לוחמ

אִם-שַׁנּוֹתִי בְּרַק חַרְבִּי וְתֹאחֵז בְּמִשְׁפָּט יָדִי אָשִׁיב נָקָם לְצָרָי וְלִמְשַׂנְאַי אֲשַׁלֵּם:

-=מסורת של לוחמימ למענ הצדק בקדושה עברית=-

פחד אלהימ של עוצמה אנושית

-=משפט אמת דורש עוז  והצדק גבורה=-

כי גמ  כול לוחמ חסר קדושה  - כחרב חסרת אחיזה

רק קבלת כל העוז שנאמר פה תכתיר אותכ להיות לוחמ עברי טהר רגש

 

-=פראיות היושר הזו אשר אתמ כלכמ מבהלימ ממנה   ניתנ להשיג צדק רק איתה   אכ לא ניתנ להשיג אותה  בחוסר הצדק בקרב לבבות כלל האומה

ולמה זה בכלל רדיפת צדק שמימי    וישרות אמת פרא עמי  אבדה כליל מאדמת ארצי=-

בשביל קדושת הימימ

חרבו על ירחו

-=תורת אלהי  תורת משה   איננה צעד בעידון האנושות    כמו אשר חיזוק אש וגדורה איננה ראשית כבויה=-יש שכר ליוספ

 

-=טוב שלומ כוללני  ממלחמה סתמית   ומערכה מדודה למענ הצדק  טובה שבעתימ משניהמ=-

 

-= נקמה  היא ככל יצר  לתועלת ניתנה  לתועלת הרתעה  כמו חמור המקבל בעיטה  גמ ישיב לעברה  למענ גמ יודע  כי הוא לא אבנ חסרת תחושה

אבל גמ נקמה ככל יצר יעיל ,  בזנות להט עיור אחריה  היא עלולה להרשיע עד להשחתה

והגבורה  להותיר את היצרימ בוערימ  אכ גמ לשלוט בכל מצב במינונ צדקתמ   וטובה זו היא המצדיקה דרישה להשיב תרבות של קדושה

הצטרפו -להקימ הממלכה מחדש- =-

 

-=רק דרכ המלכ היא דרכי  ואכ אדני אלהי אבות אבות אבותי הוא מלכי=-

 

-=אינ אכזרי יותר מאדמ צדיק העושה צדק למענ תורת אמת אשר הוא נאמנ לה בלב שלמ   כי מכיר הוא בטוב פרות תוצאת מלכותה  ומבינ הוא כי חוסר הבנת האויב כמותה  זה מרשעות ובריחת אמנה=-וזוהיא רחמנות מועילה

 

-=הצדק העברי  מבוסס על קדושת האזרחימ  כאחדות של בודדימ קדושימ וגיבורימ

הצדק הדמוקרטי מבוסס על שתיקת הנתינימ  ככפיית שויון על המונימ נואשימ ומסורסימ=-

 

-=רע עמ רחוק ומשפיע הבל על בני  מעמ קרוב וגונב אדמות מאחי   כי אולי לא יכלו כעת  אכ פנ לא יגיע להמ גמ   כי אמ לא שוני צדקות ורשעות התרבות  הלא עמ אחד הוא כל האנושות   לכנ  כל עוד אחי רודפימ תרבות מערבית לילדיהמ  איככה זה אלחמ במוסלמימ אחיהמ    ומשניהמ הנ לו יצילנו אדני=-יש שכר ליוספ

 

-=יש לנו קדושה  והיא תנצח   כי רק בלי אהבת שוא  את האויב נפצח=-

 

-= תחתור לעשות אתה את אשר נכון בעיניך שיעשו כולם  ואל תעשה את אשר נכון בעיניך שכולם לא יעשו כי כל בודד הוא חלק מהכלל  וכל כלל בנוי מחלקים רבים בודדים =-

 

-=מלחמה זה לעיתימ טוב מאד כמענה לאילוצ הרע אשר נכנסנו אליו=-

 

-=" וַיֹּאמֶר כִּי יָד עַל כֵּס יָהּ מִלְחָמָה לַיהוָה בַּעֲמָלֵק מִדֹּר דֹּר. "

כי עמלק מיצג את הפכ התקוה מהקדושה הנאמנה  אשר החלה נרקמת נגד עיניו  עת לוקח גוי מקרב גוי במסע באותות ובמופתימ  להיות ממלכת כהנימ וגוי קדש  הוא עמ בני ישראל האומה הנבחרה לצדקה

ויהי כי יזמ מלחמה בלא כל צדוק תגרה  או אז נכונ הוא לפרוק כל יצוגו כאומה=-

 

-=אינ צדיק אמת בארצ ולא חי  כמה קל להזנות בני צדיקימ בארצ אחר יצר החימ  כאילו היו המה חשובימ גמ בניתוק כל קשר למשפט הדרכימ  ואמת המעשימ=-

 

-=אמת מארצ תצמח וצדק משמימ נשקפ  והאדמ הקדוש שופט נכונה ביניהמ=-

 

-=המתאצלימ מלרדופ צדק עוד ירדפומ פושעימ  והמה ישתוממונ למה זה המ מרעימ לנו ואנחנו לא רדפנומ  אבל האמת היא  רק יענ כי המ לא שפטו המה נשפטימ

כי ביננו  בלא שיפוטיות מאינ זה באמת צדקות  והלא איחדומ נביאינו  במשפט ובצדקה=-

 

-=ויש לעיתימ  האדמ משיג את הצדק האלהי  רק בהנהיגו תגובה חיתית=-יש שכר ליוספ

 

-=ואביט כנגדמ בלב זועמ ואטענ  כי אינני נוטל את החוק לידי כי אני מראש לא הותרתי את צפית הצדק בידיו  ולמה זה החוק לקח את הצדק לידיו והתיאש מהותירו אצל אמונ המונ העמ נרדפיו=-

 

-=אכ רק אדמ אשר התנער מספיק בימי נערותו מדרכי אבותיו אשר ינק מיולדיו  הוא אשר כל יוכל בשני בחרותו לבחור באמת דרכ לבניו=-יש שכר ליוספ

 

-=בעולמנו זה  אמ לא תלחמ בשביל השלומ   אתה עלול להשלימ עמ המלחמה=-

 

-=דחפ היצר המיני בעני הלוחמ הקדש הישראלי  יכל להיחשב כמתנת עזר מנופ להשגת קדושה צדיקה

כי בידוע  לו ישתלט האדמ על היצר העז עז הלז  לנהלו בתבונה  מתי איכ כמה ולמה  כרצונ הטבעת יוצר היצירה    ויהי אז  יקנה בזאת לכל יצריו בנקל את עוז טהר קדושת הדרכ הישרה=-יש שכר ליוספ

 

-=אסור להיות ירא מהחרב  שזה לעשות כרצונ אוחזה   לפחד מפעולה זה טבעי   וצדיק להתאימ נא מעשיכ כאלהימ העל טבעי=-

 

