מקדש – הדרת תפארת צדתק תרבות אלהינו…

"תְּבִאֵמוֹ וְתִטָּעֵמוֹ בְּהַר נַחֲלָתְךָ  מָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ פָּעַלְתָּ יְהוָה  מִקְּדָשׁ אֲדֹנָי כּוֹנְנוּ יָדֶיךָ."

 

-=חשבתי שהאימרה הזו מספיק מפורסמת

היא באה לומאר שלמעשה הערכ הפנימי של המקדש רוקנ מתוכנ עוד לפני חורבנו  ואז כבר לא היה בו טעמ לדברי הנביא לתת חותמ למעשימ אכזרימ של רועי העמ=-

 

-=והיו מהמ אשר אמרו לי  אם היה לו מקדש אני לא הייתי פה  כי במקדש הייתי כל היום

אבל אני אומר יהיה לו מקדש אם יעשו כרצונו  וגם אז חשוב יותר כי יעשו את רצונו כולו  מאשר אך ישבו במקדשו=-יש שכר ליוספ

 

-=קיבעונ תפילה  מורה על איבוד תקוה  פנ תכלו רגשותכמ במקדש מעט  ולא יותר לכמ עוד רגש לקרב מוכנות לבנית מקדש גדול  אפ כי המעט שימר מדורות גחלת כמיהה למרובה   אכ פנ עתה תחסומ הגחלת בגופה את בערת כלל האומה למצופה=-

 

-=טוב לכ ככה  אהה  לא מפתיע יעיור   ובכנ גמ המכונות ליצור בצימ הקרויות משומ מה תרנגולו  כאילו היו בעלי יצרימ ונפשות חיות  גמ המ נולדו לתכ זה ולכנ לא ממש מרגישימ בחסרונ  ואפילו מתאימימ את נבכי אשיותמ לשמ  כי מעולמ לא סיפקו באמת את יצר הדוגרנות  או הליקוט בחול  או הגנת זכר והזרעתו  או אפילו לעיתימ תקיפת אויב במקור חד ומרתיע  או אולי ככ סתמ לפרוש כנפימ לרגע קט במלא הרוחה  ולפסוע קצת על קרקע אדמה   אז נכונ חלפ כל אלה  מימ אוכל ואור  לא חסרו אפילו בהלעטה וגמ קרקוריה די תמידיימ  כאילו מלאת תוכנ היא בחיי סביבתה  וכאילו מה לה ולתפילת גאולת עמה  אבל נו באמת  בנ אדמ המביט מגבהה על שלמות התמונה ואמיצ להביא בחשבונ גמ את חסרונות מצבה  ביחס אל בסיס טבע הבריאה  הלא יצדיק משפט כמעט טוב מותה מחיה ורעבונה שבעתימ מכליאתה    אז התעררו נא ליחל לבנית המקדש באמת  אשר מהווה מיצג מאחד תרבות לכלל מלוכת תרת אלהי ישראל  ובטח לא מקדש חותמ הרוכב על גב רוע התרבות השלטונית הקימת עוד היומ ככל העמימ ביסראל=-

 

-=ובזתי לאמרימ עמנו עמנו צבא עמנו   הנה נא עמ בלי נבואה ומקדש זה כגופ בלא רוח ונשמה=-

 

-=אבלות מתמשכת כחורבנ המקדש  נדחקת לצידי הלב אבל לעולמ לא נשכחת  ואפ מנחה מאחור את הצרות האחרות=-

 

-=ויהי בינ חנותי חישבתי בליבי  לפחות על החותרימ לבנית מקדשו אתפלל נא בלב שלמ ביראתו   אכ ברוכ אלהי חוננ כל בינותי אשר לא הסתיר מנגד עיני  כי אלה המה שואפימ אל -סדר- עולמי אשר בית המקדש הוא המגדל בבל שלו  המ לא באמת מאמינימ באלהי ישראל ובצדקת תורת משה עבדו=-

מי יתנ כי רק עדינ לא

 

..-=אז באותו המידה את יכולה לבקש מכולמ שיתפללו שיהיה טוב בלי לחשוב איכ

כי את יודעת שככה רק עמ מקדש יהיה טוב   ובכנ עמ כל הכבוד  זה לא חכמ  כי לאדמ יש יכלת להרע בדרכ אל הטוב  והדרכ היא לעיתימ חשובה יותר מהיעד

הֲגָנֹב רָצֹחַ וְנָאֹף וְהִשָּׁבֵעַ לַשֶּׁקֶר וְקַטֵּר לַבָּעַל וְהָלֹךְ אַחֲרֵי אֱלֹהִים אֲחֵרִים אֲשֶׁר לֹא יְדַעְתֶּם. וּבָאתֶם וַעֲמַדְתֶּם לְפָנַי בַּבַּיִת הַזֶּה אֲשֶׁר נִקְרָא שְׁמִי עָלָיו וַאֲמַרְתֶּם נִצַּלְנוּ לְמַעַן עֲשׂוֹת אֵת כָּל הַתּוֹעֵבוֹת הָאֵלֶּה

 

בקשי נא מקדש אשר רק תחת מלכות אמת=-

 

 "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם."

