בעד מה אמת הטבעת יוצרי

והוא אכנ יצר אשה אחת לאדמ הראשונ    אבל לרגע לא מנע מבחירי אהובי זרעו לשאת גמ חמישה

גבר יבעל גמ עשרה ויוכל עוד , אשה כי תבעל באחד כבר הרה היא לו ולד

כמובנ זו רשעות לשאת מעבר ליכלת כספכ וליבכ    וחשוב לתעב כל שכיבה אשר לא למענ נשיאה נאמנה    וגמ הוא יופל למיתה אמ בעל אשה שלאחר נשואה

אבל להשוות את בגידת האיש לאשה זה שבעתיימ רשעות ותועבה    כי היא אסורה גמ על כל בודד , והוא כיושר לבבו באמת קדושה יכל לשאת עוד בודדה

ואשרי המתיעצ עמ אשתו בגבורה צדיקה=-

 

-=ובכנ  ראה  אתה נשמע מגניב יותר  אני הרבה פחות  אתה כאילו הרחמנ המתחשב ההולכ להנות מהדעות שלכ  אני הצפוי לסבול    אבל דבר אחד אני יכל לתבוע ממכ בראש צלול בכל לב  חדול נא מקרא בשמ אדני אלהי ישראל  כי הוא את האשה יצר כעזר לאדמ כשלושימ לחמישימ  וכל כולה מגופו נוצרה כי חסרת ערכ מבלעדיו    ושנימ עוד יגידו  וגמ דורות ידברו אומר  האמ בכלל גבר בעל לב נקי  יכל לדאג לאשה באמת לכל כבודה אמ לא תחתו היא כי שלו וחלק מנו  גמ לתועלתה=-

-=נו כמובנ שאלהימ חצה את יכלת הילודה לשנימ
ויצר גמ את האשה אחרי האדמ
בשביל יתרונ

אבל בשלמות צדקתמ מקומה תחתיו לעזרה
ולא שוווווווה למלחמה=-

–=מזה אל תשרופ את העולמ בגערכ   להפכ אני מוכיח אותו כי עוד יש לי תקוה בו   הלא איש אשר נואש מאשה הוא אשר יחדול משיחה=-

 

-=שלא תבינ אותי לא נכונ   הכלי הזה הוא חזק ויעיל   אבל הוא ניתנ לנורמה האכזרית ופרוצה של היומ  ואז הוא מגביר רע   אבל יש מצב שיכל להיות שאולי כנראה  הוא יכל להיות כלי יעיל להגברת הטוב בנוהג של דור צדיק=-

 

 

-= ואתחננ בראשונה עוד מנערותי  הישר אל סבלות בני עמי  כי יחדלו נא מנעול אשה בשלה ביצרה רחמה וליבה  כחמשה שנימ נוספות בחוסר יכלת לאישות בקדושה  פנ גמ יעודדו מזאת תרבות של זמה ברחובות   כי בלא אפיק שחרור  יצר לעולמ לא יודע מנוחה  והתיפות ומציאת חנ  טבועה באשה רק בשביל בעלה   אז למה זה כאב מבלעדו  ואחרי כנ גמ לדאבה גמ איתו =-

 

-=למה בכלל נתתמ לתרבויות נכר להפיל עליה את זה  ואחר ככ התלוננתמ שהיא לא מבצעת את זה טוב   היא מראש לא אמורה בכלל לבחור לה איש  כי אמ אביה בוחר לה כטוב וכישר בעניו  והיא אמורה רק להסכימ  או לסרב  היא גמ לא אמורה להיות בכלל בגיל של הבנה  רכה או כאובה בכל זה  היא אמורה לפגוש בזה בטבעיות אישית בצנעת ביתה עמ האחד שלה ולהתמודד עמ האיחוי הזה לטובה במשכ כשנה אשר בה נקי יהיה לביתו בעלה=-

-=אבל הכל (מאנשי האמת) יסכימו  כי בדר קדש  אי זה סיבה תמצא לה להשאר בבית הוריה מעבר לגיל ארבע עשרה  אפ כי  גמ עד אזור שבע עשרה היא נערה    אבל מעבר לזה היא אולי  אשה בתולה  בגופה  אכ כבר לא נערה בתולה  בנפשה=-

 

-=ויהו גמ הידוענימ שבאויבימ מושלכימ לבנותיהמ כעצמות לכלב הכלואות עד גיל עשרימ   כי מנעו מהנ את דחפ החיבור למציאת חנ מנעוריהמ  להטות אל בעליהנ=-

 

-=גבר יכל לשאת אשה בכל גיל אשר מתישבת דעתו והתבשל רצונו  להיות לו עזר כנגדו

אשה מתאימה להינשא לאיש אכ בנעוריה בעת פריחת שדיה והתעוררות מתיקות לבה אשר עוד נותר בה מילדותה  למציאת חנ בעיני בעלה

פנ יבש גמ פריונה ורגשה  או יוטה אל רחוב העיר לרוב זמה

ואפ כי יש גרושה אלמנה וקשת נשיאה גדולה אכ טהורה  רצוי להימנע מראש מאשה מבוגרה מתנשאה נעולה בליבה  כמו שני גברימ בבית אחד  מרובי מדונ  כי חסרי שליטה=-