-=ותרנות לרשע  זה פשע   צדק זה גמ מלחמה על מעט זניח אכ מעוות   פנ הארצ תחונפ=-

 

-=שלום עושימ בינ אוהבימ רגוזימ  ועם אויבים מדי אמתניימ  ולשאופ ולנסות להתחזק גמ עליהמ ולגרשם  לעולמ לא שוכחימ=-

 

-=ראש קטנ אחר העדר   רגל מהירה לפני הטרפ=-

 

וְלֹא-תִקְחוּ כפֶר לְנֶפֶשׁ רצֵחַ אֲשֶׁר-הוּא רָשָׁע לָמוּת כִּי-מוֹת יוּמָת:

-=החרב היא גמ מוצג תרבותי  להזכיר שהצדק  הוא לא רק איזה  פילסופ רעיוני  והוא איננו נשלפ מה-שרוול-  אנו רכשנו אותו מדמ נפשנו  ומאמת אלהי אבותנו  ואנו עוד מוכנימ להלחמ למענו  כי צר לכל עמנו מאד מאד  מחסרונ מלכותו=-

 

-= החכמה היא להשאר גבר כאלהימ קטנ  וצדיק   לא מושפל כאבנ וחסר רשע  כי שוה לריק =-

 

-=את לא מבינה אותי

גמ אני יגיד ביומ שואה להוריד את הראש וכמו להשלימ עמ מעט הרע  פנ להירמס תחתה   אבל כעת זה הזמנ להילחמ בתרבות מחוללתה  כדי למנוע את הכניעה תחת זרוע אטימותה

"וּמַה תַּעֲשׂוּ לְיוֹם פְּקֻדָּה וּלְשׁוֹאָה מִמֶּרְחָק תָּבוֹא עַל מִי תָּנוּסוּ לְעֶזְרָה וְאָנָה תַעַזְבוּ כְּבוֹדְכֶם."=-

 

-השליטה מתחילה במודעות-

-= דינא דינ דינא דינא דינא   מגעיל אותי רק מלשמוע את הצליל הגלותי של הבלי הבבלימ   תורה של עמלק היא גמ תורה  והיא ממש אויבת לתרת אלהי ישראל   וכי האני כבול  למערומי חוקתממממ  דינא דמלכותא דינא דזנותא=-

 

-=מקומ שאני לא יכול להרוג בו כצדקת אלהי   בו אני לא יכל לחיות כאמת יוצרי=-

 

-=אוי יהודימ חנוקימ מעציבימ

הנה משה רעה האומה אמר לרשע אחד  למה תכה רעכ  והנה נא שני אנשימ עברימ היו ניצימ

כלמאר לא כל המכה רשע הוא

וצודק לאזור אומצ ולהכריע משפט מי הרשע מבינ ניצימ=-

 

-=במלחמת הצדק אסור להכנע ללא קרב   גמ אמ זה על החטאת האחרונה של סדומ=-

 

-=מאחר ואתמ בחזקה אוחזימ בשקר   אז טוב שתחשבו שיכל להיות גמ ״אמת אחרת״ וכל אחד והאמת שלו   אבל זה לא אמור למנוע מאיתנו לנסות להלחמ במלא העוז על האמת אשר אנחנו יודעימ כי אינ בילתה=-יש עוד שכר ליוספ

 

-=שפיטת פשרה בינ שני ניגודימ  היא איננה רדיפת צדק=-יש שכר ליוספ

 

-=אכנ  לו לא תשפוט לשוא  לא תשפט על כזב    אכ דע נא יציר חי כי  אפס כי לו לא תשפוט את נכזב  אתה עוד תשפט על ככ  מצדיק או מאת רודפ נואש ומועצב

ולו תשפוט בלהט שוא  ותשנה ברק חרבכ  ואל במשפט אמת תאחז ידיכ   שפוט תשפט שבעתימ על פחזות צדקכ  אפ לו דברת נכונה    והנה נא עוד יבואו ימי שפיטה נאמנה

"וַאֲנָשִׁים צַדִּיקִם הֵמָּה יִשְׁפְּטוּ אוֹתְהֶם מִשְׁפַּט נֹאֲפוֹת וּמִשְׁפַּט שֹׁפְכוֹת דָּם כִּי נֹאֲפֹת הֵנָּה וְדָם בִּידֵיהֶן."=-

 

-=אני אשמח להיות גמ לזנב  רק יהו נא אחי לאריות  ולא בקשתי ראש לשכני שועלימ   כי אפילו אחרונ העמ   רק שיגאל כבר  את הבנימ האבודימ=-יש שכר ליוספ

 

שׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת-הָאָדָם:

-=בצלמ  אלהימ עשה את האדמ  ולכנ אחד דינו למות אמ למרות זאת  ממש הרשיע    ואפ על עצ תתלה נבלתו כגדל נבלותו  אמ בכל זאת גמ פשע מאד

אכ אכ גמ היא לא תלינ עד ערב לחרפתו  כי יש גבול גמ להקרבתו הפושע   למענ ישמעו ויראו מבראו כל הדומימ לצלמו=-

 

-=דעות -זה לא מתכון לגלידה שכל מה שתערבב יצא מתוק -=- כי אם  המ המניע לחיים ומוות, אף כי לעיתימ חיי צדיק הם במות רשע=-

 

-=אפס כי כל ישות בעלת כח מלוכה  אשר לא ממליכה את חוקי הליכי רוח תרת משה  באמת במשפט ובצדקה   היא אויבת לה  כי אינ מקומ בארצ לשני מלכויות בזמנ אחד=-יש שכר ליוספ

 

-=אוואהה  גמ בצעדות השואה כולמ -סברו- שרצונ האלהימ בראש עדרי ומושפל וחסר התקוממות    אהה סליחה זה בכלל קרה אז  ואסור להזכיר מזה  זה בכלל מעולמ אחר  בידי יצורימ אחרימ מהיסוד אשר גמ מניעיהמ ויצרי תרבותמ בכלל בלתי נתפסימ לעדינימ כמונו    ובכנ זה קרה כאנ וכעת  כי איבוד האמונ במשפט הצדק התנכי  הוא עד השמימ זועק  וכאנ בארצ עוד צפוי להתפוצצ=-

 

-=הדרכ אל שלומ אמיתי  רצופה מלחמות קשות בשקר הערמומי=-

 

-=אבל היומ כנראה לא נכונ לקדש על אומה שלמה מלחמת חרמה  לא בגלל שזה לא מתאימ לרוח התקופה    כי אמ יענ כי כבר אינ אומה מוגדרה כמו בעת העתיקה  אשר כל אזרחיה נאמנו כליל לנבלות דרכי אלילה=-

 

-=ולעיתימ כל המלחמה היא רק בשביל שלומ צודק יותר   אז למה לכמ נטוש צדק  בדרכ אל רדיפת שלומ  ולא במשפט אמת=-

 

חֶרֶב יְרֵאתֶם וְחֶרֶב אָבִיא עֲלֵיכֶם נְאֻם אֲדנָי יֱהוִֹה:

-=ולמה זה נבהלתמ מאחיזתי בחרב  ואתמ הלא אוחזימ ברובה   אשר לחיצה על מתגו לעבר יצור מרוחק  כמוה כשיסופ גרונ אחרי קשירת פי הנרצח   הלא האכזריות הגדולה ביותר היא השתקת הצעקה  והסתרת הדמ    אז אויה אוי אוי לעדיני השקר המשמידימ עיר בלחיצת כפתור  ואשרי גיבורי הצדק המשספימ גרונ בחרב חשופה  אכ גמ רק בלב שלמ חותר לצדקה=-יש שכר ליוספ

 

-=ואני בכלל חותר לתרבות הגברימ  אשר קדמה  לשפלות האנישמ   שאילצה עדיפות שויונ נשימ=-

 

-=ואחזה גמ מהגברימ  רגשני ההבל  מסתודדימ סביב כדורגל   ואלעג בבוז כי אנשי רוח תרבותמ מעודדימ מאיתמ פחות  כי הלא הגשר לא ממש נועד לאלה אשר כבר בעבר השני  כי כבר היטו את רגשות המלחמתיות לא רק על כדור הבל  ומעצבי תרבותמ לא מאמינימ במשפט המינ האנושי להלחמ רק על אמת הצדק  -ויסרסומ בהטיית ליבותיהמ =-

 

-=הצבא צועד גמ על קבתו  אכ רצ לנצחונ רק על דבר משפט צדקו=-יש שכר ליוספ

 

-=אינ אכזרי יותר מאדמ צדיק העושה צדק למענ תורת אמת אשר הוא נאמנ לה בלב שלמ   כי מכיר הוא בטוב פרות תוצאת מלכותה  ומבינ הוא כי חוסר הבנת האויב כמותה  זה מרשעות ובריחת אמנה=-וברוגז רחמ יזכור את כלל האומה

 

-= מיהו הגבר אשר יאהב בלא זימה  הוא אשר יעניש בלא רשע   הוא אשר ישפוט בצדק =-

 

-=דרך האמצע היא הבל אפילו יותר מכתבי הרמבם  יען כי כל קיצוני החפץ לכתך בדרכיו יקצין כפלים או מעט יותר בשביל שתלך באמצע כמחשבותיו

ואם אמצע זה לפי הרוך או השקט  זה שבעתים הבל  וכי הנולדת רק לשרוד פה בן אדם  או להמליך אמת בעולם  וכי אפס כי שקט חסר צדק לעולם לא יוליד שלום אמת וארוך      לו יהי אמת ושלום=-

 

-=ויש גמ מיעוט זועק על דבר צדק  נגד רוב דוממ לנכח עושק   ויצוה אלהימו לא תענה על ריב לנטות אחרי רבימ להטות  כי בדברי ריבות   ופנ יהא זה אחרי רבימ לרעות=-

 

-=בהתמלא לבכ רוגז על אשר תחתכ   טוב התעמרכ במ לזמנ מוגבל  מאשר התחשב במ וחפצ לנוטשמ=-

 

-=התועלתנות של -לפנימ משורת הדינ- היא אכ ורק כאשר כבר הדינ בהיר דיו, והאדמ הפושע מראה צער ובושת ונסיגה ממערומיו , או אז יש מקומ לכופר, לקבלו  אכ לא לנקות היה כלא היה את פשעיו, כלומאר גמ אז לזכור את מועדות מעידותיו,, לעולמ אינ בעמדה זו תועלתנות בהתעלמות מהדינ ורמיסת עמדותיו הנועזות=-

 

-= ובכןןן  אמ שנאתכמ לערבימ  היא בעקבות אהבתכמ לתעתוע הארופימ   אז מתעב אני אתכמ  כי מתעבימ אתמ את מעט צד הקרבה אל אמת עוז אלהי אבות אבות אבותכמ =-

 

-=שמחה  עלולה להרתיח  אמ אינ בה צדק או היא איננה במשפט=-

 

-= אני נאמנ לאלהי ישראל באמת

עמ כל תרבות אמת העוז התנכית

המבוססת על דרכ הישר העברית  זו אשר די העולמ כולו נמצא בבריחה מתמדת מפניה=-

 

-=עוד לא הגענו למצב הקדש הזה  ששיסופ גרונות אדמ יהיה יעיל לצדק  על רקע דעתמ   כי גמ בכל מלחמת התרבות העולמית  פסה נגע הזוהמה הערמומית=-

 

-=חיבה אהבה כמו אש כמו להבה  עלולה לחנוק להחנק ולצאת מגדרה=-

 

-=אינ אלהימ בישראל היומ   אבד כל צדק מנ הארצ

 וימירו רדיפת צדק  בחסד עיור  ויאפס מליבמ באמת כל הקרבת יראה למענ הרתעת רשעה=-

 

-=אהובימ גדולימ הינו  אחרי השואה    כבוד אמיתי נקבל רק בהקימנו ממלכה צדיקה=-

 

-=אפס כי אם לא תרדוף צדק  אז הרשע ימלוך  כי כל חסרון אור יותיר חושך

ולכן איפה אשר יש זימה אין צדק  כי אז הראש לא נקי לרדוף אחריו=-

 

-=למה זה ראיתי מוכנים למות בעד הצדק  אבל בשבילו אפילו לא רגע מהחיים

 כי הלא יותר חשוב מלמענ מה אתה נלחם עד מוות  בשביל מה אתה חי בזמן שלום

  כי מלחמות הם רק תוצאה של מה שבניהם=-

 

-=גם החזק ביותר  אם הוא לא מודע לכל האיומים סביבו  עוד יפילו אותו בשנתו=-

 

-=ויצבט ליבי לפרקימ  לראותמ את אחי פועלימ לנסות בכל הכח להלכ בדרכ עדינות השקר  ערמת המסכה   ובידיהמ כמו משליכימ את הרעה מנגד פניהמ אל ימניהמ ואל שמלהמ  וירבו כזביהמ=-

 

-=אח שרוצה להחריב את ביתי בלא צדק  אני בברור איתו במלחמת אחימ עד מות=-יש ליוספ שכר

 

-=רדיפת הצדק  רק דרכ משפט החותר להרגעת כל תחושות החוסר צדק  כאילו אינ אינ אונימ  זוהי דרכ חלקלקה להשגת פשעי יסוד=-אז יש גמ יש עוד שכר ליוספ

 

-=כח הדבור  יסוד הוא לחוזק השבועה   ומשלא יודעימ את השפה  התקשורת היא עלולה להיות חיתית   כי באין הבנה  אמון זה למה    וכשהתקשורת כבר לא יעילה או הופרה בפשיעה  אז  זה מקומ ההרתעה וההענשה=-  וזה למה לכבד את המילה

 

-=אוי כי היו היה  וכל יכול להיות  ואיה הוא=-

 

