}}}—=וצניעות היא יסוד..

—וואלה ענתי, ניקנה לך, זאת חצאית מעטפת שניפתחת לחלק אחד, חמוד ביותר

/-=אפס כי צלמית האשה  תעורר שבעתימ מצבע עורה

אז למה זה אצלמ צניעות נמדדת  באפס חשיפה   ולא בריפוי ההצמדה=-יששכר יוספ

ובכלל אני לא יודע מה יש לבנות לחפש בברכה מודרנית ומה הבנימ מוצאימ שמ

http://yeshshacharleyosef.com/?page_id=107

אךךךך

–יששכר יש אינסוף דרגות לצניעות. כל אחד איפה שהוא מונח. לכל יהודי יש איזה נקודה טובה ששם הוא חזק בו בעבודת השם

/ואני לתומי מצפה לימימ אשר בהמ נהא נא עמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת

ובחריפות יותר

-=מצוה או לא מצוה  חיבת או מותר לך

הבל הבלימ

כי טהר קדושת העמ  זה לא שאלה של גופך הפרטי=-יששכר יוספ

–גם בעם אחד היה תמיד מקום לכל מיני סוגים של אנשים, 12 שבטים. והאמת אינה שייכת לאדם  פרטי אחד.

/-=וצניעות היא יסוד הרבה לפני כל מצוה  כי רק את אדמ קדוש נכונ לצות מצות צדיקימ=-יששכר יוספ

בתר גבר אודה כי זה מעורר יצר ולא בקדושה   אז איכ ככה נוכל לקרב את העמ למלכות משפט וצדקה

–בכל מקרה ישר כח

מה מעורר? מה שפירסמתי?

-דיון מאוד עקרוני

-מה שחר?? גלה לי

-/עד כמה שהשגתי מגעת, האמת על פי תורת ואמונת ישראל די מוגדרת. הבדיקה הפשוטה על מנת לדון בעניין צניעות אישה, היא בהלכות גדולי התורה שבדור בעניין הנדון.

/אוי לאאא

מוגדררר מוגדרר

-=העולמ הוא לא מחשב ובני האדמ אינמ רובוטימ  ואפ כי השכל ניכונ לשלוט הרגש גמ לעורב עמו כי לעיתימ השכל לא יספוק להגיב כשכבר הרגש יתעורר כתוצאת החישוב מאז

כי הגמ כל מקרא הוא חישוב דקיק וארוכ של אילוצ ובכל זאות נתונ העולמ למקריות  ובחירת האדמ לרגשיות  -ולרדיפת צדק כי יש מושג של צדקות=-יששכר יוספ

-חייבים רבנים שיגדירו ולא איש הישר בעיניו יעשה

-מהי שורתך התחתונה בעניין צניעות נשים ועל מי אתה סומך דעתך?

/רגע   מדובר פה ברוגז חיי אדמ

  אל תתנו לי לפלוט מהר

–מחילה, פשוט לא הבנתי אחי..?

אשריך על יושרך

/-=בלי צניעות אינ קדושה  בלי קדושה אינ-=ראיתי רבות דחלוניות אשר די יודעות שזה מושך אך לא מספיק מבינות כי זה אסור ומנגדם דתיות אשר די יודעות כי זה אסור אך לא מבינות מספיק כי זה מושך וצר לי כי גם אבות שניהם לא ממש מבינים מתי איכ כמה ולמה=-קראו נא פה

http://yeshshacharleyosef.com/?page_id=107

וכי מה עוד אוסיפ

אהה אולי את זה

-=בקרב אנשי אמת   צניעות האשה  רק מקלה על תקשורת אנושית  חסרת רתיעה   כי לבמ לבמ פנ יאבדו את הקדושה בדרכ אל הצדקה=-יששכר יוספ

–הבנתי. יש להחמיר את הלכות הצניעות בדורנו?

/יש לחתור להפיכה מהיסוד

להקימ את הממלכה מחדש

עד של ימצא עוד טעמ ליופי מושכ  לבד מבעלה אישה במקומ ובזמנ הנכונ

-=ואבינ אנכי ללבנ  כי נרתעו גמ מלהנשא לאיש  כי יאבדו את בעל החברה   כאילו להתגרש ממציאת חנ מיני ברחבת פריצות כל החברה=-יששכר יוספ

לשוב ליושר התרבות התנכית

לחדש נאמנות לאלהי ישראל

ולא לעקב עוד את ספוק כלל היצרימ  אכ בקדושה נאמנה

  ואז  ולא יחסר עוד איש טוב לב לאפ אשה

—-כל עוד יש גוף יש  יצר עם זאת יש לי הערכה לחזון של יששכר