ה ח ז ו נ

וְאַתֶּם תִּהְיוּ-לִי מַמְלֶכֶת כּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תְּדַבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

רחב החזונ מנ השאול  ותושיה בו מכל שועל גדול

-=חזיונ ההוה המתמשכ   הוא רק תעתוע העבר הנשכח   והרדמת צפיית העתיד=-יש שכר ליוספ

 

-=אינ מה -לשפץ-  העסק הסתאב  אילוצ להקימ מחדש  ולהחריב את הבואש עד היסוד

"וְהִנֵּה נָפַל הַקִּיר הֲלוֹא יֵאָמֵר אֲלֵיכֶם אַיֵּה הַטִּיחַ אֲשֶׁר טַחְתֶּם."=-

 

-=יש מטרה נעלה

בדרכ אנחנו מנסימ כמה שפחות להרע   אנחנו לא נסוג

היעד הוא להשיב עמ סגולה לאלהות אלהי ישראל

לא ניכנע גמ אמ זה ידרוש להקימ אחדות של אנשי אמת גיבורימ הנבדלימ מאחיהמ ונוטשימ את שארית עמ ישראל   אמ אלה יאחזו עד מות בהבלמ=-

 

-=אני מעריכ כל מאבק לעצירת הסחפ בסכר  אכ זכרו נא כי דרוש כבר לתעל מאגר עמוק=-

 

-=כשאני אומר להקימ את הממלכה מחדש אני אומר לאזור אומצ  להיכנס למאזנ הכוחות  כי גמ לו נכנס כחלשימ ביותר  המאזנ עוד צפוי להשתנות

הלא גמ העולמ לרגע לא שוקט על שמריו  וגמ אדני אלהי ישראל מחפש התאגדות אנשי אמת לבעבור יקרא שמו עליהמ להתנשא מעל כל ראש פלילי אויבהמ=-

 

-=מלכות אלהי אנכי מבקש  ולא –אתפשר- על אפ חלקיק מתרת משה עבדו  או מניעת ספוק איזה שהוא חלקיק רגש יצר  מהטבעת יצירת בריאתו=-יש שכר ליוספ

טרמ המלה שדודה

החזוננ

-=כל ישות בעלת כח מלוכה  אשר לא ממליכה את חוקי הליכי רוח תרת משה  באמת במשפט ובצדקה   היא אויבת לה   כי אינ מקומ בארצ לשני מלכויות בזמנ אחד=-יש שכר ליוספ

 

-= אפ דבר טוב לא מקדימ את זמנו  אמ מתמיד הוא חתירה לקדמ אל יעדו =-

 

-=אז מה חשבתמ לרגע  כי נעשתה אומה ישראלית נבדלה  אז פתאומ איש אמת מקרבה אל לו לשאופ לתיקונ עולמ  למניעת כל הבל סבל מכל בני האדמ    ובכנ  שאופ גמ שואפ צדיק מישראל לצדקת כל דרכיהמ  רק שהבנ מבינ הוא פתאומ  כי עלילת אלהי ישראל פה היא  כי גמ כל טוב הגויימ ישתרכ אחר אמת הישראלימ  כי ידמו כולמ לטהר יושר צדקת סגולת העמימ  נוכח הבטה אל עוז שלות חיותמ בגיבורימ=-ויש גמ שכר ליוספ

 

-=בשביל שניתנ יהיה באמת לגיר אלינו   דרוש כי אנו נהיה קודמ עמ  ולא אוספ שברימ בלתי מוגדרימ

ואז רק דרכ בדידות צדקות עמנו  תיקונ כלל עולמנו=-

 

-=לבנות בפועל תחליפ יעיל  אמיתי  וטוב יותר  להבלי השלטונ הקימ  זה דורש יכולות של עמ שלמ   אני רק פועל לשנות את יסודות מחשבתו על החימ  ככ שהוא מעצמו יטה בבא העת את כוחו לפעולה מתאימה    ואפ עמ זאת  אנכי גמ אני כחלק מנו  לא אברח מעזור לו חשב גמ יחד איתו  את להט נכונות פעולתו=-

 