-=כן כן ולא לא  שניהם זה לא   אבל כן כן  ואפילו לא לא  שניהם זה כן  על דבר כי תמיד בערבובי הדעות ובחוסר בחירה התוצאה היא לא  אךך בדעה מוצקת גם כשהיא שלמה בלא  היא תוליד כן    כי אפס כי המרע בכל ליבו למענ הטוב  עוד יגיע לאמת  וימנע מרע=-

 

-=בינ הנוחות לבטיחות  עלול להיות לעיתימ התנגשות  אבל זהו כובד הפקחות  ועודפ פחדנות  זה מסכלות=-

 

-=תצאת השקר  היא איבוד האמונ אצל כלל החברה    ומהזימה רפיונ קדושת אמונת המחשבה=-

 

-=רוב מחרחרי השלום  המ במקרה הטוב מוציאימ עצממ מהשפעה במשחק הלחימה אשר לא יעצור  ויש בניהמ אפ משפיעימ רבימ להשפיע רפיסות מלחמתית מול אויב זקופ   ויש מבניהמ רק משפיעים היבדלות מן המלחמה  כאילו היא לבדה או גם ככה לא תוכרע=-

 

-=ויהי כאשר חבורה של חזירים מסתירים את האור אז מגרשים את החושך גם במקלות=-

 

-=לא כל השאלה  על מה אתה נלחמ עד מות   חלק גדול מהשאלה זה  בשביל מה אתה חי בזמנ שלומ=-יש שכר ליוספ

 

-=אחדות אחדות אחדות יש גם בשרשרת מרעומי תותח  והלא ידוע כי אם לא יחלידו עוד יפרדו בקול רעש גדול  הלא דעת אמת בבני אדם היא אשר תוליד אמון  ואז מעצמה תבוא אחדות=-

 

-=יש בא בשמ הצדק  תאב רצח   יש תאב רצח ורודפ צדק הוא=-

 

-=ויהי באשר בחרו המלכת צדק בחוקימ  ולא בקדושת אנשימ  אז גמ נקל בעניהמ פריצות הנשימ  כי להזנות את הגברימ ובנקל לחוקק על ראשמ אינ קצ חוקימ   ותהא גמ הזימה אפ מוסיפה בעניהמ אחוה מדומה   אכ רתיחת חוסר צדק גמ עמה=-יש שכר ליוספ

 

-=קדושה  היא לא דברר רוחני שמימי   קדושה היא בראש כל דבר ארצי חומרי=-

 

 

קְדשִׁים תִּהְיוּ כִּי קָדוֹשׁ אֲנִי יְהוָֹה אֱלֹהֵיכֶם

-=ועל נשות המשפט פתחתי פי  גברברי הסדק בבני עמי    אוי מלאי השחצ  זועקי ענוה  במסכנות כזו שפלה  ואבוי כי מבראשית ועד כה לא היה מעולמ שלטון אשר בכל תחומי החימ חזותו נראתה טובה יותר  ותוכו באמת מאינ יותרר רע   אויה כל עבדיהמ חלושי לבב חלושי דעת  מלאי חכמה בלא ערכ בה וגמ בינה היתה במ בלא צדק ממנה  ורק דעת אמת נעדרה מקרבמ   כי אבדו כל תקוה מאמונ בגבורה   על אלה כבר ראשי כמו יבש מדמע אכ רק להמ נתקנו עיני=-

 

-=ויאמצ ליבו של הצדיק הנאמנ  נגד אויבי אדני   כי אמ יראה אינ  כמעט פחד זה למה=-

 

-= מוזר

את באה מתרבות פרוצה שמזריקים סמים פסכיאטרים להמון ״מרוב רחמים״

אני

נהנה משיסוף גרון של אחד רשע שמדרדר לתרבויות נכר צבועות ואכזריות כמו אלה שאת תומכת בהמ =-

 

-= זיהוי הרקות היחסית של תרת משה  אל מול אכזריות חלק מקדמי הדורות  אינ בה כדי להוליד את התובנה שהתורה ניתנה בכדי לדרדר את העמ עד עדיני השקר  ערמת המסכה   כי אבות אבותי למענ האמת הצדיקה  קדשו גמ מלחמות גבורה   ובטח לא זעקו עד השמימ  סתמ בשביל להדרדר לתרבות של שתיקה=-

 

-=במקומ כל סירוסי ההרעלות,,,, -בצדק העברי   הרתעה  נכונה לרשעה  וחינוכ למניעה-=-

 

-=ויתקרו גמ מאלה בפני בינ רוב תלאותי  מיטבי השקר  החושבימ בליבותמ כי אלקימ נברא בשביל לחלק להמ מתנות רגשיות  הלא יכזבו במ אלה לאנחות=-

 

-=צדק חסר עוז של אמת  מאבד גמ את יכלת השיפוט באמונה=-

 

-=לשקר אין רגלים -=- אבל כשהוא שוחה בתוך אנשים רכים כַמים -מספיקים לו הידיים=-….

 

-=אמת עזה  נחשפת אל מי אשר פועל ככל הטוב הנראה בעניו   או אז אולי יפעל נא ככל הטוב אשר בעני עושיו=-

 

-=חימ יש גמ מתחת למימ  ובכל זאת האדמ נברא מהלכ בתוכ אויר צח  ולא תחת מימ מעורפלימ=-

 

-= וחזיונ נקודת טעותמ  אלה המונ שחצני בני האדמ החלושימ המכונימ אנשימ  והמה חדלי אמת אישימ   אלהה בחשבמ כאילו אלהינו מתעב סירוס בהמה  רק בגלל רגע הכאב בעקירה    וישכחו מליבמ כי השמדת יצר זהוא התכחשות ליצירה  במקומ התמודדות יראה נכונה   ואת זה מתעב הוא אדונ הבריאה

ופה טמונ עוצמת גבורת הקדושה המתחשבה =-

 

-=איש חרבו על ירכו  בשביל קדושת הימימ   כי יש דינ ויש דינ וגמ תולדות לכל הדרכימ=-

 

-=ויכחשו אויבכ לכ  ואתה על במותמו תדרוכ

ואבכה היומ משפלות חוסר העוז  עקב העדר גבורת אמת לצדקה

עד כי מתכחשימ לדרכ עושמ  ושוכחימ בזדונ את אשר בראשונה  חרב אמת היתה גאותמ=-

 

-=מחוסר יכלת  אל נא לשכוח את השאיפה   ומקוצר התאמה הזהרו נא מהחלפתה=-

 

-= וכל העמ ישמעו ויראו

לא שיאוימו  כלמאר לא שיתמלאו אימה מעצמ גודל הענישה    כי אמ גמ יתמלאו הפנמה כי בנפשנו השליטימ הצדיקימ  בנפשנו זה  התיעוב של גודל זו הרעה =-

 

-= חפצ חימ אנכי בכללי  ולכנ מעיז גמ להרוג למענמ לעיתימ

 כי חימ צודקימ של המעט   ערכמ רב בהרבה  מחיימ מושחתימ של ההמונ =-

 

-=אצל אנשי אמת  יראת אב מולידה אהבת אמ=-

 

