מזינת יסראל – כי מדינה זה לא ארצ

וּבְכָל-מְדִינָה וּמְדִינָה מְקוֹם אֲשֶׁר דְּבַר-הַמֶּלֶךְ וְדָתוֹ מַגִּיעַ אֵבֶל גָּדוֹל לַיְּהוּדִים וְצוֹם וּבְכִי וּמִסְפֵּד שַׂק וָאֵפֶר יֻצַּע לָרַבִּים:

-=זונות משלו בנו ופורק אין מידם=-

-=הבונים החופשיים -=- בונים בחופשיות את בית הכלא הגדול=-

-=יש שופטים בירושלים – ובכל עיר , אשר תופסים את מקום הצדק במלוא רשעותם=-

-=מדינת יסראל  זה לא המצב אשר לו בגלותי קויתי  אך זה חלק בחלקו מנ אשר ציפיתי  והיומ היא אשר אנכי מיחל להחליפה במלכות אמת עד הישמדה כמעט כולה=-

J-=אם מה שרואים משם  זה לא מה שרואים מפה   אז למה זה בחרו אותך אלה מפה  להיות שם  על סמך מה שדיברת פה  ולא ראית שם=-

-=מדינה זה לא ארצ  וממשלה זה לא עם  וגמ דמוקרטיה  היא בקושי תורה בחזות יציבה ככל העמימ אשר סביבותם   ובטח לא תורת אלהי ישראל אל גדול ונורא  הבוחר בעמ ישראל אנשי אמונה  ומנחילמ ארצ חמדה  להיות לו לעמ סגולה=-

-=אלמלא נבלותה של מלכות  איש אל רעהו אמונ מלאו=-

-=אם כל חוק בנוי על גב פלוסופית חיים  וכל פלוסופית חיים נתונה לפיות השופטים  אז מי הם המחוקקים ומי אלו הנבחרים או למען מה שוטרימ=-

-= המדינה צריכה לחוקק רק את החוקימ שהמ היו אילוציימ מבלעדיה  ולא את מה שהיא יכולה בעקבותיה=-

-=משפט  הוא לא רק תרגוווומ של הצדק   הוא גמ שיקול דעת של האמת

אז למה זה  אינ קצ חוקימ   ואפס אמונ בשופטימ=-

-=ואז הוא אמר לי שמזינת יסראל זו חוליה חשובה בדרכ לגאולה

ובכנ מה אמ אני יגיד לכ שהתרפקות על הכרתה כחוליה  מקפיאה את המעבר לחוליה הבאה=-

-=נסיונ האדמ לנהל את העולמ  במקומ להצדיק את דרכיו   רק מקל על הברא  לשחק לידי פרי מעלליו=-

-=מדינת יסראל אחרי אלפי שנות נדודימ  היא רק הקפאת הגלות  אשר רק משמרת את חסרון הגאולה   כי כמו גולימ אנו בתך ארצנו  ערב תרבויות נכר על ראשנו  ותועבה כל היומ לנגד ענינו  ואיה זה נביאנו=-

-=וירוצ הרשע אל מחצית הצדק  בשביל לצוד גמ עמו את חלושי הצדיקימ=-

-=עמ כל הכבוד לבושת  אינ לי טיפת כבוד לשלטון יהודי המתגאה בראש כל חוצות האומות  כי הוא המלוכה היחידה המביאה שלום בינ כל הדתות בירושלימ העיר העתיקה

ואני לתומי מביט מנ הצד  ולוחש  כמעט מתנחמ משליטת המוסלמימ בערי יוספ  עד אשר ישיבו מלכות אמת  אשר תשיב נחלה נחלה לגורל משפחתה  בכמה שפחות השחתה=-

-=ויהי כאשר השלטון הימני ביסראל מולך בכזו אכזריות  אז מוצא לו השמאל את הערמומיות למפלט  אך משהערמומיות מפילה חללים רבימ ממעשי האכזריות  מוצא לו הימינ את הצביעות למקלט  ובדור שקרן אלה גמ אלה  יקצינו ויתרקו כקפיצימ שוב ושוב עד הגאולה  כי לא תורת אמת לאור דרכמ=-

-=ויתפתו כי האומ לפחות שופט כל רוע שאינ בו -אינטרס-

ויכשלו מהבנ כי בעולמנו אינ רוע חסר שאיפות ונגיעות=-

-=יהודי מרובה הבל  עלול להשתוות בערכו לדרוזי עמ מעט צדקות  גמ במשפט צדק   אבל למה תרבות שלטונ המזינה הלזו גמ שואפת לשמר מצב זה כמעצבת תרבות  בינלאומית=-

-=ואפתור גמ על היפיופ ההוא מהמ  כי הוא מנהל בצדק את בית הבושת=-

-=וכשמעודדימ תרבות  אשר מאלצת בצעדי ענק את קירוב השואה  ועוד מפילימ את אשמת השואה על תרבויות שקדמו לתרבות מחוללת השואה  שכעת מעודדימ אותה   אז עדיפ כבר להכחיש שאה

אז כעת ענו נא האמ אמ אחמאדינדשד מכחיש שואה  או מדינת יסראל מכחישה את העלמת המסר העולה ממנה  בעידודה חוקיות דמוקרטיה ככל העמימ  ההופכימ את העולמ מחשב ואת בני האדמ לרובוטימ=-