-=אמ הצפי לעתיד צפוי להמשכ לנצח  כבר יותר טוב לנסות כעת לממשו=-

 

-=ועוד בהקימנו את הממלכה   כל המושחתימ אשר עלו ארצה רק בגלל שראו להאמינ שהיא מעוצבת בה דמוקרטיה ככל העמימ   אז זה הזמנ לאזור אומצ להשתנות לפאת גבורי חיל נאמנימ  או להרחיק שוב עד ארצות גוימ=-יש שכר ליוספ

 

-=זה לא שאלה של קנינ  זה תשובה של ארצ ישראל  לעמ ישראל  ושניהמ אל תרת ישראל   ואלה כולמ תחת אלהי ישראל=-

 

-=הלא בשביל להיות לו לאדונ הבריאה  עמ סגולה מכל העמימ  עלינו לאגור כח רוחני רב יותר בצדקתו אפילו מאוסטרליה  ברדפה אחר מניעת כאב חיות לשוא   ועלינו עמ בני ישראל להלחמ בכאב חיות אפילו לתועלת ממשית  לו חסרת הצדקה היא הרדיפה התעשיתית   כי הבורא התיר לשחוט ברגע  ולא להחיות ביסורימ כל החימ=-

 

-=מודעות האנשימ  היא החשובה    כח הנשק עוד ימצא את הדרכ להתאימ את עצמו=-

 

-=אמ הינו כבר מקימימ את הממלכה מחדש  היינו פותחימ -פייסבוק- לעמ ישראל לבדו  בקדשה ובטהרה   אבל היומ גמ בלי -פייסבוק- זהו שפלות מצב האומה וגמ הכלי -פייסבוק- מנוצל להגברת הרעה  אבל אני טרמ יראתי מהחרב  אפ כי נפחדתי מניצולה לרעה=-

 

ונדע גמ להעניש בקדושה

-= וכל העמ ישמעו ויראו

לא שיאוימו  כלמאר לא שיתמלאו אימה מעצמ גודל הענישה    כי אמ גמ יתמלאו הפנמה כי בנפשנו השליטימ הצדיקימ  בנפשנו זה  התיעוב של גודל זו הרעה =-יש עוצמת שכר ליוספ

 

-=העמ איבד אמונ בצדק העברי    וסר מזמנ מיסודות דרכ הישר הקדומה   ואיבד כליל כמעט את עוז התרבות התכית  אשר על גבה ניתנו מצוות התורה

ל כ נ  חוסר ערכ והעדר נאמנות נמצאה בו  בכל עבד אדני אשר לא חותר השב את העמ לפאת כל אלה

כי עליכ להבינ    היומ איננו אנו סתמ בשאיפה לקיייימ את תורתו   אנו בכלל בחתירה אל יכולת לשוב אל קרקע היוסדה=-

 

-=ומרגע אשר האדמ ממיר את כל רדיפת הצדק לקשיות עורפ  או אז ניכונה לנחות על ראשו רכות לב עדיני השקר  מתורבתי התועבה   עד אשר ימאס במ ויחפוצ מלכות אמת של תורה=-

 

-=באופנ טבעי ותקינ באומה  דת תרבות ושלטונ באימ כפותימ בחבילה אחת ומאותמ המקורות   ככ שהשקר הערמומי הזה  לאמור אנחנו נמליכ בראשכמ כאלה וכאלה -אלגוריתימ- חוקימ מותנימ  ואתמ בדת  ככל חפצכמ חושבימ עושימ    ובכנ זה ממש חצופ יותר מלקשור אדמ בשלשלאות פילימ ולומאר לו צעד אל החופש ככל אשר יחפוצ לבבכ=-והנה נא יפרח השכר ליוספ

 

-=\פיגלינ/ הזה יש אולי תקוה כי יוסיפ עוד חצי שבר מדרגה לסולמ הגדוע  במקומ לרדת מנו וליצב את השלמ  להקמת הממלכה מחדש ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה=-

 

