עולמ הבא……

כִּי אֲמַרְתֶּם כָּרַתְנוּ בְרִית אֶת מָוֶת וְעִם שְׁאוֹל עָשִׂינוּ חֹזֶה

-=והנה מאבדי האמונ בחוקי האלהימ לתועלת הבריאה   המה המציאו שכר ועונש בעולמ הבא

ויתיאשו גמ מלהוכיח את תוצאות הרעה הרחוקה וקשרה לכל רשע   וימציאו גמ מתימ לתחיה

ויחניפו ארצ בשיקורי זנוניהמ=-

 

-=עולם המתים מאד אולי יש  אך בטח אולי לא=-כי לא תדרוש אל המתים

 

-=אוי לכל מאמיני הכפירה הגדולה הלזו  של הענשה כלשהי בעולמ בלתי נראה   הלא זה האשמת פשע לאלהי הגבורה  כי הלא  באמת הוא אשר מראש הטביע את יצר הנקמה וההענשה  לתועלת הרתעה  להמשכ חופש בחירה נכונה   אז למה זה להעניש עוד אדמ בתומ לו כל יכלת הבחירה  וגמ אחרימ מהחיימ  לא רואימ  אז בלא תועלת להרתעה  למה זה בכלל הכאבה   האינ בכוחו  ל ז כ ך  א ה ל ק  גמ לא בדרכ כזו אכזריה    כי גמ ככה כבר אינ יכלת שינוי ובחירה

מי בכלל ביקש ממכמ לנסות להבינ את העולמ הבא  ואמ ישנו  או בשביל מה

 כִּי אֵין בַּמָּוֶת זִכְרֶךָ בִּשְׁאוֹל מִי יוֹדֶה-לָּךְ:

הלא די לכמ להיות אומה נאמנה לאדונ הבריאה  לתועלת גמ לכל חיי היצירה=-

 

-=המצאת שכר ועונש בעולמ הבא  רק מעידה על יאוש מתועלת רדיפת הצדק בעולמ הזה  וחוסר אמונ בנכונותו לכל אדמ=-יש שכר ליוספ

 

-=תחית המתימ היא המצאת כפירה  הנובעת מחלישות אמונה  הסותרת מהיסוד את כל צדקת התרבות התנכית

ל א  ת ד ר ש  א ל  ה מ ת י מ

את הצדק עלינו לרדופ בהתחשב בעולמ הזה בלבד  ומדור לדור  ולא לברוח לאמונה בחימ של עולמ הבא  גמ אמ יש כזה  ומעט אולי עוד נגיע אליו

כי חזיונ תעתוע עולמ המתימ  הוא רק משחק רגשי להבלי העולמ הזה

ורק הרשע  שלא מוכנ  להכנע להיות עבד אדני בלב שלמ  ככלי של בראו  הוא אשר ינסה להתחרות בו כנצחי   מרב באוש גבהות לבו

ויהי כאשר מכניסימ ל-משואה –נתונ מרובה משתנימ שאינ לנו באמת שליטה בו   אז מעקרימ כל ערכ מהמשפט והצדקה=-

 

-=יש תרופה מקלה בהוה  אשר מרחיקה את החלמת העתיד=-

 

-= הרשע יאבל כל חיו על מותו

ורק הצדיק ידע מלידתו  כי מראש לא נבראנו להיות יותר מרגע בנצח האלהי  אז נהא נא רגע אמוני =-יש שכר ליוספ

 

-=בעולמ הרוח  הכל ידוע להכל בכל זמנ   עולמ החומר הוא מוגבל במקומ ובזמנ=-

 

-=כי הדמ הוא הנפש  והנשמה היא הנשימה  והבל וראות רוח רבימ מתבוססימ סביב הגדתה

כי כמו כמעט עוד יאמרו על אלה העמימ הנתעבימ שבעה  לא תחיה כל נשמה  לא להרוג במ לבל תתייה נשמתמ בעולמ הבה=-

 

-=את לא יודעת עוד כמה רוע עוד יכולימ להאכיל אותכ בשמ העולמ הבא

זה להכניס למשואה של הצדק נתונימ שלאיש אינ עליהמ באמת שליטה

והתוצאה אכזריה

אני מבינ לליבכ שמהעולמ הזה די התיאשת   אבל נסי נא לשנותו  במקומ לברוח מצדקתו=-

 

-=כמה עמוקה רעות לבבם של אותם הבניאדם  אשר דרוש לסממם בסיפורי גהנום והסרטת מעשיהם  בשביל שרק יהיו חלושי לבב עדיני נפש ולא יחריבו את העולם

             או כמה הבל עוד דורשימ מהמ  שדרוש להפחידמ להלעיטמ כלככ  בשביל שישעו לזאת=-

 

-=אתה יכול גמ לדרוש אל דבר השולחנ

זה לא אומר שיש לו יכלת לענות   וזה לא אומר שלאל אינ יכולת לענותו למענ נסותכ

דרישה לפגוש מת בחלומ זהו בברור דרישה אל המתימ.