-=יהדות יהדות  ממתי העזו לצפות ממנה בפה גלוי  ליצג חימ של היבדלות עיורת ממות   במקומ המתת נקודות הבל מהחימ=-

 

-=לא תיקומ ולא תיטור מבני עמכ   ממי אשר שב מסורו אל דרכ בני עמכ  או מראש הציקכ בצדק כדרכ אלהי אביכ=-

 

-= אל תפלי לפח הזה  זה -פטנט- ידוע של התרבות המערבית  להשתיק את הצבור  ולסרס הפיכות של הקרבה למענ הצדק  ככ שהשלטונ יגדיש את השאה ברוב שחיתות ונבלה  ואינ איש נחלצ לתשועה  ולהתקוממות טהורה   כי ליבנו ליבנו  בואו נתקנ את לבבנו  וכי העצב מקורו אצלנו  ולמה לתקנ את עולמנו  בואו נתאימ את שאיפותנו    והנה נא  ככ ימעכו עוד ועוד ושוב ושוב גמ את פח מפלטינו=-

 

-=תעשה מה שאתה רוצה שכולמ יעשו   אבל אל תדחופ בעוצמת ביטחונ  כאילו כולמ איתכ=-

 

-=ויהי כראותמ אותו -הפלישתימ את שמשונ- ויקחו שלושימ מרעימ ויהיו אתו  בעת חתונתו עמ פלישתית אשתו

 נחמדימ נחמדימ  לריב אינמ אוהבימ  ואפילו לחבק זר המ יודעימ    אכ אל ראשיהמ סרני פלישתימ המ שומעימ  ולכל פקודות רוע מעלליהמ המה סרימ   ואפ כל לחישת התקוממות על הבלי דרכיהמ  מיד משתיקימ ולא מעזימ

אז מי המ בכלל כי יצטדקו לטעונ מה אשמתנו  ולא מידנו החטאימ  ואולי כי אנחנו רק חילימ זוטרימ  כי אזרחימ ממוסכנימ תומכנימ=-

"וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה וַיהוָה הִכָּה כָל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ עַד בְּכוֹר הַשְּׁבִי אֲשֶׁר בְּבֵית הַבּוֹר וְכֹל בְּכוֹר בְּהֵמָה."

 

-=אדם לעמל יולד  וחופש ניתן לו רק לבחר מה לעבד  ואך האדם הכבול לאמת במשפט ובצדקה  הוא החפשי מעמל הריק לדאוה=-יש שכר ליוספ

 

וזאת הבינו מושלי כזב

-=מפגע בודד  תמיד יפעל מתוכ אוירה קוללנית אוהדת  אפ לו רק מתחת לקרקע היא לוחשת בוחשת=-

 

-=אז אמ המלחמה על הצדק  כבר הולידה רוע   הלא זה בגלל רדפכמ צדק כטוב בעניכמ  ולא באמונה באמת כהטבעת רצונ יצרכמ   אז התיאשו נא ממעללי דרככמ ואל נא ממשפט צדקת אלהיכמ=-

 

-=ומלחמת החרב בכלל היתה אמורה להיות אילוצ  כהשלמה למלחמה האמיתית  מלחמת התרבות בפה ובהתנהגות=-

 

-=ואתיצב גמ נגד הדתי הנבהל מסתירת אינ ספור מדרשי ככמיו  ואעקצו  אני כופר אבל אתה פתי   אלהי ישראל יצג תמיד את הכפירה בעבודה זרה  ולא את הפתיות לה=-

 

-=המלחמה הישירה על הצדק  עלולה לגבות קרבנות יותר מהרשע המתפרס   אבל להציל קורבנות מאד רבימ  מנבלות הרשע של חיים ביסורימ=-

 

-=אלוקימ זה פחדנות יתר  כאילו לא להגות את שמו לשוא מיראת כבוד  אבל מה שיוצא מזה זה חוסר יראה  עקב רפוי לשונ אל אדונ הבריאה   כי אמ אתה מדבר מראש צלול ולא מקלות ראש  אז מותר גמ לומאר ברוכ אדני אלהי ישראל אל אמת  שזה גמ כינוי אדנות חשוב שהוא אדונ לכל  אבל זה עדינ לא שמ ההויה המפורש  אשר עליו נאמר לא תשא את שמ אדני אלהיכ לשוא=-

 

-=הכבדת ענישה על פשעימ  עלולה לשחוק גמ את ערכ החימ  ואז אפ עיפות ויגע עד חוסר יראת אלהימ=-

 

-= הרשע יאבל כל חיו על מותו

ורק הצדיק ידע מלידתו  כי מראש לא נבראנו להיות יותר מרגע בנצח האלהי  אז נהא נא רגע אמוני=-

 

-=ויעקצוני בדבר בדידותי   ואענמ כי באמת העמ השלמ אמור להבנות מיחידימ  מהרבה אברהמימ קטנימ  המתאחדימ סביב אמת האלהה  ובזימ לקרבת כל השקרנימ הכאילו מאוחדימ  רק בגלל רחוקמ כולמ מהאמת  אכ בניהמ מרחק רב כי אחדות סביב ההבל זהוא פירוד גדול=-

 

-=ולעיתימ עליכ לירות בחרב  בשביל ליצור פנאי להילחמ בפה=-

 

-=ומרגע אשר האדמ ממיר את כל רדיפת הצדק לקשיות עורפ  או אז ניכונה לנחות על ראשו רכות לב עדיני השקר  מתורבתי התועבה   עד אשר ימאס במ ויחפוצ מלכות אמת של תורה=-

 

-=אפס כי שלומ הוא רק תוצאה של צדק

   ושלומ מאולצ יוליד פיצוצ  וישחרר לחצ עודפ בזעזועימ קטנימ=-

 

-=אוי  עצוב כמה שהדור הזה חלוש לב

אמ יש סיבה לאהוב מישהוא – נסה לא להפגע ממנו , אמ הוא פגע – תחשוב טוב אמ זה מצדיק שנאה , אמ זה מצדיק שנאה – אל תנסה להדחיק ולשכח , אמ תשכח רשעות אשר טרמ כופרה – אתה עלול להתחיל להתגעגע אליו , אמ תתנ לעצמכ להתגעגע אליו – אתה עלול לאהב מחדש מי שהרשיע לפגוע בכ פגיעה שמצדיקה שנאה

ומה שעבר זה רק חוזק לבכ והזמנ   אשר הוא לא תמיד כפרה שלמה

אזרו אחי אומצ  לגבורה נאמנה

כי אהבת מי שהרשיע לפגוע פגיעה שמצדיקה שנאה  היא עלולה לחנפ את שורש ההרתעה אשר צידוקה הוא מיסוד תועלתנות יצר הנקמה

וחלושי דעת נמהרי עוז  המ המ  הכובלימ תועלתה=-

 

-=אין לשופט כי אם אשר ליבו מבין וצדקת אלהיו=-

 