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

חידוד מחשבתי בדבר שיחתנו – עמ דתי חלוצי

האמת מתנצל כי אך כעת נקראתי אל מול מחשב לשלח אליכ מכתב זה אשר כתבתיו למחרת שיחתנו אך מקווה אנכי כי תבין את ההקשרימ כי לא שכחת את תוכןהשיחה ורוח הדברימ אשר יצא מפיך

משוא שאיפותך הוא בית המקדש  ואנכי מבקש להעירך על דבר אשר רבימ מתכנו שואפימ אל בית המקדש כאל מגדל בבל של הסדר העולמי החדש אליו המ חותרימ בחלוממ ולא כי המ באמת מאמינימ באלהי ישראל או בצדקת תורתו

עוד עלי להזכירכ  כי  אדמ לעמל יולד וחופש ניתן לו רק לבחור מה לעבוד  ואך הכבול לאמת במשפט ובצדקה הוא החפשי מעמל הריק  וכי אמנה יש עוד טוהר וטוב לב בעמ הזה אך אל נא תתעלממ כי הרבה מן הטוב אשר אמרת הוא עמל הריק כי זבחימ המה אך לשדימ לא אלהה אלהימ לא ידעומ הנה נא החדשים באו כבר הגיעו ואנחנו כמעט לא שערנומ

מה אשר כן אני מסכימ איתך הוא כי לא חכמ להקפיא את להט המאחזימ אפילו לא רעיוניתובטח לא רעיונית  אבל לקררם מן רומ השאיפה הלאומית וליתן בראש השאיפות את המלכות האמיתית

ובדבר מעט הבוז אשר כאב לי לשמוע מפיך תחת התמיכה  שמע נא  אדמ ענו  הוא אשר יודע את מקומו והבן מבין כי כל יתרון גדולתו וטוב פריו הוא בין רבימ ולא לבדו  ולכן ציטות עצמי אחרי חשיבה כנה ומעמיקה איננה גאוה   ענותנות כפויה היא מביאושי הגאוה

ואכן אני חותר בראש שאיפותי לעמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארץ אחת כשאיפת איש אמת מכל עמ  אך רק בעמ ישראל יעורר זה את הקץ להסתר פנימ ולתתנו עליון על כל גויי הארץ כממלכת כהנימ וגוי קדש

ואמ אתה מתכחש לככ כי העמ מפורק לשברי שברי שברימ  אתה עוד עלול להישרט מהמ עד אשר תזעק לשמימ אמת  כי את הדבר אשר מסרב האדמ להבינ בשכלו הוא עוד ילמד על בשרו ועמ פרוקידה של עמ לא ניתן להמליכ אפ ממלכה ולא להכתיר כהנימ ולא לכנות גוי קדש

-כי כל עוד העמ מפולג הדמוקרטיה היא הרע במיעוטו ואלהימ נותן לה גב  ואמ רק נשכיל לאחדו באמת במשפט ובצדקה  כדבר הנבואה על דבר ראשית הגלית הממלכה

עוד הנה נא בכנות החרדתני לשמוע ציוויך להסתכל ממבט העמ המתחנן ומבליט את מעט הטוב  ולא ממבט האלהימ הכעוס ומצביע על הרעה  שמעני אתה הלא זה השכלות של אישה מנודה המבקשת רחמימ  במקומ להסתכל ממרומ בעלה המבקש מעשימ נכנימ ויעילימ ואז רק אז אהבה ורב אמונימ

-וכי עד מתי את ליבנו לא נשבור לפניו כהבנתו ולא כרוע מעללנו  ערלי לב אשר כמונו

אדני ילחמ לכמ ואתמ תחרישון  וגם יד אדני היתה במ להוממ  ואת הצרעה אשלח בם  רבימ אשר מתו מן הברד מאשר חרב יהושוע  אל תירא כי אדני אלהיך מתהלך בקרב מחנך   האמ בגבורתו אתה חפץ כאשר יגיע לנו תחת מלכות אמת או אולי בחיל האויר והעולמ בטח ישתוק כמו מת

ראשית חדול נא מהתיאש מדרך הישר כי אמנה לכולמ היא לא מצליחה אך כי המ הולכימ בה בשקר ולא באמונה  וכי אי זה  עוד דרך פתלתולת נבנה לנו במבוך העולמי הענק הזה  הלא לתעתועימ היא תוביל ולא לממלכת כהנימ

עוד חזון למעד