-=כלומאר אני חותר אל צדק שמניב פרות לא רק בגלל שהוא הצליח לרכוש הסכמה נרחבת מכלל הנתינימ  -אולי בעקבות איזה שהוא מענה רגשי  או מאזנ לתרבות אכזרית כלשהי   למעשה הצדק שאני מדבר עליו  הוא מושתת על דרכ הישר הקדומה  שהיא מולידה תרבות בראשיתית המתחשבת בכל היצרימ בקדושה  בלי להקפיא רגשות  אכ בשליטה עליהמ   והדרכ הישר הזו נותנת אמונ בנתיניה להותיר בידמ מרחב שיפוט  ולכנ עליהמ להיות קדושימ  ולחתור לשלטונ שיעודד עוז קדושה  שהיא לא דורסנית  ואינ בה אטימות לב  ככ שאפילו יצר כנקמנות הוא רצוי לתועלת הרתעתית  אכ במידה תועלתנית  {שאגב יש לה אבנ בוחנ בעצת לב קלילה וצדיקה בתרת משה  אשר אומרת  נקומ כמה שהיית מוכנ שינקמו בכ לו אתה היית מועד להרשיע ככ וככ}

ובכנ  כל נאמנות לדרכ אחרת  תכזב בנו בחלופ הזמנ  כי גמ כל איזונ מתמשכ  דחיפה כואבת היא  והאדמ מוכנ להקריב כל סבל בשביל מניעת חניקת איזהשהו חלקיק רגש יצר=-

 

-=השמדת המדינה מהיסוד  זה רק צעד אחד אל הצדק העברי   אבל הוא כנראה יהיה הצעד האחרונ לקראת ראשית ממלכתו=-

 

-=וישיבוני בחצי פה  כאילו המ מתאמנימ במלכות הזו  איככה להיות חילימ של מלכות אמת

ואענמ בלא פנימ  פנ יתנסה הארי בטריפת גוריו למענ טרופ להמ טרפ בשפתיו=-

 

-=עמ כל הכבוד לבושת  אינ לי טיפת כבוד לשלטון יהודי המתגאה בראש כל חוצות האומות  כי הוא המלוכה היחידה המביאה שלום בינ כל הדתות בירושלימ העיר העתיקה

ואני לתומי מביט מנ הצד  ולוחש  כמעט מתנחמ משליטת המוסלמימ בערי יוספ  עד אשר ישיבו מלכות אמת  אשר תשיב נחלה נחלה לגורל משפחתה  בכמה שפחות השחתה=-

 

-= משיח זה בקצה התקוה  משיח זה לא בעני נחמה   ואוי ואוי אמ הצפיה למשיח מהוה -סם הרדמה- להשתקת פעולת חתירה נאמנה=-יש שכר ליוספ

 

-=הנצרות בעומקה היא תנועת מרי אזרחית כתגובת נגד אכזריות השליטימ  דומה לה היהדות כתגובת נגד לאטימות   במלכות אמת ומשפט צדק אינ להמ מקומ להשלמת חסרונ =-

 

-=רועי העמ בגולה

המ הגנו על הגחלת לבל תכבה    זו היתה כנראה ההצדקה שלהמ לא להתכלא

כי כמו לא היה די חומר חומ לבערה  ועודפ רוח אימה לכבותה

המ גמ שומרימ על הגחלת לבלי תבער   כי גוננו עליה מכל עקביות רוח של תרבות אמת או נכר

אז בהכרח דרוש להתנער מעורון אחריהמ  למענ הבער מחדש את רוח הממלכה

כי יוסיפו נא חומ של אומצ אל משפט האמת  וחומר של אמונה צדיקה  ופנ תכבול גמ ההגנה  כל פעולה ותקוה   וכמו כבר בכל עת מתאימה היא השעה לבערה=-

 

-=מקומ שאני לא יכול להרוג בו כצדקת אלהי   בו אני לא יכל לחיות כאמת יוצרי=-

 

-=תנ רגע להוציא את העצבימ על מה שאתמ מיצגימ

תתרחקו תעופו לאלפ אלפי עזאזל  לא ביקשתי קרבתכמ עמ שפל רפיונ תרבותכמ   ונטע זנוני אבותיכמ עוד יסיר נא אלהי וישבור נא את קשיות עורפ בניכמ