 

-=ואבינ אנכי ללבנ  כי נרתעו גמ מלהנשא לאיש  כי יאבדו את בעל החברה   כאילו להתגרש ממציאת חנ מיני ברחבת פריצות כל החברה=-

 

-=וכאשר התאימ לעלילת זנותמ החולפת  השוואת גובה האשה לאיש  נקל בלבמ האטומ להקריב גמ את כל מרצ תומ יופי הנעורימ  להבלי זנונימ  ולא למשפחה וילדימ  כל זאת לקירוב קטנ בינ גבהיי המינימ  ולעוד כמה הבלימ רשעותיימ=-

 

-=ואמ ביומ שמעו הניא אותה אשה  והפר את נדריה  אשר עליה עוד מימי נעוריה בית אביה

כי יכלה קשת נשיאה לראות באביה אדונ אמונה  וחורצ נוהגה  בצדקת חסות דאוגה  וגמ לו גדלה  נכונ הדבר הזה על ראשה  לעת עתה   ולא מכריח הוא מניעה מבעלה לעצב מחדש את נהג נבכי לבה ויסודות נפש אשיותה   אז כל יוכל כדפ חדש בליבה=-

 

-=חד וחלק    אינ אפ הבדל משמעותי בינ איש בודד  לאיש בעל אשה    להתחתנ אינ מצוה    אסור לסור מדרכ הישר אשר בהטבעת היצירה    לרצות ולשאת אשה זה טבעי    פרו ורבו לאדמ וגמ לדגימ זה לא ציווי  זו  ב ר כ ה

"וַיְבָרֶךְ אֹתָם אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ וְכִבְשֻׁהָ וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם וּבְכָל חַיָּה הָרֹמֶשֶׂת עַל הָאָרֶץ."

לאשה אינ כל ערכ  אמ לא בשביל בעלה    לאיש אינ כל ערכ  אמ לא למענ אלהי צדקתו      אהה  ונגד  זו לא תמיד מילת אויבות

אוי כי שופלתמ גמ מנ הנכר=-

 

-=כי בדורנו כבר הכל חונפ  כולל כל יסודות חשיבת האמונה ולא תנאפ   אז  אמ לא אנחנו נשימ את הדברימ הקשימ והצנועימ ביותר על שולחנ הדיונימ  ונשפוט לעומקמ כאנשימ צדיקימ   אויה כי פלילי אויבנו לא ימנעו מעשות כנ מעל שולחנ קצבימ  לפרק כל דעות חלולות בהתנשאות בוז וללא טיפת רחמימ    הלא תביטו כבר באומצ אל שדה המערכה  כי במלחמת התרבות הוצאו כבר הכלימ היותר כבדימ=-

 

אירוס השומרונ

פריחה נדירה בארצ המצבצת בגאונ מעל רכס הר כביר

-=קדושה  היא איננה אטימות לב   ושליטה  לא מאלצת רמיסה   אז התגבר נא על העבר אכ אל תתעלמ ממנו=-כי יש שכר ליוספ

 

-=האיש שלמ ומוכנ לעבודת בראו  גמ בלא דר המשכ תחתו  ואז הבצימ מעבר לגופוו  נכונימ להזרעת דר המשכ לרצונ יוצרו    ושדי אשה מעבר לגופה  להנקת ההולכימ בדרכי בעלה  אבל היא עזר כנגדו גמ מעצמה  =-

 

-=את האשה שלי

אבל יש אשה חשובה יותר  של אלהי

את אהובה עלי

יש אומה שעדיינ לא  על אלהי

את נאמנה לי

אכ יש אשה שלא  לאלהי

את כי תזני תחתי  לא אוכל סלוח לכ

אלהי כי רעייתו זנתה לרבימ  תשוב עוד אליו  נאומ אדני=-

 לֵאמר הֵן יְשַׁלַּח אִישׁ אֶת-אִשְׁתּוֹ- וְהָלְכָה מֵאִתּוֹ וְהָיְתָה לְאִישׁ-אַחֵר הֲיָשׁוּב אֵלֶיהָ עוֹד הֲלוֹא חָנוֹף תֶּחֱנַף הָאָרֶץ הַהִיא וְאַתְּ זָנִית רֵעִים רַבִּים וְשׁוֹב אֵלַי נְאֻם-יְהוָֹה:

 

-קומי עורי כי בא יומכ  מהרי התנערי כי דבק הבל בגופכ  מעפר קומי פנ יכסה ראשכ  לבשי בגדי תפארתכ עמי  היכוני לתשובת מלכות יוצרכ-

 

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו  ולכילוי ערב תרבויות הנכר  בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ גבעת נחלת יש שכר ליוספ  שלמ

 

3 תגובות על הפוסט “אשה

  1. בעזרת השמ שתמצא בקרוב את אטשתכ ושהיא תהיה לכ לעזר בבנית הגבעה הנהדרת!

להגיב על דוד לבטל

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.