אכ הקצר בינה אשר יבקש מהאל שאמ יש אמת בחלומות אישימ  אז שיפגישהוא נא עמ מת יקר  ובכנ זה לא בהכרח דרישה אל המת   כי גמ כידוע בחלומ הלילה האל יכול להעיר מסרימ מפתיעימ לאדמ  אכ על האדמ להיות איש אמת בשביל לדעת פתרונמ  ולהבינ כי אלו מליבו  או ממסר אל עולמ אכ לעולמ לא מנשמת המת=-

 

-המות מביא להתחדשות החימ לעיתימ-

 

-=זה לא בדיוק כופר   כי גמ הציווי לא תדרוש אל המתימ  איננו מכחיש כל קיומ בשאול

אפ כי תובע ערפול ידיעה מתמדת

ו,,  ובכלל כל הגישה אל עולמ העליונ  היא העברת מסר משני  בינ המילימ של הסיפור הראשוני   ויחנפ יושר האמת  מתורת יוצרי=-אכ יש עוד שכר ליוספ

 

 

בתקוה לימימ גבורה נאמנה

המצפה לקצ הגלות בתכ ארצנו – ולכילוי ערב תרבויות הנכר בקרבנו

יששכר יוספ  בנ אליהו   הגולה לעת עתה מארצ נחלת גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

}}}-ויעודדו

–אני עפתי לשמים מהכתיבה שלך כי יש כל כך הרבה דברי תורה במילה אחת שלך.
אני מתפלא כל פעם שאני קורא משפטים שלך.
וזה המחמאה הכי יפה שיש כי אני לא מחמיא למשפט שלך אלא אני מחמיא לאות הקטנה והאלוהית שנכתבה איתך לכל אורך ההודעה.

 .

—אני קורא מה כתבת וזה מעורר בי רצון עז לשנות את חיי מן הקצה אל הקצה אבל אני רחוק מזה מאד אני שקוע בבוץ ונמאס לי כל כך

/כבוד על הרצונ

.

—אחינו אתה בנאדם מיוחד אני אוהב לקרוא את הדברים שלך הם מאוד עמוקים ומעניינים ומי שפוגע בך מניאק אח שלי שיהיה שבוע מבורך

/עידדתני

תודה

 .

—וואו.. חשבתי שיש אנשים כמוך רק בסרט שראיתי ״לב אמיץ״ שמו… אני מעריצה אותך על שקילפת מעליך כל קשר לחברה לחוקיה ואתה חי באמת.. לא כמו רובינו שחיים בגוף עם נשמה כבולה ועצובה ואבודה.. אשריך .. חלק ממה שכתבת לא הבנתי כי כתיבתך בעברית ללא אותיות סופיות קצת בילבלה אותי .. אתה ממש חי את התנ״ך זה קטע שלא מהעולם הזה.. כייף לך..יום ניפלא וחיים טובים ומלאים שיהיו לך אמן.. לכולנו (;

/רגשתני  עוד יבואו ימימ..

-=מי יבינני מי

מה ינחמני מה

בלא מילימ

ללא פנימ

בהעדר כל תעוזת אנשימ

אי פה התקוה

אי כאנ האמונה

אי זה מקומ נחמה

אי מתי האומצ לתעב הליכי רשעה

עד מתי מלכות נבלה

לאאאאא

מעולמ לא היה באמת מוקדמ מדי ליכולת העמ לגאול את עצמו בצדקות דרכו

אני יודע

אבל תחושות קשה להעביר במילימ

וזה בעצמ מפעל חיי  דמ נפשי למכתבי אמרותי

אני יודע איכ התהליכ אמור להראות  אכ קשה לי להתוות את הדרכ אליו

עלינו לחדש נאמנות לאלהי ישראל  בלי הרכנת ראש לפלילי אויביו המשקרימ הבל בשמ תורותיו=-

אמת ושלומ

 .

—תגיד איפה הגבעה שלך

/כפסועתימ מהישוב אלונ מורה אשר על רכס הר כביר הצופה צפונה אל עמק תרצה  על דרכ גבעת פורת יוספ סקאלי

 זוהי גבעת יש שכר ליוספ  בגזרת שלמ

.

—שומע אתה בניתה את המיבנה מאבן אם כן אפשר לבוא ליראות

/אכנ מעשי ידי  תודה לאל

כפסועתימ מהישוב אלונ מורה אשר על רכס הר כביר הצופה צפונה אל עמק תרצה  על דרכ גבעת פורת יוספ סקאלי

 זוהי גבעת יש שכר ליוספ  שלמ

מוזמנ

..