כעת הבינני נא בנ אדמ  שאני אינני מבקש דת של מענה עכור לערב תרבויות נכר המצב הקיים

אני חותר לתקומת הממלכה הנשכחה   לצדק הטבעי  המתחבר לאמת היצירה   כרצונ אלהי ישראל אדונ הבריאה=-

 

-=אל תאמינ בחזונ שההצלחה שלו עתידה לתקוע אותו   עדיפ כבר לשחק על כל ה-קופה- גמ אמ העוצמה נראת בהתחלה חסרת תקוה ומבהילה=-יש שכר ליוספ

 

-=וישלחו גמ איומ רגוז לעברי  איככה זה תעיז פניכ לשלח לעברנו מילות כה חדות וחריפות לזעזענו   ואשיב על אפ אהבתמ   הרבות מנ השלומ  חפצתי הקרב למענ הצדק  ואינ קצ תשורה לתקומת מלכות אמת ואמונה=-יששכר יוספ

 

-=רק דרכ המלכ היא דרכי  ואכ אדני אלהי אבות אבות אבותי הוא מלכי=-

 

-=מאחר ואתמ בחזקה אוחזימ בשקר   אז טוב שתחשבו שיכל להיות גמ ״אמת אחרת״ וכל אחד והאמת שלו   אבל זה לא אמור למנוע מאיתנו לנסות להלחמ במלא העוז על האמת אשר אנחנו יודעימ כי אינ בילתה=-

 

-=משיח  זה קדמ כל כהנ גדול המשוח בשמנ המשחה  הוא לא אמור להיות מלכ  כל עוד העמ לא מושפל לרצות מלכ בשר ודמ   גמ אמ הוא לצאת במלחמה   כי אדני אלהיכמ מלככמ זה ישירות יותר מובחר  וכי מי מלכ בזמנ יהושוע   הוא בטח לא אמור לבא  כמו איזה סלע אש מהשמימ   הוא אמור להמשח בידי אדמ  רצוי נביא

 ופתאומ יבא האדונ אשר אתמ מבקשימ   זה נאמר ממש על אלהי ישראל בבאו לשפוט הארצ דינ צדק ביומ השמ=-

 

-=דיבור רק על התיקונ של היחיד זה זרע תבוסתנות

למרות שהכלל הוא חלול אמ לא בנוי מיחידימ מלאימ

אבל למעשה הוא חסר שליטה אמ היחידימ שבו לא אמיצימ לחתור לעצבו באמת אלהי ישראל=-

 

-=מאחר והדמוקרטיה היא האילוצ הרע ביותר מכל שיטות השלטונ אשר נוסו  והיא דרכ השלטונ הכי פחות רעה להיומ  חוצ מכל אשר עוד לא נוסה   אז אני כבר מעדיפ להתגעגע ולנסות להשיב מראשית מלכות אמת חסרת שלטונ מרכזי  אשר בה כל איש ממליכ את הצדק סביבתו ככל יכלתו וכגדל צדקות הבנתו   ואדני אלהיכמ הוא מלככמ  ואתמ ממלכת כהנימ וגוי קדש לכבוד תרבותו=-

 

-=הגישה של עבודה אישית ולא לאומית  זו תולדה של תפיסה גלותית=-

 

-=ציוה אלהי ישראל   מלכ תשימ עליכ  רק את אשר יבחר אדני אלהיכ  ולא תוכל לתנ איש נכרי עליכ  אשר לא מאחיכ   הבינוני נא  כי אמ הבחירה בידיו  אז למה לו דרוש שלא ליתנ מנ הנכר   אינ זאת כי אמ יענ כי יש מצבימ אילוציימ  אשר הדחיפות בהמ להמליכ מלכ  היא חשובה יותר מההמתנה לקצ הסתר הפנינ  ואז גמ אז  אל נא מהנכרימ=-

 

-=לעולמ לא נוכל לדעת מראש  בעודנו חותרימ ומקימימ את הממלכה מחדש  מתי ובאיזה פעולה נהיה מספיק צדיקימ ואהובימ עד כי יוקצ קצ להסתר הפנימ   הלא כי פתאומ יבא האדונ אשר אתמ מבקשימ=-

