-=גילויידעת=-


אחווה דעי -=- אגלה משפטי

גושו הנה   לפגוש אמונה = להביט הכיצד תופסימ את השור בקרניו עד להכנעה צדיקה

-=ויטמאו אזני שוב ושוב ידידי שיחי לאמר  אינ אמת מוחלטת  וכל תוכחה היא בעיני המסתכל

שתקתי לרגע ונסוגתי אחור כי הבלמ מושתת על נכונ  אכ בליבי רגזתי הלא לכל הבלכמ  שכלכמ יספוק ולרוע מעללכמ לא ידומ   ואז הפטירוני בלא קול כי גמ צדקותמ וזדונמ חסרי חשק

              ואתבוננ ביכולות הברואימ ואומר  לחי יש שני ענימ לא בשביל לראות דבר והיפוכו  כי אמ למענ ראות כל דבר מרב צידיו=-יש שכר ליוספ

אבולוציה – על מערומי הבלי תאוריית התפתחות היצורימ החיימ עלי אדמות  …ופתרונ עברי

א ה ב ה – ותהא היא תוצאת עזר רצויה  אכ לא בעלת ערכ יחידאי=-

אוננות – השחתת זרע האיש ארצה

אונס - אונס נערה וההשלכות בראיית טהר התרבות התנכית הקדומה

אל – אלהי השמימ לאנשי קדמ  הוא אלהי ישראל

אלילים - עבודה זרה, מניעיה  ונסיבות העדרה

אמת – רק מארצ תצמח  כי חסר בה את שלמות הצדק אשר משמימ נשקפ  ..אז אל רוחו תשאפ

גלות – והעמ עודהו מתבוסס בהבליו וגולה גמ בתוך ארצותיו

דבורה - הבטה נכונה אל עוז צדקת דבורה הנביאה

דמוקראטיה – פיצוח נבכי ליבה של הדמוקרפיה  באמת אלהי ישראל

דעת – לא רק מתכון לגלידה

זקנ – לא לחיה ולא לילד  טבעיות גבורת עוצמה אנושית

חק – ביומ ההוא ירחק חוק, ויחזיקו שבע גברימ במשפט אחד..

כספ – וירמסו גמ את השאיפות אשר בשבילמ בקשוהו

מדע – מדענים מעבדות ונסיבות ליבותיהמ

מוסלמים – הגישה אל דמה בני חמ  ובארצנו זרעמ

מות – הפחד ממנו וצדקת מקומו היעיל בחיימ

מידרשי חזל – מדרשי דרישות הדרשנים 

מ ל ח מ ה - העולמ הזה הוא שדה מערכה 

מקדש – הדרת תפארת צדתק עוז תרבות אמת אלהינו…

משיח – איש צדיק אשר ימשח בשמנ המשחה הקדושה , אנא מהרה

נדכאות – צער  עצבות  ותקוה

נורמה – רגילות סחפ הסביבה המעוותה

נקמה - וזה צדקת משפט הנקמה בעוז אמת וגבורה

ענוה – אדמ ענו הוא אשר…

צבא – נלחמימ על מה..

צדק – לא רק שמ של כוכב בשמימ היא

קבלה – לוחש אמונה טפלה..

קדושה – יסוד בלעדי למשפט ולצדקה

קנאה - וַיַּעַט כַּמְעִיל קִנְאָה.

שאול – עולמ הבא……

שבת – שביתה ביומ השביעי

שואה - הגיגי נפשי על השואה האיומה  מחולליה ותצאות הלשכתה

שחוק – שמחה צחוק ולעג

שכינה – עוד מושג מחונפ

שקר – רחק שקר ופאת תצאות הנסיבות סביבו

תפילין – ולטטפת בינ עניכ

תרה מהשמימ – על צדקתה מהשמימ  ועל מערומי אוחזיה בארצ

 

 

-=וכשחשבתי שהעם איתי  נסיתי רק לשנותו   ומשהבנתי שהעם איננו  נסיתי לבנות אותו   אך כאשר הבנתי כי העם כמו ישנו  אך בדרך לא ליוצרו  החלתי כמעט חפוץ חורבנו  בטרם שובו  מחדש בנייתו  כי רצ אחרי הבלי אויבו=-

אומצ הקשבה

זעפ חשיבה

 

-= אם לא הייתי מבין שחוסר רצון האדם לשמוע להוכחת דעה זה מחוסר רצונו בתוצאותיה להבנתו, הייתי מצטער מאד מחוסר רצונו אמת, אבל מאחר ואני מבין זאת אעבוד עוד להוכיחו שהיא דעה מיטיבה, והדרך היחידה להוכיח זאת היא כי היא אמת ומאל אמת לאנשי אמת =-יש גמ יש עוד שכר ליוספ

 

 -=ואנבא מנ הידוע=-

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.