-=חופש ביטוי אשר לא מסכימ להביע דעה נגד חופש ביטוי  זהוא חופש אילוצי ומדומה=-

-=מדינה זה לא ארצ  וגם ממשלה זה לא עמ

ודמוקרטיה היא אפילו לא תורת חימ עקבית  היא סתמ לעיתימ פריצת גבולות אכזרית

ובטח לא תורת משה האמיתית

אבל  ימימ יגידו  וגמ שנימ ידברו אומר  כי יש עוד שכר ליוספ=-

וזאת הבינו מושלי כזב

-=קדושה  היא לא דברר רוחני שמימי   קדושה היא בראש כל דבר ארצי חומרי=-

-=ויחפוצו להמונימ זימה  כי חתרו אל שלטונ מרכזי אשר כל הלהוט אחר היצר  הוא נכונ לשפלות שליטה ככל בהמה   כי בלהט נורמה סחופת  זרמ בלתי מתחשב    וירתעו גמ מלתת אמונ בנתיניהמ  למלוכ כולמ על יצריהמ  כטוב באמת בעניהמ  כי נואשו מאחיזה נכונה בצדקת אלהיהמ    ויהפכו צדק גמ בבטחמ בבחירת עלמת חנ  זקנה  את חזיונ בעלה  כי רפו  בזו  באמונ מציאת בעל טוב מאביהמ  והסכמתה=-

-=ואני בכלל חותר לתרבות הגברימ  אשר קדמה  לשפלות האנישמ   שאילצה עדיפות שויונ נשימ=-

-=שפיטת פשרה בינ שני ניגודימ  היא איננה רדיפת צדק=-

-=ועל נשות המשפט פתחתי פי  גברברי הסדק בבני עמי    אוי מלאי השחצ  זועקי ענוה  במסכנות כזו שפלה  ואבוי כי מבראשית ועד כה לא היה מעולמ שלטון אשר בכל תחומי החימ חזותו נראתה טובה יותר  ותוכו באמת מאינ יותרר רע   אויה כל עבדיהמ חלושי לבב חלושי דעת  מלאי חכמה בלא ערכ בה וגמ בינה היתה במ בלא צדק ממנה  ורק דעת אמת נעדרה מקרבמ   כי אבדו כל תקוה מאמונ בגבורה   על אלה כבר ראשי כמו יבש מדמע אכ רק להמ נתקנו עיני=-

-=יעצרו בקלות דעת אכזרית  ובמכות רצח  סתמ בנ אדמ שנשמ לעברם  לא בזמנ

ואחרי זה עוד יגידו שאשה צנועה ברחוב זה משטרימ אפלימ

יזונות של מזינת יסראל=-

-=יבואו ילדימ  ישיגו נשק  ידרכו אותו  ויגידו ליולדים  לזקנים שבהם  שבו כאן למשפט כנועים   הלא זה הבל הבלים   ואם יצטדקו הזקנים זה רק בשביל להשאר בחיים  ולא בגלל צדקת השופטימ=-

-= אפס כי האלהימ אשר אנכי ואברהמ אבי התהלכנו לפניו הוא יכבדני על קללי את שופטי עמו הממליכימ את הפכ תורתו אשר כתוב בה אלהימ לא תקלל =-

-=עד מתי עמ ישראל יקנה את ההבל הזה  של אמ לא אנחנו אז המשרפות ובלעדנו הכל גנבות   כמה הבל ותרבויות נכר עוד יבאישו להמ במילימ כה מסכנות =-

-=בטח תאמין באבנים רק אל תזרוק אותם עלי   אז תנ לו לספר גמ לילדיו מול עניכ בתמימות חינוך שהעיר הזו בכלל שיכת להם ואז תצפה שכשהמ יגדלו המ לא יזרקו אפ סלעימ על מי ששודד את אדמתמ

 הבאשתמ דעת=-

-=איכ הוא התפטה לעמוד בתוכ  בינ העמ הנדכא לדמוקרפיה שמתעמרת גמ בו  להיות חזיון שליט   בזמן שהיסודות שמאחורי החוקימ המרושעימ  המ המ המושחתימ=-

כי לא אותך מאסו   כי את שורשי הממסד מאסו מיסודות בוז סבלותיהמ

-= ויעלו מהעמ אל חלק הארצ אכ לא אל שלמות התרה  ותקומ עליהמ המדינה  ראשית צמיחת גלותמ בתכ ארצמ=-

-=לו את הארצ קיבלנו מהאומ  אז גמ אני אדליק משואה וגמ אקדיש נאומ   אכ יענ כי את המדינה הפילו המה על ראשנו בראותמ נטיעה  גמ אני אבעיר בכיה ביומ עצמונמ בזו הארצ את כוחמ ולאדונ הארצ העתיר בתחינה=-

-=העלמה עלמה אשר יחסר לה כספ לבית חתונתה תצא לעבוד בזנות בשביל היוסדה הישמעו אזני אמת כדבר הזה ולא יזעקו תועבה  ולמה זה ראיתי אוספה יסראל כספי זנוניה נטע מאהביה לבנות חורבנות להשלימ שברונימ כמו לולימ אכזרייכ לילדימ חסרי מעופימ

-=בסופו של דבר הציבור נשפט על פי מעשיו של העם ולא של הממשל  אךך מעשי העמ הבאים בחשבון הם גם תמיכה בממשל רע או פחות רע=-יש שכר ליוספ

-=ויומר אלי פושע  לכוד לב ברשת שלטונמ  האמת היא שללא זרוע שיטורמ בטח הייתי אנכי פורצ וגונב  ואנפצ לרסיסימ את חומת אהדתו העיורת בגלותי לו  זכר נא כי המה עודדו את התרבות אשר הפריחה מקרבה אינ ספור רקימ ופוחזימ כמכה שכמעט כולמ ללא כלא בית ספר שליש מהחימ  המ יצאו גנבימ ופושעימ וגמ אחרי כל זאת בליבמ עודמ זונימ=-

-=וייראומ בתעתועי כח נזיללל  וילכו גמ להיות מהמ מהשוטרעימ והמולכיים   ואבוז למ  יש נופלימ בפח דאובימ  ויש נהיימ שמ למלכ האשפות מחויכימ=-יש שכר ליוספ