 

-=המלכ היחיד אשר יש לו הצדקה למלוכ  הוא אשר כל מלכותו חותרת להמליכ מלכות שמימ=-

 

-=למה כל אוטנתי יהודי  מעיד על עצמו כי הוא הוגה בתחליפ למילה מקורי   לא לעצמאות כזו חתרתי אני  ללומדימ מכל העמימ איכ להתיחד מסביבתמ  ואנכי חפצתי תרבות יסודית ראשונית  אשר גמ לפואנטה ולליגטימציה היא מציגה תחליפ מכובד  כי עמ לבדד ישכונ ובגוימ לא מתחשב  ואז יכונ נא בחיי לממלכת כהנימ וגוי קדש לאלהי ישראל=-

 

-= התרבות היא טמונה בשפה  אשר נולדה ממנה=-

ולהתנער מהשפעות גלותיות

כי אני חותר -להקימ הממלכה מחדש – ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה=-

 

-= דינא דינ דינא דינא דינא   מגעיל אותי רק מלשמוע את הצליל הגלותי של הבלי הבבלימ   תורה של עמלק היא גמ תורה  והיא ממש אויבת לתרת אלהי ישראל   וכי האני כבול  למערומי חוקתממממ  דינא דמלכותא דינא דזנותא=-

 

-=ופירשו כזלינו- [שמות כד יב] עלה אלי ההרה ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצוה. ופירשו רז"ל במסכת ברכות בפ"א [ה א], התורה, זו תורה שבכתב. והמצוה, זו משנה. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים. להורותם, זה תלמוד. מלמד שכולם נתנו למשה בסיני.

שוב העבד ממליכ את עצמו  הלא

זה מגוכח

 לא ככה בונימ עמ

  לא ככה מאחימ שברונות

   לא ככה מקימימ את הממלכה מחדש=-

 

-=כעת הבינני נא אח יקר  אני חפצ בכל ליבי הקמ את הממלכה הנשכחה כלבב יוצרי  ולא נוכל דרוש מכל פלגי העמ נאמנות לאלהינו  אמ אנו לא אמצנו חקר בכל כנות לב מה רצונ אלהותו באמת=-

 

-=שיכורי הדת הקשיבוני    שמרתמ על הגחלת עד היומ  תודה רבה   הגיע הזמנ להבעירה

אתמ שומרימ חצי אשר מונע את השלמ   כבר כמעט רצוי לשמור אפסי  בשביל לחתור לממלכה שלמה=-

 

-=אנכי יששכר יוספ בנ אליהו  מגבעת יש שכר ליוספ   חותר להקמת הממלכה מחדש ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה עד כי יהא אדני אלהיכמ מלככמ ובזאת לקוצ קצ לדמוקרטיה ככל העמימ בישראל  ואז נהיה אור לגוימ באמת ובצדק  אחר כי נאמצ ליבנו להיות עמ לבדד ישכונ ובגוימ לא יתחשב

אז תאזרו אומצ  חפשו טיפה פה טיפה שמ  תצברו בלבכמ  שרפו התזזז ונתקו כל קשר לממלכה החטאה הדמוקרטיה הבריטית הבינלאומית המכונה בקרבנו מדינת יסראל  והשמידו מלבכמ כל זכר מדת ההפחדה המכונה הדת היהודית  כי יהא נא בנוי לבכמ ליסוד צדק התרבות התנכית=-

 

-=אכנ מחלת נפש  צפיה עמוקה למלכות אמת   כמו שאומרימ על חולי אהבה  אמ לא תקוות הגאולה למה לי חימ  ובשביל מה בכלל נשימה=-אכ יש ליוספ עוד שכר

 

-=ראיתי חלקימ גדולימ מבני עמי לא מבינימ  כי המעטימ אשר אבדו כל תקוה מדרכ תרת משה  המה הוציאו עצממ מכלל ישראל  ולא עליהמ הבכיה   כי אמ הרוב אשר לא כרתו נפשמ מעממ  המה באמת המיחלימ עוד לרגע שתמלוכ תורת השמ בבהירה בעולממ    ועל מבריחיהמ משורש עממ בגלל סילופ תורת יוצרמ  להמ נתקנה כל דמעה=-

 

-= עשית צבא -?- איפה שירתת בצבא הגנה לישראל -?-

מההה  איפה זה  מה הקימו אותו   אני רצצ

אהה ה צבא האומ המקומי  צבא ההגנה לדמוקרפיה הבריטית ככל העמימ  מדינת יסראל  לא תודה לא תודה

אני מעדיפ לחתור -=להקימ הממלכה מחדש=-

 

-=אלהי יודע כי אין לי חפץ בהמלכתי  כי אם בהמלכת משפט צדקו  גם אמ יהיה זה דרך המלכת אויבי=-

 

-= אחי  נפחדי   אני רוצה להרגיע אתכמ מפני

אני הקראי הכי חזלניק שיש   את תורת המחשבה של חזל אני מכיר על כפ ידי  את נקודת השקפתמ נשמתי כל ילדותי  אפ כי ביקורתי הייתי מנערותי  אכ לא שכחתי מילה מרעיונ מסריהמ גמ מכל ימי בחרותי

אפס כי רק אכ ורק הריחי ביראת אמת אלהי אבי  היא היא בוחנ משפט צדקי  גמ לפאת אלה  רועי העמ בכל שפל גלויות אומתי

והאמינוני אחי  כי אמ איסרכמ בשבט פי  או אנגעכמ בחרפ דברי   זה רק למענ אוכל כבד עוד את חלקי האמת אשר נמצאו ברוב עמל מחשבת רבניכם

 כי אמ בזעמי  את רעתמ ביקשתי   שבעתימ בגעגועי את אומצ צדקתמ דרשתי =-

 

-= עלינו ליצר בתר התחלה שאיפה אל חזונ אשר יאחד את האמת והטוב

כלומאר ינקה את הדת מהשקר ויבער מהחילוניות את הרוע , ואז יאחדמ בקדושה תועלתנית =-

 

-=אדני ילחמ לכמ ואתמ תחרישון  וגם יד אדני היתה במ להוממ  ואת הצרעה אשלח בם  רבימ אשר מתו מן הברד מאשר חרב יהושוע  אל תירא כי אדני אלהיך מתהלך בקרב מחנך   האמ בגבורתו אתה חפץ כאשר יגיע לנו תחת מלכות אמת  או אולי בחיל האויר

 והעולמ בטח ישתוק כמו מת=-

 

-= החזונ הוא  לחדש נאמנות לאלהי ישראל   זה התנכי  אשר כל פלגי העמ בבריחה מתמדת מפניו    לנפצ את אליל הדמוקרטיה לרסיסימ   לחלק את הארצ בגורל אלהימ   להקיא תרבויות נכר מליבנו  ואחר צידוק להיבדלות מהנכר בארצנו   לשוב להיות לו לעמ סגולה מכל העמימ  להקימ מחדש את הממלכה  ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה   להתנער מהבלי הדת הגלותית אשר דבקו בשמ אלהנו  לבוז לחילונית חסרת אל   להתאחד מחדש סביב אמת אלהי ישראל  להיות לעמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת  =-

 

-קומי עורי כי בא יומכ  מהרי התנערי כי דבק הבל בגופכ  מעפר קומי פנ יכסה ראשכ  לבשי בגדי תפארתכ עמי  היכוני לתשובת מלכות יוצרכ-

 

-=אהובימ גדולימ הינו  אחרי השואה    כבוד אמיתי נקבל רק בהקימנו ממלכה צדיקה=-

 

 

-=ומה עמ אלהי אבות אבות אבות אבותנו….

הוא יתגלה כאשר נאחז באלהות משפט צדקו גמ בלי קשר לנוכחותו

"תְּיַסְּרֵךְ רָעָתֵךְ וּמְשֻׁבוֹתַיִךְ תּוֹכִחֻךְ וּדְעִי וּרְאִי כִּי רַע וָמָר עָזְבֵךְ אֶת יְהוָה אֱלֹהָיִךְ וְלֹא פַחְדָּתִי אֵלַיִךְ נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה צְבָאוֹת."