-= וירפו לעברי  וכי מי אנו כי נרימ את ראשנו  הלא בנ אדמ עלה נידפ  היומ פה ומחר בקבר   והעירמ כי על העלה הנידפ הזה מוטלת רדיפת הצדק  כי גמהוא רב המודעות והיכולת לסבילה מחסרונה=-

 

-=אמ הצפי לעתיד צפוי להמשכ לנצח  כבר יותר טוב לנסות כעת לממשו=-יש שכר ליוספ

 

-=ברגע אשר האדמ מכריז על עצמו כחופשי מכל ערכ  או אז הוא מפיל על עצמו עבדות לאין ספור חוקימ של בערכ      וכאשר החברה מכריזה על עצמה כחסרת יראה ודרך   היא מפילה על עצמה משטר דקדקן  ועבודת פרך

כי אמ המעשימ לא קדושימ והדרכימ לא יראימ   מה זה ימנע נבלה  ומה ירחיק הליכי רשעה

כי רק לעבד אדני אשר לא נח לרגע מרדיפת צדק  יש פורקן חופש ומנוחה מנבלה ורב הבל=-

 

-= =לכל מלכודת יש פתיונ  גמ השטנ יתנ לכ את כל הטוב אשר הוא נאלצ בשביל לצוד אותכ ברוע   תרבות אנשימ חטאימ=-

 

-=ויהי כאשר בני האדמ התיאשו מעצממ ואיבדו תקוה מצדקתמ  אז החלו לקדש את ערכי הדמוקרפיה השויונ והפתיחות    כאילו ניפלה נא יחדיו עד מטה  והכבדימ ירפדו ויגביהו לנופלימ אחריהמ

אכ הבור עמוק ורב שינימ  ואינ קצ לתכולתו=-אכ יש עוד שכר ליוספ

 

-= גמ תקיפה מדודה להרתעה  רצוי כי תתובל ביצריות הנקמה   כי חשיבה קרה בהכרח מובילה אל -רובוטיות- אטומה =-

 

-=וישאלוני המולכימ מקרבמ  האמ נכונ נכונ בעני להתיר לכל אדמ ברחובמ להלכ וחרב בירכו    ואשיבמ נכחה  כי כמו די כמעט אולי נכונ להתיר האיסור על כנו  ולהפיל את כל שלטונמ  וממלכת תרבותמ  אשר בגוה סר האמונ מידי אנשיה לאחוז בחרב צדקמ=-

 

-=נסיונ האדמ לנהל את העולמ  במקומ להצדיק את דרכיו   רק מקל על הבורא  לשחק לידי פרי מעלליו=-אז גושו נא הנה למלחמת אמונה צדיקה

 

-=לוחמי האהבה בעולמ המ חסרי האמונ ברדיפת הצדק  ומיואשי התקוה מבני האדמ  על כנ גוזלימ המה חרבמ מחניתמ ומחליקימ ציפורני ידמ

ואכנ אמנה המעגל התחיל מעצלות האדמ ומהתרחקו מהאל

אז באה אהבה סתמית  אשר תרופת שיכוח קטנה היא לרוע  תחת רדיפת אמת  אשר עקירת שורש היא לו מיסודו

על כנ זעקתי לבני עמי  הניחו אהבה סתמית לגויימ  והבה נמליכה בקרבנו דרכי משפט וצדקה נאמנימ  מתי איכ כמה למה ואיפה מרוגז או אהבה=-

 

-=טבעו של גולם הוא להתקומם על יוצרו  אם שמו זה מדינה  ויעודו זה להשקיט ולהשתיק את העם אשר בו היא מולכה=-

 

נִבְזֶה בְעֵינָיו נִמְאָס וְאֶת-יִרְאֵי אדני יְכַבֵּד נִשְׁבַּע לְהָרַע וְלֹא יָמִר:

-=כיבוד האמת נמדד בהיבדלות ותיעוב השקר   ואהבתה מתבטאת במיאוס השקרנימ=-

 

-=לעולמ לא תוכל להתקוממ על דרכ שלטונית  בעודכ צועד על יסודות תרבותה

  למשל לו אתה בנ אדמ חסר אמונ בצדק האנושי  יקשה עליכ לרגוז על המדינה הלזו  למה אלו דרכיה לדאבה=-יש שכר ליוספ

 

-=כל דרכי השקר בעולמ חותרימ לכיונ היפוך האמת    כך הפרודימ בדעתם שכנה שנאה בינותמ  לרוע מזימותמ  והמאוחדימ ביעדמ חרחרה אהבה בקרבמ   אך את אנשי אמת צדיקימ לא יכלה האהבה להביסמ  כי באמת דעתמ=-רק יש שכר ליוסם

 

-=רק איש חותר אל האמת  נכונ לרדופ אחר הצדק=-

 

-= ואפצח את זעקת ניצוצ הצדק העברי אשר ממעמקי נשמת נדכאי עמי   כתובעימ  אמ פשעתי הרגני ועל חטאתי תענישני   אכ למה זה לשוא תיסרני  ותועלת לצדק בל תפק עוד ממני =-

 

-=איה הם זקני הארץ אשר  הבן הבינו וגם יבינו לרכים באדם  כי אף כל המלחמות עלי אדמות הם בכלל מלחמת התרבויות  ומונעים מכלל האנשים ולא אך מהשליטים  כי מלחמות הם רק תוצאה של מה שבניהם=-

 

-=הנ עמ לבדד ישכונ ובגוימ לא יתחשב  אילוצ מקדימ הוא לואתמ תהיו לי ממלכת כהנימ וגוי קדש=-

 

-=אני לא חושב לעשות את אותמ הדברימ שאני קרא בתנכ   אני חושב לנהוג כאותו המסר אשר מאחורי צדקת דרכיהמ=-

 

-=ויעצרוני בטוענת  אבל יש בזה אחוזי סכנה  ואלעג ברוגז לפניהמ  הלא הכי בטוח זה בספה בבית וגמ שמ יכל ליפול עליכ טיל  אז אולי נישנ באדמה עד אשר נצטרפ אל המתימ=-

 

-=עד לא הגענו אל המנוחה  ואל הנחלה   לה יחלו אבותנו אלפי שנימ  בגלות כה ארכה ונראה=-

 

-=גמ האמריקאימ השקיעו את כל חיהמ ומרוצ כספמ בכל תרבותמ וזרע נבלותמ   זה לא אומר שאני ירחמ עליהמ  או לא ילחמ להפילמ=-כי מדדי הוא תרבות אדונ הבריאה  אל עולמ

 

-=ואגלהוא כי גמ לו אבנ תקבל יכלת בחירה ותתנהג כתרבותמ המה יקבלוה בזרועות חמות למענ נבלותמ=-

 

-=עדינות עודפת  בהכרח מעוררת רוגז עז על רבימ שסרימ ממשמעה    והשואת סולמ הדאגה ממות -מקק- ככל גופה=-

 

-= אני על עדינותם רואה את אכזריותם בקצה המסלול =-

 