-=שמעני נא בנ אדמ  ואל נא תתמה אל מובנ   המדינה הלזו היא נטע זר בתכנו  אשר מגיע לנו עקב חלישות דרכנו  הנטע הזר הזה רוכש אהדה מקטני העמ  לעצב תרבות חטאה ודרכ חלקלקה  כי במלחמת התרבויות העולמית  זיהיתי אנכי יששכר יוספ את כוחות הרוע שולכימ זרועות אל תקומת התעוררות גאות עמי  וכמו אשר מדינה חפצת שלטונ  לא תבדל בקיצוניות מרוב העמ החפצ בהפכ תרבותה  ותתנ גמ היא בשמה מוסדות ורשיונות וחוקות ומזכירויות וועדת קבלות על ראש כל חלוצי מפלט ההתנחלויות  כנ זו המדינה  מרקינה ראש רק לצוד אל נבלותה=-

-=ורק אני נעצב אל ליבי בצידי העמ על דבר שפל תרבותמ כי כמו יעיל יותר להיות מסכנ לידמ  בשביל טיפת רחמימ   ומגבר צדיק  אפסה כל טיפת אמונה=-

-=הערבים שמרו את הארץ קצת מפני מלכות פוחזת  כל עוד לא עשים ישראל ככל הכתב בתורת משה  ויהי כי ילכו דרכה  אז גם הערבים ישפילו ראש וילכו בדממה=-  וישחיתוה עוד גמ המה תחת שליטה ישראלית מושחתה

-=והנה הרעה הממשית הזו נזכרה גמ בפי המיחלימ לגאולתו עברתו  אז הלא נכונ לו לעמ לנסות לחתור גמ לגאול הוא את עצמו   כי כבר גדשה סאת הבל שפלותו=-

-= וירפו לעברי  וכי מי אנו כי נרימ את ראשנו  הלא בנ אדמ עלה נידפ  היומ פה ומחר בקבר   והעירמ כי על העלה הנידפ הזה מוטלת רדיפת הצדק  כי גמהוא רב המודעות והיכולת לסבילה מחסרונה=-

-=דמוקרטיה  יש בה חופש לעשות כל מה שטוב בעניה  ועניה עצמו מראות למרחוק  כי כבולה היא לרצונ שחצ העמ לעיתימ  ולא לאשר טוב בעיניו באמת מדורי דורימ   ותחתור גמ אלצ את כל העמ לאבד את היכלת להחליפה וזעקתה חרות וחופש  אכ לא כמבט אדונ הבריאה=-ונשמת העמ עודנה נדכאה

-=אבל גמ החנק הגדול ביותר  זה הגבלה אינ סופית בתכ חופש מדומינ=-

-=ותקרה בקצה אזני השאלה  וכי מה יעשו הסרימ מיתרת הגביה אשר מסחיטת המיסימ  ואשיב בבוז כי בטח יוסיפו עוד כמה במפרימ מוגבהימ לרבחת התושבימ  או אולי חקיקת עוד כמה חוקימ חמלניימ  כמו הוספת כמה נקודת ריתמה בשביל להישרפ חי ברכב אחרי תאונה  או להיצלות מזעה גמ בתכ השכונה  בתכ כסדה מגבילת ראיה  או למה שלא למשל יחלקו בנדיבות  אזרחות לדרוזימ  בדואימ  עמלקימ  ובכלל לשפוט שפוט ככל העמימ=-

-=ויתפתו מבני עמי אל לחש אויבמ  לעצב גמ את זרוע שלטונמ   ואזנק להזכירמ כי חופש בתכ מסגרת עלול להביא אותכ להיטלטל מקצה אל קצה  במגבלת המסגר הפוקד גבול גמ על הפה=-

-=וקטנו אחי מהבנ  כי כמחצית הרגע לאחר כיבוי המשרפות   כבר עמל השטנ לכבוש ליבנו בתרבוית הבל נוצצות  להשיבנו שמה מהרה לדרכ אנחות=-

-= =לכל מלכודת יש פתיונ  גמ השטנ יתנ לכ את כל הטוב אשר הוא נאלצ בשביל לצוד אותכ ברוע   תרבות אנשימ חטאימ=-

-=עדינות עודפת  בהכרח מעוררת רוגז עז על רבימ שסרימ ממשמעה    והשואת סולמ הדאגה ממות -מקק- ככל גופה=-

-=ויבהלו אלי באמרמ אבל מה אמ תחתמ יוקמ שלטונ רע יותר   ואפתיעמ באמרי  כי גמ אחרי שואה באה תקופה של שקט  ואלה כאילו לא מפגיזימ בשביל להרחיק גמ את הרחמימ  אז מה עוד יכול לקומ כאנ יותר רע   ואלה נותנימ גמ טיפות של טוב ומדרדרימ אל הרוע=-

-=ואנשי פריצות  המ בהכרח אוכלי אדמ  או מסורסי חיות=-

-=הרשע  מכביד עולו לרגע  מול כל ניצני אמת של גאולה משלטונו  למענ יפתו עבדיו לתעב את שליח מפילו=-

-=למה זה ראיתי והנה בני האדמ בארצ חייימ כמו סרדינימ בקופסאות שימורימ  לולי תרנגולימ ובתכמ אנשימ   ומנגד  חייצ  מרחבי טבע אינ סופיימ  כאילו האדמ הוא לא חלק מהטבע ממעשה הבריאה=-ויגזולו גמ בשמ מיסים למענ הציבור  את כל אדמתו  אל עשירי השקר הרודימ בו

