מידרשים תפילות ומעשיות נשגבות

"וְאֵת שְׂעִיר הַחַטָּאת דָּרֹשׁ דָּרַשׁ מֹשֶׁה וְהִנֵּה שֹׂרָף

-=לא מקשים על הדרשן  כי הכל שקר=-

-=כזל מדרשימ כזל

 וכי למה זה בכלל למידה  ומעשית כל מסקנה תהא עמומה

הלא אמת מעורפלה ושקר בידוע   השתוו=-

 

-= כמו שהרמבם אמר פעמ    מי שמאמינ בכל המדרשימ  הוא פתי   ומי שלא מאמינ  הוא כופר   אז אני לא כופר ולא פתי  אני יודע שצריך להתמודד איתמ כעמ דברי בני אדמ  חלקמ עמוקימ  חלקמ עדינימ  חלקמ אפילו סותרימ ומרגיזימ   אבל זה כבודמ  וציבור הנפתה מדי לקדשמ  הוא זה שמבזם    כי ברגע שאנחנו הופכימ את זה לאמונה עיורת  אנחנו נופלימ בפח  והשלטון שמח עלינו =-יש שכר ליוספ

 

-=לא כל השאלה באיזו יראת ענוה אתה מתפלל אליו   חלק גדול מהשאלה היא  במה אתה בוחר להאמינ כציוויי דבריו

אז השאלה היא  מה מכילה אלהותו  ורק אז כמה אתה באמת מכבד אותה=-

 

-=ויענ כי שנאו מכזל עדיני השקר  גבור ציד אהוב לפני אדני אלהימ  אז קנאוהו בדרשותיהמ להיות המלכ הרשע של אור כשדימ  המורד באלהימ ומשתחוה לאלילימ והשורפ את אברהמ כנאמר הוצאתני מאור כשדימ  והאמ אולי גמ תרח ואברהמ בנו ולוט בנ הרנ בנו ושרה אשת אברמ בנו יצאו מאור כשדימ מתוכ בערת האש אשר שמ  וימת הרנ בארצ מולדתו באור כשדימ האמ הוא נולד באותה מדורה או אולי כל ארצו נקראה על שמ אותה מדורהההה מהמדרשיהה  וממתי אור זה אש=-

 

-=ויפרו גמ את דברו  בהשכיממ קומ ביומ שבתו  תחת שנת אדמ ערבה לשובע נפשו  ככל אשר יחסר לו   ויביאו את חטאמ הישר אל בית תפילתו  וימנעו מהמ אפילו עונג שתיה  וירוצו אל מקדש מעטו  להלל את שמו ולשבח את יומ מנוחתו=-יש שכר ליוספ

 

-= ויהי בימי שפוט השופטימ

בזמנ שפיטת השופטימ  כמו מלוכת המלכימ   ..ובימנו הדרשנימ משקרימ

איש הישר בעניו יעשה  מה שעדיפ שבעתימ מאשר עשות בכפיה אחת  כישר בעני המלכ  כי אז בזמנ שקר  גמ פתח לא נותר עשות כישר בעני האלהימ    ויעשו היומ גמ כנבלה בעניהמ  תחת עשות כישר אכ לא בעני מלכיהמ =-

 

-=קיבעונ תפילה  מורה על איבוד תקוה   פנ תכלו רגשותכמ במקדש מעט  ולא יותר לכמ עוד רגש לקרב מוכנות לבנית מקדש גדול  אפ כי המעט שימר מדורות גחלת כמיהה למרובה   אכ פנ עתה  תחסומ הגחלת בגופה  את בערת כלל האומה למצופה=-

 

            -=ואתיצב גמ נגד הדתי הנבהל מסתירת אינ ספור מדרשי ככמיו  ואעקצו  אני כופר אבל אתה פתי   אלהי ישראל יצג תמיד את הכפירה בעבודה זרה  ולא את הפתיות לה=-

 

-=אני לא נגד מי שמתפלל שלושה או יותר תפילות ביומ   אני נגד מי אשר מאלצ את רגשותיו לככ  ואפילו כלל לא מצליח לחבר את הגיגי פיו למחשבות ליבו  ועוד מכליל את כל אשר לא מתפללימ בקביעות מבני עמו  כאילו להוציאמ מעול עבדותו   ויוסיפ עוד לעג על יוצרו  כאילו דורש הוא מכל יצירו להתחננ על נפשו  ולבקש גמ טוב לעמו  בכל תחומ כמו לגשמ  מבלי אשר בכלל דאג באמת מחסרונו=-יש שכר ליוספ

 

-=ויתפללו אבותי לאלהימ על גשמ אשר איננו   אכ לא כי עוד לא נקבע בשמימ או בארצ מועד בואו   כי אמ יענ כל אשר לא ביכולתנו  זה תלוי בבוראנו=-

 

-= אבל יש יותר מדי מדרשימ שנראימ חשובימ מכדי שלו קרו  היו מוסטימ אל מחוצ לספרי הנביאימ

והמדרשימ… לא חסר בהמ הזיות שקרימ וסתמ משאלות לב רחפניימ  ..ואלה דורשו יחד עמ מקבצ מדרשימ אשר חלקמ הגיוניימ  או בטח מציאותיימ   עד כי לא חכמ לשער שהכותב רצה שהמ יביעו רק רעיון נשגב

אז ארור איש אמת המיחס אליהמ משמעות מכרעת ,בהתעלמות עיקשת.=-

 

 

אהה ואגב-=בריחת איש ישראל  מהפטיות ההיבלית  לבוז העיור   היא המעודדת עתה את הסתר פני אלהי ישראל=- אכ יש עוד מעט שכר רב ליוספ

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

עולמ הבא……

כִּי אֲמַרְתֶּם כָּרַתְנוּ בְרִית אֶת מָוֶת וְעִם שְׁאוֹל עָשִׂינוּ חֹזֶה

-=והנה מאבדי האמונ בחוקי האלהימ לתועלת הבריאה   המה המציאו שכר ועונש בעולמ הבא

ויתיאשו גמ מלהוכיח את תוצאות הרעה הרחוקה וקשרה לכל רשע   וימציאו גמ מתימ לתחיה

ויחניפו ארצ בשיקורי זנוניהמ=-

 

-=עולם המתים מאד אולי יש  אך בטח אולי לא=-כי לא תדרוש אל המתים

 

-=אוי לכל מאמיני הכפירה הגדולה הלזו  של הענשה כלשהי בעולמ בלתי נראה   הלא זה האשמת פשע לאלהי הגבורה  כי הלא  באמת הוא אשר מראש הטביע את יצר הנקמה וההענשה  לתועלת הרתעה  להמשכ חופש בחירה נכונה   אז למה זה להעניש עוד אדמ בתומ לו כל יכלת הבחירה  וגמ אחרימ מהחיימ  לא רואימ  אז בלא תועלת להרתעה  למה זה בכלל הכאבה   האינ בכוחו  ל ז כ ך  א ה ל ק  גמ לא בדרכ כזו אכזריה    כי גמ ככה כבר אינ יכלת שינוי ובחירה

מי בכלל ביקש ממכמ לנסות להבינ את העולמ הבא  ואמ ישנו  או בשביל מה

 כִּי אֵין בַּמָּוֶת זִכְרֶךָ בִּשְׁאוֹל מִי יוֹדֶה-לָּךְ:

הלא די לכמ להיות אומה נאמנה לאדונ הבריאה  לתועלת גמ לכל חיי היצירה=-

 

-=המצאת שכר ועונש בעולמ הבא  רק מעידה על יאוש מתועלת רדיפת הצדק בעולמ הזה  וחוסר אמונ בנכונותו לכל אדמ=-יש שכר ליוספ

 

-=תחית המתימ היא המצאת כפירה  הנובעת מחלישות אמונה  הסותרת מהיסוד את כל צדקת התרבות התנכית

ל א  ת ד ר ש  א ל  ה מ ת י מ

את הצדק עלינו לרדופ בהתחשב בעולמ הזה בלבד  ומדור לדור  ולא לברוח לאמונה בחימ של עולמ הבא  גמ אמ יש כזה  ומעט אולי עוד נגיע אליו

כי חזיונ תעתוע עולמ המתימ  הוא רק משחק רגשי להבלי העולמ הזה

ורק הרשע  שלא מוכנ  להכנע להיות עבד אדני בלב שלמ  ככלי של בראו  הוא אשר ינסה להתחרות בו כנצחי   מרב באוש גבהות לבו

ויהי כאשר מכניסימ ל-משואה –נתונ מרובה משתנימ שאינ לנו באמת שליטה בו   אז מעקרימ כל ערכ מהמשפט והצדקה=-

 

-=יש תרופה מקלה בהוה  אשר מרחיקה את החלמת העתיד=-

 

-= הרשע יאבל כל חיו על מותו

ורק הצדיק ידע מלידתו  כי מראש לא נבראנו להיות יותר מרגע בנצח האלהי  אז נהא נא רגע אמוני =-יש שכר ליוספ

 

-=בעולמ הרוח  הכל ידוע להכל בכל זמנ   עולמ החומר הוא מוגבל במקומ ובזמנ=-

 

-=כי הדמ הוא הנפש  והנשמה היא הנשימה  והבל וראות רוח רבימ מתבוססימ סביב הגדתה

כי כמו כמעט עוד יאמרו על אלה העמימ הנתעבימ שבעה  לא תחיה כל נשמה  לא להרוג במ לבל תתייה נשמתמ בעולמ הבה=-

 

-=את לא יודעת עוד כמה רוע עוד יכולימ להאכיל אותכ בשמ העולמ הבא

זה להכניס למשואה של הצדק נתונימ שלאיש אינ עליהמ באמת שליטה

והתוצאה אכזריה

אני מבינ לליבכ שמהעולמ הזה די התיאשת   אבל נסי נא לשנותו  במקומ לברוח מצדקתו=-

 

-=כמה עמוקה רעות לבבם של אותם הבניאדם  אשר דרוש לסממם בסיפורי גהנום והסרטת מעשיהם  בשביל שרק יהיו חלושי לבב עדיני נפש ולא יחריבו את העולם

             או כמה הבל עוד דורשימ מהמ  שדרוש להפחידמ להלעיטמ כלככ  בשביל שישעו לזאת=-

 

-=אתה יכול גמ לדרוש אל דבר השולחנ

זה לא אומר שיש לו יכלת לענות   וזה לא אומר שלאל אינ יכולת לענותו למענ נסותכ

דרישה לפגוש מת בחלומ זהו בברור דרישה אל המתימ.

אכ הקצר בינה אשר יבקש מהאל שאמ יש אמת בחלומות אישימ  אז שיפגישהוא נא עמ מת יקר  ובכנ זה לא בהכרח דרישה אל המת   כי גמ כידוע בחלומ הלילה האל יכול להעיר מסרימ מפתיעימ לאדמ  אכ על האדמ להיות איש אמת בשביל לדעת פתרונמ  ולהבינ כי אלו מליבו  או ממסר אל עולמ אכ לעולמ לא מנשמת המת=-

 

-המות מביא להתחדשות החימ לעיתימ-

 

-=זה לא בדיוק כופר   כי גמ הציווי לא תדרוש אל המתימ  איננו מכחיש כל קיומ בשאול

אפ כי תובע ערפול ידיעה מתמדת

ו,,  ובכלל כל הגישה אל עולמ העליונ  היא העברת מסר משני  בינ המילימ של הסיפור הראשוני   ויחנפ יושר האמת  מתורת יוצרי=-אכ יש עוד שכר ליוספ

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

}}}—ככה כי אתה כופר ואתה לא מובנ ובלה בלה

—ככה כי אתה כופר ואתה לא מובנ ובלה בלה

/איכ כופר  אמ לא מבינ  ואמ לא מבינ  מה נורא

ככה זה לעיתימ תשובה של מתקשימ  ובלה של מבוהלימ

אמשיכ להגיב  רק ככל הבנתי להועיל ביכולתי לתרבות תרת יוצרי

 

 

–מצטער טמבל אני לא מבין מילה ממה שאתה רושם

–ואני כבר חוסם אותך ולא תוכל להגיב רק שנייה

/אמ אתה לא מבינ   איכ אתה קובע שאני כופר  ומה נורא כי אכתוב

אתה חוסמ חעצמכ  כי אני אמור רק לפתוח הפתח  אתה זה שדרוש להכנס