עזרו נא

תנו יד  –  הטו שכמ  –  נצרו כזב לפעולה

"אוֹרוּ מֵרוֹז אָמַר מַלְאַךְ אדני  אֹרוּ אָרוֹר יֹשְׁבֶיהָ   כִּי לֹא בָאוּ לְעֶזְרַת אדני  לְעֶזְרַת אדני בַּגִּבּוֹרִים."

עורו אמיצי לב  נכזבי מגורימ  אניני אומצ לקצה דבר אלהימ חימ    בואו נתאחד ליצור נאמנות של גרעינ תקוה   צרו קשר והיו לתשועה   לתקומת ממלכת אמונה

-=אני לא בא להתנשאות כאילו צדיק אנכי לבדי   אני רק אומר  הידמו נא  ועצבו גמ אתמ יחד את משפט צדקי=-

-=אני  רק בגלל הריחוק שלכמ  אני חכמ גדל וכמו נשגב   ובכל ליבי מיחל כבר להיות כמו כולמ  כשכבר יהו כולמ כצדקת אלהי=-

-=למה זה לכם רק לתלות עלי תקוה  כאשר אתמ יכולים להיות קורות תמך עמדי   כי יתלו עוד אחרימ גמ על כולנו תקוות  ויחזקו גמ המה איתנו את הקורות=-

בדפ זה הצג אציג נא את בקשותי לעזרה מכמ קוראי מכלל האומה=-

\\\מתנצל כי שאיפות בקשות רבות  יש עמדי  אכ טרמ נפנתי להעלותמ כולמ///

- משלי חיות מסיפורי תקופת התרבות התנכית

- בבהירות חדשה נושנה

- האומנמ – פתוח לדיונ    חוו נא דעתכמ על משפטי שי דורשי אמונה

-

 

-=כח הדבור  יסוד הוא לחוזק השבועה   ומשלא יודעימ את השפה  התקשורת היא עלולה להיות חיתית   כי באין הבנה  אמון זה למה    וכשהתקשורת כבר לא יעילה או הופרה בפשיעה  אז  זה מקומ ההרתעה וההענשה=-  וזה למה לכבד את המילה

 אשמח על כל תרומה למפעל העוצמה הנושנה  בכסף ובתושיה

- — -=תכנונ,,
אתה יודע  אנחנו רק חילימ  התכנונ הכללי  הוא רק אצל אלהי ישראל
אבל נקודתית בליבי  אנכי חפצ להקימ בית הוראה  לתרת משה באמת במשפט ובצדקה
ולנסות להשיב את עמו אל גבורת קדושתה  שיהיו אנשי אמת ואמונה
ולגייס אפ בשילומ רב  לא מעט עוכרי דין  משכילי משפח  אנשי צעקה  שיגישו  ויתסיסו  אינ קצ בגצימ וערעורימ אצל המדינה המושחתה   ולנסות לייצר עמדת צדק עברי ברורה
להתנער מהרבה ההבל אשר סביב הרבנימ היומ  לנפצ את כזב הדמוקרפיה  לשוב אל יסודות צדקת התרבות התנכית  להקיא עמי נכר מהארצ  לחלק מחדש בגורל אלהימ את הארצ לנחלת שבט ומשפחה
ולהקימ מחדש את הממלכה  ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה
עד אשר נשוב נהיה לו לעמ סגולה=-

 לשמ לתפארת ולתהילה

ויטו מעט אוזנ הקשבה

יומ שישי בעמק

-=האמת לא משתנה בשביל הלקוח  אפ כי היא כמו חסרת ערכ בלעדיו=-

-=אכנ אמנה ידוע נודע לי כי עמ העמ ה-זה אני יושב   אכ הנה נא גמ אנכי לא שכחתי כי את העמ הזה חפצ לי לזעזע ולשנות=-יש שכר ליוספ

-=בתחילה פתחתי ודיברתי רבות על ליבמ להושיעמ  אכ כאשר נוכחתי לעומק מערוממ  נמלא פי מימ וחוסר יכולת ורצונ להוכיחמ   אכ אמ העולמ הזה נושמ  לא התיאש כליל יוצרמ   אז התחלתי לעמול רק מעט מעבר לאומצ לבבמ=-

-=אני ממש רוצה שיהיה לכמ עוז  ואני כל ככ רוצה שיהיה לכמ אמת   אוי ואוי אמ תרכשו אמת בלי עוז  ושבעתימ גרוע אמ תאספו עוז לפני אמת=-..

-=ובאשר לעזובי הקיר  הבנתיכ אשרייכ  כי לרגע באמת לא שכחתיהמ  ורק כאילו התעלמתי מהמ  במשפט של יסודות חשיבת טעמ פעולות  אשר כאילו להבנתכ לא קימת בהמ   ובכנ  בנ אדמ  באשר הוא איננו חיה  הוא תמיד נאלצ לבחור את יסודות דרכי הפעולה  גמ אמ אשיותו ממש ממש קטנה  ונסמכת גמ על גב כלל החברה=-

-=אני לא רוצה שיסחפו אחרי  אני רוצה שיבחרו באמת אלהי כמו אשר אני בחרתי  גם אם לנגד עיניהם רק ראשית הדרך אליה  ומהלאה כאילו מכשולים רבים=-

-=הגבורה פה היא לדעת להטות את העם אל האמת בלי לאבד את חשקו אל הטוב=-

דרוש מימונ -!!!-להמשכ עמל בנית ה-אתר-
כמאה שך ליומ, לכמה חודשימ

לתפוצת מגילות מכתבימ חשובימ
כעשר שך לשליחת מכתב, לכמאה

לתפוצת מדבקות ע ו צ מ ת י ו ת
להתחיל בכמה מאות
ומתנדבימ רבימ

לעוכרי דין   לכמה תביעות יצוגיות חשובות לתודעה
רף בלתי ידוע   נשמח גמ למתנדבימ

אחי נדכאי האומה ,אני קורא לכמ , עורו נא ,, אני נלחמ את מלחמתכמ ,תנו יד לתושיה

חברה  בניתי חזונ  בדמ נפשי קניתיו  ובאמת אלהי אבי הצדקתיו   גשו נא אמיצי פעולה  וניטיב

בואו נפיצ מדבקות צדק משפטי אמת בקרב כלל לבבות אנשי אומתנו
כי -=מודעות האנשימ  היא החשובה    כח הנשק עוד ימצא את הדרכ להתאימ את עצמו=-

ishshchar.yosef@gmail.com

ומי מאמיצי המאזינימ אפ הסמויים הרוצה לתרומ  ד ח ו פ  להמשכ עריכת הספר  ולבישול תקומת הממלכה הנושנה

0506393319

הטו שכמ  תנו יד  אל תחשודו בסחיטת שוא   עורו נא

http://yeshshacharleyosef.com/

-=ידוע ידעתי תקותי מאלהי  כי כל אחד מבני עמו אשר יראה ויבנ את תזוזת העגלה  הוא יצטרפ ולא ינסה לעוצרה=-הנ לו יהי מהרה

 

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו  -  לכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

תגובה אחת על הפוסט “עזרו נא

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.