-=כמה עצוב שנותרה רק צרות המלחמה לאחד בנינו לדאוה=-

-= מדינת יסראל הוקמה להיות בית לעמ היהודי   העמ היהודי בימנו העצובימ  ברובו רודפ תרבות הבל ככל העמימ  מדינת יסראל מעודדת תרבות שקר בקרבה אפ יותר מאלה אשר כעת תחתה  למענ יסתודדו אליה מסיבי תקומתה   אנכי חותר כנגדה יענ כי תורת ישראל קודמת לעמ כי היא אשר מיחדתו ומעצבתו בארצו   או אז אינ ערכ לעמ אמ מתאחד סביב הפכ היבדלותו=-יש שכר ליוספ

-=ובעולם בו הדרך היא חלק מהיעד  רבו הנרדמים על סבך העצים  אבל הסבך הוא קוצני ושביר=-

-=בושה גדולה לדת היהודית  שבני עמה ה'ציונימ' הסרימ מנה  המ המ שהצליחו לשוב ארצה לשליטה  כאילו הדת רוחפה ומנ הארצ התנתקה=-

-=דמוקרטיה  היא אולי הרע במיעוטו בינ מושחתימ 

  היא לעולמ לא הטוב בתנובתו  על ראש צדיקימ=-

-=הצבא צועד גמ על קבתו  אכ רצ לנצחונ רק על דבר משפט צדקו=-

-=וכשזוהי החילוניות שלכמ  טוב כי רובכמ דתיימ  ומשזוהי החרדות  טוב כי נותרו עוד חילונימ  ואני בצד ואומר  הלא טוב לכמ תחת כל המאזנימ העזימ הכואבימ והחסרימ האלה  להיות לתורת משה עבד אדני באמת נאמנימ=-

-=אני כמעט בעד  כפיה דתית מרצונ  במקומ חופש לעשות רק ככל רצונ השלטונ=-

-=אז האומות רצו להקימ את המדינה  בשביל להשכיח את זועות השואה  כאילו המדינה  זה המהפכה באומה בזו התקופה   ואז המדינה הזו רצתה להקימ את זכרונ השואה  כאילו להצדיק את תקומתה

ובעצמ התקוממותה היא זועקת כאילו היא תוצאת נסיבות השאה  אבל נסיבות השכלת התרבות הלזו  אשר בהמ היא תומכה   המ המ מולידימ שואה אכזריה   ותקומת ההשכחה הזו היא רק מונעת  נבואת נחמה למלכות אמונה=-

-=המדינה רכבה על הגל  ועיקבה אותו מלפרוצ את ימ תרבות הגולה   ותתנו גולה בתכ ארצו  חופשי בקרבה לעשות כרצונ אויבו=-

-=וישאלוני המולכימ מקרבמ  האמ נכונ נכונ בעני להתיר לכל אדמ ברחובמ להלכ וחרב בירכו    ואשיבמ נכחה  כי נכונ להתיר האיסור על כנו  ולהפיל את כל שלטונמ  וממלכת תרבותמ  אשר בגוה סר האמונ מידי אנשיה לאחוז בחרב צדקמ=-

-=אבל כשמדינת יסראל כובשת ככה את ארצו  ומגלה אותו גמ בתכ נחלתו   אני כבר יכל להבינ את חלק העמ הנסוג ביעפ מחלקתו=-

-=וכמה פתיימ מבני עמי  מאותתימ לי הס הס  ואל תתמה על חנופת השלטונ לנכר העמימ  כי זה רק להשתיק את המאימימ

אכלה חשבונ  לפי החשבונ הזה אתה גמ תסכימ לבנק שלכ להצהיר שאתה עני  בשביל שלא ינסו לפרוצ אותו   השאלה האמ לנכח שתיקתכ אתה תיאלצ להלחמ עמ הבנק אחרי שנימ  שפעמ הפקדת אצלו כמה אלפימ=-

-=וכשהחוק גורסס שאתיחס לילדי כאפוטרופוסס רק מכוח סמכות הגדרתו

 אנכי אתנגד לחוק גמ אמ הוא חסר כל צפי להעיז הגדרה שונה=-

-=ויתקרו גמ מאלה בפני בינ רוב תלאותי  מיטבי השקר  החושבימ בליבותמ כי אלקימ נברא בשביל לחלק להמ מתנות רגשיות  הלא יכזבו במ אלה לאנחות=-

-=לא מספיק המ הרסו את ערכ החימ  המ עוד חולמימ להאריכ אותמ=-

-= תחתור לעשות אתה את אשר נכון בעיניך שיעשו כולם  ואל תעשה את אשר נכון בעיניך שכולם לא יעשו כי כל בודד הוא חלק מהכלל  וכל כלל בנוי מחלקים רבים בודדים =-

-=אפס כי שלומ הוא רק תוצאה של צדק

   ושלומ מאולצ יוליד פיצוצ  וישחרר לחצ עודפ בזעזועימ קטנימ=-

-=וישאלוני ברגש אחד על שלושה מרובי קשיימ ורביעי גמ עממ   מדינה עמ ארצ ואז התורה   ואענמ  סבכ סבוכ ומסובכ ואחר ניסיתי לחוקרמ לפרטי אחורנית  ולהשיבמ מעל שורשי התפנית   כי באמת עמ נאמנ בתכ ארצ אחת תחת תורת אמת  מוליד דרכ שלטונית צדיקה    והמדינה הזו בכלל מאיפה באה  ולאיכנ צעידתה=-

-=ואביט כנגדמ בלב זועמ ואטענ  כי אינני נוטל את החוק לידי כי אני מראש לא הותרתי את צפית הצדק בידיו  ולמה זה החוק לקח את הצדק לידיו והתיאש מהותירו אצל אמונ המונ העמ נרדפיו=-

-=ימינ ושמאל  המ רק קצוות חופש מדומה בתכ מסגרת המשחק הדמוקרטי המצומצמ   ואנכי את שניהמ חפצתי פרוצ  כי גמ החנק הגדול ביותר  זה הגבלה אינ סופית בתכ חופש מדומינ=-

-=הארצ היא רחבת ידימ  תושביה לעיתימ צפופי לב=-כי לא מנהלימ אותה נכונננננ

-=והמדינה הלזו בחרה להתקרא ככ  כדי לצוד תקוות שוא מפליטי עמנו   פתיימ   ואכנ חדשימ מקרב באו  אכ צר לי כי לא השכלתמ הבנ מה זה  זובחימ לשדימ לא אלהה  גרוע באמת יותר מסתמ פלאפל או הבלי אמריקה   נשבר ליבי בקרבי=-  לא שערוכמ אבותכמ

-=ואחרוק בצפורני טרפי מול הצוק  ואומר אל אחי לא לתנמ לקח מידנו את השמ ישראל  כאילו להבדילנו מההבל אשר היומ תחתו  כי המה המ תרבויות נכר  ואני אחתור להיות לעמ לאלהי ישראל יחד כל עמו   כי זה שמו לעולמ וזה זכרו לדר ודר=-

-=והם דנו ודנו וחקרו וביררו וטחנו ושגעו עולם  ולא עצרו להבין כי גם הבעד וגם הנגד משחקים לידי השטן   כי רודפי שלום ולא מצדק=-

-=כמו שסלילת כביש לא באמת מקנה קרקע   ככ מספור אנשימ לא בהכרח מאלצ שליטה=-

-=רוח היא נפוצה בחלל הארץ  ובאחורי יצורים חיים  ובפי אנשי רוח מהבוליים

   אה וגם אצל אנשי אמת הכלואים בשששקר וחותרים לצאת=-

-=ואתעיפ גמ נגד תמימי דרכמ  על כי הותשו רק מרוב בעיות פתורות   תחת הימנעות מראש מיסודות מוטעות=-

-=במסע חצאי הרבע  יש גמ רשע מתכבד באילוצו להיטיב=-

-=תוצאות השואה נוצלו להקמת המדינה  אכ לא היא זו אשר עצרה בעד הרעה  ואויה להמ לקטני המונ העמ אשר רק בעקבות מוסדותיה ככל העמימ אשר סביבותיה  המה עלו אחר היוסדה כאילו חלוצימ אל תוכה  ובדרכ החלקלקה יש מהמ עוד צועדימ ממש כלפני השואה  כאילו לא החריבה דיה=-

-=חברה החשה  מהיסוד נבגדת  ולא שואפת לשפד ולתלות את הבוגד  היא חברה תבוסתנית מהשורש=-

-=בעולמנו זה  אמ לא תלחמ בשביל השלומ   אתה עלול להשלימ עמ המלחמה=-

-=את לא מבינה אותי

גמ אני יגיד ביומ שואה להוריד את הראש ולהשלימ עמ מעט הרע  פנ להירמס תחתה  אבל כעת זה הזמנ להילחמ בתרבות מחוללתה  כדי למנוע את הכניעה תחת זרועה

"וּמַה תַּעֲשׂוּ לְיוֹם פְּקֻדָּה וּלְשׁוֹאָה מִמֶּרְחָק תָּבוֹא עַל מִי תָּנוּסוּ לְעֶזְרָה וְאָנָה תַעַזְבוּ כְּבוֹדְכֶם."=-

-=מדינה אוכלת נתיניה   וארצ נעצבת על סבלות יושביה=-

-=אוי איזה יופי  המ קוראימ שמות פרטיים אפילו לאיתני סופות טבע ואפילו לכלבימ שלהמ

 אכ אהה אי  לרחובות שכחו  ולבני אדמ כבר מספרו=-

-= מוזר

את באה מתרבות פרוצה שמזריקים סמים פסכיאטרים להמון ״מרוב רחמים״

אני

נהנה משיסוף גרון של אחד רשע שמדרדר לתרבויות נכר צבועות ואכזריות כמו אלה שאת תומכת בהמ =-

-=במקומ כל סירוסי ההרעלות,,,, -בצדק העברי   הרתעה  נכונה לרשעה  וחינוכ למניעה-=-

-=מדינת ישראל זו ישות לא רצויה בארצ ישראל  ישות אכזריה על עמ ישראל  ישות דורסנית לתורת ישראל    ישות קוראת תגר על אלהי ישראל=-

-=יש הולך בדרכם לשנותם  אבל כבר הובל מזה ליעדם=-

-=המלכ היחיד אשר יש לו הצדקה למלכ  הוא אשר כל מלכותו חותרת להמליכ מלכות שמימ=-

-=פראיות היושר הזו אשר אתמ כלכמ מבהלימ ממנה   ניתנ להשיג צדק רק איתה   אכ לא ניתנ להשיג אותה  בחוסר הצדק בקרב לבבות כלל האומה

ולמה זה בכלל רדיפת צדק שמימי    וישרות אמת פרא עמי  אבדה כליל מאדמת ארצי=-

-=תצאת השקר  היא איבוד האמונ אצל כלל החברה    ומהזימה רפיונ קדושת אמונת המחשבה=-

-=רוב מחרחרי השלום  המ במקרה הטוב מוציאימ עצממ מהשפעה במשחק הלחימה אשר לא יעצור  ויש בניהמ אפ משפיעימ רבימ להשפיע רפיסות מלחמתית מול אויב זקופ   ויש מבניהמ רק משפיעים היבדלות מן המלחמה  כאילו היא לבדה או גם ככה לא תוכרע=-

-=אוואהה  גמ בצעדות השואה כולמ סברו שרצונ האלהימ בראש עדרי ומושפל וחסר התקוממות    אהה סליחה זה בכלל קרה אז  ואסור להזכיר מזה  זה בכלל מעולמ אחר  בידי יצורימ אחרימ מהיסוד אשר גמ מניעיהמ ויצרי תרבותמ בכלל בלתי נתפסימ לעדינימ כמונו    ובכנ זה קרה כאנ וכעת  כי איבוד האמונ במשפט הצדק התנכי  הוא עד השמימ זועק  וכאנ בארצ עוד צפוי להתפוצצ=-

-=דמוקרטיה היא רק פטיונ אחד ממלבושי דחליל הסחפ להמונימ  אכ היא אולי ממש הפתיונ החריפ האחרונ=-

-=ציוה אלהי ישראל   מלכ תשימ עליכ  רק את אשר יבחר אדני אלהיכ  ולא תוכל לתנ איש נכרי עליכ  אשר לא מאחיכ   הבינוני נא  כי אמ הבחירה בידיו  אז למה לו דרוש שלא ליתנ מנ הנכר   אינ זאת כי אמ יענ כי יש מצבימ אילוציימ  אשר הדחיפות בהמ להמליכ מלכ  היא חשובה יותר מההמתנה לקצ הסתר הפנינ  ואז גמ אז  אל נא מהנכרימ=-

-=לפני המשרפות  כל ספורי התנכ נדמו בעניהמ כאגדות וגמ הדתימ לא העזו חשוב אחרת כי בגדו במסריו מדורות=-

-=וכשבלבבות כולמ מולכימ תרבויות הבלים דרכי נכרים  או אז כאיללו טובה היא דמקרטיה להרדים נבלים וברקרטיה להעניש שקרנים=-

-=ואביט ואראה תחת ארצ קדושה  כבושה   ותחת עמ קדוש  נדוש   ותחת תורת אמת    דמוקרפיה לשלטונ מת=-

-= ואני ראיתי במעמקי השבי האינקיבזציוני  זקן חולה סרטנ חסר ישע  שהושלכ אל מעמקי בור הכלא  על עילה של בזיון עובד ציבור   כי באחד מעשרות מכתבימ חסרי מענה ששלח על רוב קשייו וסבלותיו מרשויות התועבה במדינת יסראל  פשוט כתב להמ שהאטימות שלהמ מזכירה לו נאצימ  אז הוא הושלכ לבית הסוהר ללא הגבלת זמנ  בדיונימ מתישימ אינ קצ על פיענוח כונותיו המסתוריות  בזמנ שהאומלל נחנק בסבל רב בכול יומ מעומס סמי העישונימ שמעודדימ שמ בחלוקה חינמ לאסירימ נואשימ ומתיחסימ אליו כאל אחרונ הפושעימ

מתי תבדילו כבר בינ ארצ טובה למדינה מושחתה

=-אחד מני רבימ  אשר למהפכה  מ י ח ל י מ

ואתבוננ באכזריותמ

-=עד שהבנתי  למעשה  מי שלא משקר בדור נבל  הוא לא צדיק או לא חכמ   כי רק הרשע יחשופ ליבו  והצדיק החכמ הוא יעז פניו לשקר בכל כנות לבבו   אבל גמ לא ינטוש שאיפת אמת גלויה לעני כלל עמו=-

-= נו אז אמ אתמ קובעימ שמדד ההצלחה של כל מדינה הוא לפי הקירבה אל תרבותכמ   אז בטח שכל המדינות "המצליחות" יהיו כבולימ אל מעמקי רוע הבל שפלותכמ =-

-= אני קדוש בפי

כוס ארורה יולדתמ זונה מהוללה  זרע נבלה באושה  גוש נבלה מגעילה

ישרפו כל שופכי העושק מכל מוצא גלותי  הכבולימ לחוקי תועבה של מדינה אכזריה

שופטים

לשפות את כל הסיר עד לשרפת תועבה=-

-=בטח -אינטגרציה- גמ עמ כלל האומות   אבל הקנה מידה שלך אמור להיות ביחס לתרבות התנכית  מההשקפה של בריאת העולמ  ולא מענה עכור למלאי ערמה בתחפושות על גב תחפושות של עמי נכר=-

-=וילמדו גמ לבניהמ תרה  כי דרכמ כמו חסרת אחיזה בלא סורה תמידית מרוח תרבותה=-

לאמור  מאחרי המילימ   שמענו שמעונו  וגמ את מעייני התורה הקדומה אנו פגשנו  ובכל זאת לחנכמ מודרנית חפצנו

-=ויציקוני הצוק והטרד שוב ושוב  הלא תראה  אמ לא הבטת כבר  על כל טוב לבבמ כולמ  השואפימ אומר עוד ועוד  ׳לעולמ טוב יותר   ונעימ יותר לחיות בו״

ואענמ במצוק פנימ   על כי ברוב הבלמ  מכלימ את כל הכוח והחומר לבנית עידוד סולמ קצר ונכזב  במקומ לחזק את יסוד הסולמ הארוכ והאיתנ  בעבור ייוצב נא על אמת ארצ ויגיע גמ עד צדקת השמימה=-

-=ובמקומ לאמצ התנהגות נכונה ורעה בשביל שיהיה טוב  המ כבר מתנהגימ כתוצאת הטוב כאילו זה מה שנכונ בלא מכאוב=-

-=הדרכ אל שלומ אמיתי  רצופה מלחמות קשות בשקר הערמומי=-

אבל אתמ מבינ בשקט   מה לכמ ולשלומ ולצדק

בושו דמוקראטים בושו

-=אני לא בעד הרצח הזה   זה פשוט שקופ שהשלטונ מנצל את זה לתעל את כל הכעס על מכאובי החימ עקב שלטונות מושחתימ  אל רגע כואב אחד של מות ממחבלימ   כאילו המהמ האויבימ החשובימ=-

-=ויחניפו צדק באמרמ  אנחנו לא חושבימ שזה נכונ אבל אנו עושימ את זה ברצונ רב   ויותן למ גמ להמשיכ לצפות לצפית גאולה  פנ גמ יבא וירחיקוהו כמרחק זעקה=-

- ויניעו גמ בשמ החוק והסדר  חנק שבעתימ ופי עשר -יששכר יוספ

-=השמאל היהודי אומר לא לעשות כי עוד לא הגיע הזמן  הימין היהודי אומר לעשות כי חוסר עשייה עלול להרדים את השאיפה  ואני אומר ראה נא אלהי כי אלה גם אלה כואבים בליבם את חסרון גאולתך תקומת ממלכת תורתך ואל נא תתעלם=- פנ ילכדו ברשתמ עוד כוחות ערמומיים  להכנעה

-=עליכ להבינ שהרבה מהרוע השלטוןי של היומ  זה למעשה הגשמת הבלי הדת של אתמול כי החילונימ חילונימ של חזל והדתימ דתימ רק תחת שלטון נכר=-

-=אינ מחיר לשקר  וכל תענוג לא יכסה על שלטונ הבל

ויזחילו אטאט את הרעה  עד כי כמעט ולא שמת לב לחסרונ הטובה=-

-=והצדיק הנאמנ  יהפוכ גמ את כל הרשמי לרשע  במקומ את מוזרותו לרשמית   פנ תחונפ גמ התקוה הכללית=-

-=וישלחו גמ איומ רגוז לעברי  איככה זה תעיז פניכ לשלח לעברנו מילות כה חדות וחריפות לזעזענו   ואשיב על אפ אהבתמ   הרבות מנ השלומ  חפצתי הקרב למענ הצדק  ואינ קצ תשורה לתקומת מלכות אמת ואמונה=-

-=נשמת אפה של הדמוקרטיה  זה היאוש מהצדק האלהי   ושביעתה  מאיבוד האמונ במשפט האנושי=-

-=אני רק ילד תמימ ומתוק שמבקש את הדבר הכל ככ בסיסי הזה  עמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת   ואחדות סביב ההבל  זה פירוד גדול =-

-=אחדות אחדות אחדות יש גם בשרשרת מרעומי תותח  והלא ידוע כי אם לא יחלידו עוד יפרדו בקול רעש גדול  הלא דעת אמת בבני אדם היא אשר תוליד אמון  ואז מעצמה תבוא אחדות=-

-=מלחמה זה לעיתימ טוב מאד כמענה לאילוצ הרע אשר נכנסנו אליו=-

-=ויהי כאשר חבורה של חזירים מסתירים את האור אז מגרשים את החושך גם במקלות=-

-=אמ הצפי לעתיד צפוי להמשכ לנצח  כבר יותר טוב לנסות כעת לממשו=-

-השליטה מתחילה במודעות-

-=חרדתי משפלות עומק גלות בני עמי בתוכ ארצ אלהי צדקי   היא הפיכת כל מצוי לרצוי וכל מודחק מואלצ לצפוי ונבזי=-

-=ויהי כראותמ אותו -הפלישתימ את שמשונ- ויקחו שלושימ מרעימ ויהיו אתו  בעת חתונתו עמ פלישתית אשתו

 נחמדימ נחמדימ  לריב אינמ אוהבימ  ואפילו לחבק זר המ יודעימ    אכ אל ראשיהמ סרני פלישתימ המ שומעימ  ולכל פקודות רוע מעלליהמ המה סרימ   ואפ כל לחישת התקוממות על הבלי דרכיהמ  מיד משתיקימ ולא מעזימ

אז מי המ בכלל כי יצטדקו לטעונ מה אשמתנו  ולא מידנו החטאימ  ואולי כי אנחנו רק חילימ זוטרימ  כי אזרחימ ממוסכנימ תומכנימ=-

"וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה וַיהוָה הִכָּה כָל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ עַד בְּכוֹר הַשְּׁבִי אֲשֶׁר בְּבֵית הַבּוֹר וְכֹל בְּכוֹר בְּהֵמָה."

-=טבעו של גולם הוא להתקומם על יוצרו  אם שמו זה מדינה  ויעודו זה להשקיט ולהשתיק את העם אשר בו היא מולכה=-

-=לו רוב רבימ ירצו באמת  אלהים ימצא להם את הדרך לפעול=-

-=ויתעתע בליבמ השטנ פעמ אחר פעמ  כאילו רק עוד צעד אחד המה יוסדו את שלטונ ההבל באזורמ  וכהגדרתמ  ומיד יהפכוהו למלכות אמת   אבל האומ המקומי לעולמ לא יחתור להיבדלותנו משקר הנכר ולאחדותנו סביב אמת אלהי ישראל=-

-=ארצ זה התגשמות אמת האלהימ   מדינה זה רק התאגדות הבלי האנשימ=-

-=כמה עצוב  שאת סחפ הפשע  נאלצימ לעצור מחוללי התרבות אשר עודדה אותו   כמו מבעיר אש שישתחוו לפניו לתודה  על קנקנ מימ לקירור הכויה    פתיימ   השחתתמ  טוב מפלתכמ  מיציבות הצדק אטומ הלב אשר יסדתמ=-

-=ויש לעיתימ  האדמ משיג את הצדק האלהי  רק בהנהיגו תגובה חיתית=-

-=ויעצרוני בטוענת  אבל יש בזה אחוזי סכנה  ואלעג ברוגז לפניהמ  הלא הכי בטוח זה בספה בבית וגמ שמ יכל ליפול עליכ טיל  אז אולי נישנ באדמה עד אשר נצטרפ אל המתימ=-

-=במלחמת הצדק אסור להכנע ללא קרב   גמ אמ זה על החטאת האחרונה של סדומ=-

-=והנה נא  נהג תרבותמ גמ ברמה האישית זה לא קדוש  וברמה הכללית זה בטח טמא מאד=-

-=צדק לא בונימ בחוקימ  צדק בנו ביראת אלהימ  כי כל החוקימ לא יכילו את הצדק   וקדושת אנשימ היא אשר תוליד משפט אמת=-יש שכר ליופ

-=כל אבנ וצורתה  כל מקריות ונסיבותיה  ואפ כי המקריות איננה איננסופית בנסיבותיה  היא קשה לחישוב כספירת אבנימ וחלקימ באינ ספור גדלימ וצבעימ

 אז למה זהה נטשתמ עוז משפט  ותפילו על ראש כולנו  אינ קצ חוקימ מקובעימ=-

-=ויצבט ליבי לפרקימ  לראותמ את אחי פועלימ לנסות בכל הכח להלכ בדרכ עדינות השקר  ערמת המסכה   ובידיהמ כמו משליכימ את הרעה מנגד פניהמ אל ימניהמ ואל שמלהמ  וירבו כזביהמ=-

-=ויתנו גמ לשוניהמ ללמד את אחיהמ  אכ רק לאלה מהמ אשר כבר למדו מפיהמ להיות כדומיהמ   ויכפו על חלושי אמונה לעשות בחופשיות כרצונ הבליהמ=-

-=לא כל השאלה בשביל מה אתה נלחמ  חלק גדול מהשאלה הוא איככה אתה נהג בזמנ שלמ=-

-=רק דרכ המלכ היא דרכי  ואכ אדני אלהי אבות אבות אבותי הוא מלכי=-

-=אבל פעמ חיו מעט  פעמ חיו מעט  והצדק שאתה מדבר עליו זה היה פעמ   ובכנ נכונ פעמ חיו אולי פחות אבל זה היה פעמ  ומה יהיה מחר  שלוש מאות שנה אורכ חימ בהקפאה  אז הלא טוב מות מחימ ביסורימ  ואתמ שכחתמ טוב מהו מרוב חימ בהבלימ=-

-=וגמ ידידי ראיתי  עצמו עניהמ מהבט אל שברוני אחדות האומה  ואזעק עליהמ כי אולי האמת כואבת  אבל השקר בטח לא יועיל  ויחלפו הימימ ואשב בצד על ידמ  ואראמ נשרטימ מנ השברימ וגמ נחבלימ מהחלקימ  ואתחננ אני על ליבמ כי יפקחו כבר עניהמ לאחד גמ את כל השברימ  בטרמ יפעלו לנסות להטות את דרכ השלמ  כי מפורד הוא  ואמ ישוב ישראל לאחדותו  רק אלי ישוב נאומ אדני  אל אומצ צדקת תרת משה עבדו=-

-=עד לא הגענו אל המנוחה  ואל הנחלה   לה יחלו אבותנו אלפי שנימ  בגלות כה ארכה ונראה=-

-=אני אומר את זה חד וחלק  כשפה במכלת היהודית משלמימ מעמ מיסימ לשלטונ הפשע שיחלק תעודות זהות ליהודימ בדואימ ודרוזימ  כבר יותר טוב ופחות רע לקנות ישירות מהערבימ בכפר עד אשר תחזק נא ידנו ונוציאמ מארצנו  אחרי אשר נקיא את תרבות עשיו אחינו אויבנו=-

-=אח שרוצה להחריב את ביתי בלא צדק  אני בברור איתו במלחמת אחימ עד מות=-

-=כל ישות בעלת כח מלוכה  אשר לא ממליכה את חוקי הליכי רוח תרת משה  באמת במשפט ובצדקה   היא אויבת לה   כי אינ מקומ בארצ לשני מלכויות בזמנ אחד=-

מדינה-=מאחר ואתמ בחזקה אוחזימ בשקר   אז טוב שתחשבו שיכל להיות גמ ״אמת אחרת״ וכל אחד והאמת שלו   אבל זה לא אמור למנוע מאיתנו לנסות להלחמ על האמת אשר אנחנו יודעימ כי אינ בילתה=-

-=ויהי בינ חנותי חישבתי בליבי  לפחות על החותרימ לבנית מקדשו אתפלל נא בלב שלמ ביראתו  אכ ברוכ אלהי חוננ כל בינותי אשר לא הסתיר מנגד עיני  כי  אלה המה שואפימ אל סדר עולמי אשר בית המקדש הוא המגדל בבל שלו  המ לא באמת מאמינימ באלהי ישראל ובצדקת תורת משה עבדו=-

מי יתנ כי רק עדינ לא

-=האמינוני נא אחי ועד מתי לא תבינוני מאכזבי   המדינה היפיופה הלזו   אפס כי ברגע שתצליח היא בכישלונ הגדול הזה של מפלת תרבותכמ הישר אל מעמקי שפל אכזריות חוסר האל    באותו הרגע היא כבר לא תגנכמ יותר מכל אותמ המונ האויבימ אשר היא עודדה ליצור בלחש נחש סביבות כל תוככמ=-

 

-=אני שונא את המדינה  לא כי אני רוצה לשוב אחורה לגלות

אני שונה את המדינה כי אני רוצה להתקדמ קדימה  לגאולה  לתקומת הממלכה הנשכחה=-

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

2 תגובות על הפוסט “מזינת יסראל – כי מדינה זה לא ארצ

  1. -=ואתמ המון הדתיימ הרגזתמ ,ולדאבה חלישות לבבכמ, יענ כי שכחתמ מליבכמ כי התורה תרת משה היא קדמ כל תורה שלטונית , משמימ הזכירוכמ כי גמ הדמוקרפיה היא אחרי הכל מדינה בינ לאומית=-יששכר ליוספ

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.