}}}—חחחח מי אתה?

—חחחח מי אתה ?

–אתה סתם שורט לי תפנים אה

/-=אנכי יששכר יוספ בנ אליהו  מגבעת יש שכר ליוספ   חותר להקמת הממלכה מחדש ממלכת כהנימ וגוי קדש לאדונ הבריאה עד כי יהא אדני אלהיכמ מלככמ ובזאת לקוצ קצ לדמוקרטיה ככל העמימ בישראל ואז נהיה אור לגוימ באמת ובצדק  אחר כי נאמצ ליבנו להיות עמ לבדד ישכונ ובגוימ לא יתחשב

כי נשוב נא להיות עמ אחד מאוחד סביב אמת אחת בארצ אחת  ורק אז אחרי אשר נתאחד סביב האמת  תהא לנו הצדקה להיבדל משקר הנכר להקיא את הפולשימ הירדנימ והנוצרימ וכל עמי הנכר מקרבנו  ולחלק בשנית את כל הארצ בגורל אלהימ לנחלת משפחה  בלא קנינ קרקעות עוד בארצ הקדשה

אז תאזרו אומצ  חפשו טיפה פה טיפה שמ  תצברו בלבכמ  שרפו התזזז ונתקו כל קשר לממלכה החטאה הדמוקרטיה הבריטית הבינלאומית המכונה בקרבנו מדינת יסראל  והשמידו מלבכמ כל זכר מדת ההפחדה המכונה הדת היהודית  כי יהא נא בנוי לבכמ ליסוד צדק התרבות התנכית

כי מלחמת תרבויות נערכה פה בעולמנו  ורק עבד אדני אלהי ישראל הנאמנ בכל לב לתרת משה עבדו על פי השכל הישר  הוא יקבל הגנה מאלהי אברהמ  שמר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו לאלפ דר=-