}}}—ככה כי אתה כופר ואתה לא מובנ ובלה בלה

—ככה כי אתה כופר ואתה לא מובנ ובלה בלה

/איכ כופר  אמ לא מבינ  ואמ לא מבינ  מה נורא

ככה זה לעיתימ תשובה של מתקשימ  ובלה של מבוהלימ

אמשיכ להגיב  רק ככל הבנתי להועיל ביכולתי לתרבות תרת יוצרי

 

 

–מצטער טמבל אני לא מבין מילה ממה שאתה רושם

–ואני כבר חוסם אותך ולא תוכל להגיב רק שנייה

/אמ אתה לא מבינ   איכ אתה קובע שאני כופר  ומה נורא כי אכתוב

אתה חוסמ חעצמכ  כי אני אמור רק לפתוח הפתח  אתה זה שדרוש להכנס