}}}—אתה נשוי?

—אתה נשוי?

/אוי ואבוייי

 מה אני נראה לכ ארופאי  מערבי  חילוני  שאהיה נסוי לא עלינו

–בואנה

מקשר

אתה יצוור רציני אה

למה אבותינו לא היו נשואים?

/אוי ואבויי

אבותנו  נשאו אשה  והיא נישאה להמ אכ לעולמ לא נשאה אותמ לאיש

רק שלא תגיד לי בחורה או גרוש  במקומ גרש

אככ איפה התרבות התנכית איפה   העמ היומ עמוק בתרבות נכר

 

\\אינני מחותנ

טרמ נשאתי אשה  וגמ לא ארשתי

חפצ אנכי בטהורת לב  נקיית שכל  וקדושת רגש

עדיפ כבת חמישה עשר שנה    לו תדעו על מתאימה הגידוני נא בצנעה