ממש כמו אשר בחר הוא באברהמ אבינו אשר היה נאמנ לדרכ הישר מנערותו  מעצמ טהר קדושת מנהגו=-

 

-=וזכור נא כי העמ עודהוא מתבוסס בהבליו    אז לא בנקל כל חלקיק אמת יאהב

אבל אל תאמר נואש

כי שבעתימ זכור    על כל דבר שקר יש תולדת כזב והרבה צרות סבל רב=-

 

-=כל עוד ליבנו נאמנ ישירות לו  ולא לשליחימ כאלה ואחרימ

אני מאמינ שהוא יטה לבבנו אליו  עשות כרצונו

עלינו לחתור אטאט להקימ ממלכה  אפילו אמ היא קטנה ומבודדה

אבל אמ יראו בה עוצמת טהר ואמת זכה  אז נהיה למופת לכלל העולמ והאומה  וגמ יקרא שמו עלינו לגבורה נאמנה ואז הוא יתכבד במלוכתנו לתפארה=-

 

 

-= כי הגיע הזמנ לשוב לצדק הבראשיתי הטהר  בלי מסכות מאזנות כמענה לתרבויות אשר רחקו עד מאד מאמת האלהימ

עורו נא אחי לפאת דרכימ נאמנימ  למענ אשר אפ באפיסת כחכמ  עוד יאשרוכמ הזדימ

העגלה מתחילה לנוע   הצטרפו  עזרו נא  ואל תעצורו

העסק הסתאב   גדשה הסאה   אינ מנוס ממהפכה     אמ תבחרו בחרפה   לא תמנעו גמ מהמלחמה

מ ה פ כ ה

יש צדק   יש אמת   יש קנה מידה בראשיתי   יש דרכ הישר    יש  ח ז ו נ

 אבל חשוב לזכור שהמערכה כאנ היא משולשת

על אמת הדת    על עוז התרבות

ועל צדק השלטונ

רק לחימה אמיצה בשלשת החזיתות גמ יחד תוכל להגיע לנקודת הכנעה צדיקה=-

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

5 תגובות על הפוסט “ה ח ז ו נ

 1. פינגבאק: דמוקרטיה | יש שכר ליוספ

 2. -= ופגשתי גמ מהנ בלי בושה אהבוני כל עוד אני ממקמ את עצמי בפינה המושפלה ויהי כאשר הרמתי ראשי לתקומת צדקה ויתעבוני כמו את אחרון הנבלה=-יש שכר ליוספ

 3. אמת ושלומ אדמ
  בו ביומ ראיתי תגובתכ אכ נחת לא מצאתי להשיב נכחה
  תודה על הערכתכ ותקוה מנקיונ בוז בילבבכ , הנה המשפט המתאימ לענות על שאלתכ, ומבינ אנכי לחרדת לבבכ
  -=והטעות של זוני המדיניים האלה לראות במדינת יסראל כאילו רעיון עצמאי ויציב גמ בלא כל הרעות המתבוססות בקירבו כאילו אמ נשמיד מתוכו את כל הרוע יותר מנו בכלל איזושהיא חצי חולית עמוד שידרה של נכונות רעיונ שניתנ לקדמ עוד לטובה ושלא תתפורר ברוח כל היתרה(אשר בכלל כל מעט נקודות הטוב במדינה נבעו משיירי יושרת העמ ולא מערלות אותו הרעיון) הטעות הזו לבדה יש בה כדי לחשופ את עומק רקבוני לבבם עד חלופ את כינוי שממ לאנשי העורימ תחת אשר כונו אז מימימ ימימה אבות אבות אבותיהמ ׳אנשי העברימ׳ לאומצ מחשבתי ישר גמ מעבר לכל תעתועי האמונות המקובלים אצל ערלות ליבות המון האנשים=- כי ערש המדינה רבוצ על אובדנ האמונה
  וברגע שנעקר ממהות המדינה הלזו את עמוד השידרה הדמוקראליבראליסטי לא ישאר לה להציע עוד דבר

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

תגי HTML מותרים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Heads up! You are attempting to upload an invalid image. If saved, this image will not display with your comment.