-=מצוה לפחד מהחרב  ותועבה לירא אותה   כי שמירה על נפשכ הוא כהטבעת יצרכ מאדונ הבריאה    אכ שינוי תרבות המעשימ כדרכ אוחזי החרב הפושעימ המאימימ  זה כבר ממש התעלמות משלטונ אדונ כל הברואימ=-

 

-=ואנשי פריצות  המ בהכרח אוכלי אדמ  או מסורסי חיות=-

 

-=והצדיק בעת פחדו  יזכור את איסור יראתו   כי פנ רעידת ליבו  תעודד את סורת דרכו=-

 

-=והנה נא מקומ החסד העיור והכנסת האורחימ באשר המ  הוא רק בחלופ כל יכלת המאמצ לשנות  או הרצונ לעצב   כי כבר הטוב בליבמ בא  והנה אז התחסדות בשמחה   או יש גמ אחוה למענ הקשבה למשפט והצדקה  אכ לעולמ לא סתמ התחסדות עמ כל נבל ורשע=-

 

-= אני אולי קטן וחלשלוש אבל בטח יכול להילחם מול חזקים שמנצלים את זה לרעה ואת חוזקם לא לטובה =-

 

-=והכבוד הוא דחפ חשוב  לעודדות הידמות בחברה אמיצה=-

 

-=את חושבת שמישהו ישלח לכ אסאםאס כשהשלטונ יעבור את הגבול שמותר לתמוכ בו,,  אלהימ גמ לא שולח הודעה על כל חוסר צדק הקורא בעולמ הזה  עליכ להתאמצ לדעת ולרדופ צדק=-

 

-= הצדק לא מתחיל להחשב בכל רגע מחדש  הצדק בנוי על גב עבר מסובך על כנ יש רצח ובמשפט הוא  וצדקה ונבלה עמה =-

 

-=לפני המשרפות  כל ספורי התנכ נדמו בעניהמ כאגדות וגמ הדתימ לא העזו חשוב אחרת כי בגדו במסריו מדורות=-אבל יש שכר ליוספ

 

-=אם צמחוני נראה אני  שיני הטרף עוד בפי ותקות הגאולה בליבי=-

 

-=מכובדי אבותינו זועקימ הידמות   הלא פלא כי כל מבקשי רעתנו ומשקרי דרכנו  ילבישומ בחזיונ עדינות השקר  ערמת המסכה  כאילו היא היא המשפט והצדקה=-יש שכר ליוספ

 

 

-=אז אמ באמת  כל מה שמיחד את אבותנו ואת כל הערגה אליהמ  זה עבודת אדמה  אזי נותרו באמת סביבותינו כמה שבטי ערבימ הדומימ להמ בשבילנו נאמנה     אבל לו רק אבות אבותנו ידעו מה זה לאחוז באמת אלהי ישראל  בגבורת משפט וצדקה..=-

 

 

-=וקטנו אחי מהבנ  כי כמחצית הרגע לאחר כיבוי המשרפות   כבר עמל השטנ לכבוש ליבנו בתרבוית הבל נוצצות  להשיבנו שמה מהרה לדרכ אנחות=-

 

 

-=ויהי כאשר העמימ כמו ביניהמ מאוחדים  אבל בתוככם פרודים  הצדק נותר לאנשים הבודדים  כמו אשר בטרם יולדו עמים=-

 

 

-=הדת  באינ ספור מצוותיה  כובלת את חרות המחשבה   אשר התורה במעט חוקיה  מגנה עליה=-

 

 

יַד הָעֵדִים תִּהְיֶה-בּוֹ בָרִאשׁנָה לַהֲמִיתוֹ וְיַד כָּל-הָעָם בָּאַחֲרנָה וּבִעַרְתָּ הָרָע מִקִּרְבֶּךָ:

-=וכמה ימ דיבור שפכתי ופחדתי עוד  פנ המה עדינ לא הבינו כי אני אינני שואפ סתמ  לשיסופ גרונות   כי אמ למצב קדוש כזה אשר אמ אחד יבדל מאחדות כולמ סביב האמת  או אז יאלצ אחד גורלו לחרב  למענ לא יסורו אחרימ אל הרעה כמותו    וכי אמ מראש אתמ יראימ מהחרב אז למה בכלל חתור אל האמת ואת השומרימ לה כבלתמ ראשונה=-

או אז  אנא מהרה כבר

-=קיצוניות עלולה להיות חדה   אבל גמ בינ אפס לאחד  לא תמיד יש תועלת למחצה=-

 

 

-=דע להקריב לעיתימ מנ השלומ  למענ צדק הלאומ=-

 

 

-=ויהי המה בוחרימ צד בפה מלא  ומתעבימ כל אלימות בכל צד ומכל קצה   וירגזו כליותי באינ אונימ נגד בני עמי החלושימ  ויזעקו מקרבי  למה זה שמעתי שוב עמי מתרעמימ על הסתר הפנימ והעדר נביאימ   הלא חפצ אלהי להודיעמ בשביל מה זה שוב אנבכמ  ארור מונע חרבו מדמ ושפתתו מדבר צדק  כי בעולמי תמיד יהיה לכמ להלחמ נגד מה ומי=-

 

 

-=אשרי החי בצל ימי הסבל   למענ קדש מלחמה  אחר ההבל=-

 

 

-=חברה החשה  מהיסוד נבגדת  ולא שואפת לשפד ולתלות את הבוגד  היא חברה תבוסתנית מהשורש=-

 

 

-=ויהו המה קשורימ לרוח  ותנתק נפשמ מאמת הארצ  ומצדק האדמה   ויבא היומ ויתאימ להבל השלטון  ויעיפומ מביתמ כציפורימ  ויניעו בתיהמ כמשחק ילדימ=-

 

 

-=את צדקת ערכ הכבוד  שכחו היהודימ בגלות   ואת האומצ אל האמת  באזור שברונות קדמ החורבנ=-

 

 

-=ויכנו גמ את כל הבריא ברגשותיו  עדין ילד  כי המה כולמ נואשו ולא אמצו צדק לנהל נכונה את יצריהמ בלא אטימת ליבותיהמ=-

 

 

-= מרַשע יוצא רשע וצדיק זה העושה צדק , והלא צדיק רשע הוא = כי מי נרדם ערום תחת השמים ביום סוער =-

 

 

-=ויהו תלאות חילופי העונת  להזכיר לאדמ כי הוא נברא אל תוכ עולמ כפות לזמנ  ומהלכ תנועה בו   עד כי התמדת החתירה  חשובה יותר מהתרפקות במטרה=-

 

 

-=לא כל השאלה בשביל מה אתה נלחמ  חלק גדול מהשאלה הוא איככה אתה נהג בזמנ שלמ=-

 

 

-=המרכינ ראשו אל מול צדיק חזק  בגלל כוחו  ולא בגלל צדקתו  כמרכינ ראש לרשע  בשפלותו=-

 

 

-=ויאמר הצדיק אל הרשע  נכונ האדמ הוא אולי יצור חברתי מיסודו   אכ הוא בטח לא יצור עדרי לשפלותו=-

 

 

-=וההמ חרדים יותר מדי בלי לעצור רגע  ולחשוב מהו באמת דברו=-

 

 

-=מסכנימ  המ כבר שכחו מה זה טוב   ומרוב שהמ התרחקו  האמת נראת להמ הזויה

    אבל אני למרות הכל עודני לשמ חותר  כי גמ בגלל הכל  את אז אני זוכר=-

 

 

-=העולמ האדמ מלא רוע וגמ קשיות עורפ ואטימות לב   השאלה היא האמ אמ בתמ לבכ באמת  כל רעתכ היא למענ טוב  או פנ כל טובתכ היא בשביל רוע   כי בשבילי סתרימ  גמ צניעות היא בדרכ זנות  או חשיפת אמת  בשביל צניעות=-

 

 

-=אפס כי גמ כל רודפ צדק הוא רשע  אמ לא במשפט אמת ואמונה=-

 

 

-=ובאמת  רק אדמ אשר יתאמצ לידע  וחותר אל האמת ואמיצ לאחוז בה   אכ הוא אשר ממש יבינ=-

 

 

-=מי שפוחד ונסוג משאלות קשות   עוד יכאב כשיגיע לתשובות שקריות=-

 

 

-=והתורה היא בכלל ניתנה כחרות בתכ הגבורה  ולא כדת עבדות סביבות להשפלה=-

 

 

-=מודעות האנשימ  היא החשובה    כח הנשק עוד ימצא את הדרכ להתאימ את עצמו=-

 

 

-=הרגע הקר ביותר בלילה קודם הוא לבא השמש=-

 

-=אבל תורת משה  היא לא מענה למודרנה  או תחליפ לענתיקה    התרבות התנכית טובה היא לסיפוק היצרימ עצמאית  ומתאימה לטבע החוקימ מבראשית=-יש שכר ליוספ

 

-=וזאת אומר לכל נפחדי קרביות פחז חורבנ הבית השני

קיצונימ אולי הדליקו את הגפרור,,  ליד חבית אבקת השרפה  ששפלי המון העמ מילאו….

אז למה זה מהקיצונימ תפחדו  במקומ מכלל הבלי המונ העמ תיבהלו  הלא כי אז  חבית שרופה המ ישרפו=-

 

-= הבדלימ   הבדלימ

זה הסתכלות שונה  מ ה י ס וד על החימ פה בעולמנו

  חתירה לעמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת  בנאמנות לתורת משה לכבוד אלהי ישראל  כי עולמנו זה שדה מערכה של מלחמת תרבויות  ורק ספוק היצרימ בקדושה עברית זה הדרכ אל הצדק גמ בראיה עולמית    ולא בכבילה לדת היהודית הגלותית

זה אנשי אמת מצטרפימ אל דורות עברו  גבורי החיל עבדי אדני אלהי ישראל=-

 

-=וישאלוני נוטרי השמורות בהמטרת יאוש  איככה זה תשקיע את מיטב כחכ ורב כספכ וזמנכ  על בניה המועתדת לפנינו להחרבה

ואלעג לפניהמ בלב בוטח  כי כל עוד אני נאמנ לאלהי   המ לרעה לא יוכלו לגעת בי  וגמ לו יחריבו יהיה זה לטובתי=-

 

-=זוהי דרכ אנשי אמת  מצליחה רק בקרב עמ שללמ   ומוגנת אישית משמימ גמ על כל יחידימ=-

 

-=הרבות הסכלימ  ומקצת החכמימ  נוהגימ ממש דומה  ובניהמ כל הנורמה הנסחפה  ואבוי לו לשלטונ  המקשר כל נורמלי להסחפות אחוזי הרבות הסכלימ  וכל קיצוני  בטח לא מנ החכמימ   כי באבוד אמונ יאבד שלטונ=-והנה נא יש גמ יש עוד שכר ליוספ

עוצמה

תעוזה

-= להפכ

אני בזעקתי רוצה שתחדלו מעודד את תרבות שפל המצב הזה שהקיצונימ הקנאימ כל ככ מפחידימ בו  כי שברירי הוא כל כל לחורבנ=-

 

וְנִשְׁבַּעְתָּ חַי-יְהוָה בֶּאֱמֶת בְּמִשְׁפָּט וּבִצְדָקָה וְהִתְבָּרְכוּ בוֹ גּוֹיִם וּבוֹ יִתְהַלָּלוּ:

-=במלכות אלהי ישראל   כל אחד ממליכ את הצדק סביבתו  ככל יכלתו  וכגדל צדקות הבנתו  וההתמודדות היא ישירה עמ אמת לבבו

בקרב העמ המאוחד סביב אמת אחת  בארצ אחת  אמור לקומ בטבעיות שופט מקומי בכל עיר ועיר  ככתוב  -שופטימ ושוטרימ תתנ לכ בכל שערכ-    שלטונ ריכוזי  מקורו בפחדנות  ובאיבוד האמונה באמת אחת ברורה ומובנת  כידוע

-=נשמת אפה של הדמוקרטיה  זה היאוש מהצדק האלהי   ושביעתה  מאיבוד האמונ במשפט האנושי=-   כנ כל מלכות אדמ מקורה בחלישות לב העמ   אבל שופט ונביא יכל רק לנחותמ הדרכ אל מלוכת אלהי אבותמ

ויהי כאשר יהא נאמנ עמ ישראל  לאלהי ישראל על פי השכל הישר  ויפעל כגדל הבנתו  גמ לתעב את כל המסלפימ בשמו  או אז מובטח כי יוקצ קצ להסתר הפנימ  ונביא יותנ לנו מקרב אחינו  ככל משפט צדקו=-

 

-=ובעולם בו הדרך היא חלק מהיעד  רבו הנרדמים על סבך העצים    אבל הסבך הוא קוצני ושביר=-

 

-=ואנבא מנ הידוע   כי עוד יבואו ימימ אחרימ   ימימ אשר בהמ החזקימ יחלשו  ומהחלשימ יאזרו כח  כח נקמ  נקמת דמ ואש  נקמת אמת ואמונה  נקמת משפט וצדקה  נקמת אמת אלהי ישראל בגבורה=- כי יש עוד שכר ליוספ

 

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

3 תגובות על הפוסט “לוחמ

  1. פינגבאק: משתמש אנונימי (לא מזוהה)

  2. פינגבאק: קדושה – יסוד בלעדי למשפט ולצדקה | יש שכר ליוספ

  3. -= בחימ האלה, אמ לא תשלוט בהמ בקדושה, אז מישהוא אחר ישלוט בהמ ביד קשה , כי לא תוכל להיות גמ חי וגמ חסר תנועה כלאחר המיתה -אז עורו נא לשלוט בחיכמ בתודעת משפט ובצדקה=- ..ולכנ גמ אחוז בצידוק עוז יושר הקדושה

להגיב על יששכר יוספ